Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

 

Marzec 2016 r.

1
marca

Okno na świat

Warszawa, Działanie 4.2 POWER - Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Październik 2016 r.

1
października

Z dotacją na start

Wrocław, Działanie - 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Marzec 2017 r.

1
marca

Młodość to atut - nie przeszkoda

Katowice, Działanie 1.2 POWER - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
 
 
 
 

SZKOLENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE ZREALIZOWANE PRZEZ POLBI W LATACH 2005-2015

Realizowaliśmy już projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE, rekrutacji uczestników biorących udział w szkoleniach, realizacji zajęć dydaktycznych i warsztatów, rozliczaniu kosztów związanych z realizacją projektów oraz sporządzaniu stosownej dokumentacji i sprawozdawczości wymaganej przed jednostki i instytucje wdrażające programy unijne.

Pomogliśmy setkom osób uzyskać pełne dofinansowanie do kursów i szkoleń i daliśmy szansę nauki na bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków budżetowych i funduszy europejskich mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących.

W ramach szkoleń dofinansowanych z EFS pomogliśmy również zdobyć lub zaktualizować wiedzę oraz posiadane umiejętności osobom bezrobotnych. Dzięki udziałowi w darmowych szkoleniach osoby bezrobotne w znaczącej większości podjęły nową pracę lub wróciły ponownie na rynek pracy jako pełnowartościowi pracownicy.

 
 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Nazwa projektu

Okres realizacji

 Profesjonalny Kadrowiec

2013-2015

 Księgowość dla zaawansowanych

2013-2015

 Księgowość drugą szansą

2011-2012

 Księgowość OK!

2007-2011

 Księgowość, Kadry i Płace

2010-2011

 Księgowość atrakcyjną pracą dla współczesnej kobiety

2007-2008

 Powrót do biura

2006-2007

 Księgowość oraz kadry i płace

2005-2007

 Powrót do księgowości

2005-2006