logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Inwentaryzacja ciągła

Inwentaryzacja ciągła czy inwentaryzacja tradycyjna? Jak stosować przepisy o inwentaryzacji i uprościć procesy inwentaryzacji?

Szkolenie: Inwentaryzacja ciągła w praktyce. Kurs prezentujący zasady oraz wady i zalety inwentaryzacji prowadzonej metodą ciągłą. Prowadzenie spisów z natury dokumentowanych na bieżąco w ciągu roku, 2 lub 4 lat. Odpowiadamy m.in. na pytania: Kto i kiedy może prowadzić inwentaryzację w sposób ciągły? Szkolenie prowadzi Andrzej Kępa.

 

Tytuł: Inwentaryzacja ciągła.

Wykładowca: Andrzej Kępa.

Szkolenie: 1 dzień zajęć, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.

Lokalizacja: Gdańsk, Katowice, Poznań, Warszawa, Wrocław.


Cena: 350 zł netto / 350 zł brutto za osobę (VAT zw.)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Wstęp


Szkolenie jest okazją do poznania możliwych odstępstw od inwentaryzacji dokonywanej metodą spisu z natury według stanu na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Podczas zajęć dowiesz się, kto i kiedy może wybrać inwentaryzację ciągłą jako szczególną formę inwentaryzacji majątku?

 

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:


Czym różni się inwentaryzacja ciągła od inwentaryzacji rocznej?

Co podlega inwentaryzacji ciągłej?

Kto może prowadzić inwentaryzację w sposób ciągły?

Kiedy można prowadzić inwentaryzację ciągłą?

Jakie przepisy regulują dopuszczalność przeprowadzania inwentaryzacji tzw. ciągłej, tj. w dowolnym terminie w trakcie roku lub w ciągu 2 lat a nawet w ciągu 4 lat?

Czym różni się  inwentaryzacja ciągła od inwentaryzacji rocznej, inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, inwentaryzacja kontrolnej, doraźnej i uproszczonej?

Jakie jest stanowisko wobec inwentaryzacji ciągłej prezentowane przez Ministerstwo Finansów?

 


Inwentaryzacja ciągła. Szkolenie w Warszawie. Kurs - Polbi.

Może lepiej wybrać inwentaryzację ciągłą? Poznaj plusy i minusy tej metody inwentaryzacji.

 

Czy inwentaryzacja zawsze musi być uciążliwa?


Większość podmiotów ma już za sobą realizację obowiązków związanych z inwentaryzacją. Doświadczyliście zatem Państwo trudów związanych z przeprowadzaniem rokrocznej inwentaryzacji majątku firmy. Czy tak musi być? A może lepiej przeprowadzać inwentaryzacją raz w ciągu 1 roku, raz w ciągu 2 lat czy nawet raz w ciągu 4 lat?

 

Inwentaryzacja ciągła czy inwentaryzacja tradycyjna?


Zgodnie z generalną zasadą inwentaryzację znaczącej części składników majątku dokonuje się metodą spisu z natury według stanu na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Jakie są odstępstwa od tej reguły? Przy spełnieniu jakich warunków można przeprowadzać inwentaryzację metodą ciągłą (możliwość przeprowadzenia jednorazowego spisu z natury na dowolny dzień)?

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 zł !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Cel szkolenia – Inwentaryzacja ciągła


Szkolenie dotyczące inwentaryzacji ciągłej ma na celu zapoznanie uczestników zajęć z tą szczególną formą inwentaryzacji majątku w firmie, przedsiębiorstwie, instytucji czy urzędzie. Zostań specjalistą do spraw inwentaryzacji.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie poświęcone inwentaryzacji ciągłej kierowane jest do osób zainteresowanych przeprowadzeniem inwentaryzacji w takiej formie.

