logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach 2019

Szkolenie - Prowadzenie akt osobowych. Świadectwo pracy (nowy wzór i wydawanie na nowych zasadach), przechowywanie dokumentacji pracowniczej (kadrowej). RODO - ochrona danych osobowych w dziale kadr, zakaz kserowania dokumentów.

Szkolenie: Dokumentacja pracownicza (kadrowa) 2019. Nowe świadectwo pracy i zasady wydawania. Najnowsze zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych. RODO – Ochrona danych osobowych w dziale kadr. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej.

 

Tytuł: Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach 2019.

Prowadząca: Renata Majewska.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena szkolenia: 350 zł netto / 350 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie - Dokumentacja pracownicza 2019. RODO w kadrach. Polbi, Warszawa.

Doświadczenia i aktualne interpretacje po wejściu w życie nowych przepisów z zakresu dokumentacji pracowniczej. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (zakres danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika oraz danych socjalnych). Prawidłowe stosowanie nowych przepisów w praktyce wyjaśnia podczas szkolenia Renata Majewska.


Dokumentacja pracownicza – najnowsze zmiany. Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracownicze oraz omówienie najnowszych zmian przepisów od 4 maja, 29 czerwca, 12 lipca i 7 września 2019 roku.

Pierwsze doświadczenia po zmianie przepisów. Prezentacja praktycznych wniosków wynikających ze stosowania znowelizowanego kodeksu pracy i przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz pierwsze interpretacje.

Nowe regulacje – nowe problemy. Pierwsze problemy powstające na tle nowych regulacji dotyczących spraw pracowniczych i sposoby ich rozwiązywania. Najczęstsze nieprawidłowości – jak ich unikać?

RODO w kadrach. Nowe regulacje o ochronie danych osobowych (RODO) w obszarze kadr i płac z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji zmieniającej zakres danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika oraz danych socjalnych. Nowe zasady ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.

Praktyczne warsztaty od A do  Z. Akta osobowe pracownika – prawidłowa dokumentacja pracownicza od nawiązania stosunku pracy aż do ustania zatrudnienia. Nowy układ akt osobowych. Nowe świadectwo pracy. Teczka osobowa pracownika. Omówienie przygotowanych dokumentów oraz sporządzanie razem z uczestnikami szkolenia wzorów nowych druków.

Analiza trudniejszych przypadków. Case study, konkretne przykłady. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 


Szkolenie: Dokumentacja pracownicza 2019 (dokumentacja kadrowa) i RODO w kadrach.

Poznaj w praktyce zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akta osobowe i świadectwo pracy po zmianach przepisów).

 

Wprowadzenie


Rekrutujesz pracowników i nie wiesz, co zrobić z nadmiarem pozyskanych dokumentów? Gubisz się w zawartości teczek osobowych pracowników i masz wątpliwości, ile czasu i jak je przechowywać? Na te i inne pytania odpowiemy na szkoleniu dotyczącym prowadzenia dokumentacji pracowniczej na zmienionych zasadach, ze szczególnym uwzględnieniem RODO.

 

Cel edukacyjny szkolenia


Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej obowiązującymi od stycznia 2019 roku i ochroną danych osobowych ze stosunku pracy po wejściu w życie przepisów RODO z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji kodeksu pracy oraz nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej. Program szkolenia uwzględnienia także najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od 4 maja 2019 roku.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, w szczególności akt osobowych. Szkolenie uwzględnienia najnowsze zmiany w przepisach dotyczących spraw pracowniczych.

 

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.  

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Adresaci szkolenia / grupa docelowa


Jeśli pracujesz w kadrach lub płacach, jesteś właścicielem małej firmy, aplikujesz na stanowisko specjalisty personalnego, nie martw się, że nie dasz rady nowym przepisom prawa pracy dotyczących dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie z zakresu prawidłowego prowadzenia akt osobowych (teczki pracownika) skierowane jest do pracowników wydziałów kadr i działów płac, a także właścicieli firm prowadzących samodzielnie politykę kadrową firmy. Zapraszamy do udziału w szkoleniu także osoby zainteresowane tematyką prowadzenia dokumentacji kadrowej i prawidłowego wydawania świadectw pracy.

