Symfonia - Środki Trwałe. Praktyczne warsztaty komputerowe. Zastosowanie Programu Sage Symfonia Środki Trwałe w codziennej pracy. Szkolenie od podstaw.

Opis

PROGRAM SYMFONIA - ŚRODKI TRWAŁE. SZKOLENIE OD PODSTAW. KURS OBSŁUGI, PRAKTYCZNE ĆWICZENIA  I WARSZTATY KOMPUTEROWE. ZAJĘCIA W WARSZAWIE.SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Zorganizujemy takie szkolenie dostosowując je do Twoich potrzeb - zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz: biuro@polbi.pl

 

  SYMFONIA - WARSZTATY PRZY STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH

Program „Symfonia" - jeden z najpopularniejszych programów wykorzystywanych w działach księgowości, działach finansowych i działach odpowiedzialnych za ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wystarczy przejrzeć ogłoszenia o pracę by znaleźć tam anonse - „do księgowości z Symfonią ...".

  CEL SZKOLENIA - SYMFONIA "ŚRODKI TRWAŁE", 7 GODZ. ZAJĘĆ

Celem jednodniowego otwartego szkolenia „Symfonia - Środki Trwałe" jest nauczenie uczestników zajęć obsługi programu pod kątem praktycznego zastosowania w codziennej pracy.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla użytkowników, którzy rozpoczynają pracę z programem Symfonia, jak również dla tych którzy potrzebują pogłębić już posiadane umiejętności w tym zakresie.

Na warsztatowych zajęciach komputerowych obsługi programu Symfonia ŚT uczestnik zajęć nauczy się wprowadzania do ewidencji środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w różnych aspektach praktycznych, jak również sposobów ich późniejszej ewidencji eksploatacyjnej (automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych, aktualizacja wyceny wartości środków trwałych).

Na szkoleniu z obszaru Symfonia - Środki Trwałe duży nacisk położony zostanie na generowanie zestawień i raportów związanych z księgową ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 
Nauka obsługi programu Symfonia - Środki Trwałe pod kątem praktycznego zastosowania. Szkolenie od podstaw wyłącznie w formie praktycznych ćwiczeń. Aspekty związane z ewidencjami eksploatacyjnymi środków trwałych w Symfonii. Generowanie raportów. Kurs w Warszawie.

  PRAKTYCZNA FORMA NAUKI NA KURSIE "SYMFONIA ŚT"

Szkolenie z obsługi modułu sytemu Symfonia - Środki trwałe prowadzone jest wyłącznie w formie praktycznych ćwiczeń na przygotowanych dokumentach księgowych związanych z obsługą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (faktury VAT zakupu i sprzedaży, dokumenty OT, LT, PK, PT, i inne).

Korzyści jakie uzyskuje użytkownik programu Symfonia to szybki dostęp do informacji o posiadanych środkach trwałych, szczegółowego opisu środka trwałego, możliwość elastycznego grupowania poszczególnych składników majątku trwałego firmy, możliwość prowadzenia ewidencji miejsc użytkowania środków trwałych, jednym słowem program Symfonia pozwala na szybki dostęp do informacji na temat stanu posiadania oraz lokalizacji środków trwałych.

Wykorzystanie funkcjonalności systemu Symfonii to eliminacja ręcznego księgowanie naliczeń amortyzacyjnych.

  ADRESACI WARSZTATÓW - SYMFONIA "ŚRODKI TRWAŁE"

Szkolenie z modułu Środki Trwałe dostępnego w programie Symfonie kierujemy do:

 • osób, które dopiero zaczynają pracę z programem Sage Symfonia Środki Trwałe i chciałyby nauczyć się obsługi programu i jego zastosowania w swojej pracy zawodowej,
 • osób, które już pracują na programie Symfonia ŚT i chciałyby wzmocnić posiadaną wiedzę z tego zakresu,
 • osób, które nadzorują pracę działów finansowo-księgowych i w lepszy sposób chcą kontrolować możliwości programu.

