logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD/GDP) dla pracowników magazynowych.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD) w magazynowaniu produktów leczniczych. Podstawowe zasady GDP.

Szkolenie: Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych. Dobra Praktyka Dystrybucyjnej (DPD/GDP) w magazynowaniu i hurtowej dystrybucji leków. Procesy i procedury w magazynach Wytwórni oraz zasady dystrybucji.

 

Tytuł: Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD/GDP) dla pracowników magazynowych.

Wykładowca: Anna Krawczak.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

 

Szkolenie: GMP/DPW/GPP - Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych.

 

Wstęp


Szkolenie przedstawia wytyczne Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) dotyczące procesów magazynowania i dystrybucji obowiązujące hurtownie produktów leczniczych (Hurtownie Farmaceutyczne).

 

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad i sposobów realizacji dotyczących procesów magazynowania i transportu produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z DPD pracownikom magazynowym, zwrócenie uwagi na najważniejsze elementy systemu jakości i organizacji pracy w magazynie Hurtowni Farmaceutycznej.

 

Dla kogo? Adresaci szkolenia


Szkolenie kierowane jest pracowników magazynowych hurtowni farmaceutycznej. Do udziału w szkoleniu zapraszamy również:

 • Kierowników / Pracowników Magazynów,
 • oraz wszystkich zainteresowanych tematyką DPD w magazynowaniu produktów leczniczych.

 

PROGRAM SZKOLENIA


I. Zakres i stosownie DPD/GDP

DPD – Dobra Praktyka Dystrybucyjna, czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie w magazynowaniu i dystrybucji?

II. Podstawowe zasady GDP i priorytety DPD

Dekalog GDP/DPD w zakresie magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

III. DPD w magazynowaniu

 1. Zasady przyjmowania produktów do magazynów hurtowni.
 2. Organizacja przestrzeni magazynowej.
 3. Statusy produktów – reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 4. Monitorowanie warunków magazynowania.
 5. Monitoring temperatury i wilgotności w pomieszczeniach – procedury awaryjne.
 6. Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie.
 7. Higiena w magazynach hurtowni.
 8. Zasady postępowania podczas wydawania towarów z magazynów.

IV. DPD w transporcie i dystrybucji

 1. Monitorowanie warunków transportu.
 2. Transport jako element krytyczny w procesie dystrybucji.
 3. Zapewnienie niezbędnych technicznych wymogów samochodu transportowego.
 4. Kontenery, termoboxy, rozdzielenie stref transportowych.
 5. Zapewnienie i potwierdzenie odpowiednich warunków transportu – wymagania.
 6. Postępowania w przypadku przekroczenia warunków temperaturowych – wpływ odchylenia na jakość produktu leczniczego.

 

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Szkolenie dotyczące DPD/GDP w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych adresowane do pracowników magazynowych prowadzone jest w formie wykładu.

 

Opinie uczestników szkolenia

Oceny uczestników szkoleń - DPD. Polbi, Warszawa.Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków – Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego zagadnieniom Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (zajęcia dedykowane dla pracowników magazynowych) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia: GMP/DPW/DPP - Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych. Polbi - Warszawa.

Joanna Ajdys – Koordynator szkolenia

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD) w magazynowaniu produktów leczniczych. Podstawowe zasady GDP.

 

DPD – Dobra Praktyka Dystrybucyjna, czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie w magazynowaniu i dystrybucji?

 

Dekalog GDP/DPD w zakresie magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

 

 1. Zasady przyjmowania produktów do magazynów hurtowni.
 2. Organizacja przestrzeni magazynowej.
 3. Statusy produktów – reklamacje, zwroty, produkty podejrzane o sfałszowanie, wstrzymania i wycofania produktów leczniczych.
 4. Monitorowanie warunków magazynowania.
 5. Monitoring temperatury i wilgotności w pomieszczeniach – procedury awaryjne.
 6. Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie.
 7. Higiena w magazynach hurtowni.
 8. Zasady postępowania podczas wydawania towarów z magazynów.

 

 1. Monitorowanie warunków transportu.
 2. Transport jako element krytyczny w procesie dystrybucji.
 3. Zapewnienie niezbędnych technicznych wymogów samochodu transportowego.
 4. Kontenery, termoboxy, rozdzielenie stref transportowych.
 5. Zapewnienie i potwierdzenie odpowiednich warunków transportu – wymagania.
 6. Postępowania w przypadku przekroczenia warunków temperaturowych – wpływ odchylenia na jakość produktu leczniczego.

 


Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi, Warszawa.

Program opracowała Anna Krawczak.

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 WarszawaAnna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.

Anna Krawczak – Wykładowca, trener, audytor, ekspert.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Wykształcenie


Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Doświadczenie w zakresie szkoleń


Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.

 

Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


 

Anna Krawczak | ➡️ Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura za szkolenie: GMP - Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych. Polbi - Warszawa.

✅ Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: GMP/DPW/DPP - Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom szkolenia informacje czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie Dobra Praktyka Dystrybucyjna w magazynowaniu i dystrybucji. Zostaną omówione podstawowe zasady i priorytety DPD. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi procesami i procedurami obwiązującymi w magazynach Wytwórni oraz dotyczącymi dystrybucji produktów leczniczych. Podczas szkolenia zostaną przedstawione skuteczne metody osiągnięcia zgodności z wytycznymi.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się co to jest Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD/GDP), czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych?

Podczas szkolenia uczestnicy poznają dekalog GDP/DPD czyli podstawowe zasady i priorytety GDP stosowane w magazynowania i dystrybucji leków.

Po szkoleniu osoby biorące w warsztatach:

 • będą wiedziały jak wygląda stosownie  zaleceń GDP/DPD w stosunku do produktów leczniczych,
 • poznają zasady przyjmowania materiałów i surowców do magazynów,
 • poznają organizację przestrzeni magazynowej,
 • będą znały statusy materiałów i produktów,
 • będą wiedziały jak przebiega nadzór nad materiałami zadrukowanymi,
 • zostaną poinformowane o procedurach monitorowania warunków magazynowania, monitoringu temperatury i wilgotności w pomieszczeniach (procedury awaryjne),
 • będą znały sposoby mapowania rozkładu temperatury w magazynie,
 • poznają zasady higieny w magazynach wytwórni farmaceutycznej oraz zasady postępowania podczas wydawania towarów z magazynów.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • zalecenia GDP/DPD w transporcie i dystrybucji produktów leczniczych a w szczególności monitorowanie warunków transportu,
 • zagadnienia transportu jako elementu krytycznego w procesie dystrybucji,
 • zasady zapewnienia niezbędnych technicznych wymogów samochodu transportowego,
 • wymagania dotyczące zapewnienie i potwierdzenie odpowiednich warunków transportu,
 • metody postępowania w przypadku przekroczenia warunków temperaturowych (wpływ odchylenia na jakość produktu leczniczego).

 


Oferta szkolenia GMP – Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

Baza Usług Rozwojowych – BUR

Szkolenie „DPD – Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych”, jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Zobacz szczegóły oferty.


 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

 Facebook i Twitter


Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.