Szkolenia z zakresu podatków PIT (PDOF), CIT (PDOP) i VAT.

 

 Polbi - Warszawa. Szkolenia podatkowe dla księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych.
  

PIT, CIT, VAT 2017/2018. SZKOLENIA Z ZAKRESU PODATKÓW DOCHODOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH (PDOP) I OSÓB FIZYCZNYCH (PDOF) ORAZ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT). ORDYNACJA PODATKOWA.

 

ZOBACZ AKTUALNĄ OFERTĘ: „KURSY DLA KSIĘGOWYCH. SZKOLENIA PODATKOWE - VAT I FAKTURA VAT, PIT, CIT, PODRÓŻE SŁUŻBOWE, REPREZENTACJA I REKLAMA, SAMOCHÓD W FIRMIE.”.

 

 SZKOLENIA Z ZAKRESU PODATKÓW PIT I CIT  - TEMATYKA ZAJĘĆ. 

Zapraszamy na szkolenia mające na celu przedstawienie praktycznych zasad związanych z przepisami o zasadach opodatkowania podatkami dochodowymi PIT (PDOF), CIT (PDOP).

Na zajęciach poświęconych podatkom omawiane są źródła przychodu, moment powstania obowiązku podatkowego, koszty uzyskania przychodu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, zasady ustalania podstawy opodatkowania i wysokości podatku, ulgi i zwolnienia podatkowe, zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych, możliwości stosowania zwolnienia dla dywidend, podatek dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, płatności bezgotówkowe, zasady opodatkowania aportów.

Odpowiadamy na pytania: co to jest przychód z rzeczy i świadczenia otrzymane częściowo odpłatnie, jak dokumentować koszty i dlaczego nieraz faktura zakupu to za mało, dlaczego niektóre koszty należy rozliczać w czasie, kiedy stosować faktyczny kursy walut i co odróżnia je od średniego kursu NBP, czy niezapłacone należności mogą stać się kosztami podatkowymi.

Deklaracje podatkowe PIT - rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych krok po kroku. Deklaracje podatkowe CIT - rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych w praktyce. Korekty deklaracji rozliczeniowych PIT lub CIT za lata ubiegłe. 

Szkolenia podatkowe to również prezentacja przepisów związanych z podatkami dochodowymi PIT i CIT, omówienie skutków ich najistotniejszych zmian dla podatników podatków PDOP i PDOF, zasygnalizowanie planowanych nowelizacji regulacji prawnych oraz próba rozwiania wątpliwości i rozwiązania aktualnych problemów towarzyszących uczestnikom szkoleń w ich pracy zawodowej w zakresie rozliczeń podatkowych i kontaktów z urzędami skarbowymi.

Kalendarz szkoleń. Zagadnienia podatkowe - PIT i CIT. Aktualne edycje.

   SZKOLENIA Z ZAKRESU PODATKU VAT, JPK - TEMATYKA WYKŁADÓW.

Wyjaśniamy wątpliwości i problemy towarzyszące ustalaniu podstawy opodatkowania i powstawaniu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - VAT, prawem do odliczenia podatku naliczonego, ustalaniu właściwości organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku VAT.

Na szkoleniach poświęconych podatkowi VAT omawiamy zasady wystawiania faktur VAT, faktur korygujących i zasad wystawiania duplikatów dokumentów i refakturowania, rozliczania i opodatkowania zaliczek w obrocie krajowym, ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej.

Stawki podatku VAT w 2016, 2017 i 2018 roku, VAT należny, VAT naliczony, faktura VAT, faktura korygująca i zasady wystawiania duplikatów dokumentów, towary i usługi objęte odwrotnym obciążeniem, zasady zwrotu podatku VAT podatnikom, sankcje za zawyżenie kwoty podatku naliczonego wynikającego z fikcyjnych lub nierzetelnych faktur VAT lub dokumentów towarzyszącym czynnościom nieważnym z mocy prawa, rejestry VAT i przepisy w sprawie kas rejestrujących, JPK - istota Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT, obowiązek, zasady i podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

Tematyka JPK - Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązki dla małych i średnich przedsiębiorców. Sankcje za niedostosowanie się do nowych regulacji prawnych. Harmonogram wdrażania JPK - czynności przewidziane do realizacji na roku 2017 i 2018. Podmioty zobowiązane do przekazywania ewidencji VAT w systemie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Środki komunikacji elektronicznej jako droga przekazywania ewidencji podatkowych. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Raportowanie w trybie Jednolitego Pliku Kontrolnego. 

