Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

Renata Majewska – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec. Niezależny ekspert prawa pracy prowadzący od wielu lat szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków (ZUS). Wśród uczestników szkoleń i specjalistycznych warsztatów przeprowadzonych przez Panią Renatę Majewską można znaleźć tysiące pracowników działów kadrowo-płacowych wielu firm, przedsiębiorstw, urzędów  i instytucji.

 

Renta Majewska – Doświadczony, wieloletni wykładowca i ekspert


Renata Majewska. Wykładowca, ekspert, specjalista ds. prawa pracy i wynagrodzeń - Polbi.

Renata Majewska.

Renata Majewska - Polbi, Warszawa.  RENATA MAJEWSKA

Prowadzi praktyczne warsztaty dla personelu działów kadrowo-płacowych. Podczas zajęć przybliża zagadnienia z zakresu kalkulacji płac.

Ekspert prawa pracy, zwłaszcza z zakresu wynagrodzeń w ujęciu praktycznym. Ceniony redaktor prawny, autorka wielu specjalistycznych publikacji.

Prowadzi szkolenia stacjonarne oraz online (webinaria). W zakresie szkoleń współpracuje z firmą POLBI od wielu lat.

 

Działalność edukacyjna – Renata Majewska prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla pracowników działów kadrowo-płacowych firm, przedsiębiorstw, urzędów  i instytucji. W 2009 roku otworzyła własną działalność szkoleniową „Biuro Kadr i Płac”.

 

Wykształcenie, praca dziennikarska – Renata Majewska ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim broniąc w 1997 roku pracę magisterską pt. „Zryczałtowane koszty ze stosunku pracy”. Pracę w dziennikarstwie prawnym rozpoczęła w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem kontynuowała ją przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej” opisując i wyjaśniając pracownikom działów kadr i płac w dodatku „DOBRA FIRMA” problematyką prawa pracy, ustalania wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń pracowniczych.

 

Autorka licznych artykułów, redaktor prawny – Renata Majewska jest cenionym redaktorem prawny i autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy, a zwłaszcza praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Jej ulubioną dziedziną są wynagrodzenia w ujęciu praktycznym. Przybliża w swych publikacjach również zagadnienia zakresu kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. Inne lubiane przez nią tematy to podróże służbowe, obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, ale również szeroko pojęte prawo pracy (np. akta osobowe pracowników, zatrudnianie i zwalnianie pracowników w praktyce, działalność socjalna, RODO w dziale kadr).

 

Wieloletnie doświadczenie w pracy wykładowcy – Renata Majewska dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas licznych szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, kongresów i sympozjów. Jako wykładowca współpracuje z firma POLBI od wielu lat. Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz  zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich. Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

Renta Majewska - Wykładowca, szkolenia w Polbi (Warszawa).

Z Panią Renatą Majewską współpracujemy w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy od wielu lat – Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja – Renata Majewska to ekspert w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli i samorządowców. Specjalista w ustalaniu dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń – Renata Majewska posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. Szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Potwierdzają to wyniki anonimowych ankiet.

 

Publikacje, ceniony redaktor prawny, autorka poradników, współpraca z wydawnictwami – Renata Majewska jest autorką kilkuset artykułów na temat prawa pracy. W jej dorobku znajdują się m.in. następujące publikacje:

 

📖 „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych – wzorzec z komentarzem.” Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk – 2009,

📚 „Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników po zmianach.” Wydawnictwo Infor, Warszawa –  2010,

📖 „Lista płac w jednostkach samorządu terytorialnego. Wynagrodzenia, potrącenia, zasiłki i fundusz socjalny.” Wydawnictwa C.H. Beck, Warszawa – 2013,

📚 „Świadczenia pozapłacowe – skutki podatkowe i składkowe.” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa – 2014,

📖 „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Egzekucja i potrącenia dobrowolne.” wydanie drugie, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa – 2015,

📚 „Podróże pracowników i innych grup zawodowych. Rozliczenia, składki, podatki.” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa – 2015,

📖 „Zmiany 2016 w prawie pracy i ZUS – najtrudniejsze problemy.” (PDF), eBook – Wydawnictwo Infor PL S.A.,

📚 „Jak obliczać wynagrodzenie nauczycieli samorządowych.” (PDF), eBook – Wydawnictwo Infor PL S.A.

 

 

Konferencje i sympozja dla specjalistów do spraw  Kadr i Płac


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty z zakresu kadr i płac prowadzone przez Renatę Majewską!

Renata Majewska jako prelegent bierze udział w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace prezentując uczestnikom aktualną wiedzę i wskazówki, pozwalające praktycznie stosować nowe przepisy i rozwiązywać bieżące problemy kadrowo-płacowe.

