logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach.

Szkolenie - Dokumentacja kadrowa 2019. Rewolucyjne zmiany - akta osobowe na nowych zasadach. RODO - ochrona danych osobowych w dziale kadr. Dokumentacja pracownicza na podstawie najnowszego rozporządzenia w sprawie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pierwsze doświadczenia i pierwsze interpretacje po wejściu w życie nowych przepisów.

Szkolenie - Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Kurs - Polbi.SZKOLENIE: AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA KADROWA.

Rewolucyjne zmiany w zakresie akt osobowych, dokumentacji pracowniczej, dokumentacji ZUS od stycznia 2019 roku. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych na nowych zasadach z uwzględnieniem obowiązujących od 2019 roku przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacja akt osobowych. Pierwsze doświadczenia ze stosowania nowych przepisów. Omówienie przygotowanych dokumentów oraz sporządzanie razem z uczestnikami szkolenia wzorów nowych druków.

Tytuł: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach.

Prowadząca: Renata Majewska.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena szkolenia: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

  DOKUMENTACJA PRACOWNICZA – NAJNOWSZE ZMIANY.  Omówienie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej, które weszło w życie 1 stycznia 2019 roku.

  PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PO ZMIANIE PRZEPISÓW. Prezentacja praktycznych wniosków wynikających ze stosowania znowelizowanego kodeksu pracy i przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz pierwsze interpretacje.

  NOWE REGULACJE – NOWE PROBLEMY. Pierwsze problemy powstające na tle nowych regulacji i sposoby ich rozwiązywania. Najczęstsze nieprawidłowości – jak ich unikać?

  RODO W KADRACH. Nowe regulacje o ochronie danych osobowych (RODO) w obszarze kadr i płac. Nowe zasady ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.

  PRAKTYCZNE WARSZTATY OD A DO Z. Akta osobowe pracownika – prawidłowa dokumentacja pracownicza od nawiązania stosunku pracy aż do ustania zatrudnienia. Nowy układ akt osobowych. Świadectwo pracy. Teczka osobowa pracownika.

  ANALIZA TRUDNIEJSZYCH PRZYPADKÓW.  Case study, konkretne przykłady. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki prowadzenia dokumentacji pracowniczej.


Szkolenie: Akta osobowe, dokumentacja pracownicza, dokumentacja kadrowa 2019 i RODO w kadrach. Zajęcia w Warszawie prowadzi Renata Majewska. Teczka pracownika. Praktyczne warsztaty od A do Z.

Poznaj w praktyce zasady prawidłowego prowadzenia akt osobowych pracowników po zmianach przepisów.


Wprowadzenie

Rekrutujesz pracowników i nie wiesz, co zrobić z nadmiarem pozyskanych dokumentów? Gubisz się w zawartości teczek osobowych pracowników i masz wątpliwości, ile czasu i jak je przechowywać? Na te i inne pytania odpowiemy na szkoleniu dotyczącym prowadzenia dokumentacji pracowniczej na zmienionych zasadach, ze szczególnym uwzględnieniem RODO.

Cel edukacyjny szkolenia

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej obowiązującymi od stycznia 2019 roku i ochroną danych osobowych ze stosunku pracy po wejściu w życie przepisów RODO z uwzględnieniem najnowszych projektów nowelizacji kodeksu pracy oraz nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, w szczególności akt osobowych. Szkolenie uwzględnienia najnowsze zmiany w przepisach.

Adresaci szkolenia / grupa docelowa

Jeśli pracujesz w kadrach lub płacach, jesteś właścicielem małej firmy, aplikujesz na stanowisko specjalisty personalnego, nie martw się, że nie dasz rady nowym przepisom prawa pracy w zakresie akt osobowych. Szkolenie z zakresu prawidłowego prowadzenia akt osobowych (teczki pracownika) skierowane jest do pracowników wydziałów kadr i działów płac, a także właścicieli firm prowadzących samodzielnie politykę kadrową firmy. Zapraszamy do udziału w szkoleniu także osoby zainteresowane tematyką prowadzenia dokumentacji kadrowej i prawidłowego wydawania świadectw pracy.


