logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach.

Szkolenie - Dokumentacja kadrowa 2019. Rewolucyjne zmiany - akta osobowe na nowych zasadach. RODO - ochrona danych osobowych w dziale kadr z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji zmieniającej zakres danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika oraz danych socjalnych. Dokumentacja pracownicza na podstawie najnowszego rozporządzenia w sprawie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pierwsze doświadczenia i pierwsze interpretacje po wejściu w życie nowych przepisów.

Szkolenie - Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Kurs - Polbi.SZKOLENIE: AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA KADROWA 2019.

Rewolucyjne zmiany w zakresie akt osobowych, dokumentacji pracowniczej, dokumentacji ZUS od stycznia 2019 roku. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych na nowych zasadach z uwzględnieniem obowiązujących od 2019 roku przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacja akt osobowych.

Tytuł: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach.

Prowadząca: Renata Majewska.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena szkolenia: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

  DOKUMENTACJA PRACOWNICZA – NAJNOWSZE ZMIANY.  Omówienie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej, które weszło w życie 1 stycznia 2019 roku.

  PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PO ZMIANIE PRZEPISÓW. Prezentacja praktycznych wniosków wynikających ze stosowania znowelizowanego kodeksu pracy i przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz pierwsze interpretacje.

  NOWE REGULACJE – NOWE PROBLEMY. Pierwsze problemy powstające na tle nowych regulacji dotyczących spraw pracowniczych i sposoby ich rozwiązywania. Najczęstsze nieprawidłowości – jak ich unikać?

  RODO W KADRACH. Nowe regulacje o ochronie danych osobowych (RODO) w obszarze kadr i płac z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji zmieniającej zakres danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika oraz danych socjalnych. Nowe zasady ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.

  PRAKTYCZNE WARSZTATY OD A DO Z. Akta osobowe pracownika – prawidłowa dokumentacja pracownicza od nawiązania stosunku pracy aż do ustania zatrudnienia. Nowy układ akt osobowych. Świadectwo pracy. Teczka osobowa pracownika. Omówienie przygotowanych dokumentów oraz sporządzanie razem z uczestnikami szkolenia wzorów nowych druków.

  ANALIZA TRUDNIEJSZYCH PRZYPADKÓW.  Case study, konkretne przykłady. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki prowadzenia dokumentacji pracowniczej.


Szkolenie: Akta osobowe, dokumentacja pracownicza, dokumentacja kadrowa 2019 i RODO w kadrach. Zajęcia w Warszawie prowadzi Renata Majewska. Teczka pracownika. Praktyczne warsztaty od A do Z.

Poznaj w praktyce zasady prawidłowego prowadzenia akt osobowych pracowników po zmianach przepisów.


Wprowadzenie

Rekrutujesz pracowników i nie wiesz, co zrobić z nadmiarem pozyskanych dokumentów? Gubisz się w zawartości teczek osobowych pracowników i masz wątpliwości, ile czasu i jak je przechowywać? Na te i inne pytania odpowiemy na szkoleniu dotyczącym prowadzenia dokumentacji pracowniczej na zmienionych zasadach, ze szczególnym uwzględnieniem RODO.

Cel edukacyjny szkolenia

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej obowiązującymi od stycznia 2019 roku i ochroną danych osobowych ze stosunku pracy po wejściu w życie przepisów RODO z uwzględnieniem najnowszych projektów nowelizacji kodeksu pracy oraz nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, w szczególności akt osobowych. Szkolenie uwzględnienia najnowsze zmiany w przepisach dotyczących spraw pracowniczych.

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.  

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

Adresaci szkolenia / grupa docelowa

Jeśli pracujesz w kadrach lub płacach, jesteś właścicielem małej firmy, aplikujesz na stanowisko specjalisty personalnego, nie martw się, że nie dasz rady nowym przepisom prawa pracy w zakresie akt osobowych. Szkolenie z zakresu prawidłowego prowadzenia akt osobowych (teczki pracownika) skierowane jest do pracowników wydziałów kadr i działów płac, a także właścicieli firm prowadzących samodzielnie politykę kadrową firmy. Zapraszamy do udziału w szkoleniu także osoby zainteresowane tematyką prowadzenia dokumentacji kadrowej i prawidłowego wydawania świadectw pracy.


