logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Miej kontrolę (GIF) pod kontrolą – Inspekcja w hurtowni farmaceutycznej. Szkolenie on-line.

Szkolenie prezentujące praktyczne wskazówki jak przygotować się do inspekcji w hurtowni farmaceutycznej prowadzonych przez GIF - Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Miej kontrolę (GIF) pod kontrolą!

Szkolenie on-line, mające na celu pomoc w przygotowaniu się do inspekcji oraz pozwalające usystematyzować uprawnienia i obowiązki hurtowników podczas inspekcji prowadzonych przez GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny).

Praktyczne wskazówki, jak unikać nieprawidłowości przy obrocie lekami w oparciu o przykłady i przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy Prawo przedsiębiorców prezentują Zbigniew Niewójt (praktyk z zakresu prawa farmaceutycznego) oraz Joanna Grynfelder (aplikantka radcowska, specjalista rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia).

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

Tytuł: Miej kontrolę (GIF) pod kontrolą – Inspekcja w hurtowni farmaceutycznej.

Prowadzący zajęcia on-line: Zbigniew Niewójt i Joanna Grynfelder.


Forma: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

Szkolenie: 1 dzień, zajęcia w godz. 10:00-15:30.

 

Szkolenie: Inspekcja hurtowni farmaceutycznej (kontrola GIF). Polbi - Warszawa.

 

Wprowadzenie – zakres szkolenia


Szkolenie dotyczące inspekcji GIF mających miejsce w hurtowniach farmaceutycznych obejmuje swoim zakresem omówienie:

obowiązków hurtowni farmaceutycznych, których spełnianie podlega weryfikacji podczas inspekcji,

sposobu audytowania przez przedsiębiorcę/osobę odpowiedzialną, wykonywania tych obowiązków w ramach kontroli wewnętrznej/samokontroli,

praktyczne omówienie przebiegu inspekcji z uwzględnieniem uprawnień i obowiązków hurtowników,

dokumentacji sporządzanej w toku inspekcji GIF.

Poznaj wymagania i obowiązków hurtowni farmaceutycznych, których naruszenie może zostać potraktowane podczas inspekcji GIF jako niezgodność krytyczna lub ważna.

 

„W teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką. W praktyce – jest.”

 

Cel szkolenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zasadami przeprowadzania inspekcji w hurtowni farmaceutycznej, które umożliwi przedsiębiorcy i osobie odpowiedzialnej odpowiednie przygotowanie się do inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Zajęcia przybliżają regulacje dotyczące poszczególnych aspektów inspekcji GIF oraz stanowią analizę praktyczną jej przebiegu w hurtowni farmaceutycznej.

 

Adresaci szkolenia – inspekcja hurtowni farmaceutycznej


Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi oraz Kierowników Hurtowni farmaceutycznych jak również Osób Odpowiedzialnych.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


MIEJ KONTROLĘ POD KONTROLĄ! INSPEKCJA W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INSPEKCJI GŁÓWNEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO.

 

1. Wymagania i obowiązki hurtowni farmaceutycznych w zakresie prowadzonej działalności

Omówienie wymagań i obowiązków hurtowni farmaceutycznych, w oparciu przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, których naruszenie może zostać stwierdzone w toku inspekcji jako niezgodność krytyczna lub ważna.

 

2. Samokontrola jako element przygotowania do inspekcji

Praktycznie omówienie sposobów autoweryfikacji spełniania wymagań i obowiązków przez przedsiębiorcę prowadzącego hurtownię farmaceutyczną – dokumentacja i procedury.

 

3. Rodzaje inspekcji w hurtowni farmaceutycznej

Omówienie rodzajów poszczególnych inspekcji przeprowadzanych w hurtowni farmaceutycznej w ramach nadzoru nad obrotem hurtowym i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

 

4. Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego oraz inspektorów w toku inspekcji

Szczegółowe omówienie praw i obowiązków w toku inspekcji przeprowadzanej na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy Prawo przedsiębiorców na przykładzie inspekcji planowej. Relacja uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną oraz uprawnień i obowiązków inspektorów ds. obrotu hurtowego.

