logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Integralność łańcucha dostaw substancji czynnych i pomocniczych.

Szkolenie dotyczące krajowych i unijnych wymagań, na których opiera się farmaceutyczny łańcuch dostaw substancji czynnych API i substancji pomocniczych.

Przedstawienie polskich i unijnych wymagań dotyczących farmaceutycznego łańcucha dostaw. Uczestnicy łańcucha dostaw. Integralność łańcucha dostaw. Osoba Wykwalifikowana. Kwalifikacja dostawcy substancji czynnej i substancji pomocniczych.

Szkolenie: Integralność łańcucha dostaw substancji czynnych i pomocniczych.

Prowadząca zajęcia: Anna Krawczak


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

Szkolenie - Integralność łańcucha dostaw substancji czynnych i pomocniczych. Polbi, Warszawa.

Poznaj najnowsze wytyczne i zasady obowiązujące wytwórców produktów leczniczych w zakresie nadzoru nad łańcuchem dostaw substancji czynnych API i substancji pomocniczych.


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu omówienie najważniejszych wytycznych prawnych i zasad obowiązujących wytwórców produktów leczniczych w zakresie nadzoru nad łańcuchem dostaw substancji czynnych API i substancji pomocniczych.

Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie „Integralność łańcucha dostaw substancji czynnych i pomocniczych” zostanie poprowadzone w formie wykładu i dyskusji z uczestnikami zajęć.


Efekty, rezultaty szkolenia

Farmaceutyczny łańcuch dostaw, wymagania prawne. Szkolenie - Polbi, Warszawa.Uczestnik szkolenia pozna aktualne wymagania prawne polskie i unijne dotyczące integralności łańcucha dostaw obowiązujące wytwórców produktów leczniczych.

Farmaceutyczny łańcuch dostaw ( integralność łańcucha dostaw). Szkolenie - Polbi, Warszawa.Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, co oznacza i na czym w praktyce polega integralność łańcucha dostaw.

Farmaceutyczny łańcuch dostaw (obowiązki wytwórcy, importera i dystrybutora). Szkolenie - Polbi, Warszawa.Wykładowca zapozna osoby biorące udział w szkoleniu z obowiązkami wytwórcy, importera i dystrybutora substancji czynnych.

Farmaceutyczny łańcuch dostaw (uprawnienia organów nadzoru). Szkolenie - Polbi, Warszawa.Na zajęciach zostaną omówione uprawnienia organów nadzoru nad łańcuchem dostaw substancji czynnych API i substancji pomocniczych.

Farmaceutyczny łańcuch dostaw (rola Osoby Wykwalifikowanej). Szkolenie - Polbi, Warszawa.Słuchaczom zostanie zaprezentowana rola Osoby Wykwalifikowanej w zakresie śledzenia łańcucha dostaw w kontekście Aneksu 16.

Farmaceutyczny łańcuch dostaw (kwalifikacja i audyt u dostawcy substancji czynnych i pomocniczych). Szkolenie - Polbi, Warszawa.Osoby biorące udział w szkoleniu poznają wymagania dotyczące kwalifikacji i audytów u dostawcy substancji czynnej i substancji pomocniczych.

Farmaceutyczny łańcuch dostaw (pozyskiwanie substancji czynnych). Szkolenie - Polbi, Warszawa.Prowadząca szkolenie przedstawi zasady pozyskiwania substancji czynnych przez wytwórcę produktu leczniczego z terenu EU oraz z krajów trzecich.


Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Integralność łańcucha dostaw substancji czynnych i pomocniczych”otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Bądź na bieżąco – Jesteśmy na Facebooku!

Facebook. Polbi - Farmacja.Zapraszamy na Facebooka dla branży  farmaceutycznej (hurtownie, wytwórnie). Aktualne oferty szkoleń, informacje o nowych propozycjach oraz najnowszych ofertach specjalnych kierowanych do właścicieli i personelu firm farmaceutycznych i hurtowni znajdziesz w jednym miejscu – Farmacja – Szkolenia. Polbi, Warszawa.


Kontakt w sprawie szkolenia

Farmaceutyczny łańcuch dostaw. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Unijne i polskie wymagania prawne, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych i w sprawie oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych.

Uczestnicy łańcucha dostaw – wytwórcy, importerzy i dystrybutorzy substancji czynnej i substancji pomocniczych.

 1. Podmioty prowadzące działalność w obrębie EU i w krajach trzecich.
 2. Importer substancji czynnej a wytwórca produktu leczniczego w obszarze EU.
 1. Nadzór organów kompetentnych EU nad wytwórcą, importerem, i dystrybutorem substancji czynnych API i substancji pomocniczych – rejestr i audyty.
 2. Obowiązki wytwórcy, importera i dystrybutora substancji czynnych.
 1. Deklaracja QP (QP declaration) jako podstawowa dokumentacja odniesienia w śledzeniu łańcucha dostaw.
 2. Aneks 16 do wymagań GMP – Certyfikacja i zwolnienie serii do obrotu przez Osobę Wykwalifikowaną.
 3. Łańcuch dostaw substancji czynnej i pomocniczej a wiedza i zaangażowanie Osoby Wykwalifikowanej.
 1. Zakres audytu u dystrybutora oraz wytwórcy substancji czynnych oraz u wytwórcy substancji pomocniczych.
 2. Zasady pozyskiwania przez wytwórcę produktu leczniczego substancji czynnych z obszaru EU oraz z krajów trzecich – wymagane sprawdzenia.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Wykładowca, trener, audytor, ekspert.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. Więcej o wykładowcy …


Wykształcenie

Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie w zakresie szkoleń

Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.


Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


Anna Krawczak – Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Odroczony termin płatności za szkolenie: Integralność łańcucha dostaw substancji czynnych i pomocniczych. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja zajęć. Czas szkolenia: Integralność łańcucha dostaw substancji czynnych i pomocniczych..9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie „Integralność łańcucha dostaw substancji czynnych i pomocniczych” obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Więcej informacji o zaświadczeniu o ukończeniu kursu


 


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.