logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Dobra Praktyka Dystrybucyjna dla audytorów z elementami warsztatów.

Szkolenie 2-dniowe. DPD w hurtowni farmaceutycznej dla audytorów.

Szkolenie: Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD) w Hurtowni Farmaceutycznej. Praktyczne warsztaty dla audytorów przeprowadzających audyty wewnętrzne lub zewnętrzne w procesie kwalifikacji dostawców produktów i usług. Dwudniowe zajęcia prowadzi Anna Krawczak.

 

Tytuł: Dobra Praktyka Dystrybucyjna dla audytorów z elementami warsztatów.

Prowadząca warsztaty: Anna Krawczak.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum.

Kurs: 2 dni, 12 godzin, zajęcia: 10:00 – 16:00.

 

Szkolenie: Dobra Praktyka Dystrybucyjna dla audytorów. Anna Krawczak, Polbi - Warszawa.

 

 

Wstęp


Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z audytowaniem oraz wytyczne dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej obowiązujące w Hurtowni Farmaceutycznej.

 

Cel szkolenia


Szkolenie na celu omówienie najważniejszych aspektów procesu audytowania, metod i technik pracy a także najważniejszych zagadnień związanych z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Celem szkolenia jest także, dzięki zajęciom warsztatowym, praktyczne przygotowanie audytora do pracy.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie kierowane jest do audytorów przeprowadzających audyty wewnętrzne lub zewnętrzne w procesie kwalifikacji dostawców produktów i usług.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Każdego dnia rozpoczynamy spotkanie wykładem a kończymy 60-90 minutową częścią warsztatową.

W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy przećwiczą przygotowanie agendy i pytań kontrolnych do audytu a także przeprowadzą symulację audytu.

 

Warsztaty DPD dla audytorów. Szkolenie dla hurtowni farmaceutycznych.

 

DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA DLA AUDYTORÓW


PROGRAM SZKOLENIA DWUDNIOWEGO

 

DZIEŃ PIERWSZY SZKOLENIA

I. Podstawy prawne

 1. Ustawa Prawo farmaceutyczne.
 2. Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

II. Wytyczne DPD – wybrane zagadnienia

III. Obszary wymagające przeglądu

 1. Farmaceutyczny system jakości.
 2. Dokumentacja – dokumentacja główna hurtowni oraz procedury i instrukcje.
 3. Personel, szkolenia.
 4. Zarządzanie ryzykiem jakości.
 5. Działania naprawcze i korygujące.
 6. Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.
 7. Nadzór nad procesami.
 8. Nadzór nad infrastrukturą.
 9. Monitorowanie warunków przechowywania.
 10. Walidacja, kwalifikacja, systemy skomputeryzowane.
 11. Wybrane aspekty dotyczące integralności danych.
 12. Reklamacje, zwroty.

IV. Osoba Odpowiedzialna

 1. Obowiązki i uprawnienia w zakresie nadzoru nad systemem jakości.
 2. Audyty, kontrole wewnętrzne.

V. Analiza różnych sytuacji audytowych

 1. Weryfikacja zgodności z dokumentem odniesienia.
 2. Identyfikacja niezgodności.
 3. Przykładowe niezgodności audytowe.

VI. Warsztaty – case study

 1. Opracowanie agendy audytu wewnętrznego.
 2. Opracowanie agendy audytu dostawcy/ usługodawcy.

 

DZIEŃ DRUGI SZKOLENIA

VII. Audyty – ogólne wytyczne

 1. Terminologia.
 2. Zasady przeprowadzania audytów – w ujęciu procesowym, produktowym.
 3. Audyty wewnętrzne, audyty klienta/ kontrahenta.
 4. Klasyfikacja niezgodności.

VIII. Audytorzy

 1. Odpowiedzialność, kryteria wyboru audytorów.
 2. Cechy osobiste i kompetencje audytora.

IX. Zasady przeprowadzania audytów

 1. Techniki audytowania.
 2. Narzędzia audytowe.
 3. Listy pytań kontrolnych.

X. Przygotowanie do audytu

 1. Powołanie zespołu.
 2. Opracowanie agendy audytu.
 3. Role i odpowiedzialności audytora wiodącego/ audytorów.
 4. Przygotowanie listy pytań kontrolnych.

XI. Przebieg audytu

 1. Organizacja pracy podczas audytu.
 2. Wizytacja obszarów objętych audytem.
 3. Spotkanie zamykające przedstawienie niezgodności.
 4. Dokumentacja audytowa – Raport z audytu.

XII. Aspekty miękkie w procesie audytu

 1. Komunikacja z audytowanymi.
 2. Zachowanie podczas audytu.
 3. Sposoby komunikowania się werbalne i niewerbalne.

XIII. Warsztaty – case study

Opracowanie listy pytań kontrolnych dla wybranych obszarów (przykładowo) – magazynowanie, transport, reklamacje.

 

Wykładowca – Anna Krawczak

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom szkolenia najważniejsze informacje dotyczy procesu audytowania, technik i metod stosowanych podczas audytu, przygotowania agendy i pytań kontrolnych w odniesieniu do wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz zostaną omówione miękkie aspekty istotne w procesie audytu.

 

Opinie uczestników szkolenia

Na bieżąco prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia dla farmacji, w tym prowadzone przez Annę Krawczak.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia dotyczącego Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) w Hurtowni Farmaceutycznej dla audytorów otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Organizacja szkolenia


Pierwszego dnia zajęć od godziny 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie zajęć pierwszego i drugiego dnia następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie – Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD) dla audytorów.

 

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności Szczegółowe informacje.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Kontakt z sprawie szkolenia - Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD) dla audytorów.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

SZKOLENIE 2-DNIOWE – DPD DLA AUDYTORÓW

 

DZIEŃ PIERWSZY SZKOLENIA

I. Podstawy prawne

 1. Ustawa Prawo farmaceutyczne.
 2. Rozporządzenie MZ w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

II. Wytyczne DPD – wybrane zagadnienia

III. Obszary wymagające przeglądu

 1. Farmaceutyczny system jakości.
 2. Dokumentacja – dokumentacja główna hurtowni oraz procedury i instrukcje.
 3. Personel, szkolenia.
 4. Zarządzanie ryzykiem jakości.
 5. Działania naprawcze i korygujące.
 6. Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.
 7. Nadzór nad procesami.
 8. Nadzór nad infrastrukturą.
 9. Monitorowanie warunków przechowywania.
 10. Walidacja, kwalifikacja, systemy skomputeryzowane.
 11. Wybrane aspekty dotyczące integralności danych.
 12. Reklamacje, zwroty.

IV. Osoba Odpowiedzialna

 1. Obowiązki i uprawnienia w zakresie nadzoru nad systemem jakości.
 2. Audyty, kontrole wewnętrzne.

V. Analiza różnych sytuacji audytowych

 1. Weryfikacja zgodności z dokumentem odniesienia.
 2. Identyfikacja niezgodności.
 3. Przykładowe niezgodności audytowe.

VI. Warsztaty – case study

 1. Opracowanie agendy audytu wewnętrznego.
 2. Opracowanie agendy audytu dostawcy/ usługodawcy.

 

DZIEŃ DRUGI SZKOLENIA

VII. Audyty – ogólne wytyczne

 1. Terminologia.
 2. Zasady przeprowadzania audytów – w ujęciu procesowym, produktowym.
 3. Audyty wewnętrzne, audyty klienta/ kontrahenta.
 4. Klasyfikacja niezgodności.

VIII. Audytorzy

 1. Odpowiedzialność, kryteria wyboru audytorów.
 2. Cechy osobiste i kompetencje audytora.

IX. Zasady przeprowadzania audytów

 1. Techniki audytowania.
 2. Narzędzia audytowe.
 3. Listy pytań kontrolnych.

X. Przygotowanie do audytu

 1. Powołanie zespołu.
 2. Opracowanie agendy audytu.
 3. Role i odpowiedzialności audytora wiodącego/ audytorów.
 4. Przygotowanie listy pytań kontrolnych.

XI. Przebieg audytu

 1. Organizacja pracy podczas audytu.
 2. Wizytacja obszarów objętych audytem.
 3. Spotkanie zamykające przedstawienie niezgodności.
 4. Dokumentacja audytowa – Raport z audytu.

XII. Aspekty miękkie w procesie audytu

 1. Komunikacja z audytowanymi.
 2. Zachowanie podczas audytu.
 3. Sposoby komunikowania się werbalne i niewerbalne.

XIII. Warsztaty – case study

Opracowanie listy pytań kontrolnych dla wybranych obszarów (przykładowo) – magazynowanie, transport, reklamacje.

 

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Zapisy na szkolenia

Dokonanie zgłoszenia upoważnia do wzięcia udziału w zajęciach. Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Firmy – termin płatności

Termin płatności za szkolenie dla przedsiębiorców, firm, urzędów  i instytucji wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

 

Osoby fizyczne – termin płatności

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na rachunek bankowy firmy Polbi.

 

Zwolnienie z VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT –  cena netto jest równa cenie brutto.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. | ➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – DPD dla audytorów


Organizacja szkolenia: DPD dla audytorów. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników (dzień pierwszy kursu).

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia (dzień pierwszy i drugi).

16:00 – Planowane zakończenie (dzień pierwszy i drugi).

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 12 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu –  Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.