logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna, kontrolna i zdawczo–odbiorcza.

Szkolenie: Inwentaryzacja i spis z natury. Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna, inwentaryzacja kontrolna i zdawczo–odbiorcza. Procedury, metody i organizacja.

 

Tytuł szkolenia: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

Prowadzący: Andrzej Kępa.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia – 10:00-16:00.

Lokalizacja: Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań Warszawa, Wrocław.


Cena: 350 zł netto / 350 zł brutto za osobę (VAT zw.)

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

Inwentaryzacja roczna - Szkolenie. Spis z natury. Kurs - Polbi, Warszawa.

Szkolenie – Inwentaryzacja roczna (procedury, metody i organizacja).

Zasady prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji, rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w trakcie spisu z natury, rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji. Inwentaryzacja na dzień bilansowy, inwentaryzacja doraźna i  kontrolna oraz  zdawczo–odbiorcza.

Inwentaryzacja prowadzona metodą spisu z natury, uzyskania pisemnych potwierdzeń i weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.


Szkolenie – Inwentaryzacja od A do Z. Kompleksowy kurs przybliżający procedury, metody i formy prawidłowej inwentaryzacji. Spis z natury, sprawdzenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

  Inwentaryzacja – wstęp do bilansu. Czynności inwentaryzacyjne przygotowujące do sporządzenia bilansu. Organizacja czynności inwentaryzacyjnych, harmonogramy, dokumentowanie. Różnice inwentaryzacyjne – rozliczanie. Czynności poinwentaryzacyjne.

  Inwentaryzacji drogą spisu z natury. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowsze regulacje prawne wynikające ze „Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów – Uchwała Nr 5/2016”.

 


Szkolenie - Inwentaryzacja roczna. Spis z natury w praktyce. Procedury i metody inwentaryzacji oraz organizacja prac. Kurs w Warszawie.

Inwentaryzacja nie musi być przykrym obowiązkiem – wystarczy się tylko do niej właściwie przygotować.


 

Inwentaryzacja – Wstęp

Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie o rachunkowości rokrocznie należy przeprowadzić inwentaryzację w formie spisu z natury istotnej grupy pozycji prezentowanych w bilansie w celu ustalania lub sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. W zakresie procedur z tym związanych często popełniane są błędy, co powoduje, że proces inwentaryzacji (spis z natury) przebiega wolno i powoduje opóźnienia w pracy działów finansowo-księgowych.

 

Inwentaryzacja to nie tylko prawny obowiązek

Warto dowiedzieć się, jak prawidłowo, sprawnie i szybko przeprowadzić inwentaryzację, która nie musi być tylko spełnieniem obowiązków nakładanych przez przepisy, ale także może dostarczyć niezbędne informacje do zarządzania przedsiębiorstwem, zakładem, firmą czy instytucją.

 

Inwentaryzacja od A do Z – Cel szkolenia

Szkolenia z zakresu inwentaryzacji ma na celu prezentację kompleksowej wiedzy dotyczącej procedur, metod i organizacji inwentaryzacji. Szkolenie ma za zadanie zaprezentować praktyczny zasób informacji o poszczególnych etapach prac w zakresie całokształtu procedur inwentaryzacyjnych.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 zł !

Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Adresaci szkolenia, grupa docelowa


Szkolenie skierowane jest dla wszystkich, którzy zobowiązani są do przeprowadzania inwentaryzacji.

W kursie z zakresu inwentaryzacji powinni wziąć udział:

➡️ pracownicy odpowiedzialni za realizację inwentaryzacji,

➡️ osoby dokonujący spisu z natury,

➡️ osoby prowadzące gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem,

➡️ pracownicy działów organizacyjno-administracyjnych,

➡️ pracownicy odpowiedzialni za koordynację lub nadzór nad prawidłowym przebiegiem spisu z natury i inwentaryzacji,

➡️ księgowi i główni księgowi oraz przedsiębiorcy i właściciele firm.

Nasze szkolenie polecamy także osobom, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie inwentaryzacji.

 

Ramowy (skrócony) program szkolenia


 1. Funkcje i cele inwentaryzacji.
 2. Podstawy prawne inwentaryzacji.
 3. Harmonogram i dokumentacja procedur inwentaryzacyjnych.
 4. Podmioty odpowiedzialne za inwentaryzację w strukturze organizacyjnej.
 5. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji.
 6. Organizacja inwentaryzacji.
 7. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna.
 8. Metoda pisemnego potwierdzania stanów.
 9. Metoda weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.
 10. Rozliczanie inwentaryzacji.
 11. Procedury poinwentaryzacyjne.

