logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Akademia Prawa Pracy i BHP – Część I

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Kazusy i kontrowersje w pytaniach i odpowiedziach - Część I.

Szkolenie o charakterze warsztatowym odpowiadające na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Zajęcia omawiające trudne przypadki, kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP prowadzi dr Piotr Wąż.

 

Tytuł: Akademia Prawa Pracy i BHP – Część I.

Prowadzący szkolenie: Piotr Wąż.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum miasta.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę (VAT zw.).


*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie Polbi - Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP.

 

Idea szkolenia – Akademia Prawa Pracy i BHP 2020


Akademia Prawa Pracy i BHP 2020 to cykl spotkań z ekspertem specjalizującym się w zagadnieniach prawa pracy i  przestrzegania przepisów bhp oraz poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Każda edycja jest niezależnym szkoleniem. Osoby zainteresowane nie muszą uczestniczyć w warsztatach w porządku chronologicznym.

 

Cel szkolenia – Akademia Prawa Pracy i BHP (Część I)


Szkolenie ma na celu wskazanie prawidłowych rozwiązań dotyczących kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień związanych z wybranymi kwestiami z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).

 

Warsztatowa forma zajęć (case study)


Każdy z kontrowersyjnych lub  trudnych  przypadków omawiany jest  przez prowadzącego warsztaty na tle licznych przykładów, co umożliwia słuchaczom lepsze zrozumienie ich istoty i pozwala znaleźć prawidłowe rozwiązania dla  problemów spotykanych w codziennej pracy zawodowej.

 

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł.

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Grupa docelowa


Szkolenie zatytułowane „Akademia Prawa Pracy i BHP (Część I)  – Trudne przypadki z zakresu prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Kazusy i kontrowersje w pytaniach i odpowiedziach” skierowane jest do specjalistów ds. BHP i pracowników działów kadr, którzy pragną uzyskać odpowiedź na szereg istotnych pytań, które pojawiają się w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych a odnoszą się do interpretacji przepisów z pogranicza prawa pracy i bhp.

 

Adresaci szkolenia


Na spotkania w ramach „Akademii Prawa Pracy i BHP” zapraszamy:

pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, firm i instytucji,

członków służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące jej zadania,

właścicieli firm i pracodawców a także osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu omawianej problematyki.

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę


Chociaż spotkanie opiera się na katalogu szczegółowych pytań, to nie jest to lista zamknięta. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości poszerzając w ten sposób zakres szkolenia o zagadnienia, z którymi mają największe problemy.

 

Program szkolenia – Akademia Prawa Pracy i BHP (Cz. I)


Szkolenie - Akademia Prawa Pracy i BHP. Szkolenie w Warszawie. Organizator - Polbi.

 

Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

 1. Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu polecenie udania się do lekarza?
 2. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko grypie?
 3. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 4. Na jakich zasadach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych badań profilaktycznych?
 5. Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ulega przedawnieniu?
 6. Czy kontrolne badania lekarskie mogą być przeprowadzone w ostatnim dniu L-4?
 7. Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwwskazań lekarskich pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?
 8. Czy wstępne szkolenie bhp można przeprowadzić przed zawarciem umowy o pracę?
 9. Kto może prowadzić szkolenie bhp?
 10. Czy pracodawca może narzucić pracownikowi służby bhp obowiązek przeprowadzenie pełnego szkolenia bhp?
 11. W jakich sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych i okresowych szkoleń bhp?
 12. Zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy użytkownika w charakterze pracownika kodeksowego a obowiązek szkolenia bhp?
 13. Czy szkolenie okresowe może trwać kilka dni?
 14. Jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres szkoleń z zakresu bhp prowadzonych w formie e-learningu?
 15. Czy pracodawca może odmówić wydania nowej partii odzieży roboczej, jeżeli posiadana przez pracownika uległa zniszczeniu z jego winy?
 16. Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
 17. Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik dostarczający L-4?
 18. Do jakiego wieku dziecka kobieta może korzystać z przerw na jego karmienie piersią?
 19. Czy zobligowanie pracownicy karmiącej dziecko piersią do pracy w trakcie przerwy na karmienie powoduje powstanie pracy nadliczbowej?
 20. Jak ustalić wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik po paru godzinach przerwał pracę, udał do lekarza a następnie przyniósł zwolnienie lekarskie na parę dni, w tym również na dzień częściowo przepracowany?
 21. Czy pracownik może powrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego?
 22. Czy pracodawca jest zobligowany skierować na kontrolne badania lekarskie pracownicę, która przed porodem przebywała na ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim, a następnie po porodzie przez rok korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?
 23. Czy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne i okresowe jeżeli w trakcie ponad 30-dniowego okresu nieobecności w pracy spowodowanego chorobą upływa termin ważności badań okresowych?
 24. Czy pracodawca może odmówić zaakceptowania orzeczenia w przedmiocie badań profilaktycznych wydanego przez jednostkę medycyny pracy inną niż ta, z którą podpisał umowę w ramach służby medycyny pracy?
 25. Czy pracodawca może wymagać przedłożenia przez pracownika wyników badań laboratoryjnych, czy psychologicznych?
 26. Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?
 27. Kiedy pracodawca jest zobowiązany utworzyć palarnię?
 28. Czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy?
 29. Czy przerwa „na dymka” może zostać odliczona od czasu pracy?
 30. Czy dodatek dla niepalących pracowników może być uznany za przejaw dyskryminacji?
 31. Czy pracodawca może wprowadzić tzw. przerwę lunchową (nie wliczaną do czasu pracy) wbrew woli załogi?
 32. Na jakich warunkach pracownik może zostać poddany kontroli osobistej?
 33. Czy pracodawca może prowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?
 34. Cztery sposoby realizacji zadań służby bhp (przez pracodawcę, w trybie powierzenia dodatkowych obowiązków, przez specjalistę spoza zakładu, przez samą służbę bhp).
 35. W jaki sposób zdobyć staż pracy potrzebny do zajmowania niektórych stanowisk w służbie bhp?
 36. Jakim szkoleniom podlegają pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników?
 37. Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy „ekranowej” pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?
 38. Czy pracownik ma obowiązek zwrotu dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, jeżeli w niedługim czasie po jego otrzymaniu zwalnia się z pracy?
 39. Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensować koszt zakupu okularów korekcyjnych pracownikowi świadczącego pracę na laptopie?
 40. Czy wypłata diety z tytułu podróży służbowej zwalnia z obowiązku zapewnienia posiłku regeneracyjnego?
 41. Na jakiej podstawie pracodawca może nakazać pracownikowi zwiększenie dbałości o higienę osobistą?
 42. Czy pracodawca może pobierać od pracowników dane biometryczne na potrzeby zakładowego systemu rejestracji obecności i czasu pracy?
 43. Czy podczas 15-minutowej przerwy śniadaniowej pracownik może opuścić zakład pracy w celu udania się do punktu gastronomicznego w celu zakupu posiłku?
 44. Czy pracodawca może zakazać spożywania posiłków na stanowisku pracy w sytuacji, gdy nie utworzył stołówki lub innego pomieszczenia socjalnego?
 45. Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych przez telefony komórkowe?
 46. Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy?
 47. W jaki sposób, w kontekście czasu pracy, rozliczane jest zwolnienie od pracy na święto niebędące polskim świętem ustawowym?
 48. Czy pracownica może wymusić na pracodawcy zmianę oświetlenia ze „względów zdrowotnych” (jarzeniówki powodujące migrenę)?
 49. Czy pracodawca może zakazać pracownicy wyznania islamskiego przychodzenia do pracy w czarczafie, burce, czy hidżabie?
 50. Czy pracodawca jest zobowiązany umożliwić pracownikowi odmówienie modlitwy w godzinach pracy (np. Muzułmanin) i jak to wpływa na czas pracy?
 51. Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, w sytuacji, gdy zachodzą ku temu przesłanki?
 52. Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych?
 53. Czy zleceniobiorcę należy poddać badaniom lekarskim i szkoleniu bhp?
 54. Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę zawartości szafki pracownika?
 55. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika za surfowanie w internecie w godzinach pracy?
 56. Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić monitoring stanowisk pracy?
 57. Czy zapewnienie odzieży reprezentacyjnej (mundur, garnitur) spełnia wymóg zapewnienia odzieży roboczej?
 58. Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop?
 59. Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
 60. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który w trakcie L-4 wziął ślub?
 61. Czy w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowiązek odpowiadania na korespondencję od pracodawcy (mail, SMS)?
 62. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek uzyskania jego uprzedniej zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika?
 63. Czy pracodawca może powierzyć społecznemu inspektorowi pracy inną pracę na zasadach art. 42 § 4 KP?

 

Wykładowca – Piotr Wąż

Piotr Wąż

 

Rezultaty szkolenia


Efekty, rezultaty szkolenia pt. „Akademia Prawa Pracy i BHP – Część I, trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP„:

☑️ Uczestnik szkolenia nabędzie, uporządkuje i poszerzy wiedzę w zakresie praw i obowiązków pracowniczych (badania i zwolnienia lekarskie, wypadki przy pracy, wynagrodzenia, czas pracy i urlopy).

☑️ Szkolenie zapozna uczestników z zasadami BHP (np. wstępne i okresowe szkolenia BHP, ekwiwalent za używanie odzieży robocze, dbałość o higienę osobistą).

