logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Faktura VAT 2019

Fakturownie, szkolenie dotyczące dokumentowania transakcji. Faktura VAT w praktyce. Elementy niewadliwej faktury, prawidłowa dokumentacja i prowadzenie ewidencji dla celu rozliczeń podatku od towarów i usług. Zmiany w zakresie kas fiskalnych online i faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych.

Szkolenie – Faktura VAT 2019. Fakturowanie w praktyce. Zajęcia prowadzi doradca podatkowy Grzegorz Tomala. Zasady wystawiania faktur, terminy i obowiązek podatkowy, refakturowanie, korekty, przypadki zagubienia lub zniszczenia faktury, stawki podatkowe. Prawidłowa faktura VAT – informacje jakie muszą zwierać faktury.

Najnowsze zmiany w przepisach. Faktura VAT z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie kas fiskalnych online i faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych.

Tytuł szkolenia: Faktura VAT 2019.

Prowadzący zajęcia: Grzegorz Tomala.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto /390 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Szkolenie - Faktura VAT 2019. Jak prawidłowo wystawiać, korygować i ewidencjonować faktury VAT? Fakturowanie bez tajemnic. Polbi - Warszawa.

Sprawdź jak nie popełniać błędów przy wystawianiu faktur VAT.


Faktura VAT w świetle aktualnych przepisów – cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jak należy rozumieć przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych odnośnie dokumentowania transakcji, z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania. Omówienie są regulacje prawno-podatkowe dotyczące zasad fakturowania w oparciu o nowe przepisy ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego normującego szczegółowo tę problematykę.

Faktura VAT – zakres szkolenia

Prawidłowa dokumentacja i ewidencja dla celów podatku od towarów i usług. Aktualne regulacje, obowiązujące przepisy i najnowsze urzędowe interpretacje podatkowe. Problematyka podatku VAT związana z wystawianiem, potwierdzaniem odbioru faktury, korygowaniem, anulowaniem i rozliczaniem faktur VAT, terminami ewidencjonowania przychodu, kasami fiskalnymi, odroczonym terminem płatności za dostawę, transakcjami objętymi odwrotnym obciążeniem, korektami podatku należnego i naliczonego, właściwym i poprawnym prowadzeniem rejestrów VAT. Faktura VAT 2019 bez błędów.


Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do osób pracujących w działach księgowości lub finansowych, działach sprzedaży bądź zakupów, działach handlowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz właścicieli firm jak również do osób pragnących uzupełnić lub  uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi zmianami w zasadach fakturowania i planowanymi, nowymi regulacjami prawnymi z obszaru ewidencji podatku od towarów i usług i prawidłowego wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania faktur VAT.


Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia na zajęciach związanych z prawidłowym dokumentowaniem transakcji za pomocą faktur VAT prowadzone są w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Faktura VAT w praktyce”otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Zapraszamy na szkolenia z zakresu wystawiania faktur VAT – Polbi Warszawa.

Zasady wystawania i korygowania faktur VAT w praktyce – Zapraszamy na szkolenie.


Faktura VAT – co omawiamy na szkoleniu

Faktura VAT jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Niezbędne elementy niewadliwej faktury. Terminy wystawiania faktur w przypadku szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego. Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania. Zmiany w przepisach w zakresie kas fiskalnych online i faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych.


Rezultaty, efekty szkolenia – Faktura VAT 2019

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom zajęć kompleksowej, praktycznej wiedzy dotyczącej faktur VAT. Podczas szkolenia prowadzący szczegółowo omówi wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz przybliży plany nowelizacji regulacji prawnych z zakresu stosowanie np. kas fiskalnych w działalności gospodarczej oraz posługiwania się fakturami elektronicznymi w zamówieniach publicznych.

Każdy uczestnik szkolenia uzyska wyczerpujące informacje dotyczące definicji i treści prawidłowej faktury, terminów wystawania i korygowania faktur VAT, stosowania e-faktur, sankcji za wystawienie „pustej faktury” czy prowadzenia archiwum dla faktur papierowych i elektronicznych.

Szkolenie przybliży i zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy przy wystawianiu i księgowaniu faktur VAT oraz ewidencji wystawianych i otrzymanych faktur VAT-owskich.