Kalendarz szkoleń. Zagadnienia podatkowe - VAT. Aktualne edycje.

  REPREZENTACJA I REKLAMA, PODRÓŻE SŁUŻBOWE, DELEGACJE - DIETY I RYCZAŁTY

Warsztaty poruszają również aspekt podatkowy wydatków na reprezentację i reklamę, regulacji zasad sponsoring, sprzedaży premiowej oraz świadczeń na rzecz pracowników - np. wydatków na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.

Proponujemy również szkolenia dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, diet i ryczałtów (kosztów przejazdów i dojazdów miejscowych, koszty noclegów - zwrot faktycznie poniesionych wydatków, kosztów leczenia w trakcie podróży służbowej), rozliczania wyjazdów szkoleniowych oraz zasad wykorzystywania samochodów w działalności firm.

Kalendarz szkoleń. Zagadnienia podatkowe - podróże, reprezentacja. Aktualne edycje.

  NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE, AKTUALNE PRZEPISY, PLANOWANE ZMIANY

Szkolenia obejmują zawsze aktualny stan prawny oraz odnoszą się do planowanych na przyszłe lata nowelizacji przepisów. Doradzamy jak dostosować się do nadchodzących zmian w prawie. Zwracamy uwagę na to, co jest najważniejsze w nadchodzących zmianach regulacji prawnych oraz przybliżamy intencje ustawodawcy.

  CELE SZKOLEŃ PODATKOWYCH - POMAGAMY PODNIEŚĆ I UZUPEŁNIĆ WIEDZĘ

Uczestnicy szkoleń podczas zajęć zdobędą wiedzę w zakresie mechanizmów działania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT - PDOF), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT - PDOP) jak również podatku od towarów i usług (VAT).

Szkolenia powinny pozwolić na aktualizację wiedzy podatkowej, zaprezentować rozwiązania problemów spotykanych w codziennej praktyce zawodowej oraz pomóc w odpowiednim przygotowaniu się do nadchodzących zmian.

Efektem szkoleń powinno być również nabycie przez słuchaczy umiejętności prawidłowego rozliczania podatków, składania niewadliwych deklaracji podatkowych oraz omówienie zasad korygowania ewentualnych nieścisłości.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, DYSKUSJA SPRZYJAJĄCA POGŁĘBIENIU WIEDZY

Podczas szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Zaplanowany czas trwania szkolenia gwarantuje realizację programu i pozwala zarezerwować czas na indywidualne konsultacje. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek.

Uczestnicy szkolenia podczas zajęć uzyskują również możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu ustalania, naliczania i rozliczania podatków.

  ADRESACI SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO

Szkolenia skierowane są do pracowników działów księgowych, działów podatkowych i finansowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych a także do głównych księgowych, dyrektorów finansowych i specjalistów podatkowych.

Zapraszamy do udziału w zajęciach zarówno przedstawicieli firm jak i pracowników urzędów administracji i pracowników samorządowych.

  KADRA DYDAKTYCZNA, WYKŁADOWCY, PRELEGENCI

Szkolenia, których tematyka obejmuje najistotniejsze zagadnienia w podatkach prowadzone są wykładowców będących wybitnymi ekspertami w dziedzinie podatków.

Nasi prelegenci specjalizują się w problematyce podatkowej. Są doświadczonymi wykładowcami posiadającymi bogatą wiedzę z zakresu omawianych zagadnień związanych z prawem podatkowym. Są czynnymi zawodowo doradcami podatkowymi, niezależnymi ekspertami, prawnikami, wspólnikami lub partnerami kancelarii prawnych czy księgowymi. Prowadzą własne praktyki, firmy szkoleniowe lub najzwyczajniej prowadzą własną działalność gospodarczą więc znają omawiane na zajęciach problemy z własnej autopsji.

Uczymy od lat. Nasza doświadczona kadra dydaktyczna to najlepsi trenerzy, renomowani konsultanci i prelegenci. Praktycy z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Eksperci w swojej dziedzinie wysoko oceniani przez słuchaczy i uczestników kursów i warsztatów.

Wykładowcy są niejednokrotnie autorami i współautorami licznych publikacji książkowych i artykułów w prasie branżowej z zakresu zagadnień podatkowych. 

Więcej o naszych wykładowcach ...