 

Rezultaty, efekty szkolenia


Na szkoleniu dotyczącym dokumentacji kadrowej zostaną przedstawione szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej (akta osobowe, świadectwa pracy i pozostała dokumentacja kadrowa)  prowadzący zajęcia wyjaśni, jak prawidłowo dostosować dokumentację pracowniczą do nowych wymogów przepisów prawa pracy. Dzięki poznaniu nowych przepisów uczestnicy szkolenia przygotują się do wdrożenia w życie nowych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wchodzących w życie w 2019 roku oraz będą mogli przystosować się do nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy (RODO w kadrach).

 

Korzyści dla uczestników


Po ukończeniu szkolenia z zakresu dokumentacji pracowniczej i przepisów RODO w kadrach uczestnik zajęć:

Szkolenie: Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Akta osobowe 2019 – wiedza. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.ma uporządkowaną i zaktualizowaną wiedzę z zakresu prawa pracy w szczególności dotycząca prawidłowego prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia pracownika aż po ustanie stosunku pracy,

Szkolenie: Dokumentacja pracowniczai RODO w kadrach. Akta osobowe 2019 - umiejętności. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.umie samodzielnie prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą, zna zasady prowadzenia jej w formie papierowej i elektronicznej oraz posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą działów kadrowych,

Szkolenie: Dokumentacja pracownicza 2019. RODO w kadrach. Akta osobowe – zmiany w prawie. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.jest zapoznany i przygotowany do zmian wynikające z nowelizacji przepisów wchodzących w życie w 2019 roku, w tym nowego rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej,

Szkolenie: Dokumentacja pracownicza 2019. RODO w kadrach. Akta osobowe – interpretacje przepisów. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.

dowie się o pierwszych doświadczeniach z praktycznego wdrażania nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej i pozna najnowsze interpretacje i stanowiska resortu pracy z zakresu prowadzenia dokumentacji zatrudnieniowej,

Szkolenie: Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach – wykonywanie obowiązków pracowniczych. Polbi, Warszawa, Renata Majewska.ma umiejętność samokształcenia się oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy pojawiające się podczas wykonywania obowiązków pracowniczych związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej.

 

RODO – Ochrona Danych Osobowych w Kadrach


Na szkoleniu poświęconemu zasadom prowadzenia akt osobowych pracownika i dokumentacji kadrowej zostaną omówione nowe zasady przetwarzania danych osobowych (pozyskiwanie i  przechowywanie danych, udostępnianie danych, obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników, klauzule i niezbędna dokumentacja).

 

Metoda prowadzenia zajęć


  Szkolenie „Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach” jest poprowadzone w sposób praktyczny i koncentruje się na najnowszych zmianach w prawie pracy, zasiłkach i składkach oraz ich konsekwencjach w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji płacowej i ewidencji czasu pracy.

  Trudniejsze zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach. Omawiana tematyka zostanie zilustrowana najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów.

  Na szkoleniu zaakcentowane zostaną nowości w sposobie wydawania świadectwa pracy i w samym wzorze świadectwa pracy, które wynikają z wchodzących zmian przepisów prawa.

  Wykładowca przeanalizuje ze słuchaczami sposób redagowania i formułowania treści dokumentów związanych z zatrudnieniem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.

  Udział w zajęciach to okazja do podzielenia się i wymiany z innymi uczestnikami szkolenia pierwszymi doświadczeniami ze stosowania nowych przepisów.

 

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Gotowe dokumenty, wzory nowych druków


Podczas zajęć prelegent omówi już przygotowane lub sporządzi razem z uczestnikami wzory nowych druków, m.in.:

  zawiadomienie o zmianie postaci dokumentacji i możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji,

  zawiadomienie lub pouczenie o długości okresu przechowywania dokumentacji i możliwości jej odbioru po upływie tego okresu,

  upoważnienie do przetwarzania danych osobowych członków załogi,

  zgoda na dobrowolne przetwarzanie danych osobowych,

  umowa podpowierzenia,

  informacja dla członka załogi o prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia „Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach 2019” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” potwierdzające udział w zajęciach.

 

Dokumentacja kadrowa – regulacje prawne


Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej określało dotychczas rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Nowe przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 roku wprowadzają zmiany w szczegółowych regulacjach prawnych dotyczących zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Szkolenie „Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach” omawia zasady prowadzenia teczek akt osobowych z uwzględnieniem nowych obowiązujących rozwiązań prawnych.

 


Dokumentacja kadrowa i akta osobowe w aspekcie RODO 2019. Szkolenie - Polbi.

Jak postępować z dokumentami w działach kadrowych po zmianach przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)?


 

Zakres szkolenia – omawiane przepisy

Na szkoleniu wykładowca dokładnie omówi nowe przepisy regulujące wskazane zagadnienia, w szczególności:

 • ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją (Dz. U. z 2018 r. poz. 357); wprowadza ona zmiany m.in. do kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i do ustawy emerytalnej,
 • nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku,
 • nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 30 grudnia 2016  r. w  sprawie świadectwa pracy(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1289)
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. Urz. UE L 119/1);  (tzw. RODO),
 • nową ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych (wdrożenie rozporządzenia RODO),
 • nową ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego,
 • nowelizację kodeksu pracy, dotyczącą ułatwienia pracownikowi uzyskiwania świadectwa pracy.

 

Oceny i opinie uczestników szkolenia

Ocena szkolenia: Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach. Polbi - Warszawa. Wykładowca - Renata Majewska.Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością (Certyfikat ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: Dokumentacja pracownicza (akta osobowe) i RODO w kadrach. Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Szkolenie: Dokumentacja pracownicza – poruszane zagadnienia.

Instrukcja prowadzenia dokumentacji pracowniczej w firmie. Dokumentacja kadrowa. Teczka osobowa zatrudnionego. Kwestionariusz i dane osobowe. Dokumentacja płacowa. Ewidencja czasu pracy, lista obecności. Umowa o pracę. Przebieg zatrudnienia. Informacja o warunkach zatrudnienia. Uprawnienia rodzicielskie – urlopy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu stosunku pracy. Świadectwo pracy. Nowe regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu. Zasady wydawania świadectwa pracy. Zmiana treści świadectwa pracy. Jak unikać błędów prowadząc akta osobowe? Prawidłowa teczka personalna. Obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą. Gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. RODO 2019. Zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczące zatrudnienia. Upoważnianie pracownika do przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania dane pracowników. Zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

 


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z koordynatorem szkolenia: Dokumentacja pracownicza 2019. Teczka pracownika, akta osobowe, RODO w kadrach.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Dokumentacja pracownicza 2019. Akta osobowe (podział, układ i zawartość oraz postać), świadectwo pracy (nowy wzór). Przepisy o ochronie danych osobowych (RODO w kadrach). Dokumentacja pracownicza od zatrudnienia po świadectwo pracy. Warsztaty prowadzi Renata Majewska.

 

Dokumentacja pracownicza, akta osobowe i RODO w kadrach 2019. Szkolenie, Polbi, Warszawa.

Dokumentacja pracownicza 2019. RODO w kadrach. Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa. Program szkolenia opracowała Renata Majewska.

 

Jakie dane osobowe wolno pozyskiwać od kandydata do pracy po zmianach przepisów po 4 maja 2019 roku?