 

5. Etapy inspekcji oraz rodzaje i wymogi formalne dotyczące dokumentacji

Praktyczne omówienie przebiegu inspekcji planowej przeprowadzanej w hurtowni farmaceutycznej oraz dokumentacji sporządzanej na poszczególnych etapach inspekcji – raport z inspekcji, harmonogram działań naprawczych, zastrzeżenia do raportu z inspekcji, wyjaśnienia do raportu z inspekcji, książka kontroli, itd.

 

6. Panel dyskusyjny, podsumowanie i wnioski praktyczne

Podsumowanie szkolenia oraz czas przewidziany przez wykładowców na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu przygotowania do inspekcji hurtowni farmaceutycznej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w szkoleniu.

 

Wykładowcy – osoby prowadzące szkolenie


👤 Zbigniew Niewójt –  długoletni praktyk w zakresie inspekcji farmaceutycznej.

👤 Joanna Grynfelder – aplikantka radcowska, specjalizująca się w obszarach związanych z branżą life sciences, funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia.

 

Szkolenie dotyczące przygotowania hurtowni farmaceutycznej do inspekcji GIF.

 

Metoda prowadzenia szkolenia


Szkolenie dotyczące przygotowania hurtowni farmaceutycznej do inspekcji GIF prowadzone jest w formie wykładu oraz praktycznego omówienia wybranych przykładów.

 

Dwoje wykładowców 👥 – dwa punkty widzenia


Prowadzący zajęcia zaprezentują zagadnienia dotyczące czynności związanych z inspekcją GIF i dokumentacji towarzyszącej kontroli z różnych punktów widzenia tj. w aspekcie przepisów prawa farmaceutycznego oraz regulacji prawnych dotyczących praw i obowiązków wynikających z wykonywania działalności gospodarczej, co daje gwarancję spojrzenia na temat z różnych perspektyw i ciekawej dyskusji!

 

Praktyka w teorii czy teoria w praktyce?


Warsztaty kierowane do przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi oraz kierowników hurtowni farmaceutycznych oraz osób odpowiedzialnych to kompleksowe spojrzenie okiem praktyka i prawnika na zagadnienie inspekcji prowadzonych w hurtowniach farmaceutycznych. Dwoje wykładowców – dwa punkty widzenia.

 

Efekty, rezultaty szkolenia


W czasie zajęć uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę na temat uprawnień i obowiązków hurtowników, która umożliwi przedsiębiorcy i osobie odpowiedzialnej właściwe przygotowanie się do inspekcji GIF w hurtowni farmaceutycznej.

 

Opinie uczestników szkolenia

Oceny szkolenia: Inspekcja hurtowni farmaceutycznej (kontrola GIF).Nasze szkolenia są stale oceniane przez uczestników zajęć, którzy anonimowo wyrażają swoje opinie dotyczące jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak postrzegane są poszczególne edycje szkoleń dla firm z branży farmaceutycznej i hurtowni leków.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Organizacja webinarium


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne szkolenia oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:30 zaplanowane jest zakończenie webinarium.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego przygotowaniu do inspekcji hurtowni farmaceutycznej do kontroli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia: Inspekcja hurtowni farmaceutycznej (kontrola GIF).

Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Szkolenie: Inspekcja hurtowni farmaceutycznej - kontrola GIF.

Szkolenie prezentujące praktyczne wskazówki jak przygotować się do inspekcji w hurtowni farmaceutycznej prowadzonych przez GIF – Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Miej kontrolę pod kontrolą!

 

Omówienie wymagań i obowiązków hurtowni farmaceutycznych, w oparciu przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, których naruszenie może zostać stwierdzone w toku inspekcji jako niezgodność krytyczna lub ważna.

 

Praktycznie omówienie sposobów autoweryfikacji spełniania wymagań i obowiązków przez przedsiębiorcę prowadzącego hurtownię farmaceutyczną – dokumentacja i procedury.

 

Omówienie rodzajów poszczególnych inspekcji przeprowadzanych w hurtowni farmaceutycznej w ramach nadzoru nad obrotem hurtowym i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

 

Szczegółowe omówienie praw i obowiązków w toku inspekcji przeprowadzanej na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy Prawo przedsiębiorców na przykładzie inspekcji planowej. Relacja uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną oraz uprawnień i obowiązków inspektorów ds. obrotu hurtowego.

