logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Faktura VAT 2019

Fakturownie, szkolenie dotyczące dokumentowania transakcji. Faktura VAT w praktyce. Elementy niewadliwej faktury, prawidłowa dokumentacja i prowadzenie ewidencji dla celu rozliczeń podatku od towarów i usług. Kasy fiskalne on-line i faktury w zamówieniach publicznych.

Faktura VAT 2019 - Szkolenie, Polbi, Warszawa.Faktura VAT 2019 – szkolenie. Fakturowanie w praktyce, prawidłowe dokumentowanie sprzedaży. Zasady wystawiania faktur, terminy i obowiązek podatkowy, refakturowanie, korekty, przypadki zagubienia lub zniszczenia faktury, stawki podatkowe.

Szkolenie - Prawidłowa Faktura VAT 2019. Polbi - Warszawa.Prawidłowa faktura VAT. Informacje jakie muszą zwierać faktury. Najnowsze zmian w zakresie kas fiskalnych online. Prawa i obowiązki podatnika. Zajęcia prowadzi doradca podatkowy Grzegorz Tomala.

 

Tytuł szkolenia: Faktura VAT 2019.

Prowadzący zajęcia: Grzegorz Tomala.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto /390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie - Faktura VAT 2019. Fakturowanie bez tajemnic. Polbi - Warszawa.

Sprawdź jak nie popełniać błędów przy wystawianiu faktur VAT.


 

Faktura VAT w świetle aktualnych przepisów – cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jak należy rozumieć przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych odnośnie dokumentowania transakcji, z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania. W trakcie zajęć omawiane są regulacje prawno-podatkowe dotyczące zasad fakturowania w oparciu o najnowsze przepisy ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego normującego szczegółowo problematykę faktur VAT.

 

Faktura VAT – zakres szkolenia

Prawidłowa dokumentacja i ewidencja dla celów podatku od towarów i usług. Aktualne regulacje, obowiązujące przepisy i najnowsze urzędowe interpretacje podatkowe. Problematyka podatku VAT związana z wystawianiem, potwierdzaniem odbioru faktury, korygowaniem, anulowaniem i rozliczaniem faktur VAT, terminami ewidencjonowania przychodu, kasami fiskalnymi, odroczonym terminem płatności za dostawę, transakcjami objętymi odwrotnym obciążeniem, korektami podatku należnego i naliczonego, właściwym i poprawnym prowadzeniem rejestrów VAT. Faktura VAT 2019 bez błędów.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do osób pracujących w działach księgowości lub finansowych, działach sprzedaży bądź zakupów, działach handlowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz właścicieli firm jak również do osób pragnących uzupełnić lub  uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi zmianami w zasadach fakturowania i planowanymi, nowymi regulacjami prawnymi z obszaru ewidencji podatku od towarów i usług i prawidłowego wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania faktur VAT.

 

W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia na zajęciach związanych z prawidłowym dokumentowaniem transakcji za pomocą faktur VAT prowadzone są w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady.

 

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Faktura VAT w praktyce”otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 


Zapraszamy na szkolenia z zakresu wystawiania faktur VAT – Polbi Warszawa.

Zasady wystawania i korygowania faktur VAT w praktyce – Zapraszamy na szkolenie.


 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę

Prowadzący szkolenie „Faktura VAT 2019” jest praktykiem, prawnikiem, konsultantem i ekspertem z zakresu podatków, doradcą podatkowym oraz  wieloletnim wykładowcą. Warto skorzystać z jego szerokiej wiedzy dotyczącej podatku VAT. Zachęcamy uczestników zajęć do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. Spotkanie jest też okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście prawidłowych rozliczeń z tytułu podatku VAT. Szkolenie prowadzi Grzegorz Tomala.

 

Grzegorz Tomala – wykładowca, doradca podatkowy

 

Faktura VAT – co omawiamy na szkoleniu

Faktura VAT jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Niezbędne elementy niewadliwej faktury. Terminy wystawiania faktur w przypadku szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego. Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania. Zmiany w przepisach w zakresie kas fiskalnych online.

 


Rezultaty, efekty szkolenia – Faktura VAT 2019

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom zajęć kompleksowej, praktycznej wiedzy dotyczącej faktur VAT.

▶️ Podczas szkolenia prowadzący szczegółowo omówi wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz przybliży plany nowelizacji regulacji prawnych z zakresu stosowanie np. kas fiskalnych w działalności gospodarczej.

▶️ Uczestnicy szkolenia uzyskają wyczerpujące informacje dotyczące definicji i treści prawidłowej faktury, terminów wystawania i faktur VAT, stosowania e-faktur, sankcji za wystawienie „pustej faktury” czy prowadzenia archiwum dla faktur papierowych i elektronicznych.

▶️ Uczestnicy zajęć nabędą umiejętność korygowania błędów w fakturach, anulowania faktury, rozliczania faktur korygujących, potwierdzania odbioru faktury korygującej czy stosowania zbiorczych faktur korygujących.

