Hurtownia farmaceutyczna. Walidacja systemów skomputeryzowanych 2017. Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD/GDP). Przygotowanie do kontroli GIF.

Opis

SZKOLENIE - WALIDACJA SYSTEMÓW SKOMPUTERYZOWANYCH W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ - WYMAGANIA DOBREJ PRAKTYKI DYSTRYBUCYJNEJ (DPD/GDP) Szkolenie jednodniowe. Hurtownia Farmaceutyczna - Polityka walidacji systemów skomputeryzowanych. Prawidłowa dokumentacja walidacyjna - plan i raport walidacji. URS. Analiza ryzyka. Testy walidacyjne i integralność danych. Udzielimy wskazówek jak zapobiegać złym praktykom w hurtowni farmaceutycznej? Zajęcia z obszaru walidacji systemów skomputeryzowanych dla firm z sektora farmaceutycznego.
 

  SZKOLENIE - WALIDACJA SYSTEMÓW SKOMPUTERYZOWANYCH

Szkolenie jednodniowe: Polityka walidacji systemów skomputeryzowanych w Hurtowni Farmaceutycznej. Prawidłowa dokumentacja walidacyjna - plan i raport walidacji. URS - Specyfikacja Wymagań Użytkownika. Analiza ryzyka. Testy walidacyjne i integralność danych. Jak zapobiegać złym praktykom w hurtowni farmaceutycznej?

  ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane dla Kierowników Hurtowni Farmaceutycznych, Specjalistów do spraw Walidacji, Przedstawicieli ds. Jakości. Uczestnicy dowiedzą się jak zapewnić zgodność systemów z wymaganiami regulacyjnymi według DPD/GDP.

  CEL SZKOLENIA DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

Szkolenie dostarcza wiedzę na temat walidacji i interpretacji wymogów DPD/GDP dla systemów skomputeryzowanych w Hurtowni Farmaceutycznej.

Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania systemami skomputeryzowanymi.

Osoby biorące udział w zajęciach poznają praktyczne przykłady audytowania systemów skomputeryzowanych, złe i dobre praktyki podczas inspekcji systemów skomputeryzowanych.

  INSPEKCJA (GIF) - PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI

Szkolenie daje podstawowe przygotowanie uczestników zajęć do inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) w obszarze systemów skomputeryzowanych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najczęściej występujących niezgodnościach audytowych dotyczących systemów skomputeryzowanych.

 

Program

  SZKOLENIE - WALIDACJA SYSTEMÓW SKOMPUTERYZOWANYCH


 1. Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dla systemów skomputeryzowanych z interpretacją.

 2. Dostawcy systemów skomputeryzowanych.

 3. Główne założenia dla polityki walidacji systemów skomputeryzowanych w Hurtowni Farmaceutycznej.

 4. Dokumentacja walidacyjna dla systemów w Hurtowni Farmaceutycznej.

 5. Plan i Raport Walidacji.

 6. URS/SWU - wymagania dla systemów skomputeryzowanych. Specyfikacja Wymagań Użytkownika (User Requirements Specification).

 7. Krytyczność i analiza ryzyka systemów skomputeryzowanych.

 8. Testy walidacyjne dla systemów skomputeryzowanych.

 9. Integralność danych.

 10. Przykłady niezgodności z audytu i złych praktyk.

 

 

  DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2017 ROKU Z KFS

 Bezpłatne szkolenia i kursy dla kierowników hurtowni farmaceutycznych finansowane z KFS 2017. Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD/GDP). Zajecia poświęcone walidacji systemów skomputeryzowanych i przygotowanie do kontroli GIF.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Jedna z najlepszych cen na rynku biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy - szkolenie prowadzi Grzegorz Kaniowski,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

  EWIDENCJE SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

 

 

  Kurs - Dostosowania podmiotów prowadzących obrót hurtowy do wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Walidacja systemów skomputeryzowanych - przykłady oraz dokumentacja. URS, protokoły, raporty i formularze walidacyjne. Kurs zarządzania ryzykiem systemów skomputeryzowanych. Hurtownia farmaceutyczna - Analiza wpływu, analiza ryzyka, zarządzanie zmianami. Obrót hurtowy lekami.   