 1. Zmieniony katalog danych osobowych pozyskiwanych od kandydatów do pracy.
 2. Czy wolno przetwarzać imiona rodziców?
 3. Kwestionariusz osobowy – nowy, dostosowany do najnowszych zmian kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Ile czasu należy przechowywać dane osobowe odrzuconych kandydatów, a ile przyjętych do pracy?
 5. Zgodna z przepisami RODO klauzula informacyjna dla kandydata do pracy.
 6. Klauzule rekrutacyjne. Jakie i gdzie zastosować, aby pozostać w zgodzie z prawem i ustrzec się sankcji?

 

Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.

 1. Podział akt osobowych na 4 części i ewentualnie części na podzbiory.
 2. Zasada układu chronologicznego i numeracji w ramach każdej części akt osobowych.
 3. Wymienialny i łatwy do korekty spis treści akt osobowych.
 4. Przyjmowanie tylko kopii dokumentów.
 5. Postać papierowa albo elektroniczna akt osobowych.
 6. Dokumenty co do zasady w języku polskim.
 7. Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 8. Sytuacje szczególne (ponowne zatrudnienie byłego pracownika, zatrudnienie obecnego pracownika na drugą umowę o pracę, transfer zakładu pracy, śmierć pracownika).

 

Zawartość części A akt osobowych (kandydat do pracy) zgodna z przepisami obowiązującymi po 4 maja 2019 roku i od 12 lipca 2019 roku.

 1. Jakie dane osobowe można odbierać od kandydata do pracy po zmianach?
 2. Oświadczenia i dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.
 3. Sposób i forma odbioru danych osobowych (oświadczenie i potwierdzenie).
 4. Potwierdzanie doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia na nowych zasadach.
 5. Gromadzenie orzeczeń lekarskich i skierowań na badania.

Analiza porównawcza – Porównanie zawartości części A akt osobowych na gruncie zmienianych przepisów.

 

Jakie dane osobowe odbieramy od pracownika od 4 maja 2019 roku?

 1. Nowy katalog danych.
 2. Czy można żądać zdjęcia pracownika?
 3. Przetwarzanie danych o powszechnym obowiązku obrony.
 4. Nowy wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika.
 5. Omówienie nowelizacji przepisów i prawidłowego stosowania rozporządzenia o świadectwie pracy.
 6. Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników – interpretacja resortu pracy z 10 maja 2019 roku.
 7. Zgodna z przepisami RODO klauzula informacyjna dla pracownika.

 

Przetwarzanie nadobowiązkowych danych kandydatów do pracy i pracowników.

 1. Fakultatywnie podanie zwykłych danych osobowych.
 2. Fakultatywnie podanie wrażliwych danych osobowych.
 3. Zgoda na dobrowolnie przetwarzanie danych osobowych zwykłych.
 4. Zgoda na dobrowolne przetwarzanie wrażliwych danych osobowych.
 5. Zakaz nierównego traktowanie osób w razie odmowy podania danych osobowych.

 

Zawartość części B akt osobowych (nawiązanie i przebieg stosunku pracy) z uwzględnieniem zmian od 4 maja 2019 roku i po 12 lipca 2019 roku.

 1. Dane osobowe jakich można żądać od pracownika?
 2. Umowa o pracę.
 3. Podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
 4. Wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy oraz zmiana umowy o pracę w innym trybie.
 5. Dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników.
 6. Dokumenty związane z prawem korzystania z urlopu bezpłatnego.
 7. Skierowania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników.
 8. Zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP.
 9. Dokumenty dotyczące przyznania nagrody lub wyróżnienia, nałożenia kary porządkowej podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 10. Możliwość podziału części B akt osobowych na podzbiory B1, B2, B3 itd.

Analiza porównawcza – Porównanie zawartości części B akt osobowych wynikających ze zmienianych przepisów.

 

Zawartość części C akt osobowych (rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy) z uwzględnieniem zmian od 29 czerwca i 7 września 2019 roku.

 1. Oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 2. Wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy.
 3. Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 4. Kopia wydanego świadectwa pracy.
 5. Potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
 6. Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę.
 7. Skierowania i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach

 

AKTA OSOBOWE 2019 | DOKUMENTACJA PRACOWNICZA, RODO | SZKOLENIE. WARSZAWA, POLBI.

