logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

GMP – Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych

Dobra Praktyka Wytwarzania (Produkcyjna) (DPW/DPP), (GMP - ang. Good Manufacturing Practice) w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych.

Szkolenie: Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych. Dobra Praktyka Wytwarzania DPW/DPP/GMP w magazynowaniu i hurtowej dystrybucji leków. Procesy i procedury w magazynach Wytwórni oraz zasady dystrybucji.

Tytuł: GMP – Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych.

Wykładowca: Anna Krawczak.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

Szkolenie: GMP/DPW/GPP - Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych.


Wstęp

Szkolenie przedstawia wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW/GMP) dotyczące procesów magazynowania i dystrybucji obowiązujące wytwórców produktów leczniczych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad i sposobów realizacji dotyczących procesów magazynowania i transportu produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW/GMP).


Dla kogo? Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do:

 • Kadry Menadżerskiej Firm Farmaceutycznych,
 • Kierowników / Pracowników Działu Zarządzania Jakością, Zapewnienia Jakości,
 • Kierowników / Pracowników Magazynów,
 • Kierowników / Pracowników Działów Logistyki ,
 • Kierowników / Pracowników Działów Dystrybucji,
 • Audytorów,
 • oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Metoda prowadzenia szkolenia

Szkolenie dotyczące DPW/DPP/GMP w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych prowadzone jest w formie wykładu.

 

Anna Krawczak – Wykładowca, audytor, ekspert GMP i GDP.

 

Efekty, rezultaty szkolenia

Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi procesami i procedurami obwiązującymi
w magazynach Wytwórni oraz dotyczącymi dystrybucji produktów leczniczych. Podczas szkolenia zostaną przedstawione skuteczne metody osiągnięcia zgodności z wytycznymi.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się co to jest Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW/GMP), czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych?

Podczas szkolenia uczestnicy poznają dekalog GMP/DPW czyli podstawowe zasady i priorytety GMP stosowane w magazynowania i dystrybucji leków.

Po szkoleniu osoby biorące w warsztatach:

 • będą wiedziały jak wygląda stosownie  zaleceń GMP/DPW/DPP w wytwórni produktów leczniczych,
 • poznają zasady przyjmowania materiałów i surowców do magazynów,
 • poznają organizację przestrzeni magazynowej,
 • będą znały statusy materiałów i produktów,
 • będą wiedziały jak przebiega nadzór nad materiałami zadrukowanymi,
 • zostaną poinformowane o procedurach monitorowania warunków magazynowania, monitoringu temperatury i wilgotności w pomieszczeniach (procedury awaryjne),
 • będą znały sposoby mapowania rozkładu temperatury w magazynie,
 • poznają zasady higieny w magazynach wytwórni farmaceutycznej oraz zasady postępowania podczas wydawania towarów z magazynów.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • zalecenia GMP/DPW/DPP w transporcie i dystrybucji produktów leczniczych a w szczególności monitorowanie warunków transportu,
 • zagadnienia transportu jako elementu krytycznego w procesie dystrybucji,
 • zasady zapewnienia niezbędnych technicznych wymogów samochodu transportowego,
 • wymagania dotyczące zapewnienie i potwierdzenie odpowiednich warunków transportu,
 • metody postępowania w przypadku przekroczenia warunków temperaturowych (wpływ odchylenia na jakość produktu leczniczego).

Zakres szkolenia

Dobra Praktyka Wytwarzania w magazynowaniu i dystrybucji leków. Podstawowe zasady GMP/DPW i priorytety GMP.  Dekalog GMP. GMP w magazynowaniu leków – zasady obowiązujące w magazynie,  zasady prowadzenia procesów magazynowych, monitorowanie warunków magazynowania, mapowanie rozkładu temperatur. GMP w transporcie i dystrybucji – monitorowanie warunków transportu. Postępowania w przypadku przekroczenia warunków temperaturowych, ocena wpływu odchylenia na jakość produktu leczniczego.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia”GMP – Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Opinie uczestników szkolenia

Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług. Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków – Raporty – Oceny Szkolenia.

Bądź na bieżąco – Jesteśmy na Facebooku!

Facebook. Polbi - Farmacja.Zapraszamy na Facebooka dla branży  farmaceutycznej (hurtownie, wytwórnie). Aktualne oferty szkoleń, informacje o nowych propozycjach oraz najnowszych ofertach specjalnych kierowanych do właścicieli i personelu firm farmaceutycznych i hurtowni znajdziesz w jednym miejscu: Farmacja – Szkolenia. Polbi, Warszawa.


Koordynator szkolenia

Kontakt z sprawie szkolenia: GMP/DPW/DPP - Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych. Polbi - Warszawa.

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW/GDP), czego dotyczy i gdzie ma zastosowanie w magazynowaniu i dystrybucji produktów leczniczych?

Dekalog GMP w zakresie magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

 1. Zasady przyjmowania materiałów i surowców do magazynów.
 2. Organizacja przestrzeni magazynowej.
 3. Statusy materiałów i produktów.
 4. Nadzór nad materiałami zadrukowanymi.
 5. Monitorowanie warunków magazynowania .
 6. Monitoring temperatury i wilgotności w pomieszczeniach – procedury awaryjne.
 7. Mapowanie rozkładu temperatury w magazynie.
 8. Higiena w magazynach wytwórni.
 9. Zasady postępowania podczas wydawania towarów z magazynów.
 1. Monitorowanie warunków transportu.
 2. Transport jako element krytyczny w procesie dystrybucji.
 3. Zapewnienie niezbędnych technicznych wymogów samochodu transportowego.
 4. Kontenery, termoboxy, rozdzielenie stref transportowych.
 5. Zapewnienie i potwierdzenie odpowiednich warunków transportu – wymagania.
 6. Postępowania w przypadku przekroczenia warunków temperaturowych – wpływ odchylenia na jakość produktu leczniczego.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Krawczak

Anna Krawczak – Współpracuje z firmą POLBI w zakresie szkoleń  z zakresu GMP i GDP.


Anna Krawczak - wykładowca, ekspert, audytor. Szkolenia i kursy GMP, GDP.

Wykładowca, trener, audytor, ekspert.

Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 roku. Praktyka w wiodących firmach farmaceutycznych zajmujących się wytwarzaniem i importem oraz obrotem hurtowym produktów leczniczych. Zajmowała stanowiska związane z zarządzeniem i nadzorowaniem systemów jakości. Więcej o wykładowcy …


Wykształcenie

Anna Krawczak jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie w zakresie szkoleń

Prowadzi szkolenia z zakresu DPP – Dobra Praktyka Produkcyjna (Wytwarzania) / GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i  DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna) / GDP (ang. Good Distribution Practice) z obszaru produkcji, magazynowania i dystrybucji produktów leczniczych.

Prowadząc szkolenia wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.


Anna Krawczak - Szkolenia, Polbi, Warszawa.


Anna Krawczak – Więcej o wykładowcy.

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Faktura za szkolenie: GMP - Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych. Polbi - Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: GMP/DPW/DPP - Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 


Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Oferta szkolenia GMP – Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

Baza Usług Rozwojowych – BUR

Szkolenie „GMP – Magazynowanie i dystrybucja produktów leczniczych”, jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Zobacz szczegóły oferty.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.