Uczestnikami zajęć powinny zostać:

 • osoby odpowiedzialne za gospodarkę środkami trwałymi w firmie, przedsiębiorstwie, instytucji czy urzędzie,
 • księgowi korzystający z programu Środki Trwałe Symfonia,
 • osoby znające problematykę związaną z księgową ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ale potrzebujące szerszej wiedzy na temat zastosowania programu Symfonia do tego celu.
  MACIEJ DERWISZ - PROWADZĄCY SZKOLENIE SYMFONIA ŚT

Ekspert w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rozliczania płac, zaawansowanego wykorzystania programu Excel i obsługi programów finansowo-księgowych. Specjalista wykorzystujący program Symfonia Środki Trwałe i Symfonia Finanse i Księgowość w praktyce.

Specjalizuje się również w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym  (ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy). Więcej informacji ...

 

Program

  SYMFONIA - ŚRODKI TRWAŁE W PRAKTYCE


I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE SYMFONIA „ŚRODKI TRWAŁE"

 1. Zakładanie nowej firmy w programie Symfonia

 2. Zakładanie lat działalności

 3. Ustawienia podstawowe przy pracy z programem

 4. Parametryzacja ustawień zaawansowanych związanych z pracą z programem Symfonia

II. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD OBSŁUGI PROGRAMU SYMFONIA

 1. Konstrukcja i obsługa menu głównego

 2. Główne okna programu i ich przeznaczenie

 3. Używanie skrótów klawiaturowych przyspieszających pracę z programem

III. OMÓWIENIE GŁÓWNEGO OKNA „ŚRODKI TRWAŁE" - PODSTAWOWE CZYNNOŚCI W CODZIENNEJ PRACY Z PROGRAMEM

 1. Zastosowanie okna „Środki trwałe"

 2. Wprowadzanie nowych środków trwałych

 3. Szybkie wprowadzanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 4. Wprowadzanie historycznych środków trwałych

 5. Omówienie podstawowych zakładek i funkcji (parametrów) w ramach wprowadzania środka trwałego

 6. Przyporządkowanie środka do Klasyfikacji Środków Trwałych - możliwość modyfikacji stawek amortyzacji

 7. Daty wprowadzenia i przyjęcia do użytkowania i ich znaczenie przy obsłudze środków trwałych

 8. Numery ewidencyjne i fabryczne - automatyzacja numeracji

 9. Części składowe środka i określanie ich wartości i cech

 10. Zakładka VAT i jej zastosowanie - w tym korekty VAT przy sprzedaży mieszanej

 11. Wybór sposobu amortyzacji środka wraz z określeniem współczynników amortyzacji

 12. Kalendarz amortyzacji

 13. Przyporządkowanie kont księgowych czyli współpraca z programem Symfonia Finanse i Księgowość

 14. Koszty związane z obsługą środka trwałego - w tym odniesienie do Miejsc Powstawania Kosztów (koszty kalkulacyjne, MPK-i, „piątki")

 15. Księgowania w kręgu kosztów

 16. Zakładka „Historia" i jej zastosowanie

 17. Miejsca i grupy użytkowania środka trwałego

 18. Operacje na środku trwałym - przegląd wykonanych zmian w wartości początkowej środka trwałego

 19. Obsługa niskocennych składników majątku trwałego za pomocą Symfonii

 20. Zatwierdzanie nowo wprowadzonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 21. Wyznaczanie planów amortyzacji dla bieżących okresów lat działalności

IV. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W PROGRAMIE SYMFONIA

 1. Możliwość amortyzowania środka trwałego zarówno metodą liniową, degresywną, jak i indywidualną,

 2. Możliwość amortyzacji liniowej przyspieszonej,

 3. Możliwość amortyzowania środków trwałych wykorzystywanych sezonowo (zaznaczanie miesięcy w tabeli) oraz obsługa amortyzacji obejmującej jedynie część wartości początkowej (oznaczonej),

 4. Umożliwienie wyboru metody amortyzacyjnej, która jest korzystniejsza, poprzez wizualizację jej wyliczenia i analizę generowanego planu amortyzacji w postaci kalendarza

V. ODDZIELNA AMORTYZACJA PODATKOWA I BILANSOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 1. Oddzielne wartości początkowe