 

Rezultaty szkolenia z zakresu inwentaryzacji


Szkolenie - Inwentaryzacja. Polbi - Warszawa,Osoba biorąca udział w szkoleniu pozna cele inwentaryzacji, podstawowe pojęcia i funkcje jakie powinna realizować procedura inwentaryzacyjna.

Szkolenie dotyczące zasad inwentaryzacji. Polbi - Warszawa.Po szkoleniu uczestnik zajęć będzie znał podstawy prawne inwentaryzacji, wykładowca omówi przepisy dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

Szkolenie - Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Polbi, Warszawa, Andrzej Kępa.Szkolenie pozwoli na znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonej inwentaryzacji.

 


Szkolenie: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Polbi – Warszawa.


 

Korzyści uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym inwentaryzacji


➡️ Na szkoleniu uczestnicy poznają metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji oraz kolejność i terminy czynności towarzyszących inwentaryzacji oraz będą wiedzieli,  kto jest odpowiedzialny za inwentaryzację, jak powinna wyglądać organizacja inwentaryzacji i wymagana dokumentacja.

➡️ Szkolenie przygotuje również do przeprowadzenia spis z natury jako podstawowej techniki inwentaryzacyjnej oraz wzbogaci wiedzę na temat metod pisemnego potwierdzania stanów, metod weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.

➡️ Uczestnicy szkolenia zastaną zapoznani z zasadami rozliczania inwentaryzacji jak również z procedurami poinwentaryzacyjnymi oraz poznają wzory dokumentów inwentaryzacyjnych.

 

Masz wątpliwości lub pytania – Zapytaj wykładowcę


Wykładowca poprowadzi szkolenie dotyczące inwentaryzacji w sposób praktyczny, ilustrując omawiane zagadnienia konkretnymi przykładami z życia. Podczas zajęć omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy związane z procedurami, metodami i właściwą organizacją inwentaryzacji. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Mamy nadzieję, że otrzymają Państwo wyczerpujące i konkretne odpowiedzi ze strony prowadzącego szkolenie. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście inwentaryzacji.

 

Andrzej Kępa – Prowadzący szkolenie


Andrzej Kępa – od kilkunastu lat prowadzi kursy z zakresu prawa bilansowego, prawa podatkowego i gospodarczego. Ma za sobą doświadczenia głównego księgowego w podmiotach gospodarczych, eksperta ds. środków trwałych i inwestycji w dużej spółce prawa handlowego, konsultanta w firmie likwidującej szkody z ubezpieczeń gospodarczych, kwestora wyższej uczelni a także praktykę w zarządzaniu jako dyrektor i prezes w podmiotach gospodarczych. Wykładowca organizował inwentaryzację i był Przewodniczącym Zakładowych Komisji Inwentaryzacyjnych.

 

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.

 

Zagadnienia poruszane na szkoleniu


Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

 • Inwentaryzacja drogą spisu z natury. Nowe przepisy, Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.
 • Przygotowanie, organizacja, przeprowadzenie i dokumentacja rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji.
 • Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji. Skład Komisji inwentaryzacyjnych. Członek zespołu spisowego.
 • Spis z natury. Weryfikacja rzeczywistego stanu aktywów. Potwierdzenie salda należności. Rok obrotowy a rok kalendarzowy.
 • Aspekt podatkowy i bilansowy i zasady rozliczania niedoborów i nadwyżek stwierdzonych podczas inwentaryzacji. Zasady księgowania różnic inwentaryzacyjnych. Kompensowanie niedoborów i nadwyżek. Właściwa dokumentacja rezultatów inwentaryzacji.
 • Zgodnie z przepisami ustawy rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 • Szkolenie dotyczy dobrych praktyk inwentaryzacji i zawiera wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów i środków trwałych drogą spisu z natury.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia pt. „Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursupotwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Zajęcia na szkoleniu poświęconemu inwentaryzacji to wykłady, ćwiczenia, praktyczne przykłady i prezentacje  prowadzone w oparciu o autorskie programy. Praktyczne ćwiczenia umożliwią zdobycie odpowiedniego doświadczenia przez uczestników szkolenia.

 

Opinie i oceny uczestników szkolenia

Szkolenie - Inwentaryzacja (oceny i opinie). Organizator: Polbi, Warszawa.Posiadamy Certyfikatu ISO 9001:2015. Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursu: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Kontakt w sprawie szkolenia: Inwentaryzacja - Procedury, metody i organizacja. Kurs w Warszawie.Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.pl

Program

Stosowanie odpowiednich zasad i technik to skuteczne przeprowadzenie inwentaryzacji minimalizujące ryzyko popełnienia błędów.

