logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Elektroniczna i papierowa dokumentacja medyczna. RODO – Dane osobowe pacjenta.

Dokumentacja elektroniczna i papierowa. RODO - Ochrona danych osobowych pacjenta. Udostępnianie dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia.

Szkolenie: Elektroniczna i papierowa dokumentacja medyczna. RODO - Dane osobowe pacjenta. Polbi - Warszawa.Szkolenie: Elektroniczna dokumentacja medyczna pacjenta 2019. Przetwarzanie i ochrona osobowych danych medycznych. Udostępnianie informacji o stanie zdrowia. Oświadczenia i zgody według nowych przepisów. Kontrola NFZ. Szkolenie prowadzi Jakub Rzymowski.


W programie szkolenia m.in: Jak prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną? Oświadczenia (zgody) pacjentów w dokumentacji medycznej. Ochrona osobowych danych medycznych. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według nowych przepisów. Udostępnianie dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia.

Tytuł : Elektroniczna i papierowa dokumentacja medyczna. RODO – Dane osobowe pacjenta.

Prowadzący szkolenie: Jakub Rzymowski


Szkolenie: 1 dzień, 7 godzin wykładowych, zajęcia: 10:00-17:00.

Problematyka i kwestie poruszane na szkoleniu:

  Jakie podstawowe obowiązki z zakresu ochrony danych należy realizować w podmiotach leczniczych?

  Jak można uniknąć odpowiedzialności administracyjnej z dotyczącej ochrony danych osobowych – RODO?

  Na co zwracać uwagę by uniknąć odpowiedzialności cywilnej z RODO?

  Co wynika z przepisów po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego prowadzenie dokumentacji medycznej?

  Jakie dokumenty należy prowadzić elektronicznie od 1 stycznia 2019 roku?

  Jakie dokumenty należy prowadzić w postaci elektronicznej, w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 maja 2018 roku w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej?

  Jak należy patrzeć na przepisy posiadając kontrakt z NFZ i jak postępować, kiedy nie ma się podpisanego kontraktu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?


Dokumentacja medyczna. EDM i dokumentacja papierowa. Szkolenie prowadzi Jakub Rzymowski – Polbi, Warszawa.

Poznaj i stosuj w praktyce wszystkie zasady prawidłowego postępowania z dokumentacją medyczną.


Adresaci szkolenia – RODO, dokumentacja medyczna pacjenta

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych pacjentów, udostępnianie informacji o stanie zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej w szpitalach i przychodniach. Adresatami szkolenia są również osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej, które w swojej pracy zajmują się dokumentacją medyczną, przetwarzają te dane i są odpowiedzialne za ochronę osobowych danych medycznych.

Cel szkolenia – Prowadzenie dokumentacji medycznej

Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych aspektów udostępniania dokumentacji medycznej przez szpital czy przychodnię. Podczas zajęć omówiona zostanie dokumentacja medyczna oraz proces udzielania świadczeń zdrowotnych i zapisywania w zbiorze danych informacji dotyczący leczenia będących potwierdzeniem udzielonych świadczeń zdrowotnych i odzwierciedleniem procesów diagnostyczno-leczniczych pacjenta.

 

Jakub Rzymowski

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna – EDM nowe obowiązki

Wiele podmiotów leczniczych zadaje sobie pytanie czy przejść na prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Liczne podmioty już prowadzą dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – jak to połączyć z ochrona danych osobowych. Zbliżająca się reforma prawa ochrony danych osobowych niesie za sobą nowe obowiązki. Niezrealizowanie tych obowiązków skutkować może nałożeniem wysokich kar finansowych.


Dokumentacja medyczna. Szkolenie, Polbi – Warszawa.


Na szkoleniu odpowiemy między innymi na pytania

  Jak należy rozumieć przepisy o prowadzeniu dokumentacji medycznej, w realiach prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

  Jak uniknąć typowych błędów w prowadzeniu dokumentacji medycznej, pod katem kontroli NFZ?

  Na czym polega prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej?

  Jakie dokumenty należy prowadzić elektronicznie?

  Czy NFZ może kontrolować prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej mimo braku obowiązku jej prowadzenia?

  Jaką dokumentację przetwarzania danych osobowych należy prowadzić po zmianie prawa ochrony danych osobowych?

  Czy należy nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

  Jakie oświadczenia należy odbierać od pacjentów do dokumentacji?

  Jak i komu udostępniać dokumentację medyczną?

  Na czym polega prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej?

  Czy NFZ może kontrolować prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej mimo braku obowiązku jej prowadzenia?

  Jaką dokumentację przetwarzania danych osobowych należy prowadzić po zmianie prawa ochrony danych osobowych?

  Dokumentacja medyczna – jakie oświadczenia należy odbierać od pacjentów?

  Jak i komu udostępniać dokumentację medyczną?

  W jakiej formie udostępniać dokumentację medyczną?

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Polbi (Certyfikatu ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Dokumentacja medyczna”. Raporty – Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Dokumentacja medyczna. Kontakt z sprawie szkolenia. Kurs w Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Lublin - Centrum miasta

Zapraszamy na szkolenia do Lublina. Zajęcia organizujemy w centrum miasta.

Lublin - Szkolenia, Polbi.

Organizujemy szkolenia w Lublinie. Dogodna lokalizacja sal wykładowych w centrum miasta.


Jakub Rzymowski


Wykładowca, trener, prawnik, informatyk

Jakub Rzymowski - Wykładowca, trener, dr nauk prawnych. Polbi - Warszawa.Jakub Rzymowski – Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec. Doświadczony trener prowadzący wykłady i szkolenia oraz autor i współautor licznych artykułów dotyczących ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji. Więcej o wykładowcy …


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zakład Prawa Medycznego). Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada podstawy prawne administracji elektronicznej.

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych

Ekspert, specjalista i uznany trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.


Jakub Rzymowski. Wykładowca - Polbi, Warszawa.


Jakub Rzymowski – Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Odroczony termin płatności za szkolenie: Elektroniczna i papierowa dokumentacja medyczna. RODO - Dane osobowe pacjenta 2019. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: Elektroniczna i papierowa dokumentacja medyczna 2019. RODO - Dane osobowe pacjenta. Polbi - Warszawa.9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

17:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 7 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2019-09-30

Szkolenie: 1 dzień, 7 godzin, zajęcia: 10:00-17:00.

Cena dla osoby: 410 zł 290 zł *

Cena dla wielu osób: 350 zł 290 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.