Szkolenia dla farmaceutów. Kursy dla branży medycznej, służby zdrowia.

 

Październik 2017 r.

 

Listopad 2017 r.

 

Grudzień 2017 r.

 

  Szkolenia dla farmaceutów: Farmacja, leki, hurtownie, branża farmaceutyczna

SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, HURTOWNI, APTEK

Zapraszamy na specjalistyczne, profesjonalne szkolenia dla firm z branży farmaceutycznej kierowane do osób odpowiedzialnych oraz personelu hurtowni farmaceutycznej i obejmujące swoim zakresem wymagania obrotu hurtowego lekami, zasady nadzoru nad systemem jakości, techniki audytu wewnętrznego, analizy ryzyka procesów, zasady prowadzenia i dokumentowania niezbędnych operacji magazynowych, wymagania dla transportu produktów, kontrolę nad działaniami zlecanymi, kwalifikacje dostawców i odbiorców, wymagania dla pośredników w obrocie oraz Dobrej Praktyki Dystrybucji czy Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Procedury DPD/GDP w hurtowni farmaceutycznej. Zasady konstruowania umów logistycznych i jakościowych z operatorami logistycznymi. Analizy ryzyka procesów dystrybucyjnych. Procedury i instrukcje. Postępowanie z reklamacjami, zwrotami, produktami sfałszowanymi. Realizacja procesu wycofania z obrotu. Nadzór nad infrastrukturą magazynową i transportową - systemy informatyczne, dokumentacja kwalifikacji i walidacji. Polityka walidacji systemów skomputeryzowanych w hurtowni farmaceutycznej.

ZSMOPL - Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Rynek hurtowy i apteczny. Szkolenia dla właścicieli, zarządzających, kierowników i personelu aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, działów farmacji szpitalnej, hurtowni farmaceutycznych. Weryfikacja na środowisku ewaluacyjnym. Praca na środowisku produkcyjnym. Systemy teleinformatyczne informacji w ochronie zdrowia. Szkolenia i kursy dotyczące obrotu produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. Ewidencja obrotu produktami leczniczymi w Systemie Informacji Medycznej - SIM.

Specjalistyczne, profesjonalne szkolenia dla firm z branży farmaceutycznej.

OFERTA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ - ADRESACI, UCZESTNICY ZAJĘĆ

Na zajęcia z obszaru farmacji, logistyki, transportu i magazynowania w hurtowej dystrybucji leków i produktów leczniczych, zapobiegania wprowadzania sfałszowanych leków do obrotu, kursy z zakresu audytów, inspekcji i kontroli przeprowadzanych w podmiotach branży farmaceutycznej zapraszamy w szczególności kadrę menadżerską firm farmaceutycznych, kierowników i osoby odpowiedzialne w hurtowniach farmaceutycznych, pracowników działów zaopatrzenia, logistyki, dystrybucji, zarządzania jakością, pracowników działów magazynowania oraz pracowników działów sprzedaży.

PUNKTY EDUKACYJNE W RAMACH KSZTAŁCENIA CIĄGŁEGO FARMACEUTÓW

Większość szkoleń objęta jest patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Dzięki temu udział w zajęciach daje z możliwość uzyskania 2 punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ciągłego Farmaceutów.

METODYKA SZKOLEŃ, KADRA DYDAKTYCZNA, POZYCJA NA RYNKU. 

Wykładowcy podczas zajęć stosują zróżnicowane metody dydaktyczne dbając o jak najlepsze przyswojenie wiedzy przez uczestników szkolenia.

Kursy zawsze odwołują się do aktualnych wymagań Prawa Farmaceutycznego. Wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć zapewniają eksperci, będący praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej.

Zakres oferowanych usług szkoleniowych na bieżąco dopasowujemy do oczekiwań i potrzeb klientów oraz ściśle dostosowujemy do zmian w prawodawstwie i praktyce kontrolnej podmiotów nadzorujących branżę farmaceutyczną. 

Naszą obecność na rynku szkoleń doceniło już wiele firm sektora farmaceutycznego - zdobyliśmy zaufanie setek osób które uczestniczyły w naszych szkoleniach.


  Szkolenia: Opieka zdrowotna, służba zdrowia, szpitale, placówki lecznicze

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I OCHRONY ZDROWIA 

Nasze szkolenia kierujemy do osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami leczniczymi, osób zatrudnionych w szpitalach, przychodniach i ambulatoriach oraz pozostałych placówkach opieki zdrowotnej, które w swojej pracy zajmują się dokumentacją medyczną, pracowników rejestracji pacjentów, personelu zatrudnionego w działach rozliczeń oraz pracowników zajmujących się obiegiem dokumentacji w podmiocie leczniczym oraz archiwizacją dokumentacji medycznej również w postaci elektronicznej (EDM).

Zajęcia obejmują swoim zakresem zagadnienia ochrony danych osobowych, kontroli prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej, obowiązków sprawozdawczych, zbierania oświadczeń, odbierania skierowań, zleceń i recept oraz wyników badań i konsultacji.

Szkolenia - Opieka zdrowotna, ochrona zdrowia, dokumentacja medyczna, obsługa pacjenta. Uczestnicy zajęć to pracownicy służby zdrowia, personel i obsługa zatrudniona w szpitalach, przychodniach, poradniach, ambulatoriach, domach opieki, ośrodkach rehabilitacji. Kursy dedykowane zarządzającym poradniami, pracownikom rejestracji pacjentów, osobom zatrudnionym w działach rozliczeń oraz pracownikom zajmujących się archiwizacją dokumentacji w placówce medycznej.

EDUKACJA MEDYCZNA. SZKOLENIA DLA LEKARZY. CHOROBY PŁUC. POChP, GRUŹLICA.

Współczesna pulmonologia i alergologia w praktyce. Choroby układu oddechowego to aktualnie najczęstsza przyczyna wizyt osób chorych u lekarza pierwszego kontaktu, natomiast choroby alergiczne są najczęstszą grupą chorób przewlekłych - dotyczy to w szczególności pediatrii.

Szkolenia mają na celu przekazanie uczestnikom zajęć najnowszą wiedzę odnośnie standardów diagnostyki i leczenia astmy i POChP oraz zaprezentowanie wskazań i rekomendacji zarówno polskich jaki i europejskich oraz światowych (raporty GINA i GOLD). Szkolenia obejmują swoim zakresem choroby obturacyjne oskrzeli - astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i zespół nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Naszą ofertę edukacyjną prezentującą nowoczesną wiedzę medyczną kierujemy do lekarzy rodzinnych, do lekarzy pierwszego kontaktu, internistów, pediatrów i specjalistów chorób płuc i alergologii.

Zajęcia pozwolą znaleźć odpowiedź m.in. na pytania: Czy w przypadku zakażeń układu oddechowego zawsze wymagane jest leczenie szpitalne? Kiedy wystarcza leczenie ambulatoryjne, jak je prowadzić oraz kiedy występują wskazania do leczenia szpitalnego w przypadku astmy, zapalenia płuc lub gruźlicy.


  Szkolenia zamknięte, formuła „in company”, szkolenia wewnętrzne na zamówienie

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE, WEWNĘTRZNE, DEDYKOWANE, FIRMOWE

Szkolenia zamknięte są przygotowywane na indywidualne zamówienie Klienta. Mogą bazować na programie znajdującym się w standardowej ofercie szkoleniowej lub być dopasowane do potrzeb i specyfiki działalności danej firmy lub instytucji, uwzględniając wszystkie oczekiwania Zamawiającego.

 

KURSY I SZKOLENIA - OFERTA EDUKACYJNA POLBI

 

 Poza szkoleniami dla pracowników firm farmaceutycznych, farmaceutów, personelu hurtowni farmaceutycznych i pozostałych podmiotów branży farmaceutycznej oferujemy szeroki zakres szkoleń i kursów z dla pracowników służb księgowych i finansowych z zakresu podatków, podróży służbowych, reprezentacji i reklamy, faktury VAT, kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodu i rozliczania wydatków związanych z eksploatacją samochodu w firmie.
 Organizujemy szkolenia odnośnie prawa pracy, wynagrodzeń i czas pracy, ubezpieczeń społecznych i składek ZUS, obsługi programu Płatnik.  Dodatkowo poza organizowanymi szkoleniami dla pracowników firm farmaceutycznych, farmaceutów, personelu hurtowni farmaceutycznych i pozostałych podmiotów branży farmaceutycznej kształcimy kandydatów do pracy na stanowisku specjalistów do spraw majątku trwałego.
 
 PODATKI - VAT, PIT, CIT, DELEGACJE
 PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIA, ZUS SPECJALISTA ds. ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 
       
 Zapraszamy do skorzystania nie tylko ze szkoleń dla pracowników firm farmaceutycznych, farmaceutów, personelu hurtowni farmaceutycznych i pozostałych podmiotów branży farmaceutycznej ale również z oferty szkoleń z rachunkowości. Kursy i warsztaty dla księgowych i finansistów i dyrektorów i właścicieli firm.   Kurs kadrowo-płacowy skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi.   Szkolenia zamknięte. Oferta kursów i warsztatów realizowana zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego szkolenie. Szkolimy we wskazanym miejscu i dogodnym terminie. Szkolimy pracowników firm farmaceutycznych, farmaceutów, personel hurtowni farmaceutycznych i pozostałych podmiotów branży farmaceutycznej.  
 KURS KSIĘGOWOŚCI
 KURS KADRY I PŁACE SZKOLENIA ZAMKNIĘTE