Zakażenia układu oddechowego według europejskich i polskich zaleceń. Zapalenie i gruźlica płuc i opłucnej. Choroby obturacyjne płuc. Diagnostyka i leczenie (leki przeciwprątkowe, racjonalna antybiotykoterapia).

Opis

SZKOLENIE: CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO, ZAPALENIE PŁUC I ZAPALENIE OSKRZELI, GRUŹLICA, REKOMENDACJE I RACJONALNA TERAPIA, LEKI, ZAJĘCIA W WARSZAWIE


 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zorganizujemy takie szkolenie dostosowując je do Twoich potrzeb - zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz: biuro@polbi.pl

 

Szkolenia - Choroby układu oddechowego. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Kurs - Zbiór wskazówek ułatwiających lekarzom podjęcie właściwych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Racjonalne leczenie: zapalenie płuc i oskrzeli, gruźlica płuc i opłucnej, zapalenie oskrzeli. Zajęcia w Warszawie - Iwona Grzelewska-Rzymowska. Pulmonologia w praktyce dla lekarzy.

 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej, nowoczesnej wiedzy, dotyczącej zakażeń układu oddechowego i chorób obturacyjnych płuc. Podczas szkolenia będzie prezentowana nowoczesna wiedza medyczna, oparta o polskie i europejskie zalecenia.

  ADRESACI SZKOLENIA - ZAPALENIA I GRUŹLICA PŁUC

Szkolenie obejmujące zakresem tematykę zakażeń układu oddechowego skierowane jest do lekarzy rodzinnych i do lekarzy pierwszego kontaktu, internistów, pediatrów, specjalistów chorób płuc i alergologii.

  ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO, RACJONALNA TERAPIA

Szkolenie obejmuje swoją tematyką zakażenia układu oddechowego i ich racjonalną terapię. Szkolenie dotyczy zakażeń swoiste (gruźlica płuc i opłucnej, leczenie przeciwprątkowe oraz zapalenie płuc, oskrzeli i opłucnej - racjonalna antybiotykoterapia).

  PROWADZĄCY - IWONA GRZELEWSKA-RZYMOWSKA

Prof. dr hab. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska, lekarz praktykujący, specjalista chorób płuc i alergologii, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz prelegent na licznych sympozjach i kongresach.

Profesor Iwona Grzelewska-Rzymowska od ponad 40 lat zajmuje się chorobami układu oddechowego i chorobami alergologicznymi.

Jest autorem i współautorem 6 monografii oraz autorem ponad 10 rozdziałów w monografiach zbiorowych dotyczących astmy, Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i zespołu nakładania astmy i POChP.

Prof. dr hab. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska jest również autorem ponad 100 prac poglądowych i oryginalnych.

Program


ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO. POLSKIE I EUROPEJSKIE REKOMENDACJE. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAPALENIA PŁUC I ZAPALENIA OSKRZELI, KONTAKT Z CHORYM NA GRUŹLICĘ. 

 

Szkolenie i wykłady na zajęciach poświęconych zakażeniom układu oddechowego dotyczą:

 • gruźlicy układu oddechowego,

 • szczepionki przeciwko gruźlicy - zasady szczepień BCG,

 • leków przeciwprątkowych,

 • zagrożeń wynikających z szerzenia się zakażeń wywołanych przez prątki oporne na leki przeciwprątkowe.

„Kontakty" z chorymi na gruźlicę, ujawnianie i postępowanie terapeutyczne.

Wykładowca zaprezentuje 12 przypadków gruźlicy płuc.

Pozaszpitalne zapalenia płuc. Diagnostyka.

Ocena ciężkości, stanu pacjenta chorego na zapalenie płuc.

Antybiotyki i zasady antybiotykoterapii.

 

NA WYKŁADZIE ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE:

 • rekomendacje WHO i Towarzystw Naukowych (ERS, PTChP, ATS)*) dotyczące postępowania z osobami, które miały kontakt z chorym na gruźlicę,

 • rekomendacje Towarzystw Naukowych (ERS, PTChP, ATS)*) oraz Polskie Rekomendacje z roku 2016 dotyczące postępowania u chorych na zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli.

__________________________

*) PTChP - Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, ERS - European Respiratory Society, ATS - American Thoracic Society. 

 

NIE REKLAMUJEMY FIRM FARMACEUTYCZNYCH I ICH WYROBÓW

Na zajęciach nie będzie promowana żadna z firm farmaceutycznych ani żadne leki lub inne wyroby farmaceutyczne. Na spotkaniu omówione zostaną polskie i europejskie rekomendacje dotyczące leczenia zakażeń układu oddechowego.

 

 
Kurs - Zasady leczenia gruźlicy oraz zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli. Leczenie przeciwprątkowe. gruźlica prątkująca, przyczyny, gruźlica objawy, gruźlica leczenie. Rekomendacje leczenia zakażeń układu oddechowego.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE


Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU


Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).


WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,

 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO POLBI


mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE


 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

 

Szkolenie z zakresu chorób płuc dla lekarzy rodzinnych, dla lekarzy pierwszego kontaktu, internistów, pediatrów, specjalistów chorób płuc i alergologii. Jak leczyć zakażenia układu oddechowego? Jak odróżnić zapalenie płuc od gruźlicy? Jak rozpoznać astmę, zapalenie płuc, gruźlicę? Kurs - Gruźlica i choroby układu oddechowego w praktyce. Objawy, na co zwrócić uwagę? Interpretacja zdjęć RTG. Zapalenie płuc - Czy zawsze wymagane jest leczenie szpitalne? Kiedy wystarcza leczenie ambulatoryjne oraz wskazania do leczenia szpitalnego. Kursy dla lekarzy z obszaru pulmonologii. Zalecenia związane z postępowaniem z osobami, mającymi kontakt z chorymi na gruźlicę. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowe. Racjonalne leczenie antybiotykami. Optymalna terapia antybiotykowa.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE BRUTTO.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 9:30.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00.
Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.
Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

SZKOLENIE W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w:

 • Centrum LIM - Hotel MARRIOTT,

 • Biurowcu CENTRAL TOWER.

 

Szkolenie - Zakażenia układu oddechowego według europejskich i polskich zaleceń. Zapalenie i gruźlica płuc i opłucnej. Diagnostyka i leczenie (leki przeciwprątkowe, racjonalna antybiotykoterapia). Szkolenie w Warszawie prowadzi Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Centrum LIM - Budynek Hotelu Marriott.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

Szkolenie - Choroby (zakażenia) układu oddechowego. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Kurs: wskazówki dla lekarzy podjmujacych decyzje diagnostyczne i wdrażających postępowanie terapeutyczne.
Central Tower - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.
Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu zakażeń układu oddechowego i chorób obturacyjnych płuc. Proponujemy zajęcia z ekspertem i praktykiem. Wykład poprowadzi prof. dr hab. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska.

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 

DO POBRANIA

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

KOORDYNATOR/OPIEKUN SZKOLENIA

Joanna Ajdys - szkolenia@polbi.pl