logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Czas pracy 2020 od A do Z

Czas pracy bez tajemnic. Szkolenie 2-dniowe. Zasady rozliczania czasu pracy w różnych systemach. Kurs o charakterze wykładowo-warsztatowy.

Czas pracy - Szkolenie. Polbi - Warszawa.Czas pracy 2020. Szkolenie od A do Z – ujęcie praktyczne. Praktyczny kurs z rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy i godzin nadliczbowych w różnych przypadkach. Zasady tworzenia harmonogramów pracy w równoważnym systemie czasu pracy. Dwa dni zajęć warsztatowych – zajęcia  prowadzi Elżbieta Młynarska-Wełpa.

 

Temat szkolenia: Czas pracy od A do Z.

Prowadząca: Elżbieta Młynarska-Wełpa.


Szkolenie – 2 dni, 12 godzin, zajęcia: 9:00 – 15:00.

Lokalizacja: Warszawa (ścisłe centrum miasta).


Cena szkolenia: 590 zł netto / 590 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie: Czas pracy 2020. Szkolenie od A do Z - ujęcie praktyczne. Polbi, Warszawa.

 

Wstęp


Często nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo ważne są prawidłowo wypełnione i uporządkowane dokumenty pracownicze, szczególnie w obszarze rozliczeń czasu pracy. Na co dzień nie pamiętamy jak istotne jest przestrzeganie przepisów prawa pracy o odpoczynku dobowym, tygodniowym czy też związanym z limitem rocznych godzin nadliczbowych.

Szkolenie z zakresu czasu pracy przyda się każdemu, kto nie tylko układa rozkłady czasu pracy dla pracowników, ale także sprawdza ich poprawność czy też dokonuje końcowych rozliczeń związanych z pracą ponad normy lub przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wybrane, istotne aspekty prawne związane z czasem pracy w praktyce kadrowo-płacowej.

 

Cel szkolenia


Celem dwudniowego szkolenia „Czas pracy od A do Z” jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących czasu pracy, sposobu prowadzenia rozliczeń i ewidencji czasu pracy, z uwzględnieniem wskazówek jak unikać najczęściej popełnianych błędów.

Kurs to okazja na ugruntowanie i aktualizację posiadanej wiedzy prawnej związanej z czasem pracy wynikającej z dotychczasowej praktyki.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10:00-12:00.   

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie „Czas pracy od A do Z” adresowane jest do kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozliczania czasu pracy, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, jak również do osób planujących i tworzących harmonogramy pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy. Osoby, które zajmują się na co dzień obowiązkami kadrowo-płacowymi będą mogły ugruntować swoją wiedzę, zweryfikować poprawność własnej interpretacji przepisów i ich praktycznego zastosowania.

Odbiorcami szkolenia „Czas pracy 2020” mogą być zarówno specjaliści kadrowo-płacowi bardziej jak i mniej doświadczeni, pracujący zarówno w korporacjach jak również w małych i średnich firmach oraz osoby ponoszące odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy.

 

Praktyczna forma prowadzenia zajęć


W trakcie zajęć zostaną wskazane sposoby rozwiązywania najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów. Cel szkolenia to kompleksowe omówienie oraz przećwiczenie na przykładach zasad rozliczania, planowania i ewidencjonowania czasu pracy w zależności od systemu czasu pracy i długości okresu rozliczeniowego. Prowadząca zajęcia uwzględnienia ciekawe stanowiska urzędowe i orzecznictwa sądowego.

 

Zakres szkolenia


Szkolenie – Czas pracy bez tajemnic czyli zasady rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia harmonogramów pracy w równoważnym systemie czasu pracy. Teoria i praktyka. Praktyczna forma prowadzenia zajęć – schematy postępowania, przykłady, interpretacje i orzeczenia.

 

Czas pracy 2020 – Szkolenie: Teoria i praktyka. Polbi – Kurs w Warszawie.

 

Szkolenie o charakterze wykładowo-warsztatowym


Na szkolenie składają się: wykład trenera, studia przykładów, analiza orzecznictwa, ćwiczenia, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesje pytań i odpowiedzi. Uczestników zajęć prosimy o przyniesienie kalkulatorów.

 

Korzyści, rezultaty szkolenia – Czas pracy 2020


Praktyczny charakter szkolenia pozwala uczestnikom uporządkować posiądą wiedzę z zakresu ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Zagadnienia wyjaśnione zostaną w przystępny sposób. Uczestnicy posiądą wiedzę dotyczącą obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie zostały nałożone za ich nieprzestrzeganie. Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów to tylko część korzyści, jakie towarzyszą udziałowi w tym szkoleniu.

 

Organizacja szkolenia


Szkolenie trwa dwa dni. Pierwszego dnia o godzinie 8:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie zajęć pierwszego i drugiego dnia następuje o godzinie 9-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia „Czas pracy 2020 od A do Z.” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych. Osoba szkoląca się ma do dyspozycji autorski skrypt z miejscem na notatki oraz długopis a po zajęciach otrzymuje imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności– Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem szkolenia – Czas pracy od A do Z


Czas pracy. Kontakt z sprawie szkolenia – Polbi, Warszawa.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Czas pracy. Szkolenie od A do Z - ujęcie praktyczne. Polbi - Warszawa.

Program szkolenia „CZAS PRACY OD A DO Z” opracowała Elżbieta Młynarska-Wełpa. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania, dystrybuowania programu bez zgody autora.

Przypomnienie podstawowych pojęć i definicji.

 1. Pojęcia związane z czasem pracy.
 • Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
 • Praca zmianowa.
 • Pojęcie doby.
 • Pojęcie tygodnia.
 • Norma a wymiar czasu pracy.
 • Norma dobowa.
 • Norma tygodniowa.
 1. Rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy oraz w pracy w ruchu ciągłym.
 2. Obliczanie wymiaru czasu pracy we wszystkich systemach czasu pracy.
 3. Okresy odpoczynku.
 • Dobowy okres odpoczynku.
 • Tygodniowy okres odpoczynku.
 1. System podstawowy.
 2. System zadaniowy czasu pracy.
 3. Systemy równoważnego czasu pracy.
 4. Praca w ruchu ciągłym.
 5. System pracy weekendowej.
 6. System skróconego tygodnia pracy.
 1. Godziny nadliczbowe – kiedy dodatek 50% a kiedy 100%.
 2. Godziny nadliczbowe a ryczałt.
 3. Praca w dniu wolnym.
 4. Praca w niedzielę i święta.
 5. Praca w nocy.
 6. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
 1. Jak analizować ograniczenia kodeksu pracy w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych?
 2. W jaki sposób obliczać ilość nadgodzin – porównanie metody MPiPS oraz Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).
 3. Godziny nadliczbowe w różnych systemach czasu pracy.
 4. Kiedy czas wolny, a kiedy wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych?
 5. Dni wolne a praca, praca w nocy a dobowy odpoczynek.
 6. Gdzie najczęściej popełniamy błędy przy rozliczaniu czasu pracy?

Tworzenie harmonogramów czasu pracy i zasady wprowadzania w nich zmian – a rozliczenie pracy pracowników.

 1. Okres rozliczeniowy i jego wpływ na harmonogram pracy.
 2. Zasada pięciodniowego tygodnia pracy w harmonogramie.
 3. Harmonogramy w różnych systemach czasu pracy.
 4. Zmiany w harmonogramie z uwagi na potrzeby pracodawcy.
 5. Zmiany w harmonogramie spowodowane absencją pracownika.
 6. Plan pracy wg harmonogramu a faktyczne godziny pracy – jak to analizować i co rozliczać?
 1. Obowiązki pracodawcy i ich problemy z prowadzeniem ewidencji czasu pracy.
 2. Jak pokazać godziny nadliczbowe, a jak nieobecność?
 3. Co w przypadku naruszenie doby pracowniczej?
 4. Ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego – jak to ewidencjonować i analizować?
 5. Godziny nadliczbowe i praca ponad wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych.
 6. Czy musimy prowadzić ewidencję dla wszystkich pracowników czy tylko dla wybranych grup?

Czas pracy w orzecznictwie sądu najwyższego oraz interpretacjach Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

 1. Odpowiedzialność za rozliczanie godzin nadliczbowych.
 2. Udzielanie czasu wolnego.
 3. Zapewnianie przerw dobowego i tygodniowego odpoczynku.
 4. Udzielanie urlopów i zwolnień od pracy.
 5. Godziny nadliczbowe pracownika i kierownika.
 6. Dyżury pracownicze a czas pracy.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu czasu pracy, zasad planowanie czasu pracy i rozliczanie czasu pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Elżbieta Młynarska-Wełpa

Menedżer, wykładowca, konsultant i trener biznesu.

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Doświadczony szkoleniowiec i dydaktyk, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Elżbieta Młynarska-Wełpa

Elżbieta Młynarska-Wełpa to doświadczony manager, ekspert prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca-praktyk. Wykładowca znany i liczący się na rynku szkoleń. Autorka licznych publikacji. Stały współpracownik firmy Polbi.

Więcej o wykładowcy…

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Elżbieta Młynarska-Wełpa jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA dla HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Szkoli z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i list płac oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, egzekucji sądowej i administracyjnej jak również potrąceń i zajęć komorniczych a także z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Panią Elżbietę Młynarską-Wełpę!

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Polbi - Warszawa. Kursy i szkolenia.

Szkolenia prowadzone przez Elżbietę Młynarską-Wełpę można znaleźć w ofercie szkoleń z zakresu prawa pracy i składek ZUS.


 

Elżbieta Młynarska-Wełpa. Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Zapłać za szkolenie - Czas pracy. Szkolenie od A do Z. po zajęciach. 7 dni - termin płatności za fakturę. Polbi – Warszawa.

Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

|➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. |➡️ Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. |➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Czas pracy od A do Z


Organizacja szkolenia: Czas pracy od A do Z. Polbi – Warszawa.

Dzień pierwszy szkolenia:

8:30 – Rejestracja uczestników zajęć.

Pierwszy i drugi dzień szkolenia:

9:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie traw dwa dni i obejmuje 12 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2020


KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2020) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

|➡️ Więcej informacji o KFS 2020 …


Oferta szkolenia: Czas pracy od A do Z w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Czas pracy od A do Z.” w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas |➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.