Reforma systemu oświaty 2017. Obowiązki organów prowadzących i dyrektorów szkół w związku z przekształceniami i likwidacją szkół oraz w zakresie stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Opis

SZKOLENIE - REFORMA W OŚWIACIE 2017. NOWA STRUKTURA SYSTEMU. OBOWIĄZKI ORGANÓW PROWADZĄCYCH. ZMIANY W ZASADACH ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI


 

Kurs - Reforma systemu oświaty 2017. Zmiany w prawie oświatowym. Reforma oświatowa od 1 września 2017r.

 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie: Reforma systemu oświaty. Przekształcenia i likwidacja szkół w nowym systemie. Nowe obowiązki dyrektorów szkół i organów prowadzących po zmianach w przepisach.

  ORGANIZACJA SZKOLENIA - ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

  WYKŁADOWCA - MAREK WALASZEK

Szkolenie poprowadzi praktyk, Marek Walaszek - prawnik i wybitny ekspert z dziedziny pracy w placówkach oświatowych.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

Szkolenie odbywa się w Centrum LIM w budynku hotelu Marriott - w najbliższym sąsiedztwie Dworca Centralnego.

 

Program

 

  PROGRAM SZKOLENIA - REFORMA OŚWIATY 2017

 

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY 2017. PRZEKSZTAŁCENIA I LIKWIDACJA SZKÓŁ. NOWE OBOWIĄZKI ORGANÓW PROWADZĄCYCH I DYREKTORÓW SZKÓŁ. POLITYKA KADROWA W SZKOLNICTWIE - ZASADY ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH.

 

1. Nowa struktura aktów prawnych określających funkcjonowanie systemu oświaty.

2. Nowa struktura systemu oświaty.

3. Rozwiązania ustawowe w związku z likwidacją gimnazjów i reformą szkół innych typów (możliwe rozwiązania, które muszą być zastosowane przez organy prowadzące):

 • likwidacja;

 • przekształcenie w szkołę innego typu;

 • włączenie do szkoły innego typu.

4. Obowiązki organów prowadzących w związku z likwidacją gimnazjów, przekształceniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • uchwały w sprawie projektu sieci szkół;

 • obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty i związków zawodowych o projekcie uchwały;

 • uchwały dotyczące nowej sieci szkół - do 31 marca 2017 roku.

5. Obowiązek dostosowania statutów szkół do zmian wynikających z reformy systemu oświaty.

6. Propozycje rozwiązań dotyczące sieci szkół i projektów uchwał w sprawie sieci szkół.

7. Nowe rozwiązania w ustawie - Prawo oświatowe:

 • wzmocnienie roli kuratora oświaty;

 • zmiany w zakresie nadzoru pedagogicznego;

 • procedura zatwierdzenia arkusza organizacyjnego według nowych przepisów;

 • nowy skład komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły i brak możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora bez konkursu.

8. Zasady stosowania Karty Nauczyciela i przepisów przejściowych w latach 2017-2019.

9. Stosunek pracy nauczycieli zatrudnionych w przekształcanych szkołach - obowiązki dyrektora:

 • zatrudnienie z mocy prawa w szkole nowego typu - obowiązki dyrektora szkoły;

 • uzupełnienie zatrudnienia w innej szkole: tryb i warunki - zadania dyrektora i organu prowadzącego;

 • ograniczenie zatrudnienia - tryb i warunki przewidziane w przepisach przejściowych;

 • przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny według przepisów przejściowych;

 • rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie przepisów przejściowych.

10. Stosunek pracy pracowników niebędących nauczycielami w przekształcanych szkołach według regulacji przejściowych - obowiązki dyrektora szkoły.

11. Propozycje rozwiązań dotyczących stosunku pracy pracowników szkół w zależności od treści uchwał organów prowadzących.

 

 

  ADRESACI SZKOLENIA / UCZESTNICY ZAJĘĆ
Szkolenie kierujemy do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, referentów, pracowników urzędów miast, pracowników gmin i powiatów nadzorujących szkoły i placówki oświatowe, specjalistów ds. kadr.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

   ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

  WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

 

 Szkolimy z zakresu zmian w systemie oświaty wchodzących w życie w 2017 roku. 

 

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA


SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!


Kursy z zakresu zmian w systemie oświaty. Reforma 2017. Szkoły podstawowe, gimnazja - łączenie i likwidacja placówek oświatowych.

 
 
Szkolenia dla pracowników szkół i kuratoriów. Reforma systemu oświaty 2017. Przekształcenia i likwidacja szkół. Nowe obowiązki organów prowadzących i dyrektorów szkół.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

 
 

350 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

290 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób.

   
 

CENA PROMOCYJNA 300 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 

Cena promocyjna 300 zł/osobę.

 

Informacje o wykładowcy

MAREK WALASZEK

Prawnik i nauczyciel. Wybitny ekspert z dziedziny prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego (prawa pracy w placówkach oświatowych). Specjalizuje się również w prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Autor licznych publikacji w specjalistycznych wydawnictwach dla placówek oświatowych. Doradca w sprawach prawnych - współpracuje z organami prowadzącymi i związkami zawodowymi m. in. w sprawach z zakresu treści i wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania). Wieloletni, znany i ceniony wykładowca.


Informacje organizacyjne

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

Szkolenie - Reforma systemu oświaty 2017. Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott. Szkolimy w Warszawie.

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Reforma systemu oświaty 2017. Szkolenie w Warszawie.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
CATERING - COFFEE & LUNCH
Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

 

Przerwa kawowa. Kurs - Reforma systemu oświaty 2017.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

DO POBRANIA