W szczególności na zajęcia zapraszamy:

➡️ osoby pracujące na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem obrotowym i trwałym,

➡️ osoby pragnące poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę związaną z zasadami prawidłowej inwentaryzacji

➡️ księgowych, w tym samodzielnych i głównych księgowych.

Nasze szkolenie polecamy osobom, które będą wdrażały lub nadzorowały prowadzenie inwentaryzacji w formie ciągłej.

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

 

Metoda prowadzenia zajęć na szkoleniu – Inwentaryzacja ciągła


Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów. Podczas zajęć wykładowca zaprezentuje pełen zakres wiedzy dotyczącej inwentaryzacji ciągłej. Praktyczne ćwiczenia umożliwią zdobycie odpowiedniego doświadczenia niezbędnego do prowadzenia inwentaryzacji ciągłej.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Bezpłatny komplet materiałów szkoleniowych. Każdy uczestnik szkolenia pt. „Inwentaryzacja ciągła” otrzymuje: autorskie materiały szkoleniowe wraz z notatnikiem oraz długopis a także oraz imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursupotwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

Zakres szkolenia – Inwentaryzacja ciągła


Inwentaryzacja ciągła zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz środków trwałych. Warunki stosowania inwentaryzacji ciągłej zapasów i środków trwałych drogą spisu z natury. Regulacje wewnętrzne normujące przebieg inwentaryzacji.

 

Ramowy (skrócony) program szkolenia


 1. Zasady odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji.
 2. Inwentaryzacja ciągła jako szczególna forma inwentaryzacji.
 3. Plusy i minusy przy inwentaryzacji metodą ciągłą.
 4. Zakres składników majątku, który może podlegać inwentaryzacji ciągłej.
 5. Uwarunkowania organizacyjne.
 6. Szczególne obowiązki pionu księgowego związane z inwentaryzacją ciągłą.
 7. Opracowanie harmonogramów w zakresie inwentaryzacji ciągłej.
 8. Koordynacja działań w trakcie realizacji inwentaryzacji metodą ciągłą.
 9. Dokumentacja spisowa.
 10. Dokumentacja rozliczeniowa i poinwentaryzacyjna.

 

Rezultaty szkolenia


Uczestnicy zajęć z zakresu inwentaryzacji ciągłej:

Inwentaryzacja ciągła, praktyczna wiedza – Szkolenie, Polbi-Warszawa.

nabędą wiedzę dotyczącą prawidłowej organizacji i zasad prowadzenia inwentaryzacji ciągłej,

Inwentaryzacja ciągła, umiejętności – Szkolenie, Polbi-Warszawa.zdobędą praktyczną umiejętność wdrożenia i prowadzenia inwentaryzacji ciągłej,

Inwentaryzacja ciągła, przepisy – Szkolenie, Polbi-Warszawa.

zapoznają się z przepisami regulującymi zakres inwentaryzacji ciągłej zawartymi w ustawie o rachunkowości i regulacjach prawnych wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości.

 

Opinie uczestników szkolenia

Inwentaryzacja ciągła - Oceny uczestników szkolenia. Polbi, Warszawa.Stale czuwamy nad jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są przez uczestników zajęć poszczególne edycje szkoleń związanych z tematyką środków trwałych i inwentaryzacją.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Szkolenie - Inwentaryzacja ciągła. Kurs w Warszawie. Kontakt z organizatorem szkolenia. Polbi – Warszawa.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.pl 

Program

Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji.

 1. Uwarunkowania organizacyjne inwentaryzacji ciągłej przy powołaniu wyodrębnionej komórki inwentaryzacji ciągłej dla całej struktury organizacyjnej podmiotu.
 2. Uwarunkowania organizacyjne przy przeprowadzaniu inwentaryzacji metodą ciągłą w poszczególnych wewnętrznych jednostkach  struktury organizacyjnej podmioty.

