POLBI Sp. z o.o. istnieje od 1994 roku. Od początku swojego istnienia firma koncentruje się na działalności edukacyjnej.

 

Adres - Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


 

  Budynek Marriott - Centrum LIM, III piętro, pokój Nr 03.190

 

 Telefon:

 

22 629 13 88

    

e-mail:

 

biuro@polbi.pl

 Faks:

 

22 699 59 15

    

REGON

 

010494129

 NIP

 

526-00-33-660

    

PKD 2007

 

8559B

  mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORGANIZUJEMY KURSY, SZKOLENIA,  WARSZTATY I KONFERENCJE

 


Mamy długoletnie doświadczenie w organizowaniu cyklicznych, certyfikowanych kursów dla księgowych, warsztatów dla specjalistów do spraw majątku trwałego (środków trwałych) i certyfikowanych kursów dla pracowników kadr i płac.

 

Prowadzimy szkolenia z zakresu podatków (VAT, PIT i CIT), podróży służbowych, problematyki kadrowo-płacowej, controllingu, zastosowania i obsługi programów finansowo-księgowych (F-K), ubezpieczeń społecznych, elektronicznych rozliczeń z ZUS oraz związane z nowelizacją obowiązujących regulacji prawnych (m.in. z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi itp.).

 

 
  

Oferujemy warsztaty dla farmaceutów zatrudnionych w  hurtowniach i wytwórniach farmaceutycznych.

Szkolenia oraz audyt z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz systemu zarządzania jakością.

Proponujemy doradztwo w zakresie obrotu produktami leczniczymi, suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Prowadzimy warsztaty dla osób zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej związanych z organizacją i dokumentowaniem obsługi pacjenta w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Szkolenia dla oświaty - dla dyrektorów szkół, naczelników wydziałów oświaty, pedagogów i nauczycieli oraz pracowników administracji szkolnej.

  SZKOLENIA ZAMKNIĘTE, DEDYKOWANE, WEWNĘTRZNE

Organizujemy kursy na życzenie Zamawiającego. Każdy z programów dopasujemy do potrzeb Twojej firmy i przeprowadzimy jako szkolenie zamknięte.

  SZKOLENIA WYJAZDOWE

Szkolimy w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Zakopanym.

  SZKOLENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Realizujemy projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Nazwa projektu

Okres realizacji

 Profesjonalny Kadrowiec

2013-2015

 Księgowość dla zaawansowanych

2013-2015

 Księgowość drugą szansą

2011-2012

 Księgowość OK!

2007-2011

 Księgowość, Kadry i Płace

2010-2011

 Księgowość atrakcyjną pracą dla współczesnej kobiety

2007-2008

 Powrót do biura

2006-2007

 Księgowość oraz kadry i płace

2005-2007

 Powrót do księgowości

2005-2006

 


 

 Projekty UE - zobacz aktualnie realizowane projekty.

 

  BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH PARP, INWESTYCJA W KADRY

Z ofertą kursów i szkoleń oferowanych przez Polbi można zapoznać się również w w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie dawniej www.inwestycjawkadry.pl, która została przekształcona w Bazę Usług Rozwojowych.

Portal Baza Usług Rozwojowych funkcjonuje pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Polbi sp. z o.o. jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych a informacje o naszej firmie można znaleźć pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=5453

Lista oferowanych przez Polbi Sp. z o.o. szkoleń jest prezentowana w Bazie Usług Rozwojowych pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=5453

 

 PALCÓWKA OŚWIATOWA, NADZÓR PEDAGOGICZNY

Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty.

Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

  ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU

Każdy uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

  EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ

Prowadzimy ewidencję wydanych zaświadczeń. Do prowadzenia dokumentacji wydanych zaświadczeń zobowiązują przepisy § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

  KADRA WYKŁADOWA

Kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni trenerzy, wykwalifikowani specjaliści z dziedziny rachunkowości, finansów, prawa, psychologii, zarządzania i informatyki znający z praktyki realia życia gospodarczego.

