Szkolenia z zakresu prawa pracy. Kodeks pracy. Kadry i płace.

 

 Polbi - Szkolenia z zakresu prawa pracy. Ubezpieczenia społeczne. Wynagrodzenia i urlopy pracownicze.
 

PRAWO PRACY 2016

SZKOLENIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. UMOWY O PRACĘ. CZAS PRACY. WYNAGRODZENIA, URLOPY I ZWOLNIENIA LEKARSKIE. DOKUMENTACJA KADROWA. AKTA OSOBOWE. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE.

 

Oferta szkoleń: Kadry i Płace, Czas pracy, Ubezpieczenia Społeczne, Zasiłki.

 

  UMOWY O PRACĘ - REGULACJE Z ZAKRESU STOSUNKU PRACY

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa pracy.

Na zajęciach omawiane są regulacje dotyczące zawierania stosunku pracy, umów o pracę (rodzaje umów o pracę), umów terminowych, umów o pracę na czas określony, umów na zastępstwo, możliwości powtarzanie umów o pracę na okres próbny.

  DOKUMENTACJA KADROWA, EWIDENCJA CZASU PRACY

Warsztaty pozwalają na nabycie wiedzy o obowiązkowej dokumentacji kadrowej towarzyszącej pracownikowi na wszystkich etapach zatrudnienia, zasadach ewidencji czasu pracy (np. lista obecności, harmonogram czasu pracy, zasady i ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych), dokumentacji związanej z bieżącym pozostawaniem pracownika w stosunku pracy, właściwym dokumentowaniu rozwiązania umowy o pracę.

  WYNAGRODZENIA, EKWIWALENTY, PREMIE I NAGRODY 

Prezentowana jest też tematyka związana z wynagrodzeniami za przepracowane dni, wynagrodzeniami za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentami. Można zdobyć wiedzę odnośnie wymiaru premii, nagród i wynagrodzenia za nadgodziny, odpraw, odszkodowań i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, stawek osobistego zaszeregowania, dodatków wyrównawczych czy płatnych zwolnień od pracy.

  EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACE I ZASIŁKÓW

Szkolenia mają na celu przedstawienie zasad egzekucji z wynagrodzenia za pracę i zasiłków, wskazania wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy podlegających egzekucji, zasad dokonywania potrąceń i obowiązków pracodawcy w tym zakresie, postępowania w przypadku zbiegu egzekucji.

   SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Podczas szkoleń poruszana jest tematyka ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, zasad opłacanie składek ZUS w przypadku umów zlecenia i umów o dzieło, zasad odprowadzania składek, obowiązków płatników składek oraz kontroli przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

   PRAWO PRACY - ZASIŁKI, URLOPY, ZWOLNIENIA LEKARSKIE

Oddzielna grupę zagadnień stanowią szkolenia poświęcone zasiłkom chorobowym, zasiłkom macierzyńskim i zasiłkom opiekuńczym oraz urlopom macierzyńskim, urlopom rodzicielskim i urlopom ojcowskim jak również elektronicznym zwolnieniom lekarskim i obowiązkom płatnika związanych z e-zwolnieniami.

  NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE, AKTUALNE PRZEPISY, PLANOWANE ZMIANY

Szkolenia obejmują zawsze aktualny stan prawny oraz odnoszą się do planowanych na przyszłe lata nowelizacji przepisów.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, DYSKUSJA SPRZYJAJĄCA POGŁĘBIENIU WIEDZY

Podczas szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Zaplanowany czas trwania szkolenia gwarantuje realizację programu i pozwala zarezerwować czas na indywidualne konsultacje. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek.

Uczestnicy szkolenia podczas zajęć uzyskują również możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu ustalania, naliczania i rozliczania podatków.

  ADRESACI SZKOLEŃ

Szkolenia kierowane są do osób zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biurach rachunkowych oraz do osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

  FORMA ZAJĘĆ - WYKŁADY, ĆWICZENIA, SEMINARIA, KURSY, WARSZTATY

Szkolenia prowadzone są w formie wykładu, połączone są z warsztatami umiejętności praktycznych. Wątpliwe zagadnienia prezentowane są w oparciu o liczne przykłady, z możliwością zadawania pytań i udzielaniu na bieżąco wyjaśnień kwestii problemowych.

 

Uzupełnij swoją wiedzę. Nowe regulacje w Kodeksie pracy.

 

  CENY PROMOCYJNE - SPRAWDŹ AKTUALNE RABATY

Najkorzystniejsze ceny na rynku za szkolenia biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

Płatność za szkolenie możne nastąpić po zrealizowaniu usługi:

 • nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia,

 • samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu,

 • fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia,

 • proponujemy 7-dniowy termin płatności.

 

 

BIEŻĄCE SZKOLENIA, SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY, AKTUALNE PROMOCJE I ZAPISY

Kadry i Płace, Czas pracy, Ubezpieczenia Społeczne, Zasiłki

 

 

 

 Kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria z prawa pracy - Polbi, Warszawa.  

POLBI 390 - STANDARD NAJLEPSZEJ CENY

Cena szkolenia 390 złotych za osobę obejmuje:

 • udział w szkoleniu prowadzonym przez renomowanego, doświadczonego wykładowcę, praktyka, eksperta z omawianej dziedziny,
 • lunch podczas przerwy obiadowej,
 • serwis kawowy (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek podczas całego czasu szkolenia),
 • materiały dydaktyczne, notatnik i długopis,
 • konsultacje w trakcie szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończenia kursu - coś więcej niż certyfikat szkolenia.

390 ZŁ ZA OSOBĘ - PROMOCYJNA CENA SZKOLENIA

 CENA PROMOCYJNA 390 ZŁ ZA OSOBĘ

obowiązuje na wybrane szkolenia z prawa pracy

przy dokonaniu zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

  Kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria. Prawo pracy, wynagrodzenia i czas pracy, ubezpieczenia społeczne i składki ZUS, program Płatnik.