Szkolenie – inwentaryzacja od A do Z. Kompleksowy kurs – Polbi, Warszawa.

Inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Szkolenia – Polbi, Warszawa.

 

Pojęcie i cele inwentaryzacji. Funkcje jakie powinna realizować prawidłowo przeprowadzona procedura inwentaryzacyjna.

 

Omówienie przepisów dotyczących inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji oraz zarządzenie kierownika jednostki w tym zakresie.

 

Kolejność i terminy czynności przedinwentaryzacyjnych. Przygotowanie arkuszy spisowych. Korzystanie z rozwiązań informatycznych.

 

Powołanie koordynatora inwentaryzacji. Powołanie zespołów spisowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przeprowadzenie inwentaryzacji.

 

 1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
 2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
 3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
 4. Inwentaryzacje doraźne.

 

 1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
 2. Zadania zespołów spisowych.
 3. Zadania kontrolerów spisowych.

 

 1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
 2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
 3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
 4. Forma arkuszy spisowych.
 5. Spis składników trudnych do pomiaru.
 6. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
 7. Czynności po zakończeniu spisu.

 

Pozycje bilansowe inwentaryzowane tą metodą i wyjątki w ramach tej metody. Postępowanie przy nieskuteczności  metody.

 

Protokolarne ujęcie weryfikacji. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.

 

 1. Wycena, ustalenie i księgowanie  różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
 3. Rozliczanie ubytków naturalnych.
 4. Uwarunkowania  występowania z roszczeniami.

 

Sprawozdanie z inwentaryzacji. Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu procedur i metod  prowadzenia inwentaryzacji oraz jej właściwej organizacji.  Szkolenie to także okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Szkolenie 1-dniowe. Program opracował Andrzej Kępa.

Gdańsk - Centrum miasta

W Gdańsku szkolenia organizujemy w centrum miasta. Zazwyczaj korzystamy z sal szkoleniowych:

NOT – Gdańsk, Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk


Hotel GryF – GDAŃSK, Plac Solidarności, ul. Jana z Kolna 22/26, 80-864 Gdańsk


Gdańsk - kursy i szkolenia. Polbi

Sale wykładowe w samym centrum Gdańska w pobliżu dworców autobusowych i kolejowych.


Katowice - Centrum miasta

Nasze szkolenia prowadzone w Katowicach organizujemy korzystając z poniższych lokalizacji:

Hotel Katowice – Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice


Centrum Biznesowe „Mickiewicza”– ul. Adama Mickiewicza 15, 40-951 Katowice


Centrum Biznesowe „Opolska” – ul. Opolska 22, 40-084 Katowice


Katowice. Centrum miasta - szkolenia i kursy. Polbi.

Sale wykładowe w samym centrum Katowic w pobliżu dworców autobusowych i kolejowych.


Łódź - Centrum miasta

Sale szkoleniowe w samym centrum Łodzi. Zajęcia prowadzimy zazwyczaj w ŁDK.

Łódzki Dom Kultury (ŁDK), ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź


W Łodzi korzystamy z sal wykładowych znajdujących się w w samym centrum miasta.


Poznań - Centrum miasta

Sale szkoleniowe w samym centrum Poznania. Uczestników szkoleń zazwyczaj zapraszamy na zajęcia do NOT-Poznań.

NOT Poznań – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Not Rada W Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań


Poznań, Centrum miasta. Szkolenia, kursy - Polbi.


Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Wrocław - Centrum miasta

We Wrocławiu szkolenia organizujemy w samym centrum miasta. Przeważnie korzystamy z sal wykładowych we Wrocławskim Domu Technika.

NOT Wrocław – Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław


Sale wykładowe w centrum Wrocławia w bezpośredniej bliskości dworców autobusowych i kolejowych.


Andrzej Kępa

Andrzej Kępa – Wykładowca, trener, doświadczony dydaktyk, szkoleniowiec, księgowy – praktyk, konsultant  i ekspert w dziedzinie w dziedzinie rachunkowości i środków trwałych.

Andrzej Kępa - wykładowca, prelegent, wykładowca POLBI. Działamy na rynku szkoleń. Prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty komputerowe, seminaria i ćwiczenia z zakresu środków trwałych.Andrzej Kępa – ekspert do spraw rachunkowości i środków trwałych. Główny księgowy, konsultant, wykładowca, doświadczony dydaktyk. Wiedzę praktyczną zdobywał na stanowiskach księgowego, głównego księgowego i dyrektora finansowego. Więcej o wykładowcy …

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Ekspert do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, główny księgowy w dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i dyrektorskie.