Gdańsk - Centrum miasta

W Gdańsku szkolenia organizujemy w centrum miasta. Zazwyczaj korzystamy z sal szkoleniowych:

NOT – Gdańsk, Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk


Hotel GryF – GDAŃSK, Plac Solidarności, ul. Jana z Kolna 22/26, 80-864 Gdańsk


Gdańsk - kursy i szkolenia. Polbi

Sale wykładowe w samym centrum Gdańska w pobliżu dworców autobusowych i kolejowych.


Katowice - Centrum miasta

Nasze szkolenia prowadzone w Katowicach organizujemy korzystając z poniższych lokalizacji:

Hotel Katowice – Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice


Centrum Biznesowe „Mickiewicza”– ul. Adama Mickiewicza 15, 40-951 Katowice


Centrum Biznesowe „Opolska” – ul. Opolska 22, 40-084 Katowice


Katowice. Centrum miasta - szkolenia i kursy. Polbi.

Sale wykładowe w samym centrum Katowic w pobliżu dworców autobusowych i kolejowych.


Poznań - Centrum miasta

Sale szkoleniowe w samym centrum Poznania. Uczestników szkoleń zazwyczaj zapraszamy na zajęcia do NOT-Poznań.

NOT Poznań – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Not Rada W Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań


Poznań, Centrum miasta. Szkolenia, kursy - Polbi.


Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Wrocław - Centrum miasta

We Wrocławiu szkolenia organizujemy w samym centrum miasta. Przeważnie korzystamy z sal wykładowych we Wrocławskim Domu Technika.

NOT Wrocław – Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław


Sale wykładowe w centrum Wrocławia w bezpośredniej bliskości dworców autobusowych i kolejowych.


Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

 

Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent, wykładowca POLBI. Działamy na rynku szkoleń. Prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty komputerowe, seminaria i ćwiczenia z zakresu środków trwałych.Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.

 

Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń


Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.

 


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone przez Andrzeja Kępę!

Andrzej Kępa - Wykładowca, trener, dydaktyk, ekspert. Szkolenia - Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

 


Andrzej Kępa – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Odroczony termin płatności za szkolenie: Inwentaryzacja ciągła. Polbi – Warszawa. 7 dni na płatność za fakturę

Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Za fakturę można zapłacić po zajęciach!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Inwentaryzacja ciągła

Organizacja szkolenia: Inwentaryzacja ciągła. Polbi – Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie omawiające teoretyczne i praktyczne aspekty prowadzenia inwentaryzacji ciągłej obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia z zakresu inwentaryzacji ciągłej zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

Inwentaryzacja ciągła - Godziny wykładowe i przerwy podczas szkolenia. Polbi, Warszawa.

Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.

Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.

Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - wsparcie szkolenia: Inwentaryzacja ciągła, Polbi, Warszawa.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

 

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

Oferta szkolenia: Inwentaryzacja ciągła majątku w Bazie Usług Rozwojowych. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Inwentaryzacja ciągła majątku”, w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 

➡️ 29 września 2019 roku, Warszawa – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 7 października 2019 roku, Wrocław – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 14 października 2019 roku, Gdańsk – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 21 października 2019 roku, Warszawa – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 4 listopada 2019 roku, Katowice – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 18 listopada 2019 roku, Poznań – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 25 listopada 2019 roku, Warszawa – Szczegóły oferty w BUR.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego, podczas którego udzielimy wyjaśnień, kto i kiedy może wybrać inwentaryzację ciągłą jako szczególną formę inwentaryzacji majątku, prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Wyraź swoją opinię o szkoleniu


Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.

 

Facebook i Twitter


Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.

Polbi Sp. z o.o. – Warszawa.

Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2019-09-23

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wrocław - Centrum miasta

Termin: 2019-10-07

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Gdańsk - Centrum miasta

Termin: 2019-10-14

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2019-10-21

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Katowice - Centrum miasta

Termin: 2019-11-04

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Poznań - Centrum miasta

Termin: 2019-11-18

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2019-11-25

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.