ZAPISY NA KURSY, SZKOLENIA, SEMINARIA I WARSZTATY. ZGŁOSZENIA ON-LINE, MAIL, FAX, TELEFONICZNIE.

 

 

 

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU/KURSIE MOŻNA DOKONAĆ:

  
  Zgłoś się do nas. Organizujemy zajęcia dla księgowych. Na zajęciach i szkoleniach omawiamy prawo podatkowe, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne i składki ZUS.  
  • Wypełniając zgłoszenie elektroniczne (on-line) na stronie wybranego szkolenia.

  • Przesyłając zgłoszenie faksem: 22 699 59 15

  • Przekazać zgłoszenie mailowo: biuro@polbi.pl

  • Dodatkowych informacji o zapisach udzielamy telefonicznie: 22 629 13 88
 

 

   NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Konto: mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

  ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

W związku z tym cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.

  DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE

  • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.
  • Samo dokonanie zgłoszenia umożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

  • Fakturę wystawiamy w dniu, w którym odbywają się zajęcia.

  • Proponujemy 7-dniowy termin płatności.

  FAKTURY I PŁATNOŚCI - SZKOLENIA

Uczestnicy szkoleń otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Standardowy termin płatności za szkolenie:

  • dla firm - 7 dni,

  • dla osób fizycznych - w dniu szkolenia.

   FAKTURY, PŁATNOŚCI, RATY - KURSY

Uczestnicy kursów (np. księgowości lub kadrowo-płacowych) zobowiązani są do dokonania płatności przed rozpoczęciem zajęć.

Osobom fizycznym pragnących uczestniczyć w "Kursie księgowości" lub "Kursie kadrowo-płacowym" oferujemy możliwość dokonania opłaty za kurs w ratach.

I rata: 60 % ceny kursu - płatność w terminie obowiązywania promocji lub przed rozpoczęciem kursu.

II rata: 40 % ceny kursu - płatność przed zakończeniem kursu.

 

Dogodne formy zgłoszeń i zapisów na szkolenia. W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się kursy i warsztaty umiejętności dla księgowych, kadrowców, pracowników działów płac, dyrektorów finansowych, właścicieli firm i biur rachunkowych.Szkolimy księgowych i pracowników działów kadr i płac.  

  DOSTOSOWUJEMY NASZĄ OFERTĘ DO POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO

Zakres kursów dopasowujemy do specyfiki działania Zamawiającego lub realizujemy zleconą przez niego tematykę.

Szkolimy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Kalkulacja kosztów uwzględnia planowaną liczby uczestników.

 

  POLECAMY KURSY i SZKOLENIA

W naszej bogatej ofercie edukacyjnej znajdziecie Państwo szkolenia: