Kurs - Specjalista do spraw majątku trwałego. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Szkolenie 3-dniowe.


 

 Kurs dla specjalistów z zakresu ewidencji środków trwałych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
 

SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DO SPRAW ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WNiP)

Kurs dla specjalistów do spraw gospodarowania majątkiem trwałym.

Ewidencja bilansowa i podatkowa, ewidencja księgowa na kontach syntetycznych, pomocniczych oraz odrębna ewidencja szczegółowa, amortyzacja i inwentaryzacja, umorzenia środków trwałych.

 

ZOBACZ AKTUALNĄ OFERTĘ KURSU "SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO".

 

  SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KURS 3-DNIOWY, OBSZERNY PROGRAM

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem firmy,

 • pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę dotyczącą przepisów podatkowych i rachunkowych z zakresu środków trwałych,

 • pracują na stanowisko samodzielnego lub głównego księgowego i chcą pogłębić swoje wiadomości z zakresu wyceny majątku trwałego, amortyzacji środków trwałych i ich inwentaryzacji oraz umarzania,

 • chcą nabyć umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych,

 • zamierzają poznać wymogi dotyczące prowadzenia ewidencji majątku trwałego dla celów podatkowych i bilansowych,

 • chcą uzyskać informacje o aktualnych regulacjach prawnych, z których wnikają zasady i obowiązki związane z ujawnianiem, ewidencjonowaniem, rozliczaniem, amortyzowaniem oraz umarzaniem środków trwałych,

 • pragną nabyć lub poszerzyć praktyczną umiejętność wykazywania środków trwałych w księgach rachunkowych, sposobach dokonywania zapisów na kontach, prawidłowym dokonywaniu ewidencji operacji gospodarczych związanych ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi wpływającymi na bilans, rachunek zysków i strat i będących podstawą sporządzania deklaracji podatkowych oraz informacji statystycznych.

Kalendarz szkoleń - Kursy Specjalista ds. środków trwałych. Aktualne edycje.

Zapraszamy do kontaktu - telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.pl

 
Szkolenie w Warszawie. 3 dni zajęć, 24 godzin wykładów i ćwiczeń. Środki trwałe. Ewidencja, księgowanie odpisów amortyzacyjnych, umorzenia.

 

  JEDEN KURS - KOMPLET UMIEJĘTNOŚCI, WIEDZA PRAKTYCZNA

Bardzo obszerny program kursu dla specjalistów w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w firmie daje gwarancję zdobycia wszystkich umiejętności niezbędnych w pracy na stanowisku Specjalisty ds. majątku trwałego w firmie lub Specjalisty - Księgowego w sekcji majątku trwałego. Jeden kurs to komplet niezbędnej wiedzy i umiejętności zawodowych.


Szkolimy zainteresowanych tematyką ewidencji i amortyzacji środków trwałych.  

  KURS OBEJMUJE 24 GODZINY WYKŁADOWE - WYKAZ TEMATÓW

Szkolenie obejmuje 24 godziny wykładowe, na które składają się:

 • Ewidencja majątku trwałego z uwzględnieniem prawa bilansowego i prawa podatkowego (12 godzin wykładowych).

 • Amortyzacja środków trwałych (8 godzin wykładowych).

 • Inwentaryzacja majątku trwałego wraz z rozliczaniem różnic poinwentaryzacyjnych - istota, cel, zasady i metody (4 godziny wykładowe).

  PROMOCYJNA CENA KURSU - SPRAWDŹ RABATY

Najkorzystniejsza cena na rynku za kurs "Specjalisty do spraw majątku trwałego" z tak bogatym programem szkolenia.

Jeden kompletny, praktyczny kurs przygotowujący do pracy  na stanowiskach związanych z gospodarką majątkiem trwałym w firmie.

  BIEŻĄCE EDYCJE, SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU, ZAPISY NA SZKOLENIE


ZOBACZ AKTUALNĄ OFERTĘ KURSU "SPECJALISTA DO SPRAW MAJĄTKU TRWAŁEGO"

Serdecznie zapraszamy!

