logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Akademia DPD – Część pierwsza

Kwalifikacja i nadzór nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami. Efektywne zarządzanie systemem jakości DPD w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie prowadzi Anna Lignar.

Akademia DPD. Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych. Polbi - Warszawa.Część pierwsza cyklu szkoleń pod nazwą „Akademia DPD” dotycząca kwalifikacji i weryfikacji uprawnień podmiotów uczestniczących w dystrybucji hurtowej, nadzoru nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami oraz zarządzaniu systemem jakości DPD w hurtowni farmaceutycznej. Warsztaty prowadzi Anna Lignar.

Tytuł szkolenia: Akademia DPD – Część pierwsza.

Prowadząca warsztaty: Anna Lignar.


Szkolenie:  1 dzień, 6 godziny, zajęcia: 10:00-16:00.

Dla kogo? Adresaci szkolenia

Szkolenie zatytułowane „Akademia DPD –  część I”  kierowane jest do:

Kierowników Hurtowni farmaceutycznych / Osób Odpowiedzialnych,

Kierowników Działu Jakości / Zapewnienia jakości,

Specjalistów ds. Jakości / ds. Farmacji,

Pracowników działu zakupu / dostawców,

Pracowników uczestniczących w procesie kwalifikacji odbiorców / zleceniobiorców,

Pracowników nadzorujących działania zlecane.


Akademia DPD - Część pierwsza. Szkolenie prowadzi Anna Lignar. Polbi - Warszawa.

Zapraszamy na pierwszą część Akademii DPD czyli szkolenie dotyczące zarządzania systemem jakości DPD w hurtowni farmaceutycznej.


Wstęp

Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie zasad kwalifikacji i weryfikacji uprawnień podmiotów uczestniczących w dystrybucji hurtowej oraz zasady zarządzania systemem jakości zgodnie z wymaganiami DPD.

Cel szkolenia – Akademia DPD, część pierwsza

Szkolenie na celu zapoznanie z zasadami nadzoru i dobrymi praktykami w zakresie kwalifikacji odbiorców, dostawców i zleceniobiorców oraz dostarczenie niezbędnych danych pozwalających na nadzorowanie skuteczności systemu jakości DPD.


Metoda prowadzenia szkolenia

Szkolenie poświęcone problematyce DPD prowadzone jest w formie wykładu i prezentacji przykładów.

Efekty, rezultaty szkolenia

W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom szkolenia informacje o wymaganiach, zasadach realizacji wymagań, stosowanych narzędziach oraz praktyczna wiedza na temat nadzorowania działań w zakresie kwalifikacji i nadzoru nad odbiorcami, dostawcami i zleceniobiorcami oraz  efektywnego zarządzania systemem jakości DPD w hurtowni farmaceutycznej.

Opinie uczestników szkolenia

Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków – Raporty – Oceny Szkolenia.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia

W trakcie szkolenia pt. „Akademia DPD – część pierwsza” zostaną poruszone następujące zagadnienia:

☑️ wymagania prawne dotycząca systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej,

☑️ zasady Kwalifikacji dostawców i odbiorców,

☑️ działania zlecane podmiotom zewnętrznym (w tym: dokumentowanie i kontrola,

☑️ zarządzanie personelem i wymagania dla Osoby Odpowiedzialnej i personelu hurtowni,

☑️ Księga Jakości oraz nadzór nad dokumentacją DPD,

☑️ zarządzanie ryzykiem jakości oraz postępowanie z odchyleniami dotyczącymi procesów DPD,

☑️ kontrola zmian w procesach dystrybucji i audyt wewnętrzny hurtowni farmaceutycznej oraz przegląd zarządzania systemu jakości.


Bądź na bieżąco – Jesteśmy na Facebooku!

Facebook. Polbi - Farmacja.Zapraszamy na Facebooka dla branży  farmaceutycznej (hurtownie, wytwórnie). Aktualne oferty szkoleń, informacje o nowych propozycjach oraz najnowszych ofertach specjalnych kierowanych do właścicieli i personelu firm farmaceutycznych i hurtowni znajdziesz w jednym miejscu – FarmacjaSzkolenia. Polbi, Warszawa.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia: Akademia DPD - Część pierwsza. Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Analiza wymagań prawnych dotycząca wymagań dla systemu jakości hurtowni farmaceutycznej oraz kwalifikacji odbiorców i dostawców, w tym dostawców usług,  w oparciu o Ustawę Prawo Farmaceutyczne  oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Zasady realizacji wymagań wobec dostawców i odbiorców, dobre praktyki w zakresie nadzoru i weryfikacji uprawnień.

Obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Dokumentowanie działań zlecanych. Najczęstsze metody kontroli działań zlecanych.

Wymagania dla Osoby Odpowiedzialnej i personelu hurtowni farmaceutycznej. Szkolenia pracowników – cel i zakres procedury szkoleń, program szkoleń, dokumentowanie i ocena efektywności szkoleń.

Omówienie zakresu danych, elementów niezbędnych oraz zasad opracowania, nadzoru i aktualizacji na podstawie wytycznych GIF, z uwzględnieniem praktycznych aspektów jej sporządzania.

Omówienie dobrych praktyk zarządzania dokumentacją systemu jakości oraz przykładowej procedury.

Zakres obszarów tematycznych, niezbędne elementy procedury postępowania z ryzykiem, metodologia i najczęściej stosowane narzędzia.

Cel i zakres procedury postępowania z odchyleniami dotyczącymi procesów DPD, zasady dokumentowania.

Cel i zakres wymaganej procedury oraz zasad postępowania i dokumentowania zmian w procesach dystrybucji.

Działania korygujące i zapobiegawcze – omówienie niezbędnych wymagań dla procesu audytu oraz rodzaju stosowanych dokumentów. Cel i zakres działań naprawczych oraz zasad ich realizacji, raportowanie.

Praktyczne narzędzie do oceny systemu DPD w hurtowni farmaceutycznej, zasady realizacji i dokumentowania.

Czas przewidziany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu problematyki DPD w hurtowni farmaceutycznej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Lignar

Anna Lignar – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

Farmaceutka. Praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością. Więcej o wykładowcy …


Wykształcenie

Anna Lignar jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

Doświadczenie w zakresie szkoleń

Przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Annę Lignar!

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

Anna Lignar – Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Akademia DPD - Część pierwsza. Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych. Polbi – Warszawa.

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Za fakturę można zapłacić po zajęciach!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Akademia DPD 1

Organizacja szkolenia: Akademia DPD - Cześć pierwsza. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Akademia DPD – Część pierwsza” w Bazie Usług Rozwojowych – BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

Warszawa, 11 kwietnia 2019 roku – Szczegóły oferty w BUR


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.