Jak sobie poradzić z trudnościami w stosowaniu rozporządzenia DPD - praktyczna realizacja wymagań.

Opis

SZKOLENIE - DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA. ZASADY, WYMAGANIA DPD - NAJCZĘSTSZE PROBLEMY. SYSTEM JAKOŚCI DPD.


 

Szkolenie - Obrót hurtowy lekami, pośrednictwo w obrocie hurtowym produktami leczniczymi, transport i magazynowanie. Kurs - Logistyka w farmacji. Procesy wydawania, przyjmowania, magazynowania oraz transportu produktów leczniczych. Analiza ryzyka procesów dystrybucyjnych. Nadzór, dokumentacja, audyt, pomiar jakości. Operatorzy logistyczni branży farmaceutycznej. Transfer wiedzy, uczymy i pomagamy zrozumieć – praktycy praktykom. Wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty umiejętności.


  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie ma na celu przegląd realizacji zmienionego Rozporządzenia w sprawie wymagań DPD i omówienie obszarów, w których występują trudności dotyczące wprowadzonych zmian, stosowanej metodyki ich wdrażania oraz zasad nadzoru, zwłaszcza w obszarach gdzie znacznie zostały zwiększone wymagania.

Na poszczególnych przykładach obszarów, które są problematyczne zostaną omówione najczęściej stwierdzane niezgodności i dobre praktyki zarządzania procesami.

Szkolenie jest adresowane do osób uczestniczących w systemie jakości DPD oraz osób zarządzających procesami w dystrybucji hurtowej.

 

  WYKŁADOWCA - ANNA LIGNAR

Praktyk, wysoko ceniony specjalista m.in. w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, do 2011 – Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

  PATRONAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO

Szkolenie jest objęte patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego a udział w nim wiąże się z uzyskaniem 2 punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ciągłego Farmaceutów.

  DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY

Centrum LIM - Hotel MARRIOTT, Aleje Jerozolimskie 65/79, w pobliżu Dworca Centralnego - wygoda dla Warszawiaków i osób z całego kraju.
SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Program

  SZKOLENIE - NAJTRUDNIEJSZE ELEMENTY ROZPORZĄDZENIA DPD

 • Zarządzanie systemem jakości DPD – wymagane procedury i ich zakres. Omówienie najczęstszych niezgodności w postępowaniu z odchyleniami, CAPA, zmianami i zarządzaniu ryzykiem w oparciu o przykłady.
 • Wymagania dla personelu. Planowanie, organizacja i nadzór nad szkoleniami – zasady realizacji wymagań, dobre praktyki w zarządzaniu procesem szkoleń oraz prowadzenia oceny efektywności szkoleń.
 • Pomieszczenia i sprzęt, kontrola temperatury i otoczenia hurtowni, systemy skomputeryzowane – zasady nadzoru i wymagane procedury. Zakres i przykładowa metodologia kwalifikacji pomieszczeń i urządzeń, dokumentowanie
 • Walidacja procesów – omówienie stosowanych metodologii, kryteriów oraz zasad przeprowadzania
 • Dokumentacja DPD – zasady zarządzania dokumentacją, dobre praktyki dokumentowania i ich zastosowanie w DPD.
 • Kwalifikacja dostawców i odbiorców – metody nadzoru i weryfikacji, omówienie znaczenia dokumentowania i jego zakresu
 • Procedury operacyjne magazynu hurtowni farmaceutycznej – przegląd wymaganych procedur jakościowych, omówienie najczęściej występujących niezgodności w procesach przyjmowania dostaw, magazynowania, kompletacji i wydawania, utylizacji i dostarczania produktów.
 • Postępowanie ze zwrotami, reklamacjami, produktami wycofanymi i podejrzanymi o sfałszowanie – omówienie stosowanych zasad realizacji i nadzorowania wykonywanych czynności oraz najczęstszych niezgodności
 • Działania zlecane podmiotom zewnętrznym – omówienie zasad nadzoru i dokumentowania podejmowanych czynności, zakresu umów jakościowych oraz najczęstszych niezgodności w zakresie działań zlecanych.
 •  Audyty wewnętrzne – praktyczne zasady planowania audytów, zarządzania procesem audytu, dokumentowania oraz realizacji działań następczych
 • Wymagania dla procesu transportu – omówienie najczęściej stosowanych procedur i środków kontrolnych, najtrudniejsze elementy realizacji wymagań i najczęściej stwierdzane niezgodności.
 • Podsumowanie i dyskusja.

Terminy kursów

Warszawa, 23 listopada 2017 r.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 890 zł,

 • dwóch lub więcej osób z firmy 790 zł/osobę,

 • do 100% dofinansowania z KFS.

 

CENA PROMOCYJNA 590 ZŁ

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Promocje, oferty specjalne

 

 

CENA PROMOCYJNA 590 ZŁ
PRZY ZGŁOSZENIU DO 22 WRZEŚNIA

 

Informacje o wykładowcy

ANNA LIGNAR

Praktyk, wysoko ceniony specjalista m.in. w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, do 2011 – Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Certyfikowany Audytor Wiodący ISO 9001:2015, rej. w IRCA oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

 

Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA / ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

Szkolenie obejmuje 6 godzin, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na indywidualne konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 
Centrum LIM, Hotel Marriott. Organizujemy szkolenia i kursy w samym centrum Warszawy.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT. 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

SALE WYKŁADOWE W CENTRUM LIM

Dysponujemy  klimatyzowanymi salami wykładowymi wyposażonymi w tablice i rzutniki do prezentacji multimedialnych.

Sala wykładowa, III piętro, Centrum LIM, Hotel Marriott.

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia. Kurs - Hurtowa dystrybucja leków. Szkolenie - Logistyka w farmacji. Dostawy i magazynowanie leków w sektorze farmaceutycznym. Hurtownia farmaceutyczna. Procesy transportu i magazynowania produktów leczniczych. Model dystrybucji, system jakości. Warsztaty - analiza ryzyka procesów dystrybucyjnych.

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.       
51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA

Uwagi

Kurs - Hurtowa dystrybucja leków. Szkolenie - Logistyka w farmacji. Dostawy i magazynowanie leków w sektorze farmaceutycznym. Hurtownia farmaceutyczna. Procesy transportu i magazynowania produktów leczniczych. Model dystrybucji, system jakości. Warsztaty - analiza ryzyka procesów dystrybucyjnych.