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Kursy dla firm - Kurs zarządzania ryzykiem systemów skomputeryzowanych. Hurtownia farmaceutyczna - Analiza wpływu, analiza ryzyka, zarządzanie zmianami. Obrót hurtowy lekami.

 

 

Hurtownia farmaceutyczna – Szkolenie: Walidacja systemów skomputeryzowanych. Hurtowa dystrybucja leków. Kurs - Zastosowanie i zarządzanie systemami skomputeryzowanymi w hurtowni farmaceutycznej w świetle aktualnych wymagań GDP - praktyczne podejście i przydatne wskazówki.

 

 

Szkolenie - Wymagania dla systemów skomputeryzowanych wykorzystywanym przez hurtownie farmaceutyczne z uwzględnieniem walidacji systemów skomputeryzowanych. Kurs - Dostosowania podmiotów prowadzących obrót hurtowy do wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ

Terminy kursów

Warszawa, 20 października 2017 r.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 690 zł,

 • stałych uczestników szkoleń Polbi - 650 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 610 zł/osobę,

 • do 100% dofinansowania z KFS.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

 
Cena promocyjna 550 zł za osobę
- przy zgłoszeniu do 1 września.
 

Informacje o wykładowcy

GRZEGORZ KANIOWSKI

Grzegorz Kaniowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w przemyśle farmaceutycznym  m.in. w zapewnieniu jakości branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Główny Specjalista ds. systemów skomputeryzowanych w firmie biotechnologicznej.

Certyfikowany audytor systemów jakości wytwórców, hurtowni i dostawców farmaceutycznych. Prowadzi audyty dostawców usług informatycznych, producentów oprogramowania i firm wdrażających rozwiązania informatyczne.

Prowadzi projekty walidacyjne systemów skomputeryzowanych, według aktualnych wymagań prawnych dla farmacji.

Doświadczony szkoleniowiec dla firm z branży farmaceutycznej w zakresie walidacji i systemów skomputeryzowanych, a także audytów systemów jakości.

Autor wielu publikacji o tematyce poświęconej systemom skomputeryzowanym i walidacji w przemyśle farmaceutycznym.

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 9:30.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00.
Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.
Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

POLBI - Warszawa. Kursy dla hurtowni farmaceutycznych - Dostosowania podmiotów prowadzących obrót hurtowy do wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Walidacja systemów skomputeryzowanych - przykłady oraz dokumentacja. URS, protokoły, raporty i formularze walidacyjne. Kurs zarządzania ryzykiem systemów skomputeryzowanych. Hurtownia farmaceutyczna - Analiza wpływu, analiza ryzyka, zarządzanie zmianami. Obrót hurtowy lekami.

 

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View. 

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia. Szkolenie z walidacji systemów komputerowych - Wymagania dla systemów skomputeryzowanych wykorzystywanym przez hurtownie farmaceutyczne z uwzględnieniem walidacji systemów skomputeryzowanych. Zarządzanie ryzykiem systemów skomputeryzowanych. Zajęcia z obszaru walidacji systemów skomputeryzowanych dla firm z sektora farmaceutycznego. Przygotowanie do kontroli GIF - Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT


 Każda osoba, która ukończyła kurs czy szkolenie uzyskuje prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. POLBI, WARSZAWA - Centrum Szkolenia. Kurs - Zastosowanie i zarządzanie systemami skomputeryzowanymi w hurtowni farmaceutycznej w świetle aktualnych wymagań GDP - praktyczne podejście i przydatne wskazówki. Szkolenie z walidacji systemów komputerowych - Wymagania dla systemów skomputeryzowanych wykorzystywanym przez hurtownie farmaceutyczne z uwzględnieniem walidacji systemów skomputeryzowanych.
 
Certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć. Kurs - Zastosowanie i zarządzanie systemami skomputeryzowanymi w hurtowni farmaceutycznej w świetle aktualnych wymagań GDP - praktyczne podejście i przydatne wskazówki.Szkolenie z walidacji systemów komputerowych - Wymagania dla systemów skomputeryzowanych wykorzystywanym przez hurtownie farmaceutyczne z uwzględnieniem walidacji systemów skomputeryzowanych.
 
 Wzór zaświadczenia.
 Wydawane zaświadczenie.
 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA