logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD/GDP dla audytorów.

Szkolenie dotyczące DPD w Hurtowni Farmaceutycznej oraz zagadnienia związane z audytowaniem.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD/GDP dla audytorów. Szkolenie obejmuje swoim zakresem wytyczne Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD/GDP) obowiązujące w Hurtowni Farmaceutycznej oraz zagadnienia związane z audytowanie. Zajęcia prowadzi Anna Krawczak.

 

Tytuł: Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD/GDP dla audytorów.

Wykładowca: Anna Krawczak.


Szkolenie otwarte, 1 dzień, 6 godzin, 10:00-16:00.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna - DPD/GDP dla audytorów.

 

Cel szkolenia


Szkolenie na celu omówienie najważniejszych aspektów procesu audytowania, metod i technik pracy a także najważniejszych zagadnień związanych z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie kierowane jest do audytorów przeprowadzających audyty wewnętrzne lub zewnętrzne w procesie kwalifikacji dostawców produktów i usług.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Zajęcia na szkoleniu pt. „Dobra Praktyka Dystrybucyjna. DPD/GDP dla audytorów” prowadzone są w formie wykładu.

 

 Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom szkolenia najważniejsze informacje dotyczy procesu audytowania, technik i metod stosowanych podczas audytu, przygotowania agendy i pytań kontrolnych w odniesieniu do wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

PROGRAM SZKOLENIA


 1. Terminologia ogólna dotycząca audytów.
 2. Audytorzy – Odpowiedzialność, kryteria wyboru audytorów, cechy osobiste i kompetencje audytora.
 3. Zasady przeprowadzania audytów – Techniki audytowania, narzędzia audytowi, listy pytań kontrolnych.
 4. Podstawy prawne – Ustawa Prawo farmaceutyczne, rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
 5. Osoba Odpowiedzialna – Obowiązki i uprawnienia w zakresie nadzoru nad systemem jakości oraz audyty, kontrole wewnętrzne.
 6. Najważniejsze elementy systemu zarządzania jakością w hurtowni.
 • Dokumentacja – Dokumentacja Główna Hurtowni oraz procedury i instrukcje.
 • Wybrane aspekty dotyczące integralności danych.
 • Personel, szkolenia.
 • Zarządzanie ryzykiem jakości.
 • Działania naprawcze i korygujące.
 • Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.
 1. Nadzór nad infrastrukturą.
 • Organizacja pomieszczeń hurtowni, wyposażenie.
 • Higiena magazynowa i nadzór nad szkodnikami.
 • Monitorowanie temperatury i wilgotności.
 • Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie i w środkach transportu.
 • Wymagania dla przechowywania produktów specjalnych np. narkotyków i substancji kontrolowanych, cytostatyków.
 • Wymagania dotyczące systemów skomputeryzowanych, walidacja.
 1. Nadzór nad procesami.
 • Przyjmowanie produktów leczniczych, przechowywanie, utylizacja, kompletowanie dostaw, ekspedycja.
 • Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 • Proces transportu – środki i warunki transportu – kontrola temperatury, wymagania dla pojemników transportowych, termoboksy, zarządzanie „zimnym łańcuchem dostaw”.

 

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)

Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zagadnieniom Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (zajęcia dedykowane dla pracowników magazynowych) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Organizacja szkolenia

O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT. Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem. Zobacz szczegółowe informacje dotyczące płatności.

 

Opinie uczestników szkolenia

Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków – Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Kontakt z sprawie szkolenia: Dobra Praktyka Dystrybucyjna - DPD/GDP dla audytorów. Kurs w Warszawie. Wykładowca - Anna Krawczak.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD/GDP) dla audytorów.

 

 • Dokumentacja – Dokumentacja Główna Hurtowni oraz procedury i instrukcje.
 • Wybrane aspekty dotyczące integralności danych.
 • Personel, szkolenia.
 • Zarządzanie ryzykiem jakości.
 • Działania naprawcze i korygujące.
 • Kwalifikacja dostawców produktów i usług, kwalifikacja odbiorców.
 • Organizacja pomieszczeń hurtowni, wyposażenie.
 • Higiena magazynowa i nadzór nad szkodnikami.
 • Monitorowanie temperatury i wilgotności.
 • Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie i w środkach transportu.
 • Wymagania dla przechowywania produktów specjalnych np. narkotyków i substancji kontrolowanych, cytostatyków.
 • Wymagania dotyczące systemów skomputeryzowanych, walidacja.
 • Przyjmowanie produktów leczniczych, przechowywanie, utylizacja, kompletowanie dostaw, ekspedycja.
 • Reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 • Proces transportu – środki i warunki transportu – kontrola temperatury, wymagania dla pojemników transportowych, termoboksy, zarządzanie „zimnym łańcuchem dostaw”.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Dobra Praktyka Dystrybucyjna - DPD/GDP dla audytorów. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia – Dobra Praktyka Dystrybucyjna - DPD/GDP dla audytorów. Polbi - Warszawa.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Początek szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie szkolenia.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019


KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego, prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Bądź na bieżąco – Jesteśmy na Facebooku!

Facebook. Polbi - Farmacja.Zapraszamy na Facebooka dla branży  farmaceutycznej (hurtownie, wytwórnie). Aktualne oferty szkoleń, informacje o nowych propozycjach oraz najnowszych ofertach specjalnych kierowanych do właścicieli i personelu firm farmaceutycznych i hurtowni znajdziesz w jednym miejscu: Farmacja – Szkolenia. Polbi, Warszawa.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.