 

Praktyczne omówienie przebiegu inspekcji planowej przeprowadzanej w hurtowni farmaceutycznej oraz dokumentacji sporządzanej na poszczególnych etapach inspekcji – raport z inspekcji, harmonogram działań naprawczych, zastrzeżenia do raportu z inspekcji, wyjaśnienia do raportu z inspekcji, książka kontroli, itd.

 

Podsumowanie szkolenia oraz czas przewidziany przez wykładowców na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu przygotowania do inspekcji hurtowni farmaceutycznej oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w szkoleniu.

SZKOLENIE ON-LINE

Webinaria (szkolenia online) to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Nowoczesna, zdalna forma prowadzenia zajęć umożliwia przesyłanie uczestnikom szkolenia relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewnia dostęp do przygotowanych prezentacji. Interaktywny kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

Szkolenia on-line. E-learning. Polbi - Warszawa.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

🎤 Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

 

WEBINARIUM – POLBI

Interaktywne, internetowe szkolenie na żywo


 • Webinarium to szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

 

Webinarowa platforma szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy i trenerzy dzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniami za pośrednictwem Webinary GetResponse.

 

Webinarium – to takie łatwe


Korzystając z platformy webinarowej GetResponse nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, zakładania konta w czy posiadania hasła do logowania.

 

Prostota obsługi komunikatora


Ciesz się łatwym kontaktem z prowadzącym zajęcia, możliwością korzystania z przygotowanych prezentacji, funkcjonalnością i intuicyjnością obsługi komunikatora.

 

Szkolenia on-line. Webinaria: Polbi - Warszawa.

 

 

Co trzeba zrobić – krok po kroku


Dokonaj zgłoszenia na szkolenie on-line.

Otrzymujesz potwierdzenie dokonania zapisu na szkolenie.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium e-mailem udostępnimy link do szkolenia.

W dniu szkolenie przy użyciu linka wchodzisz na webinarium i uczestniczysz w zajęciach.

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder – Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Ukończyła program Business Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obejmujący specjalistyczne aspekty z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, gospodarczego publicznego oraz prawa finansowego.

Joanna Grynfelder  swoją specjalizację rozwija w oparciu o praktykę zawodową wykonywaną w szczególności w obszarach związanych z prawem gospodarczym prywatnym i publicznym, prawem cywilnym oraz prawnymi aspektami związanymi z branżą life sciences, funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia.

Zbigniew Niewójt

Zbigniew Niewójt – magister farmacji, ceniony ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca, doradca i osoba pełniąca funkcje dyrektora Departamentu w GIF, pracownik Narodowego Instytutu Leków oraz osoba piastująca stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 

Zbigniew Niewójt – ekspert, doradca, wykładowca


Zbigniew Niewójt - Wykładowca, szkoleniowiec. Ekspert z ogromnym doświadczeniem praktyczny.

Ceniony, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec.

Były dyrektor Departamentu w GIF.

Pełnił funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Były doradca do spraw produktów leczniczych.

Pracownik Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

 

Zbigniew Niewójt – wykształcenie


Zbigniew Niewójt jest absolwentem:

 • Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Studium podyplomowego Inspektorów Farmaceutycznych w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Master of Business Administration (MBA) – na Wydziale Zarządzania Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zbigniew Niewójt – Ekspert z ogromnym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca i doradca.

 

Kariera i doświadczenie zawodowe


Zbigniew Niewójt od 2000 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). W 2004 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w/w departamentu GIF.

W lipcu 2006 roku Prezes Kancelarii Rady Ministrów powołał Zbigniewa Niewójta na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W latach 2006-2007 sprawował funkcję doradcy prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw produktów leczniczych.

W marcu 2007 roku został zastępcą Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a od 2015 roku dodatkowo pełnił obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zbigniew Niewójt od września 2018 roku pracuje w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie.

 

Działalność ekspercka i szkoleniowa


Zbigniew Niewójt to praktyk, ceniony ekspert i doświadczony wykładowca – współpracuje z Polbi od ponad 20 lat.

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

Polbi – Numer Rachunku Bankowego


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego dotyczącego aspektów inspekcji prowadzonych przez GIF w hurtowniach farmaceutycznych, prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.