logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Jednostki oświatowe – zarządzanie dokumentacją.

Praktyczne aspekty zarządzania dokumentami w samorządowych jednostkach oświatowych.

Szkolenie dotyczące zarządzania dokumentami w samorządowych jednostkach oświatowych w świetle znowelizowanych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Poznaj odpowiedź na pytanie jak prawidłowo opracować instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcję składnicy akt?

Tytuł szkolenia: Jednostki oświatowe – zarządzanie dokumentacją.

Wykładowca: Teresa Kustra.


Szkolenie: 1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00 -15:00.

Szkolenie: Jednostki oświatowe – zarządzanie dokumentacją. Polbi - Warszawa.

Zarządzanie dokumentacją prowadzoną przez jednostki oświatowe – poznaj obowiązki kierowników.


Obowiązki kierowników jednostek

Zgodnie z przepisami kierownicy jednostek organizacyjnych w porozumieniu z dyrektorem archiwum państwowego ustalają dla jednostki organizacyjnej:

 • instrukcję kancelaryjną określającą tryb wykonywania czynności kancelaryjnych,
 • jednolity rzeczowy wykaz akt,
 • instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zarządzania dokumentami w samorządowych jednostkach organizacyjnych wynikającego w nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Korzyści z uczestnictwa w kursie

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów, które będą pomocne przy opracowaniu lub uaktualnianiu instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt czy instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.


Adresaci szkolenia

Uczestnikami szkolenia z zakresu zarządzania dokumentacją w jednostkach oświatowych powinni zostać dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych  i gimnazjów, gdzie organem założycielskim jest gmina, powiat oraz dyrektorzy przedszkoli. Naszą ofertę szkoleniową kierujemy nadto do sekretarzy w gminach i powiatach oraz archiwistów zakładowych i pracowników  sekretariatów i kancelarii. W zajęciach mogą też uczestniczyć osoby zarządzające i personel szkół specjalnych i niepublicznych zainteresowane tematyką prawidłowego zarządzania dokumentami w jednostce.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Metoda prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w oparciu o autorskie programy, praktyczne przykłady.

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

Rezultaty, efekty szkolenia

Dzięki udziałowi w zajęciach słuchacze nabędą wiedzę jak opracowywać, czy też zaktualizować przepisy kancelaryno-archiwalne. Da to możliwość uporządkowania dokumentów, przyczyni się to do zapewnienia prawidłowego ich obiegu, a w przyszłości będzie pomocą do wdrożenia w jednostce elektronicznego obiegu dokumentów.


Kontakt w sprawie szkolenia

Szkolenia: Jednostki oświatowe - zarządzanie dokumentacją. Kontakt z koordynatorem szkolenia.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Omówienie aktualnego stanu prawnego z zakresu zarządzania dokumentami.

 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych – instrukcja kancelaryjna.
 2. Przyjmowanie i obieg korespondencji i jej dekretacja.
 3. System kancelaryjny.
 4. Rejestracja spraw na stanowisku pracy – zakładanie teczek, spisy spraw, rejestry.

Omówienie przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt – część ogólna i szczegółowa(merytoryczna).
 2. Sposób klasyfikowania i kwalifikowania tworzonej dokumentacji.
 3. Stosowanie systemu dziesiętnego.
 4. Symbole i hasła klasyfikacyjne.
 1. Zasady postępowania z dokumentacją spraw ostatecznie załatwionych.
 2. Przejmowanie, gromadzenie i zabezpieczenie dokumentacji.
 3. Udostępnienie  akt.
 4. Brakowanie dokumentacji.
 5. Omówienie załączników – wzory.

Omówienie  najczęściej popełnianych uchybień, błędów i nieprawidłowości   w oparciu o praktyczne przykłady.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Teresa Kustra

Wykładowca, trener, prawnik, ekspert, szkoleniowiec

Teresa Kustra - wykładowca, trener, prawnik, ekspert, szkoleniowiec i prelegent

Teresa Kustra

Uznany ekspert z zakresu prawa administracyjnego, kontroli tworzenia obiegu dokumentów oraz ich archiwizacji.

Wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, m.in. w komórce odpowiedzialnej za kontrolę wewnętrzną.

 


Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka

Teresa Kustra posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego na stanowiskach pracy w administracji samorządowej i rządowej.

Wieloletni wykładowca-praktyk

Teresa Kustra prowadzi szkolenia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, obiegu i prowadzenia dokumentacji, zasad korespondencji urzędowej. Realizowała projekty unijne o tematyce zarządzania dokumentacją w gminach i starostwach.

Teresa Kustra posiada bogate doświadczenie praktyczne w szkoleniu pracowników związków międzygminnych w zakresie instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego oraz  uczestniczyła w porządkowaniu dokumentacji i wprowadzaniu jednolitego rzeczowego wykazu akt w związku międzygminnym.

Szkoliła pracowników wojewódzkich, granicznych i powiatowych inspektoratów weterynarii. Prowadzi wykłady w ośrodkach szkoleniowych oraz bezpośrednio w urzędach od kilkunastu lat. Bierze udział przy realizacji programów z funduszy europejskich.

Autorka licznych publikacji

Autorka licznych artykułów i referatów (m.in. publikacji na temat  instrukcji kancelaryjnej).

Tematyka realizowanych szkoleń

Tematyka objęta zakresem realizowanych szkoleń:

 • Elektroniczny system obiegu dokumentów – warsztaty.
 • Rola kadry kierowniczej w organizacji i funkcjonowaniu urzędu.
 • Zarządzanie dokumentacją – Instrukcja kancelaryjna, stosowanie KPA w praktyce.
 • Przepisy kancelaryjno-archiwalne. Jak przygotować się do kontroli archiwistów?
 • Postępowanie ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle ustawy o petycjach.

Serdecznie zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Panią Teresę Kustrę!

Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwy oddzielają poszczególne bloki zajęć.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Zgłoszenie – warunek uczestnictwa w szkoleniu

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać zapisu poprzez stronę internetową. Zgłoszenia można przesyłać również mailem lub faksem. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.


Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Potwierdzenie odbycia delegacji, wyjazdu szkoleniowego

Na prośbę uczestników szkoleń potwierdzamy, stemplujemy pieczątką firmy i parafujemy dokumenty niezbędne do rozliczenia delegacji pracowniczych związanych z wyjazdami szkoleniowymi.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.pl.