POLBI - Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu

Księgowość dla zaawansowanych - 100% dofinansowania z EFS

Rekrutacja trwa.

Księgowość dla zaawansowanych

Projekt skierowany jest do właścicieli lub pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków UE, zamieszkujących lub pracujących wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.

Do projektu zapraszamy w pierwszej kolejności osoby z co najwyżej średnim wykształceniem, z przedsiębiorstw z następujących branż: turystyka (m.in. hotelarstwo, gastronomia), transport, przemysł rolno spożywczy, ochrona środowiska, handel, motoryzacja, usługi finansowe, energetyka odnawialna, ochrona zdrowia, działalność badawczo rozwojowa.

Program:

Szkolenie w ramach projektu obejmuje:

 1. Obowiązki i prawa głównego księgowego, dyrektora finansowego i członka zarządu w jednostce 
 2. Moduł psychologiczno-społeczny w aspekcie pełnienia obowiązków głównego księgowego
 3. Konstrukcja stanowiska pracy, w tym rola i zadania kontroli wewnętrznej
 4. Kwestie formalne związane z obowiązkiem sprawozdawczym jednostek
 5. Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym
 6. Szczególny aspekt ewidencji samochodów osobowych
 7. Leasing w ewidencji bilansowo-podatkowej
 8. Wartości niematerialne i prawne w ewidencji księgowej i podatkowej
 9. Ewidencja nieruchomości inwestycyjnych
 10. Szczególny aspekt ewidencyjny – centra handlowe
 11. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów
 12. Ewidencja wybranych aktywów finansowych
 13. Niektóre aspekty ewidencji wybranych rozrachunków
 14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody oraz rezerwy
 15. Ewidencja kapitałów (funduszy) jednostki
 16. Ewidencja ZFŚS
 17. Szczególne aspekty ewidencji kosztów jednostki
 18. Sprawozdawczość finansowa
 19. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i VAT
 20. Moduł komputerowy – zastosowanie MS Excel w księgowości
Harmonogramy zajęć:

Grupy będą składały się z 15 osób.

Najbliższe zajęcia odbywają się w:

 

 

Edycja - dzień tygodnia

Zajęcia w godzinach

Rozpoczęcie

Zakończenie

1.

Poniedziałki, środy i piątki

17.00 – 20.30

2014-08-18

2014-10-27

2.

Wtorki i czwartki

17.00 – 20.30

2014-08-19

2014-12-04

3.

Soboty i niedziele

9.00 - 15.30

2014-08-23

2014-10-12

 

Projekt kończy się egzaminem, po którym uczestnicy otrzymają certyfikaty z kodem zawodu:

 • Główny księgowy (kod: 121101)
Warunki rekrutacji:

Projekt skierowany jest do właścicieli lub pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków UE, zamieszkujących lub pracujących wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.

Rekrutacja trwa.

Wiadomości:

Podczas projektu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe.
POLBI - Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu