środa, 30 sierpnia 9933, 
| | | | | |
POLBI - Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu

Reprezentacja, reklama, sponsoring i inne formy wsparcia sprzedaży w świetle podatków bezpośrednich i podatku VAT

Warszawa 22 października 2014 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z problematyką prawidłowego rozliczania szeroko rozumianych czynności marketingowych na gruncie zarówno przepisów ustaw o podatkach dochodowych jak i ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Wykład wzbogacony jest licznymi przykładami praktycznymi oraz najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych. Spotkanie prowadzone jest metodą warsztatową. Integralną częścią wykładu jest analiza prawno – podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu omawianej tematyki.

 

Program:
 • Jak odróżnić reprezentację, reklamę i sponsoring
 • Reklama a marketing – konsekwencje prawno podatkowe
 • Reklama a informacja handlowa – konsekwencje prawno podatkowe
 • Reklama a promocja
 • Sprzedaż premiowa w tym w postaci bonów na towary lub usługi
 • Rabaty naturalne 
 • Definicja reprezentacji i reklamy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

1. Podatki bezpośrednie;

 

 • Przesłanki umożliwiające zaliczenie ponoszonych wydatków na wsparcie sprzedaży do kosztów uzyskania przychodu
 • Przekazywanie informacji o towarach i usługach w postaci wydawnictw książkowych
 • Nieodpłatne udostępnianie kontrahentom próbek towarów
 • Upominki dla potencjalnych i obecnych klientów
 • Darmowe poczęstunki podczas spotkań biznesowych
 • Darmowe poczęstunki dla pracowników  
 • Darmowe poczęstunki dla członków organów stanowiących osób prawnych
 • Wydatki na organizację konkursów reklamowych
 • Udział firmy w organizacji imprezy w charakterze sponsora
 • Opodatkowanie naród przekazywanych zwycięzcom konkursów reklamowych 
 • Nieodpłatne szkolenia przeprowadzane:                  
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne udostępniane kontrahentom w ramach działań reklamowych
 •  Charakter wydatków ponoszonych w celu prezentacji świadczonych usług lub sprzedawanych towarów
 • Koszty organizacji wystaw, targów i konferencji w tym koszty takich imprez które odbędą         się  w następnych latach podatkowych
 • Wydatki na działania reklamowe sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami
 • Koszty wytworzenia oraz rozpowszechnienia (w tym przez zleceniobiorców) gazetek, folderów i ulotek reklamowych
 • Koszty ubioru służbowego przedstawicieli handlowych
 • Zakup odzieży roboczej oznaczonej logo firmy
 • Rzeczowe premie motywacyjne w tym prezenty dla przedstawicieli handlowych  za osiągniecie określonego poziomu sprzedaży
 • Zasady opodatkowania oraz sposoby dokumentowania czynności o charakterze reprezentacyjnym lub reklamowym dokonywanych na rzecz rezydentów oraz osób podlegających w RP ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu    
 • Przypadki oraz zasady przekazywania informacji PIT-8C

2. Podatek od towarów i usług

 

 • Przekazanie oraz zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy na gruncie przepisów ustawy o VAT oraz art. 16 Dyrektywy 2006/112/WE – stan prawny obowiązujący od 1. kwietnia 2013r. 
 • Analiza przepisów art. 7 ust.2-4 i ust. 7 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT na gruncie czynności polegających na przekazaniu lub zużyciu towarów oraz świadczeniu usług na cele reprezentacji i reklamy
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów przekazanych następnie  nieodpłatnie
 • Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków  niestanowiących kosztów podatkowych np. kosztów reprezentacji ?    
 • Czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

 

- przekazywanie prezentów o małej wartości i próbek

- zakupy usług obcych w celach reprezentacyjnych 

 

 • Opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych na podstawie umów sponsoringu
 • Przekazywanie upominków w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 • Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług reklamowych
 • Sposób dokumentowania czynności związanych z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług

 

3. Interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach reprezentacji i reklamy

4. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

 

 

POLBI - Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu
Wykładowca

Marcin Perlikowski

Informacje o wykładowcy

Doradca podatkowy, biegły sądowy w zakresie podatków i rozliczeń podatkowych, doktorant na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej, autor wielu publikacji na tematy podatkowe, wykładowca w zakresie problematyki podatkowej.


Termin

Warszawa, 22 października 2014 r.
Kalendarz
Kliknij, żeby sprawdzić termin  
Lokalizacja

Warszawa - Biurowiec Universal

Al. Jerozolimskie 44


Czas trwania szkolenia
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Planowane zakończenie o godzinie 16.00.
Dyplom
Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia.
Materiały dydaktyczne
Zapewniamy bezpłatny komplet materiałów dydaktycznych.
Catering
Zapewniamy przerwę kawową oraz obiad.
Uwagi

Istnieje możliwość przeprowadzenia „Szkolenia na zamówienie”. Dostosowujemy program i termin do potrzeb zamawiającego.

Kontakt
telefon: 022 433 73 55
faks:
022 433 73 56
e-mail:biuro@polbi.pl
Cena

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • jednej osoby 390 zł
 • dla dwóch lub więcej osób 350 zł
 • szkolenie jest zwolnione z podatku VAT
 • przy zgłoszeniu do 6 października 2014 roku udzielamy 20 % rabatu

Cena zawiera: udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne, konsultacje, dyplom ukończenia szkolenia.

Pliki do pobrania
strona główna   |   o nas   |   szkolenia   |   kursy   |   projekty UE   |   vademecum   |   oprogramowanie   |   kontakt
© POLBI 2006.
wykonanie A.NET.pl