Rezultaty,  efekty,  korzyści ze  szkolenia

Na szkoleniu dotyczącym dokumentacji kadrowej zostaną przedstawione szczegółowe zasady prowadzenia akt osobowych a prowadzący zajęcia wyjaśni, jak prawidłowo dostosować dokumentację pracowniczą do nowych wymogów przepisów prawa pracy. Dzięki poznaniu nowych przepisów uczestnicy przygotują się do wdrożenia w życie nowych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mających obowiązywać od 2019 roku oraz będą mogli przystosować się do nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy (RODO w kadrach).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zajęć:

Szkolenie: Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach – wiedza. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.ma uporządkowaną i zaktualizowaną wiedzę z zakresu prawa pracy w szczególności dotycząca prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia pracownika aż po ustanie stosunku pracy,

Szkolenie: Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach – umiejętności. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.umie samodzielnie prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą, zna zasady prowadzenia jej w formie papierowej i elektronicznej oraz posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą działów kadrowych,

Szkolenie: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach – zmiany w prawie. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.jest zapoznany i przygotowany do zmian wynikające z nowelizacji kodeksu pracy oraz wejścia w życie od stycznia 2019 roku nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej,

Szkolenie: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach – wykonywanie obowiązków pracowniczych. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.ma umiejętność samokształcenia się oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy pojawiające się podczas wykonywania obowiązków pracowniczych związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej.


RODO – Ochrona Danych Osobowych w Kadrach

Na szkoleniu poświęconemu zasadom prowadzenia akt osobowych pracownika i dokumentacji kadrowej zostaną omówione nowe zasady przetwarzania danych osobowych (pozyskiwanie i  przechowywanie danych, udostępnianie danych, obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników, niezbędna dokumentacja) wynikające z wchodzących w życie 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodzie przepływu takich danych (ang. GDPR – General Data Protection Regulation).


Metoda prowadzenia zajęć

✔️ Szkolenie „Akta osobowe, dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach” jest poprowadzone w sposób praktyczny i koncentruje się na najnowszych zmianach w prawie pracy, zasiłkach i składkach oraz ich konsekwencjach w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji płacowej i ewidencji czasu pracy.

✔️ Trudniejsze zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach. Omawiana tematyka zostanie zilustrowana najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów.

✔️ Na szkoleniu zaakcentowane zostaną nowości w sposobie wydawania świadectwa pracy i w samym wzorze świadectwa pracy, które wynikają z wchodzących zmian przepisów prawa.

✔️ Wykładowca przeanalizuje ze słuchaczami sposób redagowania i formułowania treści dokumentów związanych z zatrudnieniem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.

✔️ Udział w zajęciach to okazja do podzielenia się i wymiany z innymi uczestnikami szkolenia pierwszymi doświadczeniami ze stosowania nowych przepisów.

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą „TANIE GODZINY”.

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Dokonaj zgłoszenia w godzinach 10-12.   Szczegóły oferty.

Gotowe dokumenty, wzory nowych druków

Podczas zajęć prelegent omówi już przygotowane lub sporządzi razem z uczestnikami wzory nowych druków, m.in.:

✔️ zawiadomienie o zmianie postaci dokumentacji i możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji,

✔️ zawiadomienie lub pouczenie o długości okresu przechowywania dokumentacji i możliwości jej odbioru po upływie tego okresu,

✔️ upoważnienie do przetwarzania danych osobowych członków załogi,

✔️ zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych osobowych,

✔️ umowa podpowiedzenia,

✔️ informacja dla członka załogi o prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Akta osobowe 2019. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach.” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.


Dokumentacja kadrowa – regulacje prawne

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej określało dotychczas rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Nowe przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 roku wprowadzają zmiany w szczegółowych regulacjach prawnych dotyczących zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Szkolenie „Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza.” omawia zasady prowadzenia teczek akt osobowych z uwzględnieniem nowych obowiązujących rozwiązań prawnych.


Dokumentacja kadrowa i akta osobowe w aspekcie RODO 2019. Szkolenie - Polbi.

Jak postępować z dokumentami w działach kadrowych po zmianach przepisów o ochronie danych osobowych (RODO 2018)?


Zakres szkolenia – omawiane przepisy

Na szkoleniu wykładowca dokładnie omówi nowe przepisy regulujące wskazane zagadnienia, w szczególności:

 • ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją (Dz. U. z 2018 r. poz. 357); wprowadza ona zmiany m.in. do kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i do ustawy emerytalnej,
 • nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku,
 • nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. Urz. UE L 119/1);  (tzw. RODO),
 • nową ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych (wdrożenie rozporządzenia RODO),
 • nową ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego,
 • nowelizację kodeksu pracy, dotyczącą ułatwienia pracownikowi uzyskiwania świadectwa pracy.

