logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Ryszard Andruszczak – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

Ryszard Andruszczak – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec. Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych (RODO/GDPR). W zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla specjalistów ds. ochrony danych osobowych,  ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej współpracuje z firmą POLBI od wielu lat.

 

Ryszard Andruszczak - wykładowca, praktyk i doradca. Specjalista - ochrona danych osobowych.

Ryszard Andruszczak

Ryszard Andruszczak – wykładowca i doradca, wieloletni praktyk.

Autor instrukcji i dokumentacji z zakresu procedur ochrony danych osobowych, polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Pracownik administracji rządowej. Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ryszard Andryszczak szkoli, opracowuje dokumentację, udziela konsultacji, tworzy wzory dokumentów i instrukcji. Zna problematykę danych osobowych z własnej pracy zawodowej a zatem jest w stanie odpowiedzieć na prawdopodobnie każde pytanie dotyczące danych osobowych i informacji niejawnych.

 

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych


Ryszard Andryszczak jest ekspertem w dziedzinie zakresu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji – ABI / Inspektora Ochrony Danych – IOD (ang. Data Protection Officer – DPO), wymagań w stosunku do osób pełniących funkcje związane z administrowaniem danymi osobowymi oraz przetwarzających dane osobowe, odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wynikających z przepisów obowiązujących procedur lub brak dokumentacji, jaka powinna być opracowana i wdrożona ze względu na ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodzie przepływu takich danych. Zna zasady tajemnicy skarbowej, uprawnienia i zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń

Ryszard Andruszczak - Oceny wykładowcy i prowadzonych zajęć. Polbi, Warszawa.Ryszard Andryszczak otrzymuje wysokie oceny od uczestników szkoleń oferowanych przez firmę Polbi Sp.  z o.o.

Zobacz, jak pracę dydaktyczną wykładowcy oceniają uczestnicy zajęć wypełniając anonimowe ankiety.

➡️ Raporty z oceny szkoleń.

 

RODO/GDPR


Wraz ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych podczas zajęć Ryszard Andryszczak omawia nowe rozwiązania i przygotowuje do praktycznego stosowania RODO/GDRP. Chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Polsce noszące nazwę RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) lub GDPR (ang. General Data Protection Regulation).

 

Autor opracowań, dokumentacji  i instrukcji


Ryszard Andryszczak to autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

 

Ryszard Andruszczak – Uznany, doświadczony wykładowca i prelegent


Doradca i uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Stały współpracownik naszej firmy. Ryszard Andruszczak jest doskonale oceniany przez uczestników organizowanych przez nas szkoleń kursów i seminariów za wysoki poziom przygotowania merytorycznego, interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, prezentację omawianych zagadnień na konkretnych, praktycznych przykładach.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Ryszarda Andruszczaka!

Ryszard Andruszczak – wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec. Polbi – Warszawa.

Ryszard Andruszczak. Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec. Zapraszamy na szkolenia – Polbi, Warszawa.

 

Tematyka szkoleń prowadzonych przez wykładowcę


Ryszard Andruszczak prowadzi szkolenia z zakresu zasad i procedur:

 • ochrony informacji niejawnych,
 • ochrony danych osobowych,
 • dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Ochrona danych osobowych – zasady i procedury. Aktualne obowiązki.
 • Urząd i Izba Skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej. Zadania kierownika jednostki po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Urząd gminy, starostwo powiatowe, OPS. Zadania kierownika jednostki po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Ochrona informacji niejawnych – wzory dokumentów. Instrukcji gotowe do wykorzystania.
 • Placówki Służby Zdrowia – nowe zadania w związku ze zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Ochrona danych osobowych w świetle przepisów RODO.
 • Ochrona danych osobowych i ich udostępnianie oraz dostęp do informacji publicznej.
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Rola ABI , polityka bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych.
 • Zadania kierownika jednostki po zmianach przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Jak zrealizować zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony  danych osobowych, instrukcje, upoważnienia, dokumentacja?
 • Wpływ regulacji RODO – Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych i wynikające z niego nowe zadania dla administratorów danych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe.

 


Polbi – Szkolenia dla firm. Polecamy aktualne propozycje szkoleń z naszej oferty edukacyjnej.

Zobacz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

Skip to content