Informacje niejawne w 2018 roku - zasady przetwarzania, prowadzenie dokumentacji niejawnej.

Opis

Ważne zadania do wykonania w 2018 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych, kontrole wewnętrzne, dokumentacja, szacowanie ryzyka, jak prawidłowo opracować i prowadzić dokumentację niejawną.  Szkolenie w Warszawie prowadzi Ryszard Andryszczak.

Termin szkolenia, data kursu, kalendarz spotkań na zajęciach dotyczących ochrony danych osobowych.

9 LISTOPADA 2017, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA


Termin szkolenia
 
 
 9 listopada 2017 roku (czwartek)
Wykładowca
 Ryszard Andruszczak
Wymiar szkolenia
 6 godzin wykładowych
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 15:00.
 
Szkolenie - Dane osobowe 2017. Nowe zadania. Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w PCPR i OPS. Kurs - prowadzenie rejestru zbiorów danych. Nowe zadania w 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 

 Szkolenie Ochrona Danych Osobowych 2017. Kurs dotyczący przetwarzania danych osobowych odbywa się w Centrum LIM, budynek hotelu Marriott, III piętro, sala nr 03.192.


Szkolenie w Warszawie - Centrum LIM (Marriott)

Szkolenie w Centrum LIM, III piętro, sala 03.192, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79. Wejście do budynku vis a vis Dworca Centralnego.

 
 

INFORMACJE NIEJAWNE W 2017 i 2018 ROKU

 • Prawidłowa realizacja przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych  wiąże się z cyklicznymi zadaniami jakie realizuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
 • Zgodnie z przepisami ustawy dokonać okresowej kontroli oraz przeglądu materiałów niejawnych będących w zasobach jednostki a następnie dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.
 • Należy dokonać przeglądu procedur związanych z „szacowaniem ryzyka”.
 • Należy przygotować i wdrożyć obowiązkowo nowe wzory dokumentów.
 • Należy utworzyć wydzielone Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Należy dokonać przeglądu i oceny sposobu prowadzenia książek i dzienników ewidencyjnych oraz opisywania i rejestrowania dokumentacji niejawnej.    
 • W 2018 r. należy przeprowadzić kontrolę okresową ochrony informacji niejawnych w ramach cyklicznego obowiązku – nie rzadziej niż raz na trzy lata.

 

  SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH
Szkolenie: Ochrona informacji niejawnych. Dokumenty i instrukcje. Szacowanie ryzyka. Klauzule niejawności. Dostęp do informacji niejawnych.

  RYSZARD ANDRUSZCZAK, WYKŁADOWCA, PRAKTYK

Szkolenie poprowadzi Ryszard Andruszczak - wykładowca - praktyk.

Zna problematykę danych osobowych z własnej pracy a zatem odpowie na prawdopodobnie każde pytanie dotyczące danych osobowych i informacji niejawnych.

Wykładowca jest doskonale oceniany przez uczestników szkoleń.

  NA SZKOLENIU ODPOWIEMY NA PYTANIA

   1.     Jakie dokumenty i instrukcje należy opracować w jednostce,

   2.     Jakie są zadania do wykonania przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

   3.     Kto i kiedy może mieć dostęp do informacji niejawnych,

   4.     Jak opracować dokumentację związaną z szacowaniem ryzyka,

   5.     Jak sporządzić protokół okresowej kontroli prowadzonej przez Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,

   6.     Jakie książki i dzienniki ewidencyjne obowiązują w jednostce,

   7.     Jakie obowiązują procedury w przypadku upoważniania kierownika jednostki i pracowników do dostępu do informacji niejawnych ,

   8.     Jakie są zasady prawidłowego opisywania dokumentów niejawnych i ich przesyłania do odbiorców zewnętrznych ,

   9.     Jakie obowiązują dokumenty i procedury  związane z utworzeniem bezpiecznego stanowiska komputerowego do wytwarzania informacji niejawnych,