Opinie uczestników szkolenia

Ocena szkolenia: Akta osobowe, dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością (Certyfikat ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Raporty – Oceny Szkolenia.

Szkolenie: Akta osobowe pracownika – poruszane zagadnienia.

Instrukcja prowadzenia dokumentacji pracowniczej w firmie. Dokumentacja kadrowa. Teczka osobowa zatrudnionego. Kwestionariusz i dane osobowe. Dokumentacja płacowa. Ewidencja czasu pracy, lista obecności. Umowa o pracę. Przebieg zatrudnienia. Informacja o warunkach zatrudnienia. Uprawnienia rodzicielskie – urlopy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu stosunku pracy. Świadectwo pracy. Nowe regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu. Zasady wydawania świadectwa pracy. Zmiana treści świadectwa pracy. Jak unikać błędów prowadząc akta osobowe? Prawidłowa teczka personalna. Obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą. Gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. RODO 2019. Zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczące zatrudnienia. Upoważnianie pracownika do przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania dane pracowników. Zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z koordynatorem. Szkolenie: teczka pracownika, akta osobowe, RODO w kadrach. Kurs - dokumentacja pracownicza. Zajęcia; Renata Majewska, Warszawa - Polbi.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Szkolenie: Teczka procownicza, dokumentacja, akta osobowe. Szkolenie w Warszawie - Polbi. Prowadząca zajęcia - Renata Majewska.

Rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej, dokumentacji ZUS obowiązujące od stycznia 2019 roku.

Przewodnik po zmianach w dokumentacji pracowniczej mających obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Zrównanie pod względem prawnym papierowej i elektronicznej postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Zamiana zakresu danych osobowych i reguł ich pozyskiwania od kandydatów do pracy i pracowników.
 • Nowa zawartość akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej.
 • Podstawy prawne wymienionych zmian – omówienie nowych przepisów projektów i nowelizacji prawa pracy.

Zasady prowadzenia od 1 stycznia 2019 roku papierowych akt osobowych pracowników.

 • Podział na 4 części i ewentualnie części na podzbiory.
 • Zasada układu chronologicznego i numeracji w ramach każdej części.
 • Wymienialny i łatwy do korekty spis treści.
 • Przyjmowanie tylko kopii.
 • Postać papierowa, albo elektroniczna.
 • Dokumenty co do zasady w języku polskim.
 • Poświadczanie za zgodność z oryginałem.
 • Sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika).

Zawartość części A akt osobowych (kandydat do pracy) od 1 stycznia 2019 roku.

 • Jakie dane osobowe będzie można odbierać od kandydata do pracy po zmianach przepisów?
 • Oświadczenia i dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.
 • Sposób i forma odbioru danych osobowych (oświadczenie i potwierdzenie).
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy.
 • Potwierdzanie doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia na nowych zasadach.
 • Gromadzenie orzeczeń lekarskich i skierowań na badania.

Analiza porównawcza – Porównanie zawartości części A akt osobowych wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego.

Zawartość części B akt osobowych (nawiązanie i przebieg stosunku pracy) od 1 stycznia 2019 roku.

 • Dane osobowe, jakich będzie można żądać od pracownika.
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika.
 • Umowa o pracę.
 • Podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
 • Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w innym trybie.
 • Dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników.
 • Dokumenty związane z korzystaniem z urlopu bezpłatnego.
 • Skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich.
 • Zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP.
 • Dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Możliwość podziału na podzbiory B1, B2, B3 itd.

Analiza porównawcza – Porównanie zawartości części B akt osobowych wedle obecnego i przyszłego stanu prawnego.

Zawartość części C akt osobowych (rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy) od 1 stycznia 2019 roku.

 • Oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy.
 • Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 • Kopia wydanego świadectwa pracy.
 • Potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 • Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę.
 • Skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

Zawartość nowej części D akt osobowych (odpowiedzialność porządkowa pracowników) od  1 stycznia 2019 roku.

 • Możliwość podziału na podzbiory C1, C2, C3 itd.
 • Sposób postępowania w razie zatarcia kary porządkowej.
 • Dokumentacja indywidualna (ewidencja czasu pracy, ubieganie się i korzystanie z urlopu wypoczynkowego, karta wynagrodzenia i wypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego).
 • Dokumentacja zbiorowa (dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych i wypadków).
 • Dokumentacja zatrudnieniowa – albo postać papierowa, albo elektroniczna.

