logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS), sieć szpitali (PSZ)

Organizacja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) oraz system Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ).

Szkolenie łączące w sobie tematykę AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) i PSZ (tzw. sieć szpitali czyli system Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej). Kurs dotyczący m.in. zasad obsługi pacjenta oraz towarzyszącej jej dokumentacja jak również sposobu rozliczania ryczałtu PZS.

Tytuł: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS), sieć szpitali (PSZ).

Prowadzące: Beata Walewska, Elżbieta Morawska.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-15:30.

Szkolenie: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS). Kurs - sieć szpitali (PSZ) czyli system Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Praktycy o AOS i PSZ. Opieka ambulatoryjna i sieć szpitali od podszewki.


Wstęp

Szkolenie porusza aktualne zagadnienia związane z obsługa pacjenta w jednostkach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) od jego rejestracji do wypisu. Wykładowcy – praktycy z ogromnym doświadczeniem, przedstawią prawidłowy sposób prowadzenia dokumentacji na poszczególnych etapach obsługi pacjenta w placówce tak, aby była ona zgodna z aktualnymi wymaganiami. Szkolenie obejmuje również swoim zakresem zagadnienia związane z nową siecią szpitali w ujęciu praktycznym. Wykładowcy uzupełnią informacje o prawidłowym rozliczaniu ryczałtu PSZ. Szkolenie uwzględnia aktualne najnowsze zmiany ustawy o świadczeniach opieki medycznej finansowanych ze środków publicznych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie poradniami, pracowników rejestracji pacjentów, osób zatrudnionych w działach rozliczeń oraz pracowników zajmujących się archiwizacją dokumentacji w poradniach, placówkach medycznych obsługujących pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Szkolenie kierowane jest do szpitali tworzących tzw. sieć szpitali. Odbiorcami szkolenia są osoby pracujących w działach statystyki.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wskazanie metod optymalnego rozliczenia ryczałtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ). Podczas szkolenia wykładowcy pomogą uczestnikom rozwiązać problemy z jakimi mogą się spotkać w codziennej pracy związanej z obsługa pacjenta i prowadzeniem jego dokumentacji.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • jak rejestrować pacjenta na listach oczekujących zgodnie z nowymi przepisami,
 • jak sprawdzać poprawność prowadzenia list oczekujących we własnym zakresie przed sprawozdaniem do NFZ,
 • jaką i jak prowadzić dokumentację medyczną,
 • o zmianach w pakiecie onkologicznym i wypełnianiu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego,
 • o roli koordynatora karty DiLO,
 • jak prawidłowo gospodarować ryczałtem PSZ,
 • jak monitorować jego wykonanie.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych. Osoba szkoląca się ma do dyspozycji autorski skrypt z miejscem na notatki oraz długopis.

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady.

Zakres szkolenia

Organizacja i dokumentowanie obsługi pacjenta. Rejestracja, obsługa kolejek oczekujących. Nowe obowiązki sprawozdawcze. Porady lekarskie. Skierowania, zlecenia i recepty. Pakiet onkologiczny. Obsługa karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

Efekty, rezultaty szkolenia

Uczestnicy zajęć zapoznają się z metodologią prawidłowego gospodarowania ryczałtem PSZ oraz monitorowaniem wykonania tego ryczałtu. Podczas zajęć zostanie zaprezentowana słuchaczom metoda monitorowania na bieżąco przeglądu sprzętu medycznego.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontak w sprawie szkolenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS), sieć szpitali (PSZ). Polbi, Warszawa.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Zbieranie oświadczeń dotyczących uprawnień do leczenia, zgody na leczenie i zabiegi diagnostyczne w AOS i szpitalu.

Sposoby monitorowania wykonani ryczałtu PSZ w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Metody monitorowania ważności przeglądów sprzętu medycznego.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-657 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Elżbieta Morawska

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.

Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu obsługi i dokumentacji pacjenta, roli koordynatora leczenia onkologicznego i karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, obiegu dokumentacji w podmiocie leczniczym, prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, organizacji archiwum. Wykładowca doskonale oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Beata Walewska

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.

Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:30 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.