☑️ Szkolenie jest okazją uzyskania odpowiedzi na szereg istotnych pytań, które pojawiają się w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych.

☑️ Podczas zajęć zaprezentowane zostaną rozbieżności występujące w doktrynie prawa i orzecznictwie oraz aktualne stanowiska poszczególnych ministerstw i inspektoratów pracy w zakresie analizowanych podczas szkolenia zagadnień.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia


☑️ Udział w szkoleniu prowadzony w formie warsztatowej pozwoli nabyć umiejętności analizowania przepisów i rozstrzygania problemów i wątpliwości odnoszących się do interpretacji urzędowych i orzecznictwa sądowego.

☑️ Udział w dyskusji i możliwość zadawania pytań prowadzącemu szkolenie umożliwia znalezienie  właściwych rozwiązań w problematycznych kwestiach związanych z przepisami prawa pracy i BHP.

☑️ Osoba biorąca udział w szkoleniu ma sposobność dokonania samooceny własnej wiedzy i kompetencji z obszaru prawa pracy i przepisów BHP.

☑️ Podczas wykładów zostanie zwrócona uwaga na potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego w celu zdobywania nowych umiejętności i poszerzania i aktualizuj swoją wiedzy zawodowej.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Wykładowca, dr Piotr Wąż, poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując omawiane zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów prawa pracy oraz regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy konkretnymi przykładami z życia umożliwiającymi lepsze zrozumienie i przyswojenie wyjaśnień wykładowcy.

Piotr Wąż stara się zawsze omawiać trudne problemy prawne prostym i zrozumiałym dla słuchaczy językiem. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście zagadnień omawianych na szkoleniu.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego trudnym przypadkom z zakresu prawa pracy i BHP otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu„ potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia - Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl


 

POLECAMY POZOSTAŁE EDYCJE SZKOLEŃ TEGO CYKLU!

 

Zobacz | ➡️ Akademia Prawa Pracy i BHP – Część II

Zobacz | ➡️ Akademia Prawa Pracy i BHP – Część III

Program

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp. Szkolenie o charakterze warsztatowym. Szczegółowy program – zagadnienia prezentowane podczas zajęć.

 

 

 1. Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu polecenie udania się do lekarza?
 2. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko grypie?
 3. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 4. Na jakich zasadach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych badań profilaktycznych?
 5. Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ulega przedawnieniu?
 6. Czy kontrolne badania lekarskie mogą być przeprowadzone w ostatnim dniu L-4?
 7. Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwskazań lekarskich pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?
 8. Czy wstępne szkolenie bhp można przeprowadzić przed zawarciem umowy o pracę?
 9. Kto może prowadzić szkolenie bhp?
 10. Czy pracodawca może narzucić pracownikowi służby bhp obowiązek przeprowadzenie pełnego szkolenia bhp?
 11. W jakich sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych i okresowych szkoleń bhp?
 12. Zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy użytkownika w charakterze pracownika kodeksowego a obowiązek szkolenia bhp?
 13. Czy szkolenie okresowe może trwać kilka dni?
 14. Jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres szkoleń z zakresu bhp prowadzonych w formie e-learningu?
 15. Czy pracodawca może odmówić wydania nowej partii odzieży roboczej, jeżeli posiadana przez pracownika uległa zniszczeniu z jego winy?
 16. Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
 17. Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik dostarczający L-4?
 18. Do jakiego wieku dziecka kobieta może korzystać z przerw na jego karmienie piersią?
 19. Czy zobligowanie pracownicy karmiącej dziecko piersią do pracy w trakcie przerwy na karmienie powoduje powstanie pracy nadliczbowej?
 20. Jak ustalić wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik po paru godzinach przerwał pracę, udał do lekarza a następnie przyniósł zwolnienie lekarskie na parę dni, w tym również na dzień częściowo przepracowany?
 21. Czy pracownik może powrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego?
 22. Czy pracodawca jest zobligowany skierować na kontrolne badania lekarskie pracownicę, która przed porodem przebywała na ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim, a następnie po porodzie przez rok korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?
 23. Czy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne i okresowe jeżeli w trakcie ponad 30-dniowego okresu nieobecności w pracy spowodowanego chorobą upływa termin ważności badań okresowych?
 24. Czy pracodawca może odmówić zaakceptowania orzeczenia w przedmiocie badań profilaktycznych wydanego przez jednostkę medycyny pracy inną niż ta, z którą podpisał umowę w ramach służby medycyny pracy?
 25. Czy pracodawca może wymagać przedłożenia przez pracownika wyników badań laboratoryjnych, czy psychologicznych?
 26. Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?
 27. Kiedy pracodawca jest zobowiązany utworzyć palarnię?
 28. Czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy?
 29. Czy przerwa „na dymka” może zostać odliczona od czasu pracy?
 30. Czy dodatek dla niepalących pracowników może być uznany za przejaw dyskryminacji?
 31. Czy pracodawca może wprowadzić tzw. przerwę lunchową (nie wliczaną do czasu pracy) wbrew woli załogi?
 32. Na jakich warunkach pracownik może zostać poddany kontroli osobistej?
 33. Czy pracodawca może prowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?
 34. Cztery sposoby realizacji zadań służby bhp (przez pracodawcę, w trybie powierzenia dodatkowych obowiązków, przez specjalistę spoza zakładu, przez samą służbę bhp),
 35. W jaki sposób zdobyć staż pracy potrzebny do zajmowania niektórych stanowisk w służbie bhp?
 36. Jakim szkoleniom podlegają pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 37. Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy „ekranowej” pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?
 38. Czy pracownik ma obowiązek zwrotu dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, jeżeli w niedługim czasie po jego otrzymaniu zwalnia się z pracy?
 39. Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensować koszt zakupu okularów korekcyjnych pracownikowi świadczącego pracę na laptopie?
 40. Czy wypłata diety z tytułu podróży służbowej zwalnia z obowiązku zapewnienia posiłku regeneracyjnego?
 41. Na jakiej podstawie pracodawca może nakazać pracownikowi zwiększenie dbałości o higienę osobistą?
 42. Czy pracodawca może pobierać od pracowników dane biometryczne na potrzeby zakładowego systemu rejestracji obecności i czasu pracy?
 43. Czy podczas 15-minutowej przerwy śniadaniowej pracownik może opuścić zakład pracy w celu udania się do punktu gastronomicznego w celu zakupu posiłku?
 44. Czy pracodawca może zakazać spożywania posiłków na stanowisku pracy w sytuacji, gdy nie utworzył stołówki lub innego pomieszczenia socjalnego?
 45. Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych przez telefony komórkowe?
 46. Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy?
 47. W jaki sposób, w kontekście czasu pracy, rozliczane jest zwolnienie od pracy na święto niebędące polskim świętem ustawowym?
 48. Czy pracownica może wymusić na pracodawcy zmianę oświetlenia ze „względów zdrowotnych” (jarzeniówki powodujące migrenę)?
 49. Czy pracodawca może zakazać pracownicy wyznania islamskiego przychodzenia do pracy w czarczafie, burce, czy hidżabie?
 50. Czy pracodawca jest zobowiązany umożliwić pracownikowi odmówienie modlitwy w godzinach pracy (np. Muzułmanin) i jak to wpływa na czas pracy?
 51. Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, w sytuacji, gdy zachodzą ku temu przesłanki?
 52. Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych?
 53. Czy zleceniobiorcę należy poddać badaniom lekarskim i szkoleniu bhp?
 54. Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę zawartości szafki pracownika?
 55. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika za surfowanie w internecie w godzinach pracy?
 56. Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić monitoring stanowisk pracy?
 57. Czy zapewnienie odzieży reprezentacyjnej (mundur, garnitur) spełnia wymóg zapewnienia odzieży roboczej?
 58. Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop?
 59. Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
 60. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który w trakcie L-4 wziął ślub?
 61. Czy w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowiązek odpowiadania na korespondencję od pracodawcy (mail, SMS)?
 62. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek uzyskania jego uprzedniej zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika?
 63. Czy pracodawca może powierzyć społecznemu inspektorowi pracy inną pracę na zasadach art. 42 § 4 KP?

 

Szkolenie: Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP. Warszawa - Polbi, Piotr Wąż.


Akademia Prawa Pracy i BHP – I Edycja.

Szkolenie: 1 dzień. Organizator – Polbi, Warszawa.

Program szkolenia opracował Piotr Wąż.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Piotr Wąż

Dr Piotr Wąż – doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, były specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

 

Piotr Wąż – wykładowca, specjalista i ekspert


Piotr Wąż. Wykładowca, szkoleniowiec, wspołpracownik Polbi - Warszawa.

Wieloletni i doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy.

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Piotr Wąż posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy przeprowadził już kilka tysięcy szkoleń z zakresu prawa pracy (w tym również międzynarodowego prawa pracy), delegowania pracowników do innego państwa oraz problematyki BHP.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty, które prowadzi Pan Piotr Wąż!


 

Piotr Wąż – Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura za szkolenie: Akademia Prawa Pracy i BHP (Trudne przypadki) – Część I. Polbi - Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Akademia Prawa Pracy i BHP (Część I)


Organizacja szkolenia: Akademia Prawa Pracy i BHP (Część I). Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP.

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Przerwa obiadowa.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

➡️ Więcej informacji o zaświadczeniu o ukończeniu kursu

 

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

BUR – Baza Usług Rozwojowych

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.