 

Nowy wzór i najnowsze zmiany w wydawaniu świadectwa pracy po zmianie przepisów (od 29 czerwca i 7 września 2019 roku).

 1. Brak w świadectwie pracy rubryki dedykowanej imionom rodziców (wniosek o korektę do 28 lipca 2019 roku).
 2. Nowe objaśnienia w świadectwie pracy do wykazywania pracy „szczególnej”.
 3. Nowe zasady wydawania i prostowania świadectwa pracy.
 4. Uzyskiwanie świadectwa w trudnych przypadkach (zastępcze świadectwo pracy).
 5. Wydłużenie terminów w procedurze uzyskiwania dokumentu.

 

Zawartość nowej części D akt osobowych (odpowiedzialność porządkowa pracowników).

 1. Możliwość podziału na podzbiory D1, D2, D3 itd.
 2. Sposób postępowania w razie zatarcia kary porządkowej.

 

Zawartość pozostałej dokumentacji zatrudnieniowej pracowników.

 1. Dokumentacja indywidualna (ewidencja czasu pracy, ubieganie się i korzystanie z urlopu wypoczynkowego, karta wynagrodzenia i wypłaconych świadczeń ze stosunku pracy, karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego).
 2. Dokumentacja zbiorowa (dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych i wypadków).
 3. Postać papierowa albo elektroniczna pozostałej dokumentacji zatrudnieniowej.

 

Elektronizacja akt osobowych pracownika począwszy stycznia 2019 roku, z uwzględnieniem stanowiska resortu pracy z 14 czerwca 2019 roku.

 1. Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych (warunki techniczne, zawiadomienie pracownika i byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci, wydanie dokumentacji, terminy).
 2. Dołączanie dokumentu papierowego do e-akt.
 3. Minimalne wymogi wobec systemu teleinformatycznego do obsługi e-akt (zabezpieczenie przed utratą, integralność, dostępu osób uprawnionych, cykliczne kopiowanie, systematyczna analiza zagrożeń itd.).
 4. Sposoby zabezpieczenia elektronicznej dokumentacji pracowniczej.
 5. Sporządzanie informacji o zmianie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 

Obowiązkowe i dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (kadrowej).

 1. Pracownicy i zleceniobiorcy objęci 10-letnim okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 2. Pracownicy i zleceniobiorcy przejściowi.
 3. Pracownicy objęci 50-letnim okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 4. Informacja o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej – dla kogo i sposób sporządzania.

 

Zasady postępowania w przypadku ponownego  zatrudnienie pracownika podczas okresu przechowywania dokumentacji kadrowej – interpretacja resortu pracy z 10 maja 2019 roku.

 1. Ponowne zatrudnienie pracownika objętego 10-letnim okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 2. Ponowne zatrudnienie pracownika „przejściowego”.
 3. Kontynuacja zatrudnienia (bez dnia przerwy).
 4. Ponowne zatrudnienie pracownika podlegającego 50-letniemu okresowi przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 5. Zasady kontynuacji starej teczki personalnej przy ponownym zatrudnieniu pracownika.

 

Pozyskiwanie danych socjalnych od 4 maja 2019 roku oraz stanowisko rzecznika prasowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z 14 czerwca 2019 roku.

 1. Jakie dane musi podać osoba ubiegająca się o pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚŚ)?
 2. Przykładowe oświadczenie (wniosek) o świadczenie z ZFŚS.
 3. Potwierdzanie oświadczanych danych socjalnych przez osobę ubiegająca się o pomoc z ZFŚS.
 4. Okres ich przechowywania danych i oświadczeń składanych w związku z działalnością socjalną.
 5. Obowiązek corocznej weryfikacji danych socjalnych związanych z funkcjonowanie ZFŚS.
 6. Upoważnienie dla członka komisji socjalnej do przetwarzania danych socjalnych osób uprawnionych.
 7. Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o świadczenie socjalne.

