logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Warsztaty ADO – nowe zadania w ochronie danych osobowych (RODO 2018)

Warsztaty RODO dla Administratorów Danych Osobowych. Praca na dokumentach, gotowe wzory dokumentacji, wskazówki dotyczące wdrażania procedur. Nowa funkcja – Inspektor Ochrony Danych.

Szkolenie – ADO 2018 w aspekcie RODO. Nowe zadania i obowiązki w ochronie danych osobowych. Wpływ regulacji RODO i wynikające z niego nowe zadania dla administratorów danych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe w 2018 roku. Warsztaty praktyczne – udostępnienie i omówienie gotowych wzorów dokumentów.

Tytuł: Warsztaty ADO – nowe zadania w ochronie danych osobowych (RODO 2018).

Prowadzący szkolenie: Ryszard Andruszczak.


Szkolenie: 1 dzień, zajęcia 10:00 – 15:30.

Warsztaty dla Administratorów Danych Osobowych - RODO 2018.

Poznaj nowe obowiązki Administratora Danych Osobowych po zmianach przepisów wynikających z nowej regulacji – RODO 2018.


Cel szkolenia

Zapraszamy na szkolenie dla administratorów danych osobowych (ADO) oraz osób przetwarzających dane osobowe.  Biorąc pod uwagę zmiany w przepisach i zakres nałożonych dodatkowych zadań i procedur w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), które wchodzą w życie w 2018 roku, zapoznamy uczestników praktycznych warsztatów z nowymi obowiązkami do wykonania. Omówiona zostanie również nowa rola inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.

Adresaci szkolenia

Jednostki wykonujące zadania sektora publicznego w tym: administracja samorządowa , jednostki organizacyjne, osoby wykonujące obowiązki Inspektora ochrony danych oraz kandydaci do pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych osobowych a także osoby funkcyjne odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Na szkoleniu odpowiemy m.in. na pytania

 • Jakie dokumenty i instrukcje należy opracować w jednostce?
 • Czy i kto ma obowiązek powołania Inspektora ochrony danych osobowych?
 • Jak przeprowadzić sprawdzenie zgodności z RODO?
 • Jakie zbiory należy uwzględnić w prowadzonym rejestrze czynności na zbiorach?
 • Jakie obowiązują procedury w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie?
 • Jakie istotne zmiany w przepisach pojawiły się w ostatnim czasie i w związku z tym jakie nowe zadania są do wykonania w 2018 roku?
 • Jaką stosować metodykę w analizie i szacowaniu ryzyka?

Korzyści z udziału w szkoleniu, cel szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione dotychczasowe zadania do wykonania w 2018 roku i sposób ich realizacji.

 • Opracowanie nowej dokumentacji w związku z RODO.
 • Prowadzenie sprawdzenia zgodności z RODO.
 • Opracowanie przez Inspektora wzoru umowy powierzenia.
 • Opracowanie i wdrożenie rejestru czynności przetwarzania według RODO.

Ponadto, biorąc pod uwagę zakres zmian w przepisach w 2018 roku oraz potrzebę dostosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki do zastosowania a także wzory dokumentów i opracowania , które umożliwią praktyczne wdrażanie RODO.

Udział w szkoleniu umożliwi pozyskanie praktycznej wiedzy, która ułatwi dostosowanie w jednostce procedur zgodnie z nowymi przepisami.

RODO – Ochrona Danych Osobowych 

RODO – Praktyczne aspekty wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodzie przepływu takich danych (ang. GDPR – General Data Protection Regulation). Przetwarzanie danych osobowych na nowych zasadach, odpowiedzialność administratora danych osobowych, obowiązki informacyjne, nowa osoba funkcyjna IOD (Inspektor Ochrony Danych nazywany również DPO – Data Protection Officer).

Forma prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz wspólnej analizy przygotowanych wzorów dokumentów do dalszego wykorzystania.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Ochrona Danych Osobowych – RODO 2018” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz w formie elektronicznej (z możliwością edycji) gotowe do dostosowania wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych.


Kontakt w sprawie szkolenia

Warsztaty ADO. Administrator Danych Osobowych - Ochrona Danych Osobowych – RODO 2018. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

 

Program

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Ryszard Andruszczak

Wykładowca, trener, ekspert, szkoleniowiec

Ryszard Andryszczak - wykładowca, praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych.

Ryszard Andruszczak

Praktyk i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Pracownik administracji rządowej.

Autor instrukcji i dokumentacji z zakresu procedur ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Ryszard Andruszczak – uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ryszard Andryszczak szkoli, opracowuje dokumentację, udziela konsultacji, tworzy wzory dokumentów i instrukcji.


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenie i warsztaty prowadzone przez Pana Ryszarda Andruszczaka!


Autor opracowań, dokumentacji i instrukcji

Ryszard Andryszczak to autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.


Uznany, doświadczony wykładowca, prelegent

Doradca i uznany wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych. Stały współpracownik naszej firmy.


Ryszard Andruszczak  – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. Polbi – Warszawa.7-dniowy termin płatności!

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

Za fakturę można zapłacić po zajęciach.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2018

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2018 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2018) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2018 …


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum

Termin:

Szkolenie: 1 dzień, 5 godzin, 10:00-15:30.