Inspektor danych osobowych, czyli ABI po nowemu.

Opis

WARSZTATY - WYPEŁNIANIE FUNKCJI ABI (INSPEKTORA PO ZAMIANACH) W ASPEKCIE EUROPEJSKIEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.


 
Kalendarz spotkań, termin szkolenia, data kursu: Zasiłki 2017. Zajęcia w Warszawie.

13-14 LISTOPADA 2017, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!


Data szkolenia
 
 
 13-14 listopada 2017 roku.
Wykładowca
 Rafał Andrzejewski.
Wymiar szkolenia
 12 godzin wykładowych.
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.
 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE


Szkolenie - Zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego w 2017 roku. Zajęcia w Warszawie poświecone zasiłkom chorobowym, macierzyńskim i opiekuńczym prowadzi Andrzej Radzisław. Świadczenia dla pracowników z ZUS.

 

 Szkolenie Zasiłki 2017. Kurs odbywa się w Centrum LIM, budynek hotelu Marriott, III piętro, sana nr 03.192.

Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 

 SZKOLENIE OTWARTE, DWUDNIOWE - 12 GODZIN WYKŁADOWYCH

NOWOŚĆ! Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych – zaprezentujemy najważniejsze zmiany oraz porady jak rozpocząć proces adaptacji do nowych regulacji.

Praktyczny charakter kursu – nasz trener sprawuje funkcję ABI u klientów z różnych branż. Podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości,

Warsztaty – nasz kurs to nie wykład, a interaktywne szkolenie. Podczas kursu uczestnicy będą samodzielnie zweryfikować zdobytą wiedzę z praktyką np. tworząc Jawny Rejestr Zbiorów, szkic Polityki Bezpieczeństwa, czy planu sprawdzeń,

 

  CEL SZKOLENIA - DANE OSOBOWE W 2017 I 2018 ROKU

14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski zatwierdził Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwanym potocznie General Data Protection Regulation (GDPR).

Niniejsze szkolenie jedyne na rynku ma na celu kompleksowe przekazanie Państwu zrozumienia zmian  w prawie oraz wskazanie jak rozpocząć dostosowanie prowadzonej przez siebie działalności do nowych uregulowań prawnych.

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Program

1 DZIEŃ:

I. Wprowadzenie.

II. Pozycja prawna ABI w organizacji.

 • Wymagania formalne stawiane ABI. Porównanie instytucji ABI i IOD (inspektor ochrony danych).
 • Wymagania formalne oraz usytuowanie ABI w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Bezpośrednia podległość kierownictwu przedsiębiorstwa oraz współpraca z innymi osobami.
 • Zakres zadań ABI (prawo, a praktyka).
 • Rozwiązywanie sporów kompetencyjnych oraz innych problemów stojących przed ABI – ćwiczenie (studium przypadku).
 • Inspektor ochrony danych (IOD) w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) – uwagi ogólne.

III. Usytuowanie ABI w organizacji w kontekście nowych uregulowań prawnych.

 • Kto może pełnić funkcję ABI.
 • Czy ASI może być ABI?
 • ABI w hierarchii organizacji. Pierwsze problemy po wejściu w życie zmienionych przepisów.

IV. Alternatywa: powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych np. Pełnomocnika lub koordynatora ds. Ochrony danych osobowych.

Warsztaty - jak należy powołać i wskazać zakres obowiązków koordynatora ds. Ochrony danych osobowych

V.  ABI, zastępca ABI a osoba nie wpisana do rejestru.

VI. Obowiązki dla ADO , które nie powołał ABI-ego.

VII. Powołanie ABI implikujące ograniczenie w zgłaszaniu zbiorów do GIODO.

VIII. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji.

IX.  Zadania ABI-ego na gruncie znowelizowanej ustawy.

 • Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych i dokumentacją – jak to robić?
 • Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych.
 • Prowadzenie regularnych audytów wewnętrznych (sprawdzeń). Plan sprawdzeń, jak go przygotować i na co zwrócić uwagę?
 • Raportowanie o nieprawidłowościach do zarządzających organizacją oraz do GIODO (zasady przygotowania sprawozdań).
 • Przygotowanie odpowiedzi na pismo GIODO.

Warsztat: tworzenie wewnętrznego rejestru

Warsztat: przygotowywanie wzoru kwartalnego/rocznego planu audytów.

Przygotowywanie sprawozdania z przeprowadzanego audytu

Warsztat: ustalenie zakresu obowiązków abi.

X. Realizacja obowiazków ABI-ego

 • Sprawdzenia (audyty) procesorów. Co i jak sprawdzać?
 • Pierwszy plan - od kiedy?
 • Wewnętrzne dokumentowanie przez ABI jego zaleceń – wskazywanie ryzyka prawnego, czy decyzja ABI jest ostateczna?
 • Co tak naprawdę ABI wie o organizacji? Czy powinien zostać dopuszczony do wszystkich tajemnic?
 • Zróżnicowanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji w zależności od branży.
 • Współpraca z ASI.

XI. Obowiązek informacyjny. Problemy z przygotowaniem klauzul obowiązków informacyjnych określonych w art. 24 i 25 UODO.

XII. Umowy powierzenia a prawo do kontroli procesora teraz i w RODO.

XIII. Jak skutecznie zabezpieczać dane osobowe w zbiorach nieinformatycznych?

 

2 DZIEŃ:

I. Ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych.

II. Data Protection Oficer (DPO) czyli inspektor  ochrony danych  osobowych  po zmianach.

III. Omówienia zadań Inspektora Danych Osobowych.

IV. Kto może a kto musi wyznaczyć Inspektora?

V. Formy zatrudnienia i kwalifikacje do pełnienia funkcji według RODO.

VI. Sankcje według RODO.

VII. Przykładowa dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych - obecnie i według DORO.

Warsztat: obligatoryjne i fakultatywne elementy dokumentacji.

VIII. Zagadnienia dotyczące monitoringu wizyjnego.

IX. Przetwarzanie danych pracowników.

X. Rekapitulacja i konsultacje prawne.           

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji oraz wzory planu sprawdzeń,  sprawozdań, wewnętrznego rejestru, przykładowe wystąpienia GIODO do ABI-ego i wielu innych.

                          

 

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 13 listopada 2017 r.
Zakończenie 14 listopada 2017 r.
szkolenie 2 - dniowe

Cena

 

890 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

840 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

 

Cena 690 zł,

przy zgłoszeniu do 15 września 2017 roku.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje o wykładowcy

Renata Majewska jest prelegentką na zajęciach z tematyki zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.
 

RAFAŁ ANDRZEJEWSKI

Konsultant wiodących kancelarii prawnych

Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Zasiłki ZUS 2017. Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.


PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 12 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 
Centrum LIM, Hotel Marriott. Organizujemy szkolenia i kursy w samym centrum Warszawy. Polecamy kurs o zasiłkach ZUS w 2017 roku.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.


CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.
Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu zasiłków w 2017 roku. Kurs przybliżający zagadnienia dotyczące zmian w przepisach prawa dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zajęcia z renomowanym wykładowcą - Panem Andrzejem Radzisławem. Kurs - Zasiłki 2017.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKAT


Certyfikat ze szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom dla uczestników zajęć - zobacz wzór dokumentu wystawianego przez Polbi.

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

DO POBRANIA


Zgłoszenie na szkolenie, dokumenty do pobrania. 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE