logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Dokumentacja medyczna. Nowe regulacje i nowe wymogi.

Szkolenie: Nowe obowiązki, dokumenty i nazwy związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej w szpitalu, przychodni czy gabinecie.

Szkolenie –  Dokumentacja medyczna. Poznaj rodzaje i okresy przechowywania dokumentacji medycznej. Elektroniczna dokumentacja medyczna – obowiązek prowadzenia. Zasady udostępnianie dokumentacji medycznej, informacji o stanie zdrowia pacjentów i wyników badań. Oświadczenia pacjenta w dokumentacji – zgody medyczne. Przetwarzanie danych osobowych. Zakres dokumentacji indywidualnej i zbiorczej. Dokumentacja podmiotu leczniczego. Dokumentacja prowadzona w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pracowniach protetyki stomatologicznej i ortodoncji,  zakładach rehabilitacji leczniczej, dokumentacja związana z ratownictwem medycznym. Dokumentacja lekarza, pielęgniarki i położnej  oraz fizjoterapeuty udzielających  świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami. Szkolenie prowadzi Jakub Rzymowski.

 

Szkolenie, 18 marca 2020 roku – Termin gwarantowany!

 

Tytuł: Dokumentacja medyczna. Nowe regulacje i nowe wymogi.

Prowadzący szkolenie: Jakub Rzymowski.

Lokalizacja szkolenia: Warszawa – ścisłe centrum.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin wykładowych, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Szkolenie: Dokumentacja medyczna. Nowe regulacje i nowe wymogi. Polbi - Warszawa.

 

Zmiany przepisów o dokumentacji medycznej – nowe obowiązki


W związku ze zmianami prawa dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej, konieczne jest przygotowanie podmiotu (szpitala, przychodni, gabinetu) do nowych wymogów.

 

Nowe regulacje prawne dotyczące dokumentacji medycznej


☑️ Ministerstwo Zdrowia zmieniło już dotychczasowe zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej – EDM (tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej – Dz. U. z 2018 r., poz. 941). Zmiany te wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2029).

 

Planowane zmiany z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej


☑️ Ministerstwo Zdrowia planuje również wkrótce zmienić rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej (tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

 

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy


☑️ Z ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta wynika, że nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej musi zostać wydane do 31 marca 2020 roku. Dokumentacja może być prowadzona w sposób dotychczasowy do 30 czerwca 2020 roku.

 

EDM – Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej


Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej staje się już regułą. Prowadzenie dokumentacji w postaci papierowej nabiera charakteru wyjątkowego.

 

Szkolenie: Dokumentacja medyczna. Nowe regulacje i nowe wymogi. Jakub Rzymowski. Organizator: Polbi - Warszawa.

 

Program szkolenia – Dokumentacja medyczna 2020, nowe wymogi.


 1. Dokumentacja medyczna rodzaje.
 2. Okresy przechowywania dokumentacji medycznej.
 3. Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej.
 4. Elektroniczna dokumentacja medyczna – obowiązek prowadzenia.
 5. Warunki dla systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej.
 6. Udostępnianie dokumentacji medycznej.
 7. Udostępnianie informacji o stanie zdrowia.
 8. Udostępnianie wyników badań.
 9. Podpisywanie dokumentacji medycznej.
 10. Oświadczenia pacjenta w dokumentacji – zgody medyczne.
 11. Problem zgody pacjenta na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Problem powierzenia przetwarzania danych osobowych pacjentów.
 13. Numerowanie stron dokumentacji medycznej.
 14. Pacjent nieznany – jak postępować?
 15. Dokumentacja dostarczona przez pacjenta.
 16. Treść skierowania.
 17. Zakres dokumentacji indywidualnej.
 18. Zakres dokumentacji zbiorczej.
 19. Dokumentacja podmiotu leczniczego – dokumentacja szpitala.
 20. Zawartość historii choroby.
 21. Karta noworodka.
 22. Wykaz główny przyjęć i wypisów.
 23. Wykaz odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć i SOR.
 24. Wykaz chorych oddziału.
 25. Wykaz raportów lekarskich.
 26. Wykaz raportów pielęgniarskich.
 27. Wykaz raportów fizjoterapeutycznych.
 28. Wykaz zabiegów.
 29. Wykaz bloku operacyjnego albo sali operacyjnej.
 30. Wykaz bloku porodowego albo sali porodowej.
 31. Wykaz noworodków.
 32. Wykaz pracowni diagnostycznej.
 33. Karta przebiegu ciąży.
 34. Wykaz porad ambulatoryjnych (nocna i świątecznej opieka zdrowotna).
 35. Dokumentacja prowadzona w zakładach opiekuńczo-leczniczych i podobnych.
 36. Dokumentacja związana z ratownictwem medycznym.
 37. Pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji – dokumentacja pracowni.
 38. Zakład rehabilitacji leczniczej – dokumentacja zakładu.
 39. Dokumentacja lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 40. Dokumentacja pielęgniarki i położnej udzielających świadczeń zdrowotnych.
 41. Dokumentacja fizjoterapeuty udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 42. Dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.
 43. Szczególne rodzaje dokumentacji medycznej.

