Lista płac - nowości w 2017 roku

Opis

KURS - LISTA PŁAC - NOWOŚCI W 2017 ROKU. SZKOLENIE W WARSZAWIE


SZKOLENIE MOŻE BYĆ ZREALIZOWANE W FORMIE ZAMKNIĘTEJ.


Szkolenie z rozliczania wynagrodzeń. Rozliczania umów cywilno-pranych, potrącenia komornicze, zbieg egzekucji, potrącenia przy niskich wynagrodzeniach. Kurs - Lista płac dla zaawansowanych 2017. Polbi - Warszawa.

 

  ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA, SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 h.

Kurs przeznaczony jest dla osób z doświadczeniem zawodowym w pracy na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń pracowniczych.

Zajęcia mają na celu pokazanie zagadnień płacowych jako wyliczeń szczególnie ciekawych przypadków na konkretnych przykładach.

Szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac pozwoli także ugruntować wiedzę z zakresu sporządzania kalkulacji płacowych, zdobytą w dotychczasowej praktyce zawodowej słuchaczy.

Prowadzący szkolenie ilustruje omawiana zagadnienia wieloma przykładami liczbowymi, zadaniami i analizami przypadków (case study).

Zajęcia pozwolą unikać błędów w naliczaniu wynagrodzeń. Kurs to również praktyczne rady, jak unikać pułapek sporządzając listy płac?

  CEL SZKOLENIA - LISTA PŁAC - NOWOŚCI 2017

Szkolenie ma na celu przećwiczenie na przykładach zasad naliczania wynagrodzeń pracowników z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w różnych sytuacjach płacowych w aspekcie zmian w przepisach w roku 2017.

  ADRESACI SZKOLENIA - LISTA PŁAC DLA ZAAWANSOWANYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z doświadczeniem zawodowym - pracowników działu płac (specjalistów ds. płac oraz specjalistów ds. kadr), księgowych i pracodawców.

Kurs ma charakter warsztatowy - polecany osobom, które zainteresowane są skomplikowanymi problemami praktycznymi spotykanymi w pracy płacowca, przy naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników.

  NAJLEPSZA CENA SZKOLENIA

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY
Central Tower, Aleje Jerozolimskie 81, 25 piętro, Sala C

  ORGANIZACJA SZKOLENIA. CZAS TRWANIA. PRZERWY

Rejestracja uczestników szkolenia trwa od godz. 9:30. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00. Planowane zakończenie o godz. 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

 

Program

I. JAKIE WSKAŹNIKI I PARAMETRY STOSOWAĆ DO OBLICZEŃ WYNAGRODZEŃ W 2017 ROKU?

 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na listę płac.

 2. Nowe kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 roku.

 3. Minimalna podstawa zasiłkowa.

 4. Jak zmiana ustawy podatkowej wpływa na kwotę wolną od podatku (ulgę podatkową) na listach płac?

 5. Zwolnienia podatkowo-składkowe w praktyce w 2017 r.

II. MINIMALNA STAWKA GODZINOWA DLA ZLECENIOBIORCÓW - UMOWY CYWILNOPRAWNE 2017

 1. Kogo dotyczy? Kto jest wyłączony spod brzmienia znowelizowanej ustawy?

 2. Jak zawierać umowy zlecenia w 2017 roku?

 3. Jak dokumentować liczbę godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług?

 4. Obowiązki zleceniodawców dotyczące przechowywania dokumentów na podstawie których wypłacane jest wynagrodzenie zleceniobiorcom i świadczącym usługi.

 5. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

III. JAK WYLICZYĆ WYNAGRODZENIE OD KWOTY BRUTTO DO KWOTY NETTO 2017 - PRAKTYCZNE ĆWICZENIA.

 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę na przełomie roku.
 2. Jakie koszty uzyskania przychodów stosować?
 3. Skala podatkowa 2017 po nowelizacji przepisów  z zakresu podatku dochodowego.

