logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

Renata Majewska – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec. Niezależny ekspert prawa pracy.

Renata Majewska, szkolenia, ćwiczenia płacowe. Wykładowca, ekspert, specjalista ds. prawa pracy i wynagrodzeń.

Renata Majewska

Renta Majewska – Doświadczony, wieloletni wykładowca.

Na szkoleniach przybliża zagadnienia z zakresu kalkulacji płac.

Ekspert prawa pracy, zwłaszcza z zakresu wynagrodzeń w ujęciu praktycznym.

Ceniony redaktor prawny, autorka wielu specjalistycznych publikacji.

W zakresie szkoleń współpracuje z firmą POLBI od wielu lat.

Wykształcenie, praca dziennikarska

Renata Majewska ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim broniąc w 1997 roku pracę magisterską pt. „Zryczałtowane koszty ze stosunku pracy”.

Pracę w dziennikarstwie prawnym rozpoczęła w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem kontynuowała ją przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej” opisując i wyjaśniając pracownikom działów kadr i płac w dodatku „DOBRA FIRMA” problematyką prawa pracy, ustalania wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń pracowniczych.


Działalność edukacyjna

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników działów kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów  i instytucji. W 2009 roku otworzyła własną działalność szkoleniową „Biuro Kadr i Płac”.


Autorka licznych artykułów, redaktor prawny

Jest cenionym redaktorem prawny i autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, a zwłaszcza praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Jej ulubioną dziedziną są wynagrodzenia w ujęciu praktycznym. Przybliża w swych publikacjach również zagadnienia zakresu kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców.

Inne lubiane przez nią tematy to podróże służbowe, obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, ale również szeroko pojęte prawo pracy (np. akta osobowe pracowników, zatrudnianie i zwalnianie pracowników w praktyce).


Wieloletnie doświadczenie w pracy wykładowcy

Renata Majewska dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas licznych szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, kongresów i sympozjów. Jako wykładowca współpracuje z firma POLBI od wielu lat. Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków,  przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz  zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich. Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.


Renata Majewska – wysokie oceny uczestników szkoleń

Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. Szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.


Renata Majewska – Specjalizacja

Ekspert w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. Specjalista w ustalaniu dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów.


Konferencje i sympozja dla specjalistów do spraw  Kadr i Płac

Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty z zakresu kadr i płac prowadzone przez Renatę Majewską!

Jako prelegent bierze udział w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace prezentując uczestnikom aktualną wiedzę i wskazówki, pozwalające praktycznie stosować nowe przepisy i rozwiązywać bieżące problemy kadrowo-płacowe.

Publikacje, ceniony redaktor prawny, autorka poradników, współpraca z wydawnictwami

Renata Majewska jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy. W jej dorobku znajdują się m.in. następujące publikacje:

 • „Lista płac w jednostkach samorządu terytorialnego. Wynagrodzenia, potrącenia, zasiłki i fundusz socjalny.” Wydawnictwa C.H. Beck, Warszawa – 2013,
 • „Świadczenia pozapłacowe – skutki podatkowe i składkowe.” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa – 2014,
 • „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Egzekucja i potrącenia dobrowolne.” wydanie drugie, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa – 2015,
 • „Podróże pracowników i innych grup zawodowych. Rozliczenia, składki, podatki.” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa – 2015.
 • Zmiany 2016 w prawie pracy i ZUS – najtrudniejsze problemy (PDF), eBook – Wydawnictwo Infor PL S.A.
 • Jak obliczać wynagrodzenie nauczycieli samorządowych (PDF), eBook – Wydawnictwo Infor PL S.A.

Tematyka szkoleń realizowanych przez wykładowcę

Tematyka objęta zakresem realizowanych przez Renatę Majewską szkoleń:

 • Zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach.
 • ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza.
 • Nowelizacja Kodeksu pracy.
 • Świadectwo pracy – treść, zasady wydawania.
 • Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich.
 • Składki od umów cywilnych – aktualne przepisy.
 • Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków, kwoty wolne.
 • Egzekucje z wynagrodzenia za pracę i zasiłków. Egzekucja cywilna i administracyjna.
 • Lista płac – trudne przypadki (praktyczne warsztaty).
 • Ćwiczenia płacowe dla dociekliwych – najnowsze orzecznictwo i interpretacje urzędowe.
 • Podróże służbowe dla dociekliwych.
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
 • Jak obliczać wynagrodzenia nauczycieli?

Polbi – Szkolenia dla firm. Polecamy aktualne propozycje szkoleń z naszej oferty edukacyjnej.

Zobacz szkolenia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ZUS.