logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

„Dyrektywa fałszywkowa” (FMD) – podejście praktyczne

Wdrażanie "Dyrektywy fałszywkowej" w praktyce. Fakty i możliwe rozwiązania dotyczące „serializacji” produktów leczniczych. Kodowanie opakowań leków. Szkolenie prowadzą: Zbigniew Niewójt i Klaudiusz Gajewski.

Wprowadzenie

Ogromne zagrożenie wprowadzania do legalnego obrotu leków sfałszowanych wymogło konieczność wprowadzenia do polskich regulacji prawnych zasad zgodnych z przepisami unijnymi (tzw. „Dyrektywa fałszywkowa” – FMD). Zmiany wiążą się m.in z koniecznością kodowania opakowań leków.


Dyrektywa fałszywkowa (FMD). Szkolenie - Polbi, Warszawa.

Szkolenie dotyczące zasad stosowania zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych. Środki zapobiegające wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego systemu dystrybucji zarówno na poziomie hurtowni farmaceutycznych, podmiotów odpowiedzialnych jak i odbiorców końcowych. Szkolenie prowadzone przez 2 praktyków. Wykładowcy: Zbigniew Niewójt i Klaudiusz Gajewski.

Temat: „Dyrektywa fałszywkowa” (FMD) – podejście praktyczne.

Prowadzący: Zbigniew Niewójt i Klaudiusz Gajewski.


Szkolenie: 1 dzień, 4 godziny wykładowe, zajęcia: 9:30-13:00.

Szkolenie: Dyrektywa fałszywkowa (FMD) - podejście praktyczne. Polbi-Warszawa.

Jak „Dyrektywa fałszywkowa” ma zapobiec fałszowaniu leków? To kody zabezpieczające na opakowaniach z lekami.


Cel szkolenia

Szkolenie obejmuje swoim zakresem przegląd zmian w ustawodawstwie dotyczących obrotu hurtowego produktami leczniczymi w Polsce w aspekcie sposobu oraz modelu zastosowania przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) określającego szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi czyli tzw. „Dyrektywy fałszywkowej” na poziomie hurtowni farmaceutycznych, podmiotów odpowiedzialnych oraz odbiorców końcowych. Omówione zostaną zarówno aspekty ponad narodowe jak i narodowe – w praktyce.

Metoda prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone przez  dwóch wykładowców to spojrzenie na omawiane zagadnienie zarówno ze strony  prawnej jak i praktyczno-organizacyjnej. Zajęcia prowadzone w formie wykładu oraz pytań i odpowiedzi prezentujących rozwiązania praktyczne.


Akty prawne omawiane podczas szkolenia

Na szkoleniu omówione zostaną następujące akty prawne:

☑️ projekt z dnia 4 stycznia 2019 roku zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne;

☑️ Rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

UE wypowiedziała „wojnę” fałszerzom leków

Przepisy nowej „Dyrektywy fałszywkowej” nakazują oznaczać każde opakowanie leków wprowadzonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej unikalnym kodem zabezpieczającym, co ma pozwolić na sprawdzanie autentyczność dystrybuowanych farmaceutyków. Nowe regulacje prawne przewidują również wysokie kary za wydanie sfałszowanego opakowania leków.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób uczestniczących, na różnych szczeblach, w systemie dystrybucji produktów leczniczych na poziomie podmiotu odpowiedzialnego/wytwórcy, hurtowni farmaceutycznej, jak też firm logistycznych uczestniczących fizycznie w takim obrocie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przede wszystkim:

☑️ menadżerów firm farmaceutycznych,

☑️ kierowników i osoby odpowiedzialne hurtowni farmaceutycznych,

☑️ pracowników działów zaopatrzenia, logistyki i dystrybucji leków.


Zagadnienia poruszane na szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawione zostaną m.in.:

☑️ podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące wprowadzenia zmian w obrocie hurtowym produktami leczniczymi,

☑️ praktyczne zastosowanie modeli i zakresu stosowania Dyrektywy, aktów delegowanych i zmian w prawie krajowym.

Opinie uczestników szkolenia

Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków – Raporty – Oceny Szkolenia.

Bądź na bieżąco – Jesteśmy na Facebooku!

Facebook. Polbi - Farmacja.Zapraszamy na Facebooka dla branży  farmaceutycznej (hurtownie, wytwórnie). Aktualne oferty szkoleń, informacje o nowych propozycjach oraz najnowszych ofertach specjalnych kierowanych do właścicieli i personelu firm farmaceutycznych i hurtowni znajdziesz w jednym miejscu: Farmacja – Szkolenia. Polbi, Warszawa.


Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia: Dyrektywa fałszywkowa (FMD) - podejście praktyczne. Polbi - Warszawa.

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące wprowadzenia zmian w obrocie hurtowym produktami leczniczymi wynikających z tzw. „Dyrektywy fałszywkowej”.

Praktyczne zastosowanie modeli i zakresu stosowania Dyrektywy, aktów delegowanych i zmian w prawie krajowym.

 • Ewolucyjne podejście do wprowadzanych zmian funkcjonowania hurtowni.
 • Planowanie zmian procesów i procedur w ramach codziennej pracy hurtowni.
 • Przedstawienie możliwości w zakresie zasad podejścia do klienta końcowego jako partnera w biznesie.
 • Zabezpieczenie hurtowni „producenckiej” we współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Zbigniew Niewójt i Klaudiusz Gajewski


Zbigniew Niewójt

Zbigniew Niewójt – magister farmacji, ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym.

Zbigniew Niewójt od 2000 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). W 2004 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w/w departamentu GIF. Dwa lata później, w lipcu 2006 roku, Prezes Kancelarii Rady Ministrów powołał Zbigniewa Niewójta na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W latach 2006-2007 sprawował funkcję doradcy prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw ds. produktów leczniczych.

W marcu 2007 roku został zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a od 2015 roku dodatkowo pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zbigniew Niewójt to praktyk, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca – współpracuje z Polbi od ponad 17 lat.


Klaudiusz Gajewski

Klaudiusz Gajewski – manager, organizator projektów biznesowych, właściciel firmy, członek Zarządu, logistyk oraz od lat ekspert i czynny uczestnik rynku farmaceutycznego.

Uczestniczył w procesie wprowadzania Dyrektywy fałszywkowej w Polsce. Pełni funkcję konsultanta biznesowego z ramienia GLG  – wiodącej platformy łączącej Business to Business (B2B).

Współzałożyciel Zawodowego Związku Pracowników Farmacji w Polsce. Popularyzator prawa unijnego w Polsce wśród farmaceutów pracujących w różnych sektorach farmacji.

Organizator, publicysta oraz współautor wielu projektów wspierających opiekę farmaceutyczną w Polsce

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Dyrektywa fałszywkowa (FMD) - podejście praktyczne. Polbi – Warszawa.

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Za fakturę można zapłacić po zajęciach!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – „Dyrektywa fałszywkowa”

Organizacja szkolenia: Dyrektywa fałszywkowa (FMD) - podejście praktyczne. Polbi - Warszawa.

9:15 – Rejestracja uczestników szkolenia.

9:30 – Rozpoczęcie szkolenia.

13:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 4 godziny lekcyjne, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019…

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Dyrektywa fałszywkowa (FMD) - podejście praktyczne.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.