Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Opis

Szkolenie dotyczące sprawozdań finansowych, które nie podlegają obowiązkowi badania przez biegłych. Księgowe zamknięcie roku.


Szkolenie - 2 dni, 12 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Wstęp

Sprawozdania finansowe nie zawsze podlegają obowiązkowi poddania ich badaniu przez biegłych. Wówczas na ogół nie ma możliwości zweryfikowania poprawności ich sporządzenia. Mogą powstawać błędy, które często nawarstwiają się w kolejnych latach.

Cel szkolenia

Zajęcia maja na celu przygotowanie osób uczestniczących w zajęciach do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego odnoszące się do 2017 roku.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do podmiotów prowadzących ewidencję rachunkową w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, których sprawozdania nie podlegają obowiązkowi badania. Zwrócona zostanie szczególna uwaga na możliwości stosowania dopuszczalnych uproszczeń przy ich sporządzaniu.

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady, prezentacje.

 

Termin szkolenia, data kursu - Inwentaryzacja 2017.

21-22 LISTOPADA - PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA


Termin szkolenia
 
 
 21 i 22 listopada 2017 roku (wtorek i środa)
Wykładowca
 Andrzej Kępa.
Wymiar szkolenia
 12 godzin wykładowych.
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 16:00.
 
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE

 

Program

Roczne sprawozdanie finansowe 2017


1. Kryteria zwalniające z obowiązku badania sprawozdania finansowego (weryfikacja na przykładach).

 • suma aktywów za rok 2016 r.
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych w 2016 r.
 • średnioroczne zatrudnienie w 2016 r.

2. Obowiązki kierownika zakładu pracy.

3. Obowiązki osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg.

4. Harmonogram czynności związanych z procedurą zamknięcia roku:

 • procedury dotyczące przygotowywania sprawozdania finansowego,
 • procedury do celów podatkowych,
 • procedury do celów statystycznych.

5. Prezentacja sprawozdania finansowego:

 • szczegółowość i zakres informacji,
 • wymagane formularze.

6. Możliwości zastosowania uproszczeń w sprawozdaniu finansowym:

 • jednostki mikro,
 • jednostki małe.

7. Szczegółowe omówienie obrotów i sald kont bilansowych z zakładowego planu kont do ujęcia ich w  poszczególnych pozycjach bilansu.

8. Wybór metody ustalania wyniku finansowego:

 • metoda porównawcza,
 • metoda kalkulacyjna.

9. Szczegółowe omówienie obrotów i sald kont wynikowych z zakładowego planu kont do ujęcia ich w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat.

10. Obowiązki archiwizacyjne.

Terminy kursów

Warszawa
Rozpoczęcie 21 listopada 2017 r.
Zakończenie 22 listopada 2017 r.
Szkolenie prowadzi Andrzej Kępa.

Cena

 

650 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

590 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.


 

Cena 550 zł,

przy zgłoszeniu do 14 listopada 2017 roku.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Informacje o wykładowcy

Andrzej Kępa. Wykładowca i trener. Specjalista do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 

ANDRZEJ KĘPA 

Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 Główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach. Wieloletni praktyk, doświadczony wykładowca i trener. Konsultant. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Rejestracja uczestników kursu rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 9:30.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 16:00.


CZAS TRWANIA, ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 12 godzin.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
Program Płatnik - warsztaty komputerowe organizujemy w Centrum LIM, Hotel Marriott. Program Płatnik do rozliczeń z ZUS. Zajęcia warsztatowe w Warszawie.
Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.
 

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Do pobrania

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

00-697 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190

KOORDYNATOR SZKOLENIA

Karol Nowicki, karol.nowicki@polbi.pl