Rezultaty,  efekty,  korzyści ze  szkolenia

Na szkoleniu dotyczącym dokumentacji kadrowej zostaną przedstawione szczegółowe zasady prowadzenia akt osobowych a prowadzący zajęcia wyjaśni, jak prawidłowo dostosować dokumentację pracowniczą do nowych wymogów przepisów prawa pracy. Dzięki poznaniu nowych przepisów uczestnicy przygotują się do wdrożenia w życie nowych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mających obowiązywać od 2019 roku oraz będą mogli przystosować się do nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy (RODO w kadrach).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zajęć:

Szkolenie: Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach – wiedza. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.ma uporządkowaną i zaktualizowaną wiedzę z zakresu prawa pracy w szczególności dotycząca prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia pracownika aż po ustanie stosunku pracy,

Szkolenie: Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach – umiejętności. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.umie samodzielnie prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą, zna zasady prowadzenia jej w formie papierowej i elektronicznej oraz posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą działów kadrowych,

Szkolenie: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach – zmiany w prawie. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.jest zapoznany i przygotowany do zmian wynikające z nowelizacji kodeksu pracy oraz wejścia w życie od stycznia 2019 roku nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej,

Szkolenie: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach – wykonywanie obowiązków pracowniczych. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.ma umiejętność samokształcenia się oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy pojawiające się podczas wykonywania obowiązków pracowniczych związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej.


RODO – Ochrona Danych Osobowych w Kadrach

Na szkoleniu poświęconemu zasadom prowadzenia akt osobowych pracownika i dokumentacji kadrowej zostaną omówione nowe zasady przetwarzania danych osobowych (pozyskiwanie i  przechowywanie danych, udostępnianie danych, obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników, niezbędna dokumentacja) wynikające z wchodzących w życie 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodzie przepływu takich danych (ang. GDPR – General Data Protection Regulation).


Metoda prowadzenia zajęć

  Szkolenie „Akta osobowe, dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach” jest poprowadzone w sposób praktyczny i koncentruje się na najnowszych zmianach w prawie pracy, zasiłkach i składkach oraz ich konsekwencjach w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji płacowej i ewidencji czasu pracy.

  Trudniejsze zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach. Omawiana tematyka zostanie zilustrowana najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów.

  Na szkoleniu zaakcentowane zostaną nowości w sposobie wydawania świadectwa pracy i w samym wzorze świadectwa pracy, które wynikają z wchodzących zmian przepisów prawa.

  Wykładowca przeanalizuje ze słuchaczami sposób redagowania i formułowania treści dokumentów związanych z zatrudnieniem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.

  Udział w zajęciach to okazja do podzielenia się i wymiany z innymi uczestnikami szkolenia pierwszymi doświadczeniami ze stosowania nowych przepisów.

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

Gotowe dokumenty, wzory nowych druków

Podczas zajęć prelegent omówi już przygotowane lub sporządzi razem z uczestnikami wzory nowych druków, m.in.:

  zawiadomienie o zmianie postaci dokumentacji i możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji,

  zawiadomienie lub pouczenie o długości okresu przechowywania dokumentacji i możliwości jej odbioru po upływie tego okresu,

  upoważnienie do przetwarzania danych osobowych członków załogi,

  zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych osobowych,

  umowa podpowiedzenia,

  informacja dla członka załogi o prawach w zakresie ochrony danych osobowych.


Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach.” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.


Dokumentacja kadrowa – regulacje prawne

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej określało dotychczas rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Nowe przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 roku wprowadzają zmiany w szczegółowych regulacjach prawnych dotyczących zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Szkolenie „Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza.” omawia zasady prowadzenia teczek akt osobowych z uwzględnieniem nowych obowiązujących rozwiązań prawnych.


Dokumentacja kadrowa i akta osobowe w aspekcie RODO 2019. Szkolenie - Polbi.

Jak postępować z dokumentami w działach kadrowych po zmianach przepisów o ochronie danych osobowych (RODO 2018)?


Zakres szkolenia – omawiane przepisy

Na szkoleniu wykładowca dokładnie omówi nowe przepisy regulujące wskazane zagadnienia, w szczególności:

 • ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją (Dz. U. z 2018 r. poz. 357); wprowadza ona zmiany m.in. do kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i do ustawy emerytalnej,
 • nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku,
 • nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. Urz. UE L 119/1);  (tzw. RODO),
 • nową ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych (wdrożenie rozporządzenia RODO),
 • nową ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego,
 • nowelizację kodeksu pracy, dotyczącą ułatwienia pracownikowi uzyskiwania świadectwa pracy.

Opinie uczestników szkolenia

Ocena szkolenia: Akta osobowe, dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością (Certyfikat ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Raporty – Oceny Szkolenia.

Szkolenie: Akta osobowe pracownika – poruszane zagadnienia.

Instrukcja prowadzenia dokumentacji pracowniczej w firmie. Dokumentacja kadrowa. Teczka osobowa zatrudnionego. Kwestionariusz i dane osobowe. Dokumentacja płacowa. Ewidencja czasu pracy, lista obecności. Umowa o pracę. Przebieg zatrudnienia. Informacja o warunkach zatrudnienia. Uprawnienia rodzicielskie – urlopy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu stosunku pracy. Świadectwo pracy. Nowe regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu. Zasady wydawania świadectwa pracy. Zmiana treści świadectwa pracy. Jak unikać błędów prowadząc akta osobowe? Prawidłowa teczka personalna. Obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą. Gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. RODO 2019. Zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczące zatrudnienia. Upoważnianie pracownika do przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania dane pracowników. Zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z koordynatorem. Szkolenie: teczka pracownika, akta osobowe, RODO w kadrach. Kurs - dokumentacja pracownicza. Zajęcia; Renata Majewska, Warszawa - Polbi.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Szkolenie: Teczka procownicza, dokumentacja, akta osobowe. Szkolenie w Warszawie - Polbi. Prowadząca zajęcia - Renata Majewska.

Rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej, dokumentacji ZUS obowiązujące od stycznia 2019 roku.

Przewodnik po zmianach w dokumentacji pracowniczej mających obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Zrównanie pod względem prawnym papierowej i elektronicznej postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Zamiana zakresu danych osobowych i reguł ich pozyskiwania od kandydatów do pracy i pracowników.
 • Nowa zawartość akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej.
 • Podstawy prawne wymienionych zmian – omówienie nowych przepisów projektów i nowelizacji prawa pracy.

Zasady prowadzenia od 1 stycznia 2019 roku papierowych akt osobowych pracowników.

 • Podział na 4 części i ewentualnie części na podzbiory.
 • Zasada układu chronologicznego i numeracji w ramach każdej części.
 • Wymienialny i łatwy do korekty spis treści.
 • Przyjmowanie tylko kopii.
 • Postać papierowa, albo elektroniczna.
 • Dokumenty co do zasady w języku polskim.
 • Poświadczanie za zgodność z oryginałem.
 • Sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika).

Zawartość części A akt osobowych (kandydat do pracy) od 1 stycznia 2019 roku.

 • Jakie dane osobowe będzie można odbierać od kandydata do pracy po zmianach przepisów?
 • Oświadczenia i dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.
 • Sposób i forma odbioru danych osobowych (oświadczenie i potwierdzenie).
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy.
 • Potwierdzanie doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia na nowych zasadach.
 • Gromadzenie orzeczeń lekarskich i skierowań na badania.

Analiza porównawcza – Porównanie zawartości części A akt osobowych wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego.

Zawartość części B akt osobowych (nawiązanie i przebieg stosunku pracy) od 1 stycznia 2019 roku.

 • Dane osobowe, jakich będzie można żądać od pracownika.
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika.
 • Umowa o pracę.
 • Podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
 • Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w innym trybie.
 • Dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników.
 • Dokumenty związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego.
 • Skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich.
 • Zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP.
 • Dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Możliwość podziału na podzbiory B1, B2, B3 itd.

Analiza porównawcza – Porównanie zawartości części B akt osobowych wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego.

Zawartość części C akt osobowych (rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy) od 1 stycznia 2019 roku.

 • Oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy.
 • Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 • Kopia wydanego świadectwa pracy.
 • Potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 • Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę.
 • Skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

Zawartość nowej części D akt osobowych (odpowiedzialność porządkowa pracowników) od  1 stycznia 2019 roku.

 • Możliwość podziału na podzbiory C1, C2, C3 itd.
 • Sposób postępowania w razie zatarcia kary porządkowej.
 • Dokumentacja indywidualna (ewidencja czasu pracy, ubieganie się i korzystanie z urlopu wypoczynkowego, karta wynagrodzenia i wypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego).
 • Dokumentacja zbiorowa (dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych i wypadków).
 • Dokumentacja zatrudnieniowa – albo postać papierowa, albo elektroniczna.

Elektronizacja akt osobowych pracownika począwszy od  1 stycznia 2019 roku.

 • Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych (warunki techniczne, zawiadomienie pracownika i byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci, wydanie dokumentacji, terminy).
 • Dołączanie dokumentu papierowego do e-akt.
 • Minimalne wymogi wobec systemu teleinformatycznego do obsługi e-akt (zabezpieczenie przed utratą, integralność, dostępu osób uprawnionych, cykliczne kopiowanie, systematyczna analiza zagrożeń itd.)
 • Sposoby zabezpieczenia elektronicznej dokumentacji.
 • Przenoszenie e-dokumentacji między systemami teleinformatycznymi (metadane, uporządkowanie dokumentów i metadanych w odpowiednich plikach.
 • Przejście z postaci elektronicznej na papierową.

Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej.

 • Obowiązek pracodawcy wykonywany nieodpłatnie.
 • Osoby uprawnione do składania wniosku o wydanie kopii fragmentu lub całości dokumentacji.
 • Forma wniosku, termin, sposób wydania.
 • Okres przechowywania dokumentacji dla zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku.
 • Od kiedy biegnie skrócony okres przechowywania?
 • Kiedy dłuższe okresy przechowywania (prace górnicze, trwające postępowania, ponowne zatrudnienie pracownika).
 • Zawiadomienie pracownika (obecnego i byłego) o okresie przechowywania i możliwości odbioru dokumentacji po upływie tego okresu (warz z wydaniem świadectwa pracy).
 • Beneficjenci dobrowolnego skrócenia – pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni między 1 stycznia 1999 roku a 31 grudnia 2018 roku.
 • Warunki dobrowolnego skrócenia okresu przechowywania (min. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych, przekazanie raportów ZUS RIA).
 • Terminarz składania raportów informacyjnych za osoby objęte dobrowolnym skróceniem.
 • Elementy nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy.
 • Zmiany w pozostałych drukach ZUS.
 • Wzór pouczenia dla pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA.

RODO w kadrach po 25 maja 2018 roku oraz w świetle zmian planowanych na 2019 rok.

 • Zasady ochrony danych osobowych członków załogi.
 • Inspektor ochrony danych osobowych.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członków personelu.
 • Umowa podpowiedzenia.
 • Zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych.
 • Informacja o prawach członka załogi w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych.
 • Rejestr czynności przetwarzania.
 • Wzorcowe ogłoszenia rekrutacyjne po wejściu w życie przepisów RODO (25.05.2018).
 • Wzorcowe ogłoszenia rekrutacyjne zgodne z planowanymi zmianami przepisów od 1 stycznia 2019 roku.

Pozyskiwanie informacji o niekaralności członka załogi po zmianie przepisów od 27 czerwca 2018 roku.

 • Pracodawcy uprawnieni do sprawdzania karalności (sektor finansowy).
 • Osoby podlegające weryfikacji.
 • Zakres badanej niekaralności (przestępstwa umyślne i nieumyślne wymienione w ustawie).
 • Procedura badania niekaralności (oświadczenie, a na żądanie pracodawcy – informacja z KRK, częstotliwość co do zasady raz na rok, zwrot kosztów pracownikowi, terminy).

Monitoring w miejscu pracy (pomieszczeń i narzędzi pracy).

 • Gdzie nie należy instalować monitoringu?
 • Zasady wprowadzenia monitoringu w zakładzie pracy.
 • Obowiązki informacyjne związane z monitoringiem w miejscu pracy.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu prowadzenia akt pracowniczych i ochrony danych osobowych w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie poświęconemu tematyce dokumentacji kadrowej.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 WarszawaRenata Majewska

Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy. Szkolenia - Polbi, Warszawa.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Renata Majewska – Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac, potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

W swojej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sadowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń

Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków,  przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz  zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Renatę Majewską!

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

Renata Majewska – wysokie oceny uczestników szkoleń

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć umiejętne wiązanie teorii z praktyką, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy i  wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Potwierdzają to wyniki anonimowych ankiet prowadzonych zgodnie z Certyfikatem Jakości spełniającym wymagania normy ISO 9001:2015. Zobacz, jak oceny otrzymuje.

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.


Renata Majewska – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Odroczony termin płatności za szkolenie: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi – Warszawa. 7 dni na płatność za fakturę.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy. Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia - Akta osobowe, dokumentacja pracownicza i przepisy RODO w dziale kadr w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza 2019 i RODO w kadrach”, jest oferowana w w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.


Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

Warszawa, 22 maja 2019 roku – Szczegóły oferty w BUR


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum

Termin: 2019-05-22

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 390 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 390 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-05-15 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.