logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Hurtownia farmaceutyczna – Vademecum nowego pracownika.

Zasady obrotu hurtowego lekami i dobrej praktyki dystrybucyjnej od A do Z – teoria i praktyka. Wszystko o dystrybucji leków i DPD „w pigułce”.

HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA. Szkolenie omawiające prawne uwarunkowania farmaceutycznego obrotu hurtowego, niezbędne zasoby kadrowe, lokalowe i techniczne.

HURTOWA DYSTRYBUCJA LEKÓW. Obowiązki przedsiębiorców i Osób Odpowiedzialnych. Import docelowy i import równoległy. Produkty leczniczymi zawierającymi substancje kontrolowane.

DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA.  DPD w hurtowni farmaceutycznej – system zarządzania jakością, zarządzanie ryzykiem, czynności wykonywane w dystrybucji hurtowej, wymagania dla pomieszczeń i urządzeń, działania zlecane.

INSPEKCJA GIF W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ.  Zasady przeprowadzania inspekcji przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny  w hurtowniach farmaceutycznych.

SZKOLENIE OD PODSTAW.  Zajęcia dla rozpoczynających pracę w obszarze hurtowego obrotu lekami prowadzą: Anna Lignar i Zbigniew Niewójt.

Szkolenie: Hurtownia farmaceutyczna – Vademecum nowego pracownika.

Prowadzący: Anna Lignar,  Zbigniew Niewójt.


Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

Szkolenie: Hurtownia farmaceutyczna. Vademecum nowego pracownika. Kurs – Polbi, Warszawa.

Poznaj zasady obrotu hurtowego lekami i dobrej praktyki dystrybucyjnej. Szkolenie dla rozpoczynających pracę w hurtowni farmaceutycznej. Zajęcia prowadzą: Anna Lignar i Zbigniew Niewójt. Polbi – Warszawa.


Cel szkolenia

Szkolenie dotyczące zasad obrotu hurtowego lekami i dobrej praktyki dystrybucyjnej (DPD) ma na celu przedstawienie, „w pigułce”, wszystkich podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem farmaceutycznego obrotu hurtowego lekami i produktami leczniczymi.

Szkolenie  jest dedykowane dla osób rozpoczynających pracę w tym obszarze (np. pracowników nowozatrudnionych) lub chcących zająć się taką aktywnością.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do nowych osób uczestniczących, na różnych szczeblach, w systemie dystrybucji na poziomie hurtowni farmaceutycznej, pośredników w zakresie obrotu hurtowego jak też firm logistycznych uczestniczących fizycznie w takim obrocie. Zapraszamy przede wszystkim:

 • pracowników obrotu aptecznego pragnących dostosować swoje kompetencje do wymogów farmaceutycznego obrotu lekami,
 • osoby rozpoczynające pracą lub już  pracujące w branży obrotu lekami,
 • absolwentów szkół wyższych kierunków farmaceutycznych zainteresowanych uzupełnieniem swojej wiedzy i umiejętności o zagadnienia praktyczne,
 • menadżerów firm farmaceutycznych,
 • osoby odpowiedzialne – kierowników hurtowni farmaceutycznych,
 • pracowników działów zaopatrzenia, logistyki i dystrybucji zatrudnionych w hurtowniach farmaceutycznych.

Ucz się od najlepszych

Szkolenie prowadzi Anna Lignar i Zbigniew Niewójt – praktycy, doświadczeni eksperci, wysoko cenieni  specjaliści a także renomowani wykładowcy znający problematykę hurtowego obrotu produktami leczniczymi.

Metoda prowadzenia zajęć

Szkolenie omawiające kompleksowo zasady obrotu hurtowego lekami i dobrej praktyki dystrybucyjnej (DPD) zostanie poprowadzone w formie wykładu i prezentacji doświadczeń,  jakie zebrali w trakcie swojej pracy zawodowej prowadzący szkolenia wykładowcy: Anna Lignar i Zbigniew Niewójt.

Efekty, rezultaty szkolenia

Szkolenie zapewni nabycie podstawowej wiedzy o zasadach obrotu hurtowego lekami i dobrej praktyce dystrybucyjnej w hurtowni farmaceutycznej zarówno teoretycznej oraz jej zastosowania praktycznego w oparciu o doświadczenie zawodowe wykładowców prowadzących szkolenie.

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Polbi (Certyfikatu ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu farmacji. Raporty Oceny Szkolenia.

Bądź na bieżąco – Jesteśmy na Facebooku!

Facebook. Polbi - Farmacja.Zapraszamy na Facebooka dla branży  farmaceutycznej (hurtownie, wytwórnie). Aktualne oferty szkoleń, informacje o nowych propozycjach oraz najnowszych ofertach specjalnych kierowanych do właścicieli i personelu firm farmaceutycznych i hurtowni znajdziesz w jednym miejscu: Farmacja – Szkolenia. Polbi, Warszawa.


Kontakt w sprawie szkolenia

Szkolenie: Hurtownia farmaceutyczna. Vademecum nowego pracownika. Zajęcia dla rozpoczynających pracę w obszarze hurtowego obroty lekami. Kontakt z sprawie szkolenia. Polbi - Warszawie.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące obrotu hurtowego:

 • zezwolenia na prowadzenie hurtowni,
 • niezbędne zasoby kadrowe,
 • niezbędne zasoby lokalowe i techniczne,
 • asortyment hurtowni farmaceutycznej

– omówienie wymagań w oparciu o Ustawę Prawo farmaceutyczne.

Obowiązki przedsiębiorcy oraz Osoby Odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Podmioty uczestniczące w obrocie produktami leczniczymi – hurtownie, apteki, placówki obrotu pozaaptecznego i inne uprawnione podmioty. Pośrednictwo w obrocie.

Zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej  w prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej –  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań DPD – system zarządzania jakością, zarządzanie ryzykiem, czynności wykonywane w dystrybucji hurtowej, wymagania dla pomieszczeń i urządzeń, działania zlecane.

Zasady przeprowadzania inspekcji GIF w hurtowniach farmaceutycznych. Certyfikaty DPD. Uprawnienia inspektorów GIF. Raporty z inspekcji i działania następcze.

Kierownik hurtowni farmaceutycznej – Osoba Odpowiedzialna jako strona postępowania przed organami inspekcji farmaceutycznej.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Anna Lignar

Anna Lignar – Współpracuje w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.


Anna Lignar - Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.Wykładowca, trener, audytor, ekspert, Audytor wiodący.

Farmaceutka. Praktyk w dziedzinie dystrybucji hurtowej, pełniła funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej, odpowiedzialna za organizację, projektowanie i wdrażanie  systemu jakości, zarządzanie ryzykiem w jakości. Certyfikowany Audytor Wiodący ISO oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością. Więcej o wykładowcy …


Wykształcenie

Anna Lignar jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację pierwszego stopnia z farmacji aptecznej.

Doświadczenie w zakresie szkoleń

Przeprowadziła już setki szkoleń z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucji (DPD/GDP) w hurtowni farmaceutycznej, audytu, projektowania i wdrażanie systemów jakości oraz zarządzania ryzykiem w jakości w dystrybucji hurtowej produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Jako wykładowca wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia zdobytego w swojej dotychczasowej karierze zawodowej.


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Annę Lignar!

Anna Lignar – wysokie oceny uczestników szkoleń

Jest wysoko oceniana przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

Anna Lignar – Więcej o wykładowcy.

Zbigniew Niewójt

Zbigniew Niewójt – magister farmacji, ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym.

Zbigniew Niewójt od 2000 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). W 2004 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w/w departamentu GIF. Dwa lata później, w lipcu 2006 roku, Prezes Kancelarii Rady Ministrów powołał Zbigniewa Niewójta na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W latach 2006-2007 sprawował funkcję doradcy prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw ds. produktów leczniczych.

W marcu 2007 roku został zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a od 2015 roku dodatkowo pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zbigniew Niewójt to praktyk, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca – współpracuje z Polbi od ponad 17 lat.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Hurtownia farmaceutyczna – Vademecum nowego pracownika. Polbi – Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja zajęć. Czas szkolenia: Hurtownia farmaceutyczna – Vademecum nowego pracownika.9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Ilość godzin wykładowych

Szkolenie „Hurtownia farmaceutyczna – vademecum nowego pracownika” obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Więcej informacji o zaświadczeniu o ukończeniu kursu


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …


Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!


Oferta szkolenia Akta osobowe. Dokumentacja pracownicza. w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Hurtownia farmaceutyczna – Vademecum nowego pracownika.”, jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Warszawa, 5 kwietnia 2019 r. – Szczegóły oferty w BUR.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.