logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Dodatkowy asortyment w hurtowni farmaceutycznej – aktualności prawne. Szkolenie on-line.

Wyroby medyczne, suplementy diety, produkty kosmetyczne i produkty biobójcze - nowości w obrocie hurtowym uwzględniające bieżące zmiany prawne.

Szkolenie on-line poruszające zagadnienia dotyczące prowadzenia obrotu hurtowego dodatkowym asortymentem środków, materiałów, produktów i wyrobów dopuszczonym do obrotu w systemie dystrybucji na poziomie hurtowni farmaceutycznej, pośredników w zakresie obrotu hurtowego oraz firm logistycznych uczestniczących w obrocie dodatkowym asortymentem (wyroby medyczne, suplementy diety, produkty kosmetyczne, produkty biobójcze). Webinarium dla hurtowni farmaceutycznych prowadzi Zbigniew Niewójt.

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Temat: Dodatkowy asortyment w hurtowni farmaceutycznej – nowości prawne.

Prowadzący zajęcia: Zbigniew Niewójt.


Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

1 dzień, 6 godzin wykładowych, zajęcia: 10:00-15:00.

 

Szkolenie: Dodatkowy asortyment w hurtowni farmaceutycznej. Polbi, Warszawa.

 

Trwają pracę nad nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych, zmieniła się ustawa o kosmetykach. Dodatkowy asortyment w hurtowni farmaceutycznej jest poddawany nowym regulacjom prawnym np. wyroby medyczne będą objęte nowymi warunkami przechowywania i restrykcjami antywywozowymi.

 

Cel szkolenia


Szkolenie on-line ma na celu przedstawienie, „w pigułce”, wszystkich podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem obrotu hurtowego dodatkowym asortymentem środków, materiałów, produktów i wyrobów dopuszczonym do obrotu w hurtowni farmaceutycznej (wyroby medyczne, suplementy diety, produkty kosmetyczne, produkty biobójcze).

 

Adresaci szkolenia on-line


Internetowe szkolenie on-line (webinarium) jest adresowane do osób uczestniczących, na różnych szczeblach, w systemie dystrybucji na poziomie hurtowni farmaceutycznej, pośredników w zakresie obrotu hurtowego jak też firm logistycznych uczestniczących fizycznie w obrocie dodatkowym asortymentem środków, materiałów, produktów i wyrobów dopuszczonym do obrotu w hurtowni farmaceutycznej. Na szkolenie zatytułowane „Dodatkowy asortyment w hurtowni farmaceutycznej” zapraszamy przede wszystkim:

👥 menadżerów firm farmaceutycznych,

👤 osoby odpowiedzialne – kierowników hurtowni farmaceutycznych,

👥 pracowników działów zaopatrzenia, logistyki i dystrybucji.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM


🖥️ Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium

 

Produkty z pogranicza: parafarmaceutyki, dermokosmetyki – prawdy i mity.

Podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące obrotu hurtowego dodatkowym asortymentem hurtowni farmaceutycznej – omówienie wymagań w oparciu o:

 • ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 211),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.),
 • ustawę z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2231),
 • ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1541).

Obowiązki przedsiębiorcy oraz Osoby Odpowiedzialnej w zakresie poszczególnych grup asortymentowych. Odpowiedzialność karna i administracyjna.

Zasady prowadzenia  obrotu poszczególnymi grupami asortymentowymi: wyrobami medycznymi, suplementami diety i kosmetykami:

 • oznakowanie, stosowne pozwolenia i atesty,
 • warunki przechowywania i transportu,
 • wybrane zagadnienia dotyczące reklamy – dopuszczalna działalność marketingowa.

Nadzór innych inspekcji i organów państwowych, zgodnie z ich właściwością rzeczową, nad poszczególnymi grupami asortymentowymi.

 

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Szkolenie on-line z zakresu prowadzenia obrotu hurtowego dodatkowym asortymentem w hurtowni farmaceutycznej to spojrzenie na omawiane zagadnienia zarówno ze strony  prawnej jak i praktyczno-organizacyjnej. Zajęcia prowadzone w formie wykładu oraz pytań i odpowiedzi prezentujących rozwiązania praktyczne.

