PROGRAM PŁATNIK OD PODSTAW - PRAKTYCZNE WARSZTATY NA SAMODZIELNYCH STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH (2 DNI)

Warszawa - 15-16 września 2014 roku

Znajomość "Płatnika" jest niezbędnym elementem w pracy działów kadrowo - płacowych a prawidłowa obsługa program jest w dużej mierze gwarantem zmniejszenia liczby korekt składanych do ZUS.

Szkolenia z obsługi "Płatnika" organizujemy już od kilkunastu lat, od samego początku wdrożenia programu przez ZUS. Bazując na tak dużym doświadczeniu udało nam się stworzyć bardzo efektywny kurs, który bardzo dobrze przygotowuje uczestników do pracy zawodowej z programem.

Nasze szkolenie, to nie tylko "suche" przedstawienie możliwości technicznych samego programu, ale również rozwiązywanie konkretnych kadrowych czy płatniczych problemów w ramach formularzowej komunikacji z ZUS. W ramach zajęć wypełniamy niemalże wszystkie deklaracje (zgłoszeniowe, rozliczeniowe i specjalne) oraz tworzymy ich korekty w aspekcie typowych błędów popełnianych przez użytkowników programu.

Szkolenie jest bardzo efektywne, przeprowadzane przez wykładowcę z wieloletnim stażem i doświadczeniem dydaktycznym, cechującym się przy tym nadzwyczajną cierpliwością, co powoduje, że zdecydowana większość absolwentów jest w bardzo dobrym stopniu przygotowanych do pracy z programem.

Program:

1. Krótkie omówienie obecnie obowiązującego (tzw. etap I) sposobu komunikacji płatnika (firmy) z ZUS oraz zapoznanie z zmianami w zakresie komunikacji i weryfikacji, które nastąpią pod koniec 2014 r. (tzw. etap II)

 • Dwustronna wymiana informacji z ZUS w Płatniku,
 • Potwierdzenia danych płatników i ubezpieczonych – konieczność systemowa,
 • Nowe aspekty weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 • Kompleksowy System Informatyczny ZUS – krótkie przedstawienie.

2. Pierwsze uruchomienie programu

 • Obsługa interfejsu użytkownika - podstawowe zasady pracy w programie Płatnik– opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie,
 • Obsługa myszką a klawiaturą,
 • Przyciski skrótów,
 • Przygotowanie programu do pracy z dokumentami – wprowadzanie niezbędnych parametrów wyliczeniowych,
 • Konfiguracja programu - wybrane zagadnienia.

3. Obsługa Rejestru Płatników

 • Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników,
 • Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników,
 • Potwierdzenie danych płatnika w ZUS – pobranie danych z ZUS,
 • Nowe pola automatycznie wypełniane w trakcie komunikacji z ZUS,
 • Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA

4. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych

 • Praca w Rejestrze Ubezpieczonych,
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych,
 • Operacje na danych ubezpieczonych,
 • Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych,
 • Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji,
 • Pola związane i automatycznie wypełniane w trakcie przesyłania dokumentów do ZUS – potwierdzenie ich przez ZUS,
 • Korekty danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana,
 • Wpływ korekty danych ubezpieczonych na Kompleksowy System Informatyczny ZUS,
 • Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS,
 • Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania,
 • Automatyka numeracji wysyłanych dokumentów  w zestawie w nowej wersji programu Płatnik 9.01.001C,
 • Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.

5. Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych

 • Obsługa formularza ZCNA,
 • Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji przy przesyłce formularza ZCNA,
 • Dane członków rodzin widoczne w rejestrze ubezpieczonych,
 • Wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA,
 • Likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA,
 • Dokumenty: ZCNA.

6. Obsługa dokumentów rozliczeniowych

 • Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA, RSA, RZA,
 • Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA, RZA,
 • Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA, RZA,
 • Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora,
 • Korygowanie dokumentów rozliczeniowych,
 • Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora,
 • Zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS,
 • Dokumenty: RCA, RZA, RSA i DRA.

 

7. Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA

 • Zasady tworzenia i terminy przesyłania dokumentów specjalnych,
 • Prace w warunkach specjalnych i w pracach o szczególnym charakterze,
 • Wpis prac szczególnych w rejestrze ubezpieczonego,
 • Współpraca z działem BHP a zakres informacji w dokumencie ZUS IWA,
 • Tworzenie dokumentu ZUS IWA,
 • Automatyczne tworzenie dokumentu ZUS ZSWA z wykorzystaniem kreatora,
 • Dokumenty: IWA i ZSWA.

8. Wysyłanie dokumentów do ZUS

 • Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS,
 • Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 • Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja,
 • Zasady obowiązujące przy tworzeniu zestawów dokumentów oraz lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie,
 • Wysyłka zestawów do ZUS.

9. Tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonych

10. Obsługa techniczna cz. 1- instalacja programu Płatnik

 • Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne,
 • Pierwsza instalacja programu,
 • Wybór bazy danych do pracy (MS Access czy MS SQL Server),
 • Kreator instalacji.

11. Obsługa techniczna cz. 2 - archiwizacja danych oraz obsługa baz danych w programie Płatnik

 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych,
 • Tworzenie baz dla archiwum,
 • Archiwizacja danych,
 • Odczytywanie danych z archiwum,
Kopiowanie i przenoszenie baz danych - efektywny ("wieczny") sposób archiwizacji wszystkich baz danych.
Smaller Default Larger

Termin

Warszawa. 15-16 września 2014 r.

 

Kalendarz

Kliknij, żeby sprawdzić termin  

Ilość godzin

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.

Dyplom

Każdy uczestnik otrzymuje Dyplom Ukończenia Szkolenia

Catering

Zapraszamy na przerwę kawową oraz obiad.

Kontakt

telefon: 022 433 73 55
faks:
022 433 73 56
e-mail:biuro@polbi.pl

Lokalizacja

Warszawa, Al. Jerozolimskie 44 - Biurowiec Universal

 

Uwagi

Istnieje możliwość przeprowadzenia „Szkolenia na zamówienie”.

Dostosowujemy program i termin do potrzeb zamawiającego.

Pliki do pobrania

Materiały dydaktyczne

Zapewniamy bezpłatny komplet niezbędnych materiałów dydaktycznych.

Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu w Warszawie wynosi:

 • dla jednej osoby 690 zł/osobę,
 • dwóch lub więcej osób z firmy 590 zł/osobę
 • szkolenie jest zwolnione z podatku VAT
 • przy zgłoszeniu uczestnictwa do 5 września 2014 roku udzielamy 20 % rabatu

 

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje.