logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

Renata Majewska – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec. Niezależny ekspert prawa pracy prowadzący od wielu lat szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków (ZUS). Wśród uczestników szkoleń i specjalistycznych warsztatów przeprowadzonych przez Panią Renatę Majewską można znaleźć tysiące pracowników działów kadrowo-płacowych wielu firm, przedsiębiorstw, urzędów  i instytucji.

 

Renta Majewska – Doświadczony, wieloletni wykładowca i ekspert.


Renata Majewska, szkolenia, ćwiczenia płacowe. Wykładowca, ekspert, specjalista ds. prawa pracy i wynagrodzeń.

Renata Majewska

Na szkoleniach przybliża zagadnienia z zakresu kalkulacji płac.

Prowadzi praktyczne warsztaty dla personelu działów kadrowo-płacowych.

Ekspert prawa pracy, zwłaszcza z zakresu wynagrodzeń w ujęciu praktycznym.

Ceniony redaktor prawny, autorka wielu specjalistycznych publikacji.

W zakresie szkoleń współpracuje z firmą POLBI od wielu lat.

 

Wykształcenie, praca dziennikarska


Renata Majewska ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim broniąc w 1997 roku pracę magisterską pt. „Zryczałtowane koszty ze stosunku pracy”. Pracę w dziennikarstwie prawnym rozpoczęła w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem kontynuowała ją przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej” opisując i wyjaśniając pracownikom działów kadr i płac w dodatku „DOBRA FIRMA” problematyką prawa pracy, ustalania wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń pracowniczych.

 

Działalność edukacyjna


Prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników działów kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów  i instytucji. W 2009 roku otworzyła własną działalność szkoleniową „Biuro Kadr i Płac”.

 

Autorka licznych artykułów, redaktor prawny


Renata Majewska jest cenionym redaktorem prawny i autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, a zwłaszcza praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Jej ulubioną dziedziną są wynagrodzenia w ujęciu praktycznym. Przybliża w swych publikacjach również zagadnienia zakresu kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. Inne lubiane przez nią tematy to podróże służbowe, obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, ale również szeroko pojęte prawo pracy (np. akta osobowe pracowników, zatrudnianie i zwalnianie pracowników w praktyce, działalność socjalna, RODO w dziale kadr).

 


Renta Majewska - Wykładowca, szkolenia w Polbi (Warszawa).

Z Panią Renatą Majewską współpracujemy w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy od wielu lat – Polbi, Warszawa.


 

Wieloletnie doświadczenie w pracy wykładowcy

Renata Majewska dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas licznych szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, kongresów i sympozjów. Jako wykładowca współpracuje z firma POLBI od wielu lat. Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz  zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich. Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

Renata Majewska – Specjalizacja

Ekspert w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. Specjalista w ustalaniu dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów.

 

Renata Majewska – wysokie oceny uczestników szkoleń

Renata Majewska - Oceny prowadzonych szkoleń.Renata Majewska posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. Szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Potwierdzają to wyniki anonimowych ankiet prowadzonych zgodnie z Certyfikatem Jakości spełniającym wymagania normy ISO 9001:2015. Zobacz, jak oceny otrzymuje wykładowca.

 

Konferencje i sympozja dla specjalistów do spraw  Kadr i Płac

Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty z zakresu kadr i płac prowadzone przez Renatę Majewską!

Renata Majewska jako prelegent bierze udział w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace prezentując uczestnikom aktualną wiedzę i wskazówki, pozwalające praktycznie stosować nowe przepisy i rozwiązywać bieżące problemy kadrowo-płacowe.

 

 

Publikacje, ceniony redaktor prawny, autorka poradników, współpraca z wydawnictwami


Renata Majewska jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy. W jej dorobku znajdują się m.in. następujące publikacje:

 • „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych – wzorzec z komentarzem.” Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk – 2009,
 • „Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników po zmianach.” Wydawnictwo Infor, Warszawa –  2010,
 • „Lista płac w jednostkach samorządu terytorialnego. Wynagrodzenia, potrącenia, zasiłki i fundusz socjalny.” Wydawnictwa C.H. Beck, Warszawa – 2013,
 • „Świadczenia pozapłacowe – skutki podatkowe i składkowe.” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa – 2014,
 • „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Egzekucja i potrącenia dobrowolne.” wydanie drugie, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa – 2015,
 • „Podróże pracowników i innych grup zawodowych. Rozliczenia, składki, podatki.” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa – 2015,
 • Zmiany 2016 w prawie pracy i ZUS – najtrudniejsze problemy (PDF), eBook – Wydawnictwo Infor PL S.A.,
 • Jak obliczać wynagrodzenie nauczycieli samorządowych (PDF), eBook – Wydawnictwo Infor PL S.A.

 

Tematyka szkoleń realizowanych przez wykładowcę


Tematyka objęta zakresem realizowanych przez Renatę Majewską szkoleń:

 • Zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach.
 • RODO – ochrona danych osobowych w dziale kadr.
 • ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza.
 • Nowelizacja Kodeksu pracy.
 • Świadectwo pracy – treść, zasady wydawania.
 • Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich.
 • Składki od umów cywilnych – aktualne przepisy.
 • Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków, kwoty wolne.
 • Egzekucje z wynagrodzenia za pracę i zasiłków. Egzekucja cywilna i administracyjna.
 • Lista płac – trudne przypadki (praktyczne warsztaty).
 • Ćwiczenia płacowe dla dociekliwych – najnowsze orzecznictwo i interpretacje urzędowe.
 • Podróże służbowe dla dociekliwych.
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
 • Jak obliczać wynagrodzenia nauczycieli?

 

Szkolenia zamknięte


Jeżeli terminy szkoleń proponowanych przez Renatę Majewską lub ich lokalizacja nie odpowiadają potrzebom osób poszukujących usług szkoleniowych zawsze istnieje możliwość zamówienia i przeprowadzenia szkolenia zamkniętego. W takim przypadku klient decyduje o miejscu szkolenia, czasie trwania zajęć, liczbie uczestników, a co chyba warte podkreślenia, również o programie zamawianego szkolenia.

 

Wykładowcy - Renata Majewska. Polbi - Warszawa. Kadra dydaktyczna.

Polbi – Szkolenia dla firm. Polecamy aktualne propozycje szkoleń z naszej oferty edukacyjnej prowadzone przez Renatę Majewską.


 

Zobacz aktualnie oferowane szkolenia!

Tematyka: Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne i ZUS.