Organizacja szkoleń i kursów. Agenda szkolenia. Terminarz i harmonogramy kursów. Plany zajęć. Godziny lekcyjne. Przerwy.

 
 
 Typowe plany zajęć na szkoleniach jednodiowych. Agendy i terminarze kursów.
  

ZAPRASZAMY NA KURSY, SZKOLENIA I WARSZTATY

Oferujemy otwarte szkolenia jednodniowe.

Prowadzimy kursy dla księgowych i pracowników działów kadr i płac.

Organizujemy warsztaty obsługi programów Płatnik, Excel i Symfonia.

Polecamy kompleksowe kursy dla Specjalistów ds. Majątku Trwałego.

 

 

  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA, LISTA OBECNOŚCI, SKRYPTY I MATERIAŁY

Od godziny 9:30 trwa rejestracja uczestników. Osoby biorące udział w zajęciach potwierdzają swoje uczestnictwo w szkoleniu na liście obecności. Otrzymują od osób odpowiedzialnych za organizację szkolenia skrypty, materiały dydaktyczne, notatniki i długopisy.

  POTWIERDZENIE ODBYCIA DELEGACJI, PODRÓŻE SŁUŻBOWE, WYJAZDY SZKOLENIOWE

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.

  FAKTURA ZA SZKOLENIE Z 7-DNIOWYM TERMINEM PŁATNOŚCI

Przed rozpoczęciem wykładów lub ćwiczeń uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę za usługę szkoleniową z 7-dniowym terminem płatności.

  CATERING - PRZERWY KAWOWE, SŁODKI POCZĘSTUNEK I LUNCH

Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i czas zarezerwowany na lunch.

Coffee Service & Lunch.

  ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Po przerwie obiadowej wręczane są zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). Do wystawienia zaświadczeń wymagane jest przekazanie danych niezbędnych do jego prawidłowego wypełnienia.

Informacje o "Zaświadczeniu o ukończeniu kursu". Wzór dokumentu.

  AGENDA SZKOLENIA. PLAN ZAJĘĆ. GODZINY LEKCYJNE. CZAS NA PRZERWY I LUNCH.

 

Tradycyjne, standardowe szkolenie jednodniowe otwarte obejmuje 6 godzin wykładowych. Szkolenie zazwyczaj rozpoczyna się o godzinie 10:00. Planowane zakończenie zajęć następuje o godzinie 16:00.

 

TYPOWY PLAN ZAJĘĆ. AGENDA SZKOLENIA JEDNODNIOWEGO*)

Godzina Planowane zajęcia
Opis
9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników szkolenia.
 Potwierdzenie obecności na szkoleniu - podpis na liście uczestników.
10:00 - 11:30
 I część szkolenia jednodniowego.
 Zajęcia dydaktyczne, wykłady ćwiczenia warsztaty umiejętności.
11:30 - 11:45
 Przerwa kawowa.
 Serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, słodki dodatek).
11:45 - 13:00
 II część szkolenia jednodniowego.
 Zajęcia dydaktyczne, wykłady ćwiczenia warsztaty umiejętności.
13:00 - 13:30
 Przerwa obiadowa.
 Czas na lunch.
13:30 - 15:30
 III część szkolenia jednodniowego.  Zajęcia dydaktyczne, wykłady ćwiczenia warsztaty umiejętności.
15:30 - 15:40
 Przerwa kawowa.  Serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, słodki dodatek).
 15:40 - 16:00
 Panel dyskusyjny. 
 Czas naa indywidualne konsultacje i pytania uczestników szkolenia.

  *) Plan zajęć na szkoleniu może być dostosowany przez osobę prowadzącą do ewentualnych potrzeb lub sugestii uczestników.

 

  TERMINARZE I HARMONOGRAMY KURSÓW KSIĘGOWOŚCI I KADROWO-PŁACOWYCH

 

Kompleksowe kursy księgowości i kursy kadrowo-płacowe mogą odbywać się w edycjach:

  • poniedziałki, środy i piątki (17:00 - 20:15);

  • wtorki i czwartki (17:00 - 20:15);

  • soboty i niedziele (9:00 - 16:00);

  • zajęcia codzienne - od poniedziałku do piątku (9:00 - 14:30).

Spotkania mogą następować również co drugi tydzień.

Harmonogramy spotkań wraz z ich tematyką oraz wskazaniem osoby prowadzącej zajęcia są dostępne na stronie internetowej właściwego kursu w momencie wprowadzenia danej edycji do oferty szkoleniowej.

 

_________________________

OBJAŚNIENIA, OPISY, DEFINICJE, POJĘCIA:

  • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
  • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
  • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Polbi, Warszawa, działamy na rynku usług szkoleniowych od 1994 roku. Pomagamy zdobyć zawód księgowego/księgowej.