▶️ Osoby biorące udział w szkoleniu poznają prawa i obowiązki podatnika podatku VAT oraz najnowsze urzędowe interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.

▶️ Szkolenie przybliży i zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy przy wystawianiu i księgowaniu faktur VAT oraz ewidencji wystawianych i otrzymanych faktur VAT-owskich.

▶️ Uczestnik szkolenia otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

Opinie uczestników szkoleń podatkowych

Stale prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług szkoleniowych. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków. Raporty – Oceny Szkolenia.

Kontakt w sprawie szkolenia

Szkolenie - Faktura VAT 2019. Kontakt w sprawie kursu w Warszawie prowadzonego przez Grzegorza Tomalę. Polbi - Kursy dla firm.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Szkolenie: Faktura VAT, zasady fakturowania. Polbi-Warszawa.

Szczegółowy program szkolenia

Faktura VAT jako dokument przewidziany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Definicja faktury.
 2. Sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę.
 3. Faktury „na żądanie nabywców”.
 4. Termin wystawienia faktury, a obowiązek podatkowy.
 5. Treść faktury.
 6. Faktury „zaliczkowe”.
 7. Zaliczka i dostawa w tym samym miesiącu – czy należy wystawić odrębne faktury.
 8. Faktury szczególne np. dotyczące odwrotnego obciążenia, czy samofakturowania.
 9. Faktury dla czynności zwolnionych z VAT.
 10. Bilety jednorazowe, dowody płatności za autostrady, kiedy mogą być uznane za faktury.
 11. Terminy wystawania faktur.
 12. Zasady fakturowania w przypadku wliczania do ceny towarów kosztów dodatkowych np. kosztów transportu.
 13. Faktury pro forma.
 14. Faktury elektroniczne – forma oraz zasady wystawiania.
 15. Konsekwencje wystawienia „pustej faktury”.
 16. Zasady dochowania należytej staranności w obrocie fakturami.
 17. Przewidziane przepisami zasady prowadzenia archiwum dla faktur papierowych i elektronicznych.
 18. Faktury wystawione do paragonów fiskalnych.

Dokumenty stanowiące podstawy do zapisów w rejestrach VAT w sytuacji dokonania nabyć towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem.

Zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące).

 1. Anulowanie faktury.
 2. Rozliczanie faktur korygujących.
 3. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej.
 4. Zbiorcze faktury korygujące.
 5. Noty korygujące.

Faktury ustrukturyzowane – szczególne faktury elektroniczne stosowane w zamówieniach publicznych.

 1. Definicja faktury ustrukturyzowanej.
 2. Zakres stosowania faktur ustrukturyzowanych.
 1. Terminy wprowadzania kas on-line.
 2. Do kiedy będzie można używać kas tradycyjnych?

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia dotyczące faktur VAT oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Grzegorz Tomala

Grzegorz Tomala – Doradca i ekspert podatkowy, prawnik, wykładowca, trener, szkoleniowiec. Osoba znana i ceniona na rynku szkoleń w Polsce. Współpracuje z firmą POLBI od wielu lat.

 

Prawnik, doradca podatkowy, ekspert, wykładowca, trener.


Grzegoez Tomala - wykładowca, szkoleniowiec, prelegent, ekspert, konsultant i doradca podatkowy. Szkolenie i kursy z zakresu podatków.

Grzegorz Tomala – współpracownik firmy szkoleniowej – Polbi.

Wykładowca i prelegent. Specjalista z zakresu podatku VAT.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Doradca podatkowy, specjalista, ekspert i wykładowca


Doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Wykładowca, szkoleniowiec, trener z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Współpracuje z najlepszymi firmami szkoleniowymi w Polsce.

 

Doradca podatkowy, partner kancelarii doradztwa podatkowego


Doradca podatkowy. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Grzegorz Tomala działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego.

 

Problematyka prawa podatkowego, specjalizacja


Od początku swojej kariery zawodowej zajmuję się prawem podatkowym. Specjalizujący się w szczególności w problematyce podatku od towarów i usług – VAT.

 

Zapraszamy na szkolenia prowadzone przez Pana Grzegorza Tomalę!

Grzegorz Tomala - wykłady, szkolenia, seminaria kursy. Polbi - Warszawa.

Poznaj mechanizmy działania podatku VAT oraz zasady prawidłowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

 

Grzegorz Tomala – autor i współautor licznych publikacji


Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK) oraz licznych artykułów z na łamach prasy fachowej (m.in. Rzeczpospolitej) i portali internetowych (np. Portal F-K).

 


 

Grzegorz Tomala – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

 

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Płatność za szkolenie: Faktura VAT 2019. Polbi – Warszawa. Zapłata po szkoleniu (7 dni).

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Faktura VAT 2019

Organizacja szkolenia – Faktura VAT 2019. Polbi - Warszawa.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia Faktura VAT 2019 w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Faktura VAT 2019 – najnowsze przepisy” w BUR – Bazie Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się o wsparcie finansowe!

Warszawa, 24 czerwca 2019 roku – Szczegóły oferty w BUR


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego, prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.