SZKOLENIA ZWOLNIONE Z VAT. KURSY BEZ PODATKU VAT.

 

  Działalność edukacyjna nie podlega podatkowi VAT. 

 

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

Działalność szkoleniowa objęta systemem oświaty.

 

  ZWOLNIENIE SZKOLEŃ I KURSÓW Z PODATKU VAT

Szkolenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 

  DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA A ZWOLNIENIE Z VAT

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ze zwolnienia korzystają usługi szkoleniowe świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

 

  PALCÓWKA OŚWIATOWA, NADZÓR PEDAGOGICZNY

Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty.

Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

 

  EWIDENCJE - PLACÓWKI OŚWIATOWE, INSTYTUCJE SZKOLENIOWE

     
   Ewidencje szkół

Zaświadczenie nr 13/K/03 Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K

Zaświadczenie nr 13/K/03 [1] Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2016 roku o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

   Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004

     
   Link do strony POLBI w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS)http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=637
     
   Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)129542
     
   Link do strony POLBI w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO)

https://sio.men.gov.pl/dodatki/rspo2portal/index.php?param=Support_sipItemInfo_124142

     
   REGON placówki oświatowej
362654830

 

Stawka VAT na szkolenia.