 2. Oddzielne sposoby amortyzacji

 3. Oddzielne wartości dotychczasowego umorzenia

 4. Wprowadzanie wartości nieamortyzowanych

 5. Wprowadzenie wartości nie będących kosztami uzyskania przychodów przy amortyzacji podatkowej

 6. Niezależne kalendarze amortyzacji i odrębne raportowanie wartości umorzeń okresowych

 7. Odrębne kalendarze umorzeń środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej

VI. PRAKTYCZNE I EFEKTYWNE ĆWICZENIA W FORMIE PRACY Z PRZYGOTOWANYMI DOKUMENTAMI KSIĘGOWYMI W FORMIE CASE-STUDY POD OPIEKĄ TRENERA

 1. Wprowadzanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w różnych wariantach praktycznych

 2. Okresowe amortyzacje dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 3. Likwidacje i sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 4. Zmiany wartości początkowej na skutek częściowej likwidacji lub ulepszenia

 5. Raporting

VII. ZAKŁADKA „OPERACJE" JAKO ZATWIERDZANIE I ANULACJA OPERACJI WYKONANYCH NA ŚRODKACH TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - MOŻLIWOŚCI KOREKTY WCZEŚNIEJ WYKONANYCH ZDARZEŃ

 

VIII. OKRESOWE (MIESIĘCZNE) UMORZENIE I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 • Tabele amortyzacji okresowych (planowanych)

IX. ZMIANA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W WYNIKU ULEPSZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ LIKWIDACJI

 1. Obsługa modułu częściowej likwidacji lub rozłączenia środka trwałego

 2. Obsługa modułu zwiększenia wartości początkowej w wyniku ulepszenia lub połączenia środków trwałych

X. LIKWIDACJA I SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 1. Obsługa modułu likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w programie Symfonia

 2. Omówienie niektórych opcji związanych z likwidacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

XI. OMÓWIENIE NIEKTÓRYCH MOŻLIWOŚCI TWORZENIA EFEKTYWNYCH SPRAWOZDAŃ I RAPORTÓW

 1. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 2. Raport miesięcznych amortyzacji w programie Symfonia

 3. Karta środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej

 4. Zautomatyzowane opracowywanie dokumentów: OT, PT, LT, MT, WT, LC, związanych z przyjęciem, przekazaniem, likwidacją środków trwałych

 5. Etykiety (naklejki) dla środków trwałych

 6. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne dla sprawozdań finansowych (bilansu)

 7. Karta inwentaryzacyjna

 

 

Szkolimy w zakresie obsługi i wykorzystania programu Symfonia ŚT. Akademia Specjalistów do spraw programu Symfonia – Szkoleniowe Centrum Dystrybucji Umiejętności – Kursy Zawodowe. Pomagamy wdrażać nowe przepisy. Warto wiedzieć więcej! Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego dla pracujących. Łatwe nabywanie wiedzy. Transfer wiedzy. Uczymy i pozwalamy zrozumieć prawo. Praktycy – praktykom. Symfonia - Oprogramowanie dla biznesu. Inwestycja w kadry – to się opłaca.

  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 
Warsztatowe zajęcia komputerowe - Symfonia. Szkolenie dla rozliczających amortyzację środków trwałych. Warsztaty komputerowe Symfonia - Środki Trwałe.

 

  SZKOLENIE - SYMFONIA MODUŁ FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

W ofercie szkoleń proponowanych przez firmę Polbi znajdziecie Państwo warsztatowy kurs komputerowy Symfonia Finanse i Księgowość. Są to praktyczne warsztaty komputerowe zastosowania programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość w codziennej pracy.

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę i doświadczenie wykładowcy,

 • praktyczny charakter warsztatów komputerowych,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia: łatwy dojazd, samo centrum Warszawy koło Dworca Centralnego.

   DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W 2017 ROKU Z KFS

Bezpłatne szkolenia i kursy dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku. Kurs umiejętności z zakresu obsługi programu Symfonia Finanse i Księgowość.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

 • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE SZKOLENIA BRUTTO.

 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

 

590 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

510 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

   

 

CENA PROMOCYJNA 450 ZŁ

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Promocje, oferty specjalne

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja rozpoczyna się o godzinie 9:15.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:30.

Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.
ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 7 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?