 

Akty prawne omawiane podczas szkolenia


Na szkoleniu pt. „Dodatkowy asortyment w hurtowni farmaceutycznej” omówione zostaną regulacje prawne wynikające z przepisów:

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 211),

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.),

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2231),

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1541).

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Wykłady i ćwiczenia na szkoleniu prowadzone są w oparciu o autorski program. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości będą rozwiązywane na przykładach. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

Szkolenie on-line (webinarium). Dodatkowy asortyment w hurtowni farmaceutycznej.

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Organizacja webinarium


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne szkolenia oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie webinarium.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia on-line poświęconego przygotowaniu do inspekcji hurtowni farmaceutycznej do kontroli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Rezultaty szkolenia


Szkolenie on-line omawiające zasady prowadzenia obrotu hurtowego wyrobów medycznych, suplementów diet, produktów kosmetycznych i produktów biobójczych zapewni uczestnikom zajęć nabycie podstawowej wiedzy zarówno teoretycznej oraz jej zastosowania praktycznego  w zakresie podstaw prawnych, obowiązków i wymogów związanych z takim obrotem.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia: Dodatkowy asortyment w hurtowni farmaceutycznej. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Produkty z pogranicza: parafarmaceutyki, dermokosmetyki – prawdy i mity.

Podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące obrotu hurtowego dodatkowym asortymentem hurtowni farmaceutycznej – omówienie wymagań w oparciu o:

 • ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 211),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.),
 • ustawę z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2231),
 • ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1541).

Obowiązki przedsiębiorcy oraz Osoby Odpowiedzialnej w zakresie poszczególnych grup asortymentowych. Odpowiedzialność karna i administracyjna.

Zasady prowadzenia  obrotu poszczególnymi grupami asortymentowymi: wyrobami medycznymi, suplementami diety i kosmetykami:

 • oznakowanie, stosowne pozwolenia i atesty,
 • warunki przechowywania i transportu,
 • wybrane zagadnienia dotyczące reklamy – dopuszczalna działalność marketingowa.

Nadzór innych inspekcji i organów państwowych, zgodnie z ich właściwością rzeczową, nad poszczególnymi grupami asortymentowymi.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Zbigniew Niewójt

Zbigniew Niewójt – magister farmacji, ceniony ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca, doradca i osoba pełniąca funkcje dyrektora Departamentu w GIF, pracownik Narodowego Instytutu Leków oraz osoba piastująca stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

Zbigniew Niewójt – ekspert, doradca, wykładowca


Zbigniew Niewójt - Wykładowca, szkoleniowiec. Ekspert z ogromnym doświadczeniem praktyczny.

Ceniony, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec.

Były dyrektor Departamentu w GIF.

Pełnił funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Były doradca do spraw produktów leczniczych.

Pracownik Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

 

Zbigniew Niewójt – wykształcenie


Zbigniew Niewójt jest absolwentem:

 • Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Studium podyplomowego Inspektorów Farmaceutycznych w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Master of Business Administration (MBA) – na Wydziale Zarządzania Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zbigniew Niewójt – Ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca i doradca.

 

Kariera i doświadczenie zawodowe


Zbigniew Niewójt od 2000 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). W 2004 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w/w departamentu GIF.

W lipcu 2006 roku Prezes Kancelarii Rady Ministrów powołał Zbigniewa Niewójta na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W latach 2006-2007 sprawował funkcję doradcy prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw produktów leczniczych.

W marcu 2007 roku został zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a od 2015 roku dodatkowo pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zbigniew Niewójt od września 2018 roku pracuje w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie.

 

Działalność ekspercka i szkoleniowa


Zbigniew Niewójt to praktyk, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca – współpracuje z Polbi od ponad 20 lat.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja webinarium – Dodatkowy asortyment


Organizacja szkolenia on-line: Dodatkowy asortyment w Hurtowni Farmaceutycznej.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Webinar - Interaktywne zdalne szkolenia on-line na żywo. Polbi - Warszawa.

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.