 4. Co zrobić, gdy składka zdrowotna jest niższa niż zaliczka na podatek?

 5. Jakie oświadczenia płacowe powinni złożyć pracownicy po nowelizacji przepisów?

IV. ZASADY PRAWIDŁOWEGO NALICZANIE NA PRZEŁOMIE ROKU:

 1. Wynagrodzenia urlopowego,

 2. Ekwiwalentu pieniężnego za urlop,

 3. Wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe,

 4. Dodatku za pracę w porze nocnej,

 5. Wynagrodzenia chorobowego,

 6. Zasiłku chorobowego.

V. LISTA PŁAC 2017 - JAK POPRAWNIE NALICZAĆ W 2017 ROKU:

 1. Składki na ubezpieczenia społeczne,

 2. Składkę zdrowotną,

 3. Zaliczki na podatek,

 4. Podatek zryczałtowany,

 5. Składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)?

VI. DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW W 2017 ROKU:

 1. Z wynagrodzenia za pracę i z wynagrodzenia chorobowego,

 2. Z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,

 3. Przy zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej,

 4. Przy zbiegu egzekucji sądowej z sądową, sądowej z administracyjną i administracyjnej z administracyjną po nowelizacji KPC,

 5. Z umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi po 1 stycznia 2017 roku.

VII. PANEL DYSKUSYJNY

Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

UWAGA: Prosimy o przyniesienie kalkulatorów!

 

Lista płac. Praktyczne warsztaty. POLBI - szkolenie w Warszawie.  

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 1. Wybierz szkolenie z oferty Polbi.

 2. Złóż wniosek o dofinansowanie do PUP.

 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z PUP.

 4. Zapraszamy na szkolenie.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA Z KFS

 
Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS 2016).
 

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS.


   DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

 • Wcześniejsze wpłaty oczywiście mile widziane.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.


 Lista płac w szczegółach. Warsztaty płacowe dla zaawansowanych. POLBI - Warszawa.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Lista płac 2016 dla zaawansowanych. Szkolenie w Warszawie.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 490 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 440 zł/osobę.
 

CENA PROMOCYJNA 390 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 390 zł/osobę.

 

Informacje o wykładowcy

ELŻBIETA MŁYNARSKA-WEŁPA

Specjalista prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, praktyk z 12-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach oraz firmach zajmujących się outsourcingiem kadrowo-płacowym. Więcej informacji ...                                                                                                                                                                                                                                                        

Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

Biurowiec Central Tower
Aleje Jerozolimskie 81
XV piętro, Sala C
wejście do budynku róg:

Al. Jerozolimskich i ul. Chałubińskiego

Opis budynku i sal wykładowych - szczegóły ...

 

Kurs VAT 2017/2018. Szkolenie – Najnowsze zmiany w podatku VAT. Nowe przepisy wprowadzające JPK – Jednolity Plik Kontrolny. Wykład dotyczący podatku od towarów i usług prowadzi w Warszawie Tomasz Wojewoda.

 

Podatek VAT 2017. Jednolity Plik Kontrolny - JPK. Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług. Kurs: Ewidencja VAT w 2017 roku. – nowe zasady. Nowe regulacje zapewniające funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK. Zajęcia w Warszawie Prowadzi Tomasz Wojewoda.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

 

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

 

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Lista płac dla zaawansowanych. Szkolenie z naliczania wynagrodzeń w szczegółach. Praktyczny kurs o charakterze warsztatowym. Zasady rozliczania. Szkolenie w Warszawie.

 

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.
Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad wliczone w cenę szkolenia - Lista płac dla zaawansowanych. Polbi - Warszawa.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190


DO POBRANIA

Uwagi

Szkolenie - Wynagrodzenia w szczegółach dla zaawansowanych. Kurs kalkulacji płacowych – lista płac 2017. Szkolenie w Warszawie.