logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

GMP – Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych

Dobra Praktyka Wytwarzania (Produkcyjna) (DPW/DPP), (GMP - ang. Good Manufacturing Practice) w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych.

Szkolenie: Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych. Dobra Praktyka Wytwarzania DPW/DPP/GMP w magazynowaniu i hurtowej dystrybucji leków. Procesy i procedury w magazynach Wytwórni oraz zasady dystrybucji.

Tytuł: GMP – Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych.

Wykładowca: Anna Krawczak.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

Szkolenie: GMP/DPW/GPP - Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych.


Wstęp

Szkolenie przedstawia wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW/GMP) dotyczące procesów magazynowania i dystrybucji obowiązujące wytwórców produktów leczniczych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad i sposobów realizacji dotyczących procesów magazynowania i transportu produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW/GMP).


Dla kogo? Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do:

 • Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych,
 • Kierowników / Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości,
 • Kierowników / Pracowników Magazynów,
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki ,
 • Kierowników / Pracowników Działów Dystrybucji,
 • Audytorów,
 • oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Metoda prowadzenia szkolenia

Szkolenie dotyczące DPW/DPP/GMP w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych prowadzone jest w formie wykładu.


Efekty, rezultaty szkolenia

Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi procesami i procedurami obwiązującymi
w magazynach Wytwórni oraz dotyczącymi dystrybucji produktów leczniczych. Podczas szkolenia zostaną przedstawione skuteczne metody osiągnięcia zgodności z wytycznymi.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się co to jest Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW/GMP), czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych?

Podczas szkolenia uczestnicy poznają dekalog GMP/DPW czyli podstawowe zasady i priorytety GMP stosowane w magazynowania i dystrybucji leków.

Po szkoleniu osoby biorące w warsztatach:

 • będą wiedziały jak wygląda stosownie  zaleceń GMP/DPW/DPP w wytwórni produktów leczniczych,
 • poznają zasady przyjmowania materiałów i surowców do magazynów,
 • poznają organizację przestrzeni magazynowej,
 • będą znały statusy materiałów i produktów,
 • będą wiedziały jak przebiega nadzór nad materiałami zadrukowanymi,
 • zostaną poinformowane o procedurach monitorowania warunków magazynowania, monitoringu temperatury i wilgotności w pomieszczeniach (procedury awaryjne),
 • będą znały sposoby mapowania rozkładu temperatury w magazynie,
 • poznają zasady higieny w magazynach wytwórni farmaceutycznej oraz zasady postępowania podczas wydawania towarów z magazynów.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • zalecenia GMP/DPW/DPP w transporcie i dystrybucji produktów leczniczych a w szczególności monitorowanie warunków transportu,
 • zagadnienia transportu jako elementu krytycznego w procesie dystrybucji,
 • zasady zapewnienia niezbędnych technicznych wymogów samochodu transportowego,
 • wymagania dotyczące zapewnienie i potwierdzenie odpowiednich warunków transportu,
 • metody postępowania w przypadku przekroczenia warunków temperaturowych (wpływ odchylenia na jakość produktu leczniczego).

Zakres szkolenia

Dobra Praktyka Wytwarzania w magazynowaniu i dystrybucji leków. Podstawowe zasady GMP/DPW i priorytety GMP.  Dekalog GMP. GMP w magazynowaniu leków – zasady obowiązujące w magazynie,  zasady prowadzenia procesów magazynowych, monitorowanie warunków magazynowania, mapowanie rozkładu temperatur. GMP w transporcie i dystrybucji – monitorowanie warunków transportu. Postępowania w przypadku przekroczenia warunków temperaturowych, ocena wpływu odchylenia na jakość produktu leczniczego.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia”GMP – Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.


Bądź na bieżąco – Jesteśmy na Facebooku!

Facebook. Polbi - Farmacja.Zapraszamy na Facebooka dla branży  farmaceutycznej (hurtownie, wytwórnie). Aktualne oferty szkoleń, informacje o nowych propozycjach oraz najnowszych ofertach specjalnych kierowanych do właścicieli i personelu firm farmaceutycznych i hurtowni znajdziesz w jednym miejscu: Farmacja – Szkolenia. Polbi, Warszawa.


Koordynator szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia: GMP/DPW/DPP - Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych. Polbi - Warszawa.

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW/GDP), czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych?

Dekalog GMP w zakresie magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

 1. Zasady przyjmowania materiałów i surowców do magazynów.
 2. Organizacja przestrzeni magazynowej.
 3. Statusy materiałów i produktów.
 4. Nadzór nad materiałami zadrukowanymi.
 5. Monitorowanie warunków magazynowania .
 6. Monitoring temperatury i wilgotności w pomieszczeniach – procedury awaryjne.
 7. Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie.
 8. Higiena w magazynach wytwórni.
 9. Zasady postępowania podczas wydawania towarów z magazynów.
 1. Monitorowanie warunków transportu.
 2. Transport jako element krytyczny w procesie dystrybucji.
 3. Zapewnienie niezbędnych technicznych wymogów samochodu transportowego.
 4. Kontenery, termoboxy, rozdzielenie stref transportowych.
 5. Zapewnienie i potwierdzenie odpowiednich warunków transportu – wymagania.
 6. Postępowania w przypadku przekroczenia warunków temperaturowych – wpływ odchylenia na jakość produktu leczniczego.

Warszawa - Centrum

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Wykładowca, trener, audytor, ekspert.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. Więcej o wykładowcy …


Wykształcenie

Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie w zakresie szkoleń

Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.


Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


Anna Krawczak – Zobacz pełne dossier wykładowcy.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: GMP/DPW/DPP - Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych. Rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Oferta szkolenia GMP – Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

Baza Usług Rozwojowych – BUR

Szkolenie „GMP – Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych”, jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Zobacz szczegóły oferty.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum

Termin: 2019-06-14

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 690 zł 590 zł *

Cena dla wielu osób: 650 zł 590 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-04-18 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.