Środki trwałe w ujęciu bilansowym w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11. Ewidencja bilansowa niezależna od podatkowej.

Opis

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe".

Ewidencja bilansowa środków trwałych niezależna od ewidencji podatkowej.

 

Termin szkolenia, data kursu - Inwentaryzacja 2017.
18 i 19 WRZEŚNIA, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!

 Termin szkolenia
 
 
 18 i 19 września 2017 roku.
 Dzień tygodnia
 Zajęcia: poniedziałek i wtorek.
 Wykładowca
 Andrzej Kępa.
 Wymiar szkolenia
 2 dni zajęć, 12 godzin wykładowych.
 Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
 Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.
 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE


Szkolenie - Środki trwałe, Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 (KSR).

Ustawowa, bardzo ogólna regulacja, dotycząca ewidencji majątku trwałego zawarta w ustawie o rachunkowości (art. 31-33), znalazła rozwinięcie w Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 11 - Środki trwałe.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, przyjmując do stosowania rozwiązania zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 11 - Środki trwałe, znajdą odpowiedź na dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne w zakresie bilansowej ewidencji środków trwałych.

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe" pokazuje między innymi jakie rozwiązania ewidencyjne, spośród możliwych do wyboru, zastosować dla konkretnych środków trwałych biorąc pod uwagę specyfikę działalności, w których są wykorzystywane.

 
 Szkolenie VAT-UE. Kurs dotyczący VAT-u międzynarodowego odbywa się w Centrum LIM, budynek hotelu Marriott, III piętro, sana nr 03.192.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

Program

  BILANSOWE UJĘCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

Szkolenie - Środki trwałe w ujęciu bilansowym w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Krajowy Standard Rachunkowości (KSR) Nr 11 - "Środki trwałe".

 

 1. Uzasadnienie różnicowania ewidencji bilansowej od ewidencji podatkowej środków trwałych.

 2. Możliwość wyboru, czy zobowiązanie do stosowania rozwiązań z Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 - Środki trwałe?

 3. Pojęcie „okres ekonomicznej użyteczności" jaka podstawa stosowania rozwiązań bilansowych.

 4. Korekty umorzenia środków trwałych wynikające z przyjęcia niewłaściwych rozwiązań ewidencyjnych.

 5. Kryteria definiujące środek trwały.

 6. Jakie zsumowane nakłady finansowe tworzą wartość początkową nabywanego środka trwałego?

 7. Jak ustalić wartość początkową wytwarzanego środka trwałego?

 8. Różnice między remontem, konserwacją i ulepszeniem i ich wpływ na ustalenie wartości środka trwałego.

 9. Wprowadzenie nowej kategorii „część dodatkowa" poza dotychczasowymi kategoriami „części składowych" i „części peryferyjnych" środków trwałych.

 10. Tworzenie „obiektów zbiorczych" w zakresie środków trwałych.

 11. Niskocenne środki trwałe.

 12. Bilansowe podejście do amortyzacji środków trwałych.

 13. Możliwości wyboru metod amortyzacji bilansowej i ich wpływ na koszty kształtujące wynik finansowy roku obrotowego.

 14. Obowiązek rokrocznej weryfikacji przyjętych rozwiązań.

 15. Różnice między likwidacją a trwałym odłączeniem części środka trwałego.

 16. Szczególne rozwiązania przy inwentaryzacji środków trwałych.

 17. Podsumowujący przykład kompleksowej ewidencji bilansowej nabywanego składnika zakwalifikowanego jak środek trwały - od faktury zakupu do jego likwidacji.

 

 

  CEL SZKOLENIA 

Szkolenie ma na celu całościowe przedstawienie w ujęciu bilansowym przepisów związanych ze środkami trwałymi w świetle regulacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 - Środki trwałe".

 

  ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób znających przynajmniej podstawy tematyki środków trwałych.

Szkolenie adresowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji księgowej w oparciu o ustawę o rachunkowości.

 

  UJĘCIE BILANSOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH!

Program szkolenia nie będzie obejmował regulacji podatkowych dotyczących środków trwałych a jedynie rozwijać będzie zagadnienia bilansowe dotyczące majątku trwałego firmy.

Osobom zainteresowanym całokształtem zagadnień dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych proponujemy udział w odrębnym kursie: Specjalista do spraw majątku trwałego - szkolenie od podstaw.

 

  KRAJOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI NR 11

Program szkolenia uwzględnia nowe przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 "Środki Trwałe" - Komunikat z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105).