 

Prowadzący szkolenie – dr Jakub Rzymowski

Jakub Rzymowski

 

Adresaci szkolenia – Dokumentacja medyczna


Szkolenie skierowane jest do osób:

odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji medycznej w szpitalach, przychodniach i gabinetach,

odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych pacjentów,

udostępniających informacji o stanie zdrowia leczonych osób,

przetwarzających dane osobowe pacjentów,

odpowiedzialnych za ochronę osobowych danych medycznych.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie zajęć następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

Opinie uczestników szkolenia

Oceny szkolenia: Dokumentacja medyczna. Nowe regulacje i nowe wymogi. Opinie uczestników.Stale prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są przez uczestników zajęć poszczególne edycje szkolenia: „Dokumentacja medyczna”.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego praktycznemu omówieniu zagadnień związanych z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjenta po zmianie przepisów otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Dokumentacja medyczna. Kontakt z sprawie szkolenia. Kurs w Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

 1. Dokumentacja medyczna rodzaje.
 2. Okresy przechowywania dokumentacji medycznej.
 3. Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej.
 4. Elektroniczna dokumentacja medyczna – obowiązek prowadzenia.
 5. Warunki dla systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej.
 6. Udostępnianie dokumentacji medycznej.
 7. Udostępnianie informacji o stanie zdrowia.
 8. Udostępnianie wyników badań.
 9. Podpisywanie dokumentacji medycznej.
 10. Oświadczenia pacjenta w dokumentacji – zgody medyczne.
 11. Problem zgody pacjenta na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Problem powierzenia przetwarzania danych osobowych pacjentów.
 13. Numerowanie stron dokumentacji medycznej.
 14. Pacjent nieznany – jak postępować?
 15. Dokumentacja dostarczona przez pacjenta.
 16. Treść skierowania.
 17. Zakres dokumentacji indywidualnej.
 18. Zakres dokumentacji zbiorczej.
 19. Dokumentacja podmiotu leczniczego – dokumentacja szpitala.
 20. Zawartość historii choroby.
 21. Karta noworodka.
 22. Wykaz główny przyjęć i wypisów.
 23. Wykaz odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć i SOR.
 24. Wykaz chorych oddziału.
 25. Wykaz raportów lekarskich.
 26. Wykaz raportów pielęgniarskich.
 27. Wykaz raportów fizjoterapeutycznych.
 28. Wykaz zabiegów.
 29. Wykaz bloku operacyjnego albo sali operacyjnej.
 30. Wykaz bloku porodowego albo sali porodowej.
 31. Wykaz noworodków.
 32. Wykaz pracowni diagnostycznej.
 33. Karta przebiegu ciąży.
 34. Wykaz porad ambulatoryjnych (nocna i świątecznej opieka zdrowotna).
 35. Dokumentacja prowadzona w zakładach opiekuńczo-leczniczych i podobnych.
 36. Dokumentacja związana z ratownictwem medycznym.
 37. Pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji – dokumentacja pracowni.
 38. Zakład rehabilitacji leczniczej – dokumentacja zakładu.
 39. Dokumentacja lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 40. Dokumentacja pielęgniarki i położnej udzielających świadczeń zdrowotnych.
 41. Dokumentacja fizjoterapeuty udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 42. Dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.
 43. Szczególne rodzaje dokumentacji medycznej.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Jakub Rzymowski

Wykładowca, trener, prawnik, informatyk


Jakub Rzymowski - Wykładowca, trener, dr nauk prawnych. Polbi - Warszawa.Jakub Rzymowski – Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy, wysokiej klasy ekspert i uznany szkoleniowiec. Doświadczony trener prowadzący wykłady i szkolenia oraz autor i współautor licznych artykułów dotyczących ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji. Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Zakład Prawa Medycznego). Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada podstawy prawne administracji elektronicznej.

 

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych


Ekspert, specjalista i uznany trener prowadzący szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz informatyzacji administracji.

 

Jakub Rzymowski. Wykładowca - Polbi, Warszawa.


Jakub Rzymowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Odroczony termin płatności za szkolenie: Dokumentacja medyczna. Nowe regulacje i nowe wymogi. Polbi – Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.➡️ Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy.➡️ Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Dokumentacja medyczna 2020.


Organizacja szkolenia – Dokumentacja medyczna. Nowe regulacje i nowe wymogi. Polbi - Warszawa.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

9:30 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

10:00 – Początek szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie szkolenia.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego dotyczącego aspektów inspekcji prowadzonych przez GIF w hurtowniach farmaceutycznych, prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas ➡️ zapytania ofertowego.

 

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2020-03-18

Termin szkolenia gwarantowany!

Cena dla osoby: 450 zł 335 zł *

Cena dla wielu osób: 390 zł 335 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-02-28 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-16:00.

Katowice - Centrum miasta

Termin: 2020-04-23

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10:00-16:00.

Cena dla osoby: 450 zł 310 zł *

Cena dla wielu osób: 390 zł 310 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2020-02-24 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.