Elektronizacja akt osobowych pracownika począwszy od  1 stycznia 2019 roku.

 • Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych (warunki techniczne, zawiadomienie pracownika i byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci, wydanie dokumentacji, terminy).
 • Dołączanie dokumentu papierowego do e-akt.
 • Minimalne wymogi wobec systemu teleinformatycznego do obsługi e-akt (zabezpieczenie przed utratą, integralność, dostępu osób uprawnionych, cykliczne kopiowanie, systematyczna analiza zagrożeń itd.)
 • Sposoby zabezpieczenia elektronicznej dokumentacji.
 • Przenoszenie e-dokumentacji między systemami teleinformatycznymi (metadane, uporządkowanie dokumentów i metadanych w odpowiednich plikach.
 • Przejście z postaci elektronicznej na papierową.

Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej.

 • Obowiązek pracodawcy wykonywany nieodpłatnie.
 • Osoby uprawnione do składania wniosku o wydanie kopii fragmentu lub całości dokumentacji.
 • Forma wniosku, termin, sposób wydania.
 • Okres przechowywania dokumentacji dla zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku.
 • Od kiedy biegnie skrócony okres przechowywania?
 • Kiedy dłuższe okresy przechowywania (prace górnicze, trwające postępowania, ponowne zatrudnienie pracownika).
 • Zawiadomienie pracownika (obecnego i byłego) o okresie przechowywania i możliwości odbioru dokumentacji po upływie tego okresu (warz z wydaniem świadectwa pracy).
 • Beneficjenci dobrowolnego skrócenia – pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni między 1 stycznia 1999 roku a 31 grudnia 2018 roku.
 • Warunki dobrowolnego skrócenia okresu przechowywania (min. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych, przekazanie raportów ZUS RIA).
 • Terminarz składania raportów informacyjnych za osoby objęte dobrowolnym skróceniem.
 • Elementy nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy.
 • Zmiany w pozostałych drukach ZUS.
 • Wzór pouczenia dla pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA.

RODO w kadrach po 25 maja 2018 roku oraz w świetle zmian planowanych na 2019 rok.

 • Zasady ochrony danych osobowych członków załogi.
 • Inspektor ochrony danych osobowych.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członków personelu.
 • Umowa podpowiedzenia.
 • Zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych.
 • Informacja o prawach członka załogi w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych.
 • Rejestr czynności przetwarzania.
 • Wzorcowe ogłoszenia rekrutacyjne po wejściu w życie przepisów RODO (25.05.2018).
 • Wzorcowe ogłoszenia rekrutacyjne zgodne z planowanymi zmianami przepisów od 1 stycznia 2019 roku.

Pozyskiwanie informacji o niekaralności członka załogi po zmianie przepisów od 27 czerwca 2018 roku.

 • Pracodawcy uprawnieni do sprawdzania karalności (sektor finansowy).
 • Osoby podlegające weryfikacji.
 • Zakres badanej niekaralności (przestępstwa umyślne i nieumyślne wymienione w ustawie).
 • Procedura badania niekaralności (oświadczenie, a na żądanie pracodawcy – informacja z KRK, częstotliwość co do zasady raz na rok, zwrot kosztów pracownikowi, terminy).

Monitoring w miejscu pracy (pomieszczeń i narzędzi pracy).

 • Gdzie nie należy instalować monitoringu?
 • Zasady wprowadzenia monitoringu w zakładzie pracy.
 • Obowiązki informacyjne związane z monitoringiem w miejscu pracy.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu prowadzenia akt pracowniczych i ochrony danych osobowych w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie poświęconemu tematyce dokumentacji kadrowej.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 WarszawaRenata Majewska

Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy. Szkolenia - Polbi, Warszawa.Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Renata Majewska – Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac, potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

W swojej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sadowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń

Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków,  przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników oraz  zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Renatę Majewską!


Renata Majewska – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć umiejętne wiązanie teorii z praktyką, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy i  wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.


Renata Majewska – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy. Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia - Akta osobowe, dokumentacja pracownicza i przepisy RODO w dziale kadr w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza 2019 i RODO w kadrach”, jest oferowana w w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum

Termin: 2019-03-15

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 390 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 390 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-03-08 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.