 

  JEDNA Z NAJLEPSZYCH CEN SZKOLENIA NA RYNKU

Proponujemy jedną z najkorzystniejszych cen za dwudniowe szkolenie otwarte biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy prowadzącego szkolenie, wykład i ćwiczenia - zajęcia prowadzi Andrzej Kępa,

 • możliwość uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu objętego tematyką szkolenia,

 • zawarte w cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w samym centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego zapewniające dogodny dojazd.

  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - KFS 2017

 
Szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego. Zajęcia związane z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 11 środki trwałe.
 

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ POLBI Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

CENA SZKOLENIA NETTO = CENIE SZKOLENIA BRUTTO.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 • Dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w zajęciach.

 • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywa się szkolenie.

PROPONUJEMY 7-DNIOWY

TERMIN PŁATNOŚCI ZA FAKTURĘ!

 

 

INWESTYCJA W KADRY - NA PEWNO WARTO!

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Usługi rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF). Baza Usług Rozwojowych jest administrowana przez PARP - Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja w Kadry to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych: szkoleń oraz kursów zawodowych. PARP to członek grupy PFR - Polski Fundusz Rozwoju.

PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szkolenie "Środki trwałe w ujęciu bilansowym" organizowane w dniach 18 i 19 września 2017 roku jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Wszystkie aktualne oferty szkoleniowe Polbi prezentowane  w Bazie Usług Rozwojowych PARP - członka grupy PFR.

 

 

 


Krajowy Standard Rachunkowości jest pomocą w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza zapewnienie jednolitości rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym tego składnika aktywów.
 

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe" wyjaśnia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniu finansowym jednostki. W zakres standardu nie wchodzą zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów podatkowych dotyczących środków trwałych i ich amortyzacji.


 

 

 Szkolenie - Środki trwałe w świetle regulacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 w ujęciu bilansowym.  

 SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 • Organizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb.

 • Realizujemy kursy obejmujące zleconą tematykę.

 • Szkolimy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (Word)
ZAPYTANIE OFERTOWE - formularz (PDF)

 ZAMÓW SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY!

 

Szkolenie zamknięte, na zamówienie - Środki trwałe w świetle regulacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 w ujęciu bilansowym.

 

Organizujemy szkolenia z zakresu środków trwałych. Ujęcie bilansowe środków trwałych w świetle przepisów Krajowego Standardu Rachunkowości (KSR 11).

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 18 września 2017 r.
Zakończenie 19 września 2017 r.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 790 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 740 zł/osobę,

 • do 100% dofinansowania z KFS.

 

Cena promocyjna 690 zł/osobę,*)

przy zgłoszeniu do 11 września 2017 r.

 

   *) Cena dotyczy kursu w dniach 18-19 września 2017 r.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.


NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje o wykładowcy

Andrzej Kępa. Wykładowca i trener. Specjalista do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 

ANDRZEJ KĘPA 

Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 Główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach. Wieloletni praktyk, doświadczony wykładowca i trener. Konsultant. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja uczestników kursu rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 9:30.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.


CZAS TRWANIA, ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 12 godzin.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 Warszawa, Centrum LIM, Hotel Marriott. Oferta edukacyjna dla specjalistów w zakresie majątku trwałego.

Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA
 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott. Szkolenie omawiające najistotniejsze zagadnienia krajowego standardu rachunkowości nr 11 środki trwałe.

 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Catering dla uczestników wykładów i ćwiczeń oraz warsztatów prowadzonych w Warszawie przez Polbi - Coffee & Lunch. Przerwa kawowa i przerwa obiadowa objęte są ceną za usługę szkoleniową. Zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczą w warsztatach poświęconych wartościom niematerialnym i prawnym (WNiP) i środkom trwałym (majątek trwały). Omawiamy regulacje wynikające z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA / CERTYFIKAT


Szkolenie: KSR 11 - Środki trwałe. Dyplom, Certyfikat Polbi. Omawiamy aktualnie obowiązujące przepisy. Środki trwałe - bez błędów. ABC majątku trwałego. Akademia Specjalistów ds. środków trwałych.
Wzór wydawanego zaświadczenia.
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


Zgłoszenie na szkolenie, dokumenty do pobrania. 
 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

 

KOORDYNATOR/OPIEKUN SZKOLENIA

Karol Nowicki, karol.nowicki@polbi.pl


Kontakt z sekretariatem Polbi w sprawie szkolenia z zakresu środków trwałych - zadzwoń lub napisz do nas.

Uwagi

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

ZGŁOSZENIE ON-LINE

 

 

POLBI - KORZYSTNE CENY SZKOLEŃ