 

 

Realizowane szkolenia – Tematyka objęta zakresem realizowanych przez Renatę Majewską szkoleń:

📋 Zmiany składkowo-podatkowe wpływające na sporządzanie i rozliczanie listy płac pracowników i zleceniobiorców.

📄 Najnowsze zmiany w zasiłkach i składkach.

📄 Kasy zapomogowo-pożyczkowe – jak działają na nowych zasadach.

📋 Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

📄 Zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach.

📄 RODO. Ochrona danych osobowych w dziale kadr.

📋 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

📄 Akta osobowe i dokumentacja pracownicza.

📋 Nowelizacja Kodeksu pracy.

📄 Świadectwo pracy (treść, zasady wydawania).

📋 Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich.

📄 Składki od umów cywilnych. Aktualne przepisy.

📋 Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków, kwoty wolne.

📄 Egzekucje z wynagrodzenia za pracę i zasiłków. Egzekucja cywilna i administracyjna.

📋 Lista płac. Trudne przypadki (praktyczne warsztaty).

📄 Sporządzanie listy płac. Nowości.

📋 Ćwiczenia płacowe dla dociekliwych. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje urzędowe.

📄 Podróże służbowe dla dociekliwych.

📋 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

📄 Jak obliczać wynagrodzenia nauczycieli?

 

Szkolenia na życzenie (zamknięte) – Jeżeli terminy szkoleń proponowanych przez Renatę Majewską lub ich lokalizacja nie odpowiadają potrzebom osób poszukujących usług szkoleniowych zawsze istnieje możliwość zamówienia i przeprowadzenia szkolenia zamkniętego. W takim przypadku klient decyduje o miejscu szkolenia, czasie trwania zajęć, liczbie uczestników, a co chyba warte podkreślenia, również o programie zamawianego szkolenia.

 

Oceny satysfakcji uczestników szkoleń – Prezentowane poniżej raporty są zgodne z zasadami Systemu Zarządzania Jakością (Certyfikat Jakości ISO 9001:2015) i zawierają opinie o poziomie wiedzy i przygotowaniu merytorycznym, oceny sposobu prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy oraz określają poziom zadowolenia z udzielanych odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Oceny szkoleń prowadzonych przez Renate Majewską


Ocena szkolenia PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe, R. Majewska

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe.

 

Raporty z oceny szkoleń (ISO)


Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Warszawa, Renata Majewska. ( 2020-10-19)

PPK – Renata Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Warszawa, Renata Majewska. (ISO 2020-10-19)

PPK – Renata Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Warszawa, Renata Majewska.

PPK – Renata Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Warszawa, Renata Majewska.

PPK – Renata Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Warszawa, Renata Majewska.

PPK – Renata Majewska, Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

Ocena szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

Fundusz Socjalny, ZFŚS – R. Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Warszawa, Renata Majewska.

PPK – Renata Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

Fundusz Socjalny, ZFŚS – R. Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Warszawa, Renata Majewska.

PPK – Renata Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2019. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

Fundusz Socjalny, ZFŚS – R. Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 2019. Warszawa, Renata Majewska.

PPK 2019 – Renata Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: Lista płac – najnowsze zmiany. Wyższe koszty, niższa stawka podatku i zerowy PIT. Warszawa, Renata Majewska.

Lista płac, zerowy PIT – Renata Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 2019. Warszawa, Renata Majewska.

PPK 2019 – Renata Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 2019. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

PPK 2019 – Renata Majewska, Warszawa

Opinie i oceny uczestników szkoleń – Szkolenie: Zerowy PIT, zmiany w płacach 2019/2020. Warszawa, Polbi – Renata Majewska.

Zmiany w płacach – Renata Majewska, Warszawa

 

Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 2019. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

PPK 2019 – Renata Majewska, Warszawa

 

Ocena szkolenia: Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

Akta osobowe, RODO – R. Majewska, Warszawa

 

Ocena szkolenia: Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

Akta osobowe, RODO – R. Majewska, Warszawa

 

Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 2019. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

PPK 2019 – Renata Majewska, Warszawa

 

Ocena szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2019. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

Fundusz Socjalny, ZFŚS – R. Majewska, Warszawa

 

Ocena szkolenia: PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 2019. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

PPK 2019 – Renata Majewska, Warszawa

 

Ocena szkolenia: Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

Akta osobowe, RODO – R. Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2019. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

Fundusz Socjalny, ZFŚS – R. Majewska, Warszawa

Ocena szkolenia: Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

Akta osobowe, RODO – R. Majewska, Warszawa

 

Ocena szkolenia: Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.

Akta osobowe, RODO – R. Majewska, Warszawa

Skip to content