Najważniejsze dokumenty prawa pracy

Opis

Praktyczne warsztaty - Praca na dokumencie.

Umowa o pracę, warunki zatrudnienia, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, umowy zlecenia, świadectwo pracy, ZFŚS po najnowszych zmianach przepisów. Jak tworzyć, korygować i likwidować dokumenty? Szkolenie w Warszawie prowadzi Renata Majewska.


Dokumentacja kadrowa i płacowa. Ważne dokumenty. Kalendarz spotkań, termin szkolenia, data kursu.

15 GRUDNIA 2017, PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA


Data szkolenia
 
 
 15 grudnia 2017 roku (piątek).
Wykładowca
 Renata Majewska.
Wymiar szkolenia
 5 godzin wykładowych.
Lokalizacja
 Warszawa, Centrum LIM, budynek hotelu Marriott.
Czas szkolenia
 Rozpoczęcie - 10:00. Zakończenie - 15:00.
 
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: ZGŁOSZENIE ON-LINE

 Kurs - Akademia Specjalisty ds. dokumentacji pracowniczej - najważniejsze dokumenty prawa pracy 2018.

 

Wykładowca prowadzi szkolenie w formie warsztatów, w sposób praktyczny, skupiając się na zmianach w prawie pracy i wynagrodzeniach oraz ich konsekwencjach w aspekcie prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej.

Akcentuje nowości w sposobie wydawania świadectwa pracy i w samym wzorze dokumentu, które weszły w życie w 2017 roku.

Na zajęciach wykładowca wspólne z uczestnikami szkolenia są tworzone „na tablicy” wzory dokumentów. Kontrowersyjne zagadnienia prowadząca ilustruje życiowymi przykładami, najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów oraz analizuje sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z zatrudnieniem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.

Uczestnicy zapoznają się również z planowanymi na 2018 rok zmianami w prawie pracy.

 

Program

 

Najważniejsze dokumenty prawa pracy 2018

 

I. Umowa o pracę


 1. Jakie są rodzaje umów o pracę?

 2. Jak zawierać umowy okresowe w ramach limitu 33 miesiące (w tym 3 umowy).

 3. Obowiązkowe elementy umowy o pracę.

 4. Kiedy podpisać umowę o pracę z kandydatem do pracy?

 5. Tworzenie umowy o pracę krok pod kroku.

 6. Zmiana umowy o pracę (porozumienie stron, wypowiedzenie zmieniające, delegowanie na 3 miesiące).

 7. Rozwiązanie i ustanie umowy o pracę.

Studium przypadku - wspólne tworzenie z uczestnikami „na tablicy” wzorów dokumentów.

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony.

 • „Wyłączona” umowa o pracę na czas określony.

 • Wypowiedzenie zmieniające.

 • Porozumienie zmieniające.

 • Definitywne wypowiedzenie zmieniające, w tym w ramach zwolnień grupowych.

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

II. Informacja o warunkach zatrudnienia


 1. Kiedy mamy obowiązek wręczyć informację o warunkach zatrudnienia?

 2. Co musi zawierać informacja o warunkach zatrudnienia u dużych i małych pracodawców?

 3. W jakim terminie trzeba zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia?

Studium przypadku - wspólne tworzenie z uczestnikami „na tablicy” wzorów dokumentów.

 • Informacja o warunkach zatrudnienia u dużych i małych pracodawców.

 • Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia.

III. Świadectwo pracy


 1. Jakie są nowe zasady wydawania świadectwa pracy

 2. Co musi zawierać dokument (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 2017 roku)?

 3. Jakie zmiany nastąpiły w określaniu w świadectwie pracy rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i bez wypowiedzenia?

 4. Kiedy i jak korygować świadectwo pracy (techniki korygowania i uzupełniania dokumentu)?

 5. Czy trzeba udostępniać świadectwo pracy obecnym i byłym pracownikom oraz osobom trzecim (odpis świadectwa pracy i technika jego tworzenia)?

Studium przypadku – wspólne sporządzenie z uczestnikami na tablicy wzoru świadectwa pracy na konkretnym przykładzie.

IV. Umowa zlecenie


 1. Kiedy można podpisać umowę zlecenia?

 2. Jakie są obowiązkowe elementy umowy zlecenia?

 3. Jak określać wynagrodzenie za wykonanie zlecenia i przeliczać je na godzinę pracy?

 4. Czy umowę zlecenia można zmodyfikować?

 5. Jak rozwiązać umowę zlecenia?

Studium przypadku – wspólne sporządzenie z uczestnikami „na tablicy” przykładowego wzoru umowy zlecenia.