   FORMA ZAJĘĆ - WYKŁADY, ĆWICZENIA, SEMINARIA, KURSY, WARSZTATY

Szkolenia prowadzone są w formie wykładu, połączone są z warsztatami umiejętności praktycznych. Wątpliwe zagadnienia prezentowane są w oparciu o liczne przykłady, z możliwością zadawania pytań i udzielaniu na bieżąco wyjaśnień kwestii problemowych.

 

Zajęcia z zakresu podatków dochodowych (PDOF i PDOP) i VAT-u to możliwość zdobycia nowych umiejętności i poszerzenia swojej wiedzy zawodowej.

 

  ORGANIZACJA SZKOLEŃ. PLAN ZAJĘĆ. GODZINY LEKCYJNE. PRZERWY. 

Rejestracja uczestników szkolenia trwa od godz. 9:30. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00. Planowane zakończenie o godz. 16:00. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

Agenda szkolenia. Plan zajęć. Godziny lekcyjne. Czas na przerwy i lunch.

  CATERING DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ - COFFEE & LUNCH

Szkolenia podatkowe odbywają się zazwyczaj w formule zajęć jednodniowych. Wykłady i ćwiczenia odbywają się w godzinach 10:00-16:00. Podczas przerw w zajęciach zapraszamy na przerwę kawową. Proponujemy również poczęstunek - coś słodkiego do kawy lub herbaty. Uczestników szkoleń organizowanych w Warszawie i odbywających się w Centrum LIM zapraszamy na obiad do Champions Sports Bar & Restaurant - lokalu w budynku hotelu Marriott.

Catering - Przerwy kawowe, lunch dla uczestników szkoleń.

  CENY PROMOCYJNE - SPRAWDŹ AKTUALNE RABATY

Najkorzystniejsze ceny na rynku za szkolenia biorąc pod uwagę:

 • bogaty, autorski program warsztatów,

 • renomę wykładowcy,

 • gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia,

 • zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch,

 • miejsce szkolenia w centrum Warszawy vis a vis Dworca Centralnego.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

Płatność za szkolenie możne nastąpić po zrealizowaniu usługi:

 • nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia,

 • samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu,

 • fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia,

 • proponujemy 7-dniowy termin płatności.


 

BIEŻĄCE EDYCJE, SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY, AKTUALNE PROMOCJE I ZAPISY

Kursy dla Księgowych, Podatki, Finanse i Zarządzanie

  Kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria podatkowe - Polbi, Warszawa. VAT, PIT i CIT.  

POLBI 390 - STANDARD NAJLEPSZEJ CENY

Cena szkolenia 390 złotych za osobę obejmuje:

 • udział w szkoleniu prowadzonym przez renomowanego, doświadczonego wykładowcę, praktyka, eksperta z omawianej dziedziny,
 • lunch podczas przerwy obiadowej,
 • serwis kawowy (kawa, herbata i napoje oraz słodki poczęstunek podczas całego czasu szkolenia),
 • materiały dydaktyczne, notatnik i długopis,
 • konsultacje w trakcie szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończenia kursu - coś więcej niż certyfikat szkolenia.

390 ZŁ ZA OSOBĘ - PROMOCYJNA CENA SZKOLENIA

 CENA PROMOCYJNA 390 ZŁ ZA OSOBĘ

obowiązuje na wybrane szkolenia podatkowe

przy dokonaniu zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

  Kursy, szkolenia, warsztaty i seminaria: opodatkowanie VAT, PIT i CIT - Polbi, Warszawa.
   SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - ZAMÓW KURS PODATKOWY DLA SWOJEJ FIRMY

Często nasi klienci pragnący przeszkolić większą grupę pracowników z tematów obejmujący zagadnienia dotyczące majątku trwałego zamawiają taką usługę w formie zamkniętej. Polecamy taki sposób organizacji szkoleń szczególnie ze względu na wygodę uczestników będących pracownikami jednej firmy. Daje to też możliwość dostosowania zakresu szkolenia do specyfiki działania Zamawiającego szkolenie zamknięte oraz wybrania dogodnego terminu i rozkładu zajęć dydaktycznych.

Szkolenia zamknięte, wewnętrzne, dedykowane, firmowe.

 

Cykliczne kursy dla księgowych i pracowników działów kadr i płac to stała pozycja naszej oferty usług szkoleniowych. Aspekt podatkowy, moduł zagadnień podatkowych to elementy programu kursów księgowości i kadrowo-płacowych.