Kontakt w sprawie szkolenia

Szkolenie - Faktura VAT 2019. Kontakt w sprawie kursu w Warszawie prowadzonego przez Grzegorza Tomalę. Polbi - Kursy dla firm.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

 1. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących kas rejestrujących.
 2. Katalog podmiotów, które w określonym w przepisach terminie będą obowiązane stosować kasy fiskalne online.
 3. Sposób przekazywania danych o sprzedaży z kas rejestrujących online.
 4. Ulga przy zakupie kasy online.
 5. Czy na paragonie fiskalnym wystawianym dla podatnika powinien znajdować się jego numer NIP.
 6. Do kiedy będzie można używać tradycyjne kasy rejestrujące?
 1. Sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę.
 2. Faktury „na żądanie nabywców”.
 3. Definicja faktury.
 4. Treść faktury.
 5. Faktury „zaliczkowe”.
 6. Faktury szczególne np. dotyczące odwrotnego obciążenia, czy samofakturowania.
 7. Faktury dla czynności zwolnionych z VAT.
 8. Bilety jednorazowe, dowody płatności za autostrady, kiedy mogą być uznane za faktury.
 9. Terminy wystawania faktur.
 10. Faktury pro forma.
 11. Konsekwencje wystawienia „pustej faktury”.
 12. Przewidziane przepisami zasady prowadzenia archiwum dla faktur papierowych i elektronicznych.
 13. Faktury wystawione do paragonów fiskalnych.

Planowane przepisy dotyczące fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Faktura ustrukturyzowana jako narzucony format faktury elektronicznej w zamówieniach publicznych.

Dokumenty stanowiące podstawy do zapisów w rejestrach VAT w sytuacji dokonania nabyć towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem.

 1. Anulowanie faktury.
 2. Rozliczanie faktur korygujących.
 3. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej.
 4. Zbiorcze faktury korygujące.
 5. Noty korygujące.
 6. Korygowanie „pustych faktur”.
 7. Korygowanie transakcji nieudokumentowanych fakturą.
 8. Zasady prowadzenia rejestru korekt i błędów dotyczących sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kasy fiskalnej.

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia dotyczące faktur VAT oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.


Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Grzegorz Tomala

Prawnik, doradca podatkowy, ekspert, wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Grzegoez Tomala - wykładowca, szkoleniowiec, prelegent, ekspert, konsultant i doradca podatkowy. Szkolenie i kursy z zakresu podatków.

Grzegorz Tomala

 

Grzegorz Tomala – współpracownik firmy szkoleniowej – Polbi.

Wykładowca i prelegent. Doradca podatkowy i ekspert z zakresu podatku VAT.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Doradca podatkowy, specjalista, ekspert i wykładowca

Doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Wykładowca, szkoleniowiec, trener z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Współpracuje z najlepszymi firmami szkoleniowymi w Polsce.

Wykształcenie,  doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Grzegorz Tomala to absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkie. Ukończył podyplomowe studia prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Były pracownik Izby Skarbowej.

Doradca podatkowy, partner kancelarii doradztwa podatkowego

Doradca podatkowy. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Grzegorz Tomala działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego. Lista doradców podatkowych – Nr wpisu: 09819.  Zobacz szczegóły …

Problematyka prawa podatkowego, specjalizacja

Od początku swojej kariery zawodowej zajmuję się prawem podatkowym. Specjalizujący się w szczególności w problematyce podatku od towarów i usług – VAT.

Grzegorz Tomala – autor i współautor licznych publikacji

Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK) oraz licznych artykułów z na łamach prasy fachowej (m.in. Rzeczpospolitej) i portali internetowych (np. Portal F-K).

Publikacje książkowe autorstwa Grzegorz Tomali

 • „Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym).” Wydawnictwo ODDK
 • „Centralizacja w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego.” Wydawnictwo ODDK
 • „Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami (z suplementem elektronicznym).” Wydawnictwo ODDK
 • „Jednolity plik kontrolny w podatku VAT – wskazówki dla księgowych.” Wydawnictwo ODDK

Tematyka szkoleń realizowanych przez Grzegorza Tomalę

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Podatek od towarów i usług (VAT) – aktualne regulacje, najnowsze zmiany, wybrane zagadnienia, orzecznictwo i interpretacje.
 • Faktura VAT – dokumentowanie transakcji, prawa i obowiązki podatnika.
 • Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowym. Wewnątrzwspólnotowy VAT w imporcie i eksporcie towarów lub usług.
 • Podatek VAT w sektorze budowlanym.
 • Podatek VAT dla jednostek sektora finansów publicznych.

Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia prowadzone przez Pana Grzegorza Tomalę!


Grzegorz Tomala - wykłady, szkolenia, seminaria kursy. Polbi - Warszawa.

Poznaj mechanizmy działania podatku VAT oraz zasady prawidłowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Zapłata po szkoleniu - 7 dni na płatność za szkolenie: Faktura VAT 2019. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Faktura VAT 2019

Organizacja szkolenia – Faktura VAT 2019. Polbi - Warszawa.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Zaświadczenie o ukończeni kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu po szkoleniu: Faktura VAT 2018.Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest Zaświadczenie o ukończeniu kursu”. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu informuje o tematyce szkolenia, wymiarze godzinowym zajęć oraz zwiera informację o organizatorze szkolenia.

Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …


Oferta szkolenia Faktura VAT 2018 w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Faktura VAT 2019 – najnowsze przepisy” w BUR – Bazie Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Wyraź swoją opinię o szkoleniu

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.