V. Regulamin pracy


 1. Którzy pracodawcy mają obowiązek tworzenia regulaminu pracy (definicja pracodawcy małego, dużego i średniego)?

 2. Jakie są obowiązkowe elementy regulaminu pracy?

 3. Jak prawidłowo i skutecznie zmienić regulamin pracy, gdy w firmie działają związki (uzgodnienie z zoz, przy wielości zoz, ogłoszenie itd.)?

 4. Którzy pracodawcy mogą zlikwidować regulamin pracy i w jaki sposób?

Studium przypadku – analiza przykładowego wzoru regulaminu pracy z naciskiem na jego najważniejsze elementy.

VI. Regulamin wynagradzania


 1. Którzy pracodawcy mają obowiązek tworzenia regulaminu wynagrodzenia?

 2. Jakie są obowiązkowe elementy regulaminu wynagradzania?

 3. Jak tworzyć taryfikatory płac krok po kroku i określać przesłanki nabycia poszczególnych składników wynagradzania i świadczeń ze stosunku pracy?

 4. Jak prawidłowo i skutecznie zmienić regulamin wynagradzania, gdy w firmie działają związki (uzgodnienie z zoz, przy wielości zoz, ogłoszenie itd.)?

 5. Którzy pracodawcy mogą zlikwidować regulamin wynagradzania i jak sposób?

Studium przypadku – analiza przykładowego wzoru regulaminu wynagradzania z naciskiem na jego najważniejsze elementy.

VII. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)


 1. Którzy pracodawcy muszą tworzyć regulamin socjalny?

 2. Jakie są obligatoryjne elementy regulaminu socjalnego?

 3. Jak w regulaminie socjalnym prawidłowo tworzyć definicje (np. rodziny pracownika i innej osoby uprawnionej, dochodu przypadającego na członka rodziny, wspólnego zamieszkiwania i pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym)?

 4. Jak skutecznie zmienić regulamin socjalny, gdy w firmie działają związki i w przypadku kiedy nie działają?

Studium przypadku - analiza przykładowego wzoru regulaminu socjalnego i techniki określania socjalnego kryterium nabycia poszczególnych świadczeń z funduszu.

 

Terminy kursów

Warszawa, 15 grudnia 2017 r.
Szkolenie prowadzi Renata Majewska.

Cena

 

490 zł/osobę -

cena szkolenia dla jednej osoby.

 

440 zł/osobę -

cena szkolenia dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy.

   

 

Cena 390 zł,

 przy zgłoszeniu do 8 grudnia 2017 roku.

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Termin płatności - 7 dni. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

NUMER KONTA w mBank S.A.

51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

Informacje o wykładowcy

Renata Majewska jest prelegentką na zajęciach z tematyki najważniejszych dokumentów prawa pracy obowiązujących w 2018 roku.
 

RENATA MAJEWSKA

Renata Majewska - doświadczony wykładowca, niezależny ekspert prawa pracy.

Ekspert prawa pracy, zwłaszcza z zakresu z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym. Doświadczony, wieloletni wykładowca. Ceniony redaktor prawny, autorka wielu publikacji. Więcej informacji ...

Informacje organizacyjne

REJESTRACJA, CZAS TRWANIA SZKOLENIA
 
Harmonogram szkolenia, organizacja zajęć na kursie, rejestracja uczestników, rozpoczęcie wykładów, przewidziane przerwy, zaplanowany czas na obiad i przewidywany czas zakończenia spotkania.
 

Rejestracja uczestników o godz. 9:30.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00.

Planowane zakończenie o godz. 15:00.


PRZERWY PODCZAS ZAJĘĆ

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

ILOŚĆ GODZIN WYKŁADOWYCH

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania i konsultacje.

LOKALIZACJA W CENTRUM WARSZAWY

CENTRUM LIM w hotelu MARRIOTT,
vis a vis DWORCA CENTRALNEGO.
WEJŚCIE OD ALEI JEROZOLIMSKICH,
pomiędzy Bankiem MILLENNIUM a drogerią ROSSMANN. Windy po lewej stronie. 
Szczegóły lokalizacji. JAK DOJECHAĆ?
 
POLBI - Szkolenia dla pracowników działów kadr i płac.

Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott

Google Maps - Mapa.  Google Maps - Street View.

 

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady i prezentacje.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
Certyfikat, dyplom ukończenia szkolenia Uczestnikom zajęć, szkoleń i warsztatów wydajemy ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU spełniające wszystkie wymagania formalne określone w przepisach MEN.

 

DO POBRANIA

Zgłoszenie na szkolenie, dokumenty do pobrania. 

 

 

 

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: biuro@polbi.pl

tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)

fax 22 699 59 15 (całodobowo)

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79

Centrum LIM - hotel Marriott

Sekretariat - III piętro, pokój 03.190


KOORDYNATOR SZKOLENIA