Choroby obturacyjne płuc (POChP) i oskrzeli (astma) według zaleceń raportów GINA i GOLD. Epidemiologia, objawy, diagnostyka, leki.

Opis

SZKOLENIE - CHOROBY OBTURACYJNE OSKRZELI I PŁUC WEDŁUG ZALECEŃ RAPORTÓW GINA I GOLD, ZESPÓŁ NAKŁADANIA ASTMA - POCHP

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zorganizujemy takie szkolenie dostosowując je do Twoich potrzeb - zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz: biuro@polbi.pl

 

Szkolenie z zakresu POChP i obturacyjne choroby oskrzeli dla lekarzy pulmonologów, zalecenia raportów (rekomendacje) GINA i GOLD.


  ASTMA, POCHP, PULMONOLOGIA - SZKOLENIE JEDNODNIOWE

Szkolenie obejmuje choroby obturacyjne oskrzeli - astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i zespół nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

  SZKOLENIE POCHP - EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOZOWANIE

Szkolenie z zakresu chorób obturacyjnych oskrzeli (astma) i przewlekłych obturacyjnych chorób płuc (POChP) obejmuje wykłady dotyczące epidemiologii, objawów klinicznych, metod diagnozowania chorób obturacyjnych oskrzeli, zasady wykonywania i interpretacji badań alergologicznych (testów skórnych) oraz spirometrii.

Leczenie chorób obturacyjnych: kortykosterydy wziewne, leki rozszerzające oskrzela (β2-agoniści i leki przeciwcholinergiczne, leki łączone). Immunoterapia.

Prezentacja przypadków klinicznych.

  ADRESACI SZKOLENIA Z ZAKRESU CHORÓB PŁUC I OSKRZELI

Szkolenie jest skierowane do lekarzy rodzinnych i do lekarzy pierwszego kontaktu, internistów, pediatrów, specjalistów chorób płuc i alergologii.

  PROWADZĄCY - IWONA GRZELEWSKA-RZYMOWSKA

Prof. dr hab. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska, lekarz praktykujący, specjalista chorób płuc i alergologii, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz prelegent na licznych sympozjach i kongresach.

Profesor Iwona Grzelewska-Rzymowska od ponad 40 lat zajmuje się chorobami układu oddechowego i chorobami alergologicznymi.

Jest autorem i współautorem 6 monografii oraz autorem ponad 10 rozdziałów w monografiach zbiorowych dotyczących astmy, Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i zespołu nakładania astmy i POChP.

Prof. dr hab. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska jest również autorem ponad 100 prac poglądowych i oryginalnych.

 

Program

CHOROBY OBTURACYJNE OSKRZELI I PŁUC ORAZ ZESPÓŁ NAKŁADANIA ASTMA - POCHP WEDŁUG ZALECEŃ RAPORTÓW GINA I GOLD


Na wykładzie dotyczącym przewlekłych obturacyjnych chorób oskrzeli (astma) i przewlekłych obturacyjnych chorób płuc (POChP) oraz zespołu nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc zostaną przedstawione:

 • rekomendacje zawarte w raportach GINA (Globalna Inicjatywa dla Astmy) i GOLD (Globalna Inicjatywa dla Przewlekłych Obturacyjnych Chorób Płuc) opublikowane w latach 2014-2017 (GINA) i 2011-2017 (GOLD),

 • zasady wykonywania badań diagnostycznych,

 • leki stosowane w chorobach obturacyjnych.

 

 


Choroby obturacyjne płuc i oskrzeli (PoChp, astma) - szkolenie. Kurs prezentujący zalecenia raportów GINA i GOLD.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE


Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU


Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH


 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004


ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).


WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,

 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO POLBI


mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę.

 

CENA PROMOCYJNA 300 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE BRUTTO.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 9:30.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00.
Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.
Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w:

 • Centrum LIM - Hotel MARRIOTT,

 • Biurowcu CENTRAL TOWER.

 

Szkolenie - POChP, astma i zespół nakładania sie tych chorób. Wykłady dotyczące epidemiologii, objawów klinicznych, metod diagnozowania przewlekłych chorób obturacyjnych oskrzeli i płuc. Szkolenie w Warszawie prowadzi Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Centrum LIM - Budynek Hotelu Marriott.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

Szkolenie - Astma i POChP. Zalecenia zawarte w raportach GINA (Globalna Inicjatywa dla Astmy) opublikowane w latach 2014-2017 i GOLD (Globalna Inicjatywa dla Przewlekłych Obturacyjnych Chorób Płuc) opublikowane w latach 2011-2017.
Central Tower - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

DO POBRANIA

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

KOORDYNATOR/OPIEKUN SZKOLENIA

Joanna Ajdys - szkolenia@polbi.pl