 

  ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA, ZAPISY NA KURS SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zgłoszenia uczestnictwa w kursie dla specjalistów do spraw majątku trwałego można dokonać wybierając jedną z najdogodniejszych form zapisów:

 • Wypełniając zgłoszenie elektroniczne (on-line) na stronie wybranego szkolenia.

 • Przesyłając zgłoszenie faksem na numer: 22 699 59 15

 • Przekazać zgłoszenie mailowo: biuro@polbi.pl

 • Dodatkowych informacji o zapisach udzielamy telefonicznie: 22 629 13 88

 

  ZASADY PŁATNOŚCI ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Uczestnicy kursów dla specjalistów ds. środków trwałych mają obowiązek dokonania płatności przed rozpoczęciem zajęć. Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie spółki lub mogą być wpłacane na konto w mBank S.A.

Numer rachunku bankowego: 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

Szkolimy w Warszawie. Kurs specjalista ds. środków trwałych jest od lat stałą pozycją naszej oferty szkoleniowej. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.


  KURS DLA SPECJALISTÓW DS. ŚRODKÓW TRWAŁYCH POLECANY PRZEZ KLIENTÓW

Nasze kursy ukończyło już setki osób. Zdecydowana większość naszych słuchaczy trafia do nas z polecenia dotychczasowych absolwentów. Firmy zamawiają też szkolenia wewnętrzne dla większej liczby swoich pracowników, po rekomendacji osób, które uczestniczyły w otwartych edycjach kursu.

Bez obaw mogą do nas zawitać również ci, którzy nie zetknęli się dotąd z naszą firmą. Jesteśmy przekonani, że nasze kursy dla specjalistów do spraw majątku trwałego są doskonałą pozycją w ofercie edukacyjnej na warszawskim rynku szkoleń.

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ, TERMINY SPOTKAŃ, PLANY LEKCJI, PRZERWY KAWOWE, LUNCH

Szkolenie trwa 3 dni. Kurs obejmuje 24 godziny wykładowe. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 9:00-16:00. Podczas przerw w zajęciach zapraszamy na przerwę kawową. Proponujemy również poczęstunek - coś słodkiego do kawy lub herbaty. Uczestników szkoleń organizowanych w Warszawie i odbywających się w Centrum LIM zapraszamy na obiad do Champions Sports Bar & Restaurant - lokalu w budynku hotelu Marriott.

Catering - Przerwy kawowe, lunch dla uczestników szkoleń.
Catering podczas kursu dla specjalistów od majątku trwałego.
 

  PARP, BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH - INWESTYCJA W KADRY

Z naszą ofertą kursów dla specjalistów ds. majątku trwałego można zapoznać się również w w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie.

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) dostępny dotychczas na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl został przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych.

Nowy portalu Baza Usług Rozwojowych funkcjonuje pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO), za wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego.

W zakładce Dofinansowanie serwisu Bazy Usług Rozwojowych zamieszczane są komunikaty o możliwości uzyskania dofinansowania udziału pracowników w usługach rozwojowych zamieszczanych w Bazie Usług Rozwojowych: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Polbi sp. z o.o. jest jednym z wielu podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych. Informacje o naszej firmie można znaleźć pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=5453

Lista oferowanych przez Polbi Sp. z o.o. szkoleń jest prezentowana również na portalu Baza Usług Rozwojowych pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=545

  SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - ZAMÓW KURS DLA SWOJEJ FIRMY

Często nasi klienci pragnący przeszkolić większą grupę pracowników z tematów obejmujący zagadnienia dotyczące majątku trwałego zamawiają taką usługę w formie zamkniętej. Polecamy taki sposób organizacji szkoleń szczególnie ze względu na wygodę uczestników będących pracownikami jednej firmy. Daje to też możliwość dostosowania zakresu szkolenia do specyfiki działania Zamawiającego szkolenie zamknięte oraz wybrania dogodnego terminu i rozkładu zajęć dydaktycznych.

Szkolenia zamknięte, wewnętrzne, dedykowane, firmowe.

 

Organizujemy cykliczne kursy dla księgowych i pracowników działów kadr i płac. Są to stałe pozycje w naszej ofercie usług szkoleniowych.