 Centrum LIM, Hotel Marriott. Warsztaty komputerowe - Nabądź kompetencje niezbędne do ewidencjonowania środków trwałych i wartości niematerilnych i prawnych w systemie komputerowym Sage SYMFONIA ŚRODKI TRWAŁE. Warszawa. Program Symfonia Środki trwałe dla początkujących. Warsztaty komputerowe – Symfonia „Środki Trwałe”. Automatyczne wyliczanie odpisów amortyzacyjnych w programie Symfonia. Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych w Symfonii. Kurs W Warszawie.
Centrum LIM - Budynek Hotelu Marriott.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.
 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Kurs od podstaw obsługi Symfonii – Środki trwałe. Amortyzacja środka trwałego w programie Symfonia metodą liniową, metodą degresywną lub metodą indywidualną. Szkolenie w Warszawie.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu praktycznej obsługi i wykorzystania systemu Symfonia - Środki Trwałe. Proponujemy zajęcia z renomowanym wykładowcą - Panem Maciejem Derwiszem. Kurs przybliżający narzędzia oprogramowania SYMFONIA ŚRODKI TRWAŁE organizujemy w Warszawie.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/ CERTYFIKAT


Słuchacze, którzy ukończyli kurs czy szkolenie uzyskują prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem MEN. Po szkoleniu - Symfonia Sage Środki Trwałe od podstaw wystawiamy dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Nasze zaświadczenie o ukończeniu kursu to coś więcej niż Certyfikat. Jest to dokument potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników szkolenia, wystawiany przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego a jego wzór wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. Wzór dokumentu: certyfikat, dyplom zaświadczenie.
Wzór wydawanego zaświadczenia.

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,

 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

DO POBRANIA
INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

 Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Szkolenie "Symfonia Środki trwałe" - było dostępne w Bazie Usług Rozwojowych - PARP.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.
PROGRAM SAGE SYMFONIA - ŚRODKI TRWAŁE

Symfonia "Środki Trwałe" to oprogramowanie pozwalające mieć pełną kontrolę nad majątkiem trwałym jednostki oraz zautomatyzować wiele codziennych czynności. Szybka ewidencja i amortyzację środków trwałych. Analizowanie i raportowanie posiadanych zasobów dzięki obszernemu wyborowi dostępnych zestawień. Program Symfonia "Środki Trwałe" udostępnia możliwość wysyłania do programu Symfonia "Finanse i Księgowość" danych związanych ze środkami trwałymi i wykorzystanie informacji o środkach trwałych w dokumentacji finansowo-księgowej.

Dokumenty związane z ewidencją środków trwałych: OT - Przyjęcie środka trwałego, LT/LN - Likwidacja środka trwałego / przedmiotu nietrwałego, PT - Protokół przekazania - przejęcia środka trwałego, PK - Polecenie księgowania, MT/MN - Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego / przedmiotu nietrwałego, WT - dowód zwiększający wartość środka trwałego w wyniku poniesienia nakładów poprawiających stan składnika aktywów, LC - dowód likwidacji częściowej środka trwałego. 

 

SZKOLENIE - SYMFONIA ŚRODKI TRWAŁE

Decydując się na szkolenie - Symfonia „Środki Trwałe" nauczysz się samodzielnej obsługi programu, poznasz wszystkie najważniejsze funkcji Symfonii, będziesz umiał wykorzystać wszystkie narzędzia tego oprogramowania oraz zdobędziesz praktyczną umiejętność tworzenia niezbędnych w pracy zawodowej raportów i zestawień zwianych ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi. Akademia programu Symfonia - zostań specjalistą w dziedzinie posługiwania się modułem Symfonii „Środki Trwałe”.


KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

KOORDYNATOR, OPIEKUN SZKOLENIA

Joanna Ajdys - szkolenia@polbi.pl


Kontakt z sekretariatem Polbi w sprawie szkoleń kursów. Warsztaty komputerowe – Symfonia ŚT. Podstawowe informacje o systemie Symfonia - Środki trwałe prezentowane na szkoleniu z zasad obsługi programu. Kurs dotyczący amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w programie Symfonia. Karta inwentaryzacyjna środka trwałego.

 

Zapraszamy na szkolenie omawiające zmiany w przepisach o podatku VAT obowiązujących w 2017 roku i zmiany na 2018. Jednolity Plik Kontrolny - JPK. VAT – Podatek od towarów i usług. Praktycy - Praktykom. Mali i średni przedsiębiorcy muszą przekazywać dane o ewidencji VAT w formacie JPK.