   10. Jak często i metody dokonywania przeglądu materiałów niejawnych celem znoszenia lub zmiany klauzuli tajności,

   11. Jak często i kogo należy szkolić w jednostce z przepisów dot. ochrony informacji niejawnych,

   12. Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Program


 • Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych,
 • Zasady wdrażania zmian w przepisach wykonawczych do ustawy,
 • Rola  pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce,
 • Czy istnieje obowiązek zorganizowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej,
 • Kiedy tworzymy kancelarię tajną a kancelarię niejawną,
 • Jak dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i jak sporządzić protokół,
 • Jak dokonać przeglądu dokumentów niejawnych i sporządzić protokół,
 • Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych – nowe zasady,
 • Zasady prawidłowego opisywania dokumentów niejawnych,
 • Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne
 • Zasady dostępu do informacji niejawnych przez kierownika jednostki,
 • Zasady i rodzaje uprawnień jakie powinien posiadać pracownik jednostki w przypadku dostępu do różnych klauzul tajności,
 • Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania,
 • Szacowanie i ocena  ryzyka - krok po kroku:
·        kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
·        dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
·        metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego,
·        ocena istotności czynników , które mogą mieć wpływ na ochronę
         informacji niejawnych – krok po kroku,
 • Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji:
·         Procedury Bezpiecznej Eksploatacji,
·         Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
·         Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
·         Administrator Systemu.
 • Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych –  zasady.
 • Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Terminy kursów

Aktualnie nie ustalono daty rozpoczęcia kursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla:

 • jednej osoby 360 zł,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 290 zł/osobę.
 
Cena 300 zł/osobę,
przy zgłoszeniu do 13 października 2017 roku.
 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu.

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Informacje o wykładowcy

RYSZARD ANDRUSZCZAK

Wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia.

Doradca i wykładowca POLBI od ponad 10 lat, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej. Więcej informacji

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 15:00.


PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

 

Szkolenie - Ochrona Danych Osobowych w praktyce działania jednostek sektora publicznego. Ważne zmiany, nowe procedury i zadania.
Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott

 

DOGODNE POŁOŻENIE KOŁO DWORCÓW

 • PKP "WARSZAWA-CENTRALNA",

 • PKP "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE",

 • WKD "WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE".

W POBLIŻU DWIE LINIE METRA

 • M1 - stacja metra "CENTRUM",

 • M2 - stacja metra "RONDO ONZ".

ŁATWY DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

ZTM - Rozmieszczenie przystanków komunikacji miejskiej - SCHEMAT.

CATERING - COFFEE & LUNCH

Zapraszamy na przerwę kawową (serwis kawowy, herbata, napoje i słodki poczęstunek serwowane podczas całego czasu szkolenia) oraz obiad. Coffee Service & Lunch.

Serwis kawowy, słodki poczęstunek oraz obiad są wliczone w cenę szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w 2017 roku. Proponujemy zajęcia z renomowanym wykładowcą - Panem RYSZARDEM ANDRUSZCZAKIEM.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje multimedialne.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/CERTYFIKAT


Wzór dokumentu: certyfikat, dyplom zaświadczenie. Słuchacze, którzy ukończyli kurs czy szkolenie uzyskują prawo do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Po szkoleniu: Ochrona danych osobowych 2017. Zapowiedź zmian od 2018 roku. Nowe zadania w 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych wystawiamy dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach. Nasze zaświadczenie o ukończeniu kursu to coś więcej niż Certyfikat. Jest to dokument potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników szkolenia, wystawiany przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego a jego wzór wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
Wzór wydawanego zaświadczenia.
 

WPISY DO EWIDENCJI SZKÓŁ, PLACÓWEK I INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Oprócz wieloletniego doświadczenia posiadamy również dodatkowe atuty w postaci wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych co daje prawo wydawania zaświadczeń zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. potwierdzających uzyskanie lub  uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym  kursem.

 • Zaświadczenie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod Nr 814 K
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

Szkolenie - Dane osobowe 2017. Nowe zadania. Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Kurs - prowadzenie rejestru zbiorów danych. Nowe zadania w 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych. Uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Polecamy szkolenie z zakresu nowych procedur i zadań w 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych i obowiązków ABI. Uprawnienia GIODO 2017. 

WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

 • dla firm - 7 dni,
 • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Numer konta w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wybierz najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Nieobecność w szkoleniu nie zwalnia z opłaty zgodnie z "Regulaminem uczestnictwa".

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

DO POBRANIA