  LOKALIZACJA  SAL WYKŁADOWYCH

Dysponujemy klimatyzowanymi salami wykładowymi w centrum Warszawy, nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, posiadamy profesjonalny sprzętem do prezentacji (laptopy, rzutniki multimedialne, kamery).

Warsztaty komputerowe. Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji własny laptop.

 

  WEJŚCIE DO BUDYNKU CENTRUM LIM OD STRONY ALEI JEROZOLIMSKICH

 
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79 wejście do Centrum LIM.
 

Wejście do Centrum LIM (budynek hotelu Marriott) od strony Alei Jerozolimskich na przeciwko Dworca Centralnego.

   

Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się Recepcja Centrum LIM oraz windy prowadzące na wyższe kondygnacje.

 Windy po lewej stronie za Recepcją Centrum LIM pozwalają dotrzeć na III piętro.
   
Dogodna lokalizacja sal szkoleniowych w samym centrum Warszawy. 

Wszystkimi windami można dojechać na III piętro. Zapraszamy do sekretariatu (pokój 03.190) i sal wykładowych. 

   


  SEKRETARIAT I SALE WYKŁADOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA III PIĘTRZE CENTRUM LIM

 

 

Warszawa, Centrum LIM, III piętro, windy.

  III piętro - Windy.


Centrum LIM. III piętro Wejście do sekretariatu firmy Polbi.

  III piętro - Korytarz prowadzący do biura Polbi.

 

Warszawa - Centrum LIM. III piętro. Informacja, którędy dotrzeć do biura firmy. Bogata oferta kursów dla pracowników na stanowiskach pracy odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji księgowej, spraw z zakresu wynagrodzeń, spraw kadrowych, budżetów, gospodarki finansowej.


  DANE ADRESOWE I REJESTROWE


 Nazwa
 POLBI Sp. z o.o.
 Siedziba Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
 Biuro
 Budynek hotelu Marriott, Centrum LIM,  III piętro, pokój 03.190
 Kapitał zakładowy
 150 000,00 PLN  
 NIP 526-00-33-660
 Regon 010494129 
 KRS 0000158253
 Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Wyszukiwarka KRS
 Link: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
 GUS - PKD Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), 8559B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. >Pobierz <
 Bank mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336
 IBAN numer PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336
 kod BIC/SWIFT BREXPLPWMBK

 

  KONTAKT

 
 Lokalizacja Hotel Marriott - Centrum LIM, III piętro
Sekretariat
 Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00
Telefon/Faks
 22 629 13 88, 22 699 59 15
Strona  www.polbi.pl; www.polbi.com.pl
e-mail biuro@polbi.pl; szkolenia@polbi.pl

Media społecznościowe

  Facebook - Polbi        Logo Twitter Strona POLBI

  EWIDENCJE

     
   Ewidencje szkół

Zaświadczenie nr 13/K/03 Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

Zaświadczenie nr 13/K/03 [1] Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2016 roku o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

   Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

   Link do strony POLBI w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS)http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=637
   Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)129542
   Link do strony POLBI w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)

https://sio.men.gov.pl/dodatki/rspo2portal/index.php?param=Support_sipItemInfo_124142

   REGON placówki oświatowej
362654830
     

  PRACA DLA WYKŁADOWCÓW (TRENERÓW)

Zapraszamy do współpracy: biuro@polbi.pl. Mile widziane własne autorskie programy szkoleń.

  WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH

Regulamin uczestnictwa  w kursach - treść w formacie PDF.

  ZAPISY NA KURSY I SZKOLENIA

Zapisy na szkolenia i kursy - poznaj możliwości i zasady.

 

 

 
 

  REGULACJE PRAWNE

 

Obowiązujące akty prawne:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 760).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270)

 

Przepisy uchylone:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 828)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z 2013 r. poz. 560)