 

 1. Zmiany w monitoringu zakładu pracy od 4 maja 2019 roku.
 2. Pozyskiwanie danych dotyczących niepełnosprawności od 4 maja 2019 roku.
 3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych członków załogi.
 4. Inspektor ochrony danych osobowych.
 5. Umowa podpowiedzenia danych osobowych.
 6. Ocena skutków najnowszych zmian przepisów dla ochrony danych osobowych.
 7. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

 

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, świadectwo pracy) i ochrony danych osobowych w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie poświęconemu tematyce dokumentacji kadrowej prowadzonej na podstawie najnowszych przepisów wprowadzanych w 2019 roku.

 


Polbi - Warszawa. Kursy i szkolenia.


Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa. Program opracowała Renata Majewska.

 

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Łódź - Centrum miasta

Sale szkoleniowe w samym centrum Łodzi. Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w ŁDK.

Łódzki Dom Kultury (ŁDK), ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź


W Łodzi korzystamy z sal wykładowych znajdujących się w w samym centrum miasta.


Renata Majewska


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy. Szkolenia - Polbi, Warszawa.

Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

Renata Majewska – Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac, potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń. Więcej o wykładowcy …


 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

W swojej karierze zawodowej jako wykładowca przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sadowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń

Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Renatę Majewską!

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

 

Renata Majewska – wysokie oceny uczestników szkoleń

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć umiejętne wiązanie teorii z praktyką, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy i  wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Potwierdzają to wyniki anonimowych ankiet prowadzonych zgodnie z Certyfikatem Jakości spełniającym wymagania normy ISO 9001:2015. Zobacz, jak oceny otrzymuje.

 

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 


 

Renata Majewska – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Odroczony termin płatności za szkolenie: Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi – Warszawa. 7 dni na płatność za fakturę.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

 

Najlepsza cena szkolenia – Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach 2019


Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia dotyczącego prawidłowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akta, osobowe, świadectwo pracy, dokumentacja kadrowa i socjalna) oraz ochrony danych osobowych w dziale kadr mając na względzie:

✅ bogaty, autorski program warsztatów omawiających dokumentacji pracowniczej i RODO oraz ich praktyczny charakter,

✅ wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących dokumentacji kadrowej (teczka pracownicza, świadectwo pracy),

✅ renomę i doświadczenie wykładowcy (szkolenie prowadzi Renata Majewska, który przeprowadził już kilkadziesiąt edycji tego szkolenia),

✅ wysoki poziom szkolenia i zadowolenie uczestników zajęć z udziału w kursie mierzone zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością – (Certyfikat Jakości ISO 9001:2001),

✅ dogodne miejsce szkolenia (w Warszawie zajęcia prowadzone są vis a vis Dworca Centralnego a w pozostałych lokalizacjach w samych centrach miast),

✅ gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia dotyczącego najnowszych zmian w prowadzeniu akt osobowych i wydawaniu świadectwa pracy oraz przepisach RODO,

✅ możliwość korzystania z przygotowanych dodatkowych promocji i ofert specjalnych (np. Tanie godziny).

✅ zawarte w cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu (tzw. certyfikat) oraz przerwy kawowe i lunch,

✅ dogodne warunki płatności za szkolenie (dla firm płatność po szkoleniu – 7 dni).

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy. Dokumentacja pracownicza. RODO w kadrach. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

 

Oferta szkolenia - Akta osobowe, dokumentacja pracownicza i przepisy RODO w dziale kadr w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Dokumentacja pracownicza i RODO w kadrach”, jest oferowana w w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.


 

➡️ 13 września 2019 roku, Warszawa – Oferta szkolenia w BUR.

➡️ 25 września 2019 roku, Łódź – Oferta szkolenia w BUR.

 

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Certyfikat Jakości ISO 9001 : 2015

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

 

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2019-09-13

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Łódź - Centrum miasta

Termin: 2019-09-25

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.