Zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych leków do obrotu - nowe obowiązki w dystrybucji leków

Opis

SZKOLENIE - ZAPOBIEGANIE WPROWADZANIU SFAŁSZOWANYCH LEKÓW I PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO LEGALNEGO ŁAŃCUCHA DYSTRYBUCJI HURTOWEJ. REGULACJE UNIJNESzkolenie poświęcone nielegalnemu obrotowi lekami. Lek podrobiony. Podróbki leków. Leki fałszywe. Kurs - Zapobieganie wprowadzaniu do obrotu sfałszowanych leków. Leki nie odpowiadające ustalonym wymaganiom jakościowym. Dyrektywa o lekach sfałszowanych. Leki niedopuszczone do obrotu. Szkolenie dla personelu i pracowników hurtowni farmaceutycznych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 4 GODZINY WYKŁADOWE.

Szkolenie: Leki sfałszowane w obrocie - jak zapobiegać wprowadzaniu sfałszowanych leków do dystrybucji. Regulacje unijne dotyczące obowiązków uczestników obrotu lekami - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Terminy dostosowania do wymogów. Podrabianie leków. Produkty nielegalne, podrobione, sfałszowane i substandardowe. Opakowania leków - zabezpieczanie opakowań z lekami przed naruszeniem i weryfikacja zabezpieczeń w obrocie hurtowym.

  MAŁGORZATA SZELACHOWSKA - WYKŁADOWCA, PRAKTYK

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Szelachowska - praktyk z wieloletnim doświadczeniem (Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, Ministerstwo Zdrowia) - Prowadząca otrzymuje najwyższe oceny w ankietach wypełnianych przez uczestników naszych szkoleń.

  PATRONAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO

Szkolenie jest objęte patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego a udział w nim wiąże się z uzyskaniem 2 punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ciągłego Farmaceutów.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Szkolenie odbywa się w budynku Hotelu Marriott (Centrum LIM) - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego i Metra - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Jedna z najlepszych cen na rynku biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Małgorzata Szelachowska,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

DPD - Szkolenie. Nowe przepisy, zmiany wymogów (dostosowanie). Szkolenie - Zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.

 

Program

  ZAPOBIEGANIE DYSTRYBUCJI SFAŁSZOWANYCH LEKÓW

 
 1. Regulacje unijne nowych obowiązków dla uczestników obrotu lekami (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej).

 2. Termin dostosowania się do regulacji prawnych.

 3. Co to jest niepowtarzalny identyfikator i element uniemożliwiający naruszenie opakowania?

 4. Jak będzie wyglądało opakowanie leku?

 5. Czarna lista i biała lista leków.

 6. Na czym polega weryfikacja zabezpieczeń opakowania leku w obrocie hurtowym?

 7. Jak będzie wyglądała procedura wycofania leku po weryfikacji?

 8. System baz zawierający informacje o zabezpieczeniach i sposoby przesyłania informacji do systemu.

 

 

 

  ORGANIZACJA SZKOLENIA. CZAS TRWANIA. PRZERWY
Rejestracja uczestników szkolenia trwa od godz. 9:00. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9:30. Planowane zakończenie o godz. 13:30. Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe.

  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2017 ROKU Z KFS

 Dobra Praktyka Dystrybucyjna. Szkolenie - zmiany w przepisach, nowe wymogi (dostosowanie). Podrobione leki. Bezpłatne szkolenia ze środków KFS.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

  EWIDENCJA SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

 

Szkolenie - Zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych produktów do legalnej dystrybucji. Kursy dla pracowników i personelu hurtowni farmaceutycznych. Weryfikacja zabezpieczenia opakowania leku w dystrybucji i obrocie hurtowym lekami i produktami leczniczymi. Zapobieganie wprowadzaniu fałszowanych leków do obrotu. Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Prowadzimy kurs, szkolenia i warsztaty. Warto wiedzieć więcej.

 

 

 Weryfikacja zabezpieczenia opakowania leku w dystrybucji i obrocie hurtowym lekami i produktami leczniczymi. Szkolenie - Zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych produktów do legalnej dystrybucji. Kursy dla pracowników i personelu hurtowni farmaceutycznych. Zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych leków do obrotu.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Handel i dystrybucja leków. Fałszowanie produktów leczniczych. Szkolenie - Zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych produktów do legalnej dystrybucji. Nielegalny obrót lekami. Przestrzeganie przepisów prawa farmaceutycznego. Nowe obowiązki w dystrybucji leków. Identyfikator naruszenia opakowania leku. Czarna lista leków. Kursy dla firm i hurtowni farmaceutycznych.

 

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Szkolenie "Zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych leków do obrotu" (2017-10-10) jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane w Bazie Usług Rozwojowych.
 

Terminy kursów

Warszawa, 10 października 2017 r.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 550 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 470 zł/osobę,

 • do 100% dofinansowania z KFS.

 

CENA PROMOCYJNA 410 ZŁ/OSOBĘ

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu zawiera: udział w szkoleniu, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 
Cena promocyjna 410 zł,
przy zgłoszeniu do 1 września 2017 r.
 

Informacje o wykładowcy

MAŁGORZATA SZELACHOWSKA

Ponad 15 letnie doświadczenie w administracji związanej z farmacją, w tym jako mazowiecki wojewódzki inspektor farmaceutyczny, zastępca dyrektora departamentu polityki lekowej i farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca wielu kursów, szkoleń i seminariów poświęconych m.in zagadnieniom Prawa farmaceutycznego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kontroli czy inspekcji. Współpracuje w tym zakresie tematycznym również z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

 

Zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych leków do obrotu - nowe obowiązki w dystrybucji leków.

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:30. Planowane zakończenie o godzinie 13:30.

Szkolenie obejmuje 4 godziny wykładowe, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia).  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

DYPLOM

Każdy uczestnik uzyskuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - CERTYFIKAT


 Wydajemy naszym słuchaczom, uczestnikom zajęć zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zapobieganie dystrybucji sfałszowanych leków. Szkolenie. Zapobieganie wprowadzaniu do obrotu. Zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych leków do obrotu.
 
Szkolenie - Leki sfałszowane. Szkolenie – nowe regulacje. Obrót hurtowy lekami. Zabezpieczanie opakowania leków. Wycofanie leku sfałszowanego. Kursy dla farmaceutów i dystrybutorów. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć, Certyfikat ze szkolenia.
 
 Wzór zaświadczenia.
 Wydawane zaświadczenie.
 

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004
WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.       
51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ!