logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Sprawozdanie finansowe KRS. Bezpłatny program

Sprawozdanie finansowe. Bezpłatny program do wykorzystania w firmie.

Sprawozdanie finansowe a konkretnie jego coroczne opracowanie i złożenie to powinność każdego podmiotu wpisanego do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) i zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego. Są to firmy, które zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązkowo muszą prowadzić księgi rachunkowe oraz podmioty, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania.

Coroczne sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności firmy czy przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym.


Tylko elektroniczna forma sprawozdań finansowych

Od października 2018 roku sprawozdanie finansowe należy sporządzać i przesyłać do KRS tylko w formie elektronicznej (plik XML).

Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym muszą być zgodne ze strukturą i formatem szczegółowo określonymi przez Ministerstwo Finansów w odrębnych przepisach.


Sprawozdanie finansowe KRS. Pomocny orogram komputerowy.

Wyślij sprawozdanie do KRS sporządzone za pomocą bezpłatnego programu komputerowego.


Wyślij za darmo do KRS elektroniczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok!

Polecamy bezpłatny program Consolia e-Sprawozdanie udostępniany przez App Trend Spółka z o. o. ul. Poznańska 62 lok. 4, 60-853 Poznań. Pomaga on sporządzić sprawozdanie finansowe oraz nadać mu postać gotową do przesłania do KRS w formie elektronicznej. Gdy wygenerujesz plik XML gotowy do podpisania możesz go wysłać do KRS.


DO POBRANIA – Consolia e-Sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe KRS - bezpłatny program.DARMOWY PROGRAM E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Pobierz program, który jest dostępny na stronie: https://elektroniczne-sprawozdania.pl/

 


Firma App Trend Spółka z o. o. informuje, iż na stronie: https://elektroniczne-sprawozdania.pl/ dostępna jest nowa wersja Programu Consolia e-Sprawozdanie (wersja o numerze 2.0.6.0.).

Uwaga – wgranie aktualizacji Programu nie usuwa poprzednio zapisanych danych.

Wersja 2.0.6.0. programu zawiera schematy sprawozdań finansowych:

1) Jednostka Inna w złotych,

2) Skonsolidowana Jednostka Inna w złotych,

3) Jednostka Inna w tysiącach,

4) Skonsolidowana Jednostka Inna w tysiącach,

5) Jednostka Emitent – funkcjonalność od wersji 2.0.6.0,

6) Jednostka Mikro w złotych – funkcjonalność od wersji 2.0.6.0,

7) Jednostka Mała w złotych – funkcjonalność od wersji 2.0.6.0,

Uwaga: zaimplementowany w Programie wzorzec jednostki:

a) „Mikro” – odpowiada zawartości załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości,

b) „Małej” – odpowiada zawartości załącznika nr 5 ustawy o rachunkowości.

Pracując na wzorcach sprawozdań zachęcamy do zapoznania się ogólnymi zasadami wypełniania sprawozdania w xml zawartymi w Instrukcji.


Jeżeli nie musisz składać sprawozdania …

Spółki nieobjęte obowiązkiem corocznego składania sprawozdania finansowego (np. ze względu wielkość przychody) składają we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.


Warianty dostępnych raportów 2018 

Elektroniczne, bezpłatne sprawozdania finansowe dostępne są jako raporty dedykowane dla: 

 • jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
 • dla jednostek małych,
 • dla jednostek mikro,
 • skonsolidowane sprawozdanie grup kapitałowych.

Co umożliwia program do tworzenia sprawozdań finansowych?

Darmowy program e-Sprawozdania finansowe za 2018 rok zapewnia pełną funkcjonalność.

 • Pozwala na tworzenia e-sprawozdań za 2018 z danych, które w łatwy sposób wprowadzić do Programu,
 • Program jest zgodny ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów
 • Program daje możliwość podglądu tworzonych e-sprawozdań,
 • e-Sprawozdania finansowe Consolia umożliwia sprawdzenie poprawności pliku i zgodności ze strukturami przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Nie trzeba kupować specjalnego programu! Jest dostępny w internecie do pobrania za darmo.

Firma App Trend Spółka z o. o. oferuje płatne wersje popularnego systemu Consolia do sprawozdawczości jednostkowej i skonsolidowanej oraz możliwości integracji jej z systemami ERP, w tym SAP.

Consolia e-Sprawozdanie jest natomiast udostępniana jako bezpłatna pomoc do tworzenia sprawozdań finansowych za 2018 rok. W 2019 roku  App Trend Spółka z o. o. zdecydowała się na udostępnienie swojego produktu bezpłatnie i używania go do tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych za 2018 rok przekazywanych do KRS. 


Dlaczego warto polecić ten program? 

Cechy, które przemawiają za wykorzystaniem  darmowego programu e-Sprawozdania finansowe za 2018 rok to:

 • prostota i szybkość pracy jak w MS EXCEL,
 • szybkość i intuicyjność pracy,
 • przejrzysty układ i dodatkowe korzyści wynikają z licznych udogodnień programu,
 • możliwość tworzenia różnych sprawozdań dla wielu spółek (np. biura rachunkowe, grupy kapitałowe).