Andrzej Kępa – Wysokie oceny uczestników szkoleń

Andrzej Kępa posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń i kursów z zakresu księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat, wyceny, ewidencji i  inwentaryzacji środków trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak również tematyki związanej z podróżami służbowymi i delegacjami.


Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone przez Andrzeja Kępę!

Andrzej Kępa - Wykładowca, trener, dydaktyk, ekspert. Szkolenia - Polbi, Warszawa.


Specjalizacja – zakres prowadzonych szkoleń

Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.


Andrzej Kępa – Więcej o wykładowcy…

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!

Odroczony termin płatności za szkolenie: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Polbi – Warszawa. 7 dni na płatność za fakturę.

Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.

 

Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 


Najlepsza cena szkolenia – Inwentaryzacja

Uważamy, że proponujemy najkorzystniejszą cenę szkolenia z zakresu prowadzenia inwentaryzacji mając na względzie:

bogaty, autorski program warsztatów i ich praktyczny charakter,

wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących środków trwałych ich inwentaryzacji oraz sporządzania bilansów,

renomę i doświadczenie wykładowcy (szkolenie prowadzi Andrzej Kępa, który przeprowadził już kilkadziesiąt edycji tego szkolenia),

wysoki poziom szkolenia i zadowolenie uczestników zajęć z udziału w kursie mierzone zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością – (Certyfikat Jakości ISO 9001:2001),

dogodne miejsce szkolenia (w Warszawie zajęcia prowadzone są vis a vis Dworca Centralnego a w pozostałych lokalizacjach w samych centrach miast),

gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkolenia dotyczącego przeprowadzania inwentaryzacji,

możliwość korzystania z przygotowanych dodatkowych promocji i ofert specjalnych (np. Tanie godziny).

zawarte w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch.

 


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.

Organizacja szkolenia: Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja. Polbi - Warszawa.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

9:30 – Rejestracja uczestników zajęć.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Ramowy plan szkolenia

1. Część pierwsza szkolenia 10:00-11:30
2. Przerwa 11:30-11:45
3. Część druga szkolenia 11:45-13:00
4. Przerwa obiadowa 13:00-13:30
5. Część trzecia szkolenia 13:30-15:00
6. Przerwa 15:00-15:15
7. Część czwarta szkolenia 15:15-16:00

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS 2019

KFS - dofinansowanie szkoleń. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

KFS 2019 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pracodawcy mogą otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2019) na sfinansowanie kształcenia dla siebie i swoich pracowników.

Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy!

Więcej informacji o KFS 2019 …

KFS – Pomoc w wypełnieniu wniosku!

Pomagamy ubiegającym się o środki z KFS w wypełnieniu wniosków składanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zadzwoń do nas – Telefon: 22 629 13 88.

 

Oferta szkolenia "Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja" w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR - PARP.

Baza Usług Rozwojowych – PARP.

BUR – Baza Usług Rozwojowych

Szkolenie „Inwentaryzacja. Procedury, metody i organizacja.”, jest dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP.

Korzystaj z dofinansowania szkoleń – ubiegaj się  o wsparcie finansowe!

 

➡️ 24 września 2019 roku, Warszawa – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 8 października 2019 roku, Wrocław – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 15 października 2019 roku, Gdańsk – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 22 października 2019 roku, Warszawa – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 31 października 2019 roku, Łódź – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 5 listopada 2019 roku, Katowice – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 19 listopada 2019 roku, Poznań – Szczegóły oferty w BUR.

➡️ 26 listopada 2019 roku, Warszawa – Szczegóły oferty w BUR.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 

Wyraź swoją opinię o szkoleniu


Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych szkoleń chętnie skorzystamy z Państwa uwag i sugestii. Wystaw ocenę naszym zajęciom wypełniając anonimową ankietę. Ankieta – Ocena szkolenia.

 

Facebook i Twitter


Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Centrum LIM

Termin: 2019-09-24

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wrocław - Centrum miasta

Termin: 2019-10-08

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Gdańsk - Centrum miasta

Termin: 2019-10-15

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2019-10-22

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Łódź - Centrum miasta

Termin: 2019-10-31

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Katowice - Centrum miasta

Termin: 2019-11-05

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Poznań - Centrum miasta

Termin: 2019-11-19

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Warszawa - Centrum miasta

Termin: 2019-11-26

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, 10.00-16:00.

Cena dla osoby: 490 zł 350 zł *

Cena dla wielu osób: 440 zł 350 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-07-31 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.