czwartek, 28 sierpnia 2014, 
| | | | | |
POLBI - Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu

Księgowość dla zaawansowanych - 100% dofinansowania z EFS

Rekrutacja trwa.

Księgowość dla zaawansowanych

Projekt skierowany jest do właścicieli lub pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków UE, zamieszkujących lub pracujących wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.

Do projektu zapraszamy w pierwszej kolejności osoby z co najwyżej średnim wykształceniem, z przedsiębiorstw z następujących branż: turystyka (m.in. hotelarstwo, gastronomia), transport, przemysł rolno spożywczy, ochrona środowiska, handel, motoryzacja, usługi finansowe, energetyka odnawialna, ochrona zdrowia, działalność badawczo rozwojowa.

Program:

Szkolenie w ramach projektu obejmuje:

 1. Obowiązki i prawa głównego księgowego, dyrektora finansowego i członka zarządu w jednostce 
 2. Moduł psychologiczno-społeczny w aspekcie pełnienia obowiązków głównego księgowego
 3. Konstrukcja stanowiska pracy, w tym rola i zadania kontroli wewnętrznej
 4. Kwestie formalne związane z obowiązkiem sprawozdawczym jednostek
 5. Środki trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym
 6. Szczególny aspekt ewidencji samochodów osobowych
 7. Leasing w ewidencji bilansowo-podatkowej
 8. Wartości niematerialne i prawne w ewidencji księgowej i podatkowej
 9. Ewidencja nieruchomości inwestycyjnych
 10. Szczególny aspekt ewidencyjny – centra handlowe
 11. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów
 12. Ewidencja wybranych aktywów finansowych
 13. Niektóre aspekty ewidencji wybranych rozrachunków
 14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody oraz rezerwy
 15. Ewidencja kapitałów (funduszy) jednostki
 16. Ewidencja ZFŚS
 17. Szczególne aspekty ewidencji kosztów jednostki
 18. Sprawozdawczość finansowa
 19. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i VAT
 20. Moduł komputerowy – zastosowanie MS Excel w księgowości
Harmonogramy zajęć:

Grupy będą składały się z 15 osób.

Najbliższe zajęcia odbywają się w:

 

 

Edycja - dzień tygodnia

Zajęcia w godzinach

Rozpoczęcie

Zakończenie

1.

Poniedziałki, środy i piątki

17.00 – 20.30

2014-09-29

2014-12-15

2.

Poniedziałki, środy i piątki

17.00 – 20.30

2014-11-17

2015-03-02

3.

Wtorki i czwartki

17.00 - 20.30

2015-01-08

2015-04-28

 

Projekt kończy się egzaminem, po którym uczestnicy otrzymają certyfikaty z kodem zawodu:

 • Główny księgowy (kod: 121101)
Warunki rekrutacji:

Projekt skierowany jest do właścicieli lub pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków UE, zamieszkujących lub pracujących wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.

Rekrutacja trwa.

Wiadomości:

Podczas projektu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe.
POLBI - Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu
Pliki do pobrania

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (PDF)

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w Biurowcu Universalu (obok Rotundy) Warszawa, Al. Jerozolimskie 44.

 

Koszt uczestnictwa

Udział w projekcie jest bezpłatny i w 100 % finansowane ze środków EFS.

 

Do pobrania

 

Formularz zgłoszenia (PDF)

Ulotka informacyjna (PDF)

 

Kontakt

 

Osoba do kontaktu: Beata Baran

telefon: 022 433 73 55
faks:
022 433 73 56
e-mail:ksiegowosc@polbi.pl

strona główna   |   o nas   |   szkolenia   |   kursy   |   projekty UE   |   vademecum   |   oprogramowanie   |   kontakt
© POLBI 2006.
wykonanie A.NET.pl