logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO.

Szkolenie - Szybka ścieżka onkologiczna. Pakiet onkologiczny. Rola koordynatora. Szybka terapia onkologiczna. Karta DiLO ujęcie praktyczne.

Szkolenie: Karta DiLO – Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Koordynator leczenia onkologicznego – rola i zadania.

 

Temat szkolenia: Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO.

Prowadząca szkolenie: Elżbieta Morawska.


Szkolenie: 1 dzień, 5 godzin, zajęcia: 10:00-15:00.

Szkolenie: Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO. Szybka ścieżka onkologiczna. Polbi – Warszawa.


 

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z wykonywaniem obowiązków i prowadzeniem dokumentacji przez koordynatorów leczenia onkologicznego we wszystkich typach placówek zajmujących się leczeniem pacjentów onkologicznych.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób pełniących funkcję koordynatora leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Warsztaty – koordynacja planu leczenia pacjenta. Szkolenie jest adresowane do pracowników działów świadczeń medycznych, działów organizacji oraz działów statystyki medycznej w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z przepisami prawnymi w obszarze realizacji świadczeń po podstawie kart DiLO w ramach tzw. pakietów onkologicznych i sposobami ich wdrożenia w codziennej pracy. Warsztatowy charakter zajęć pozwoli na wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz przedyskutowanie własnych, specyficznych problemów z bardzo doświadczonym wykładowcą.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom

Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

 

Omawiana tematyka

Pacjent onkologiczny. Szybka terapia onkologiczna. Szkolenie – Zadania koordynatora. Dostosowanie leczenia onkologicznego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Koordynacja i nadzoru nad planem i procesem leczenia pacjenta ustalony przez konsylium. Udzielanie informacji pacjentowi, wsparcie organizacyjne i administracyjne udzielane przez koordynatora. Pomoc w kontaktach i komunikacji z lekarzami. Kurs – Karta DiLO – zapewnienie kompletności dokumentacji diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego (potwierdzenie wykonania zleconych świadczeń i zakończenia kolejnego etapu leczenia oraz zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii). Funkcja koordynatora ma ułatwić pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy leczenia. Dzięki nadzorowi koordynatora zaplanowany przez konsylium proces terapeutyczny może być sprawnie realizowany.

 

Materiały dydaktyczne

Każdy uczestnik szkolenia „Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO.” otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 

Opinie uczestników szkolenia

Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Polbi (Certyfikatu ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: „Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO.”. Raporty Oceny Szkolenia.

 

Kontakt w sprawie szkolenia

Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO. (Warszawa - Elżbieta Morawska). Kontakt z sprawie szkolenia.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Omówienie aktualnych przepisów – m. in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Jaki wpływ ma praca koordynatora na rozliczenia świadczeń z Pakietu Onkologicznego?

Druga część spotkania będzie w całości przeznaczona na dyskusję, wymianę doświadczeń uczestników, odpowiedzi na pytania. Wcześniejsza edycja szkolenia zaowocowała wymianą kontaktów między wszystkimi uczestnikami aby na bieżąco mogli konsultować swoje wątpliwości – pokazało to ogromną potrzebę wsparcia w codziennych działaniach koordynatorów DiLO.

Warszawa - Central Tower

Central Tower, Centrum Konferencyjnym – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa



Elżbieta Morawska

Praktyk, ekspert, specjalista, prowadząca szkolenia.

Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.

Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu obsługi i dokumentacji pacjenta, roli koordynatora leczenia onkologicznego i karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, obiegu dokumentacji w podmiocie leczniczym, prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, organizacji archiwum. Wykładowca doskonale oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Za szkolenie można zapłacić po zajęciach!

Odroczony termin płatności - 7 dni na płatność za fakturę za szkolenie: Koordynator leczenia onkologicznego. Karta DiLO. Polbi - Warszawa.

Proponujemy 7-dniowy termin płatności za fakturę, którą wystawiamy w dniu szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje fakturę na zajęciach.

 • Firmom i instytucjom proponujemy odroczony termin płatności.

 • Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy

Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni od wystawienia faktury.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne dokonują płatności najpóźniej w dniu szkolenia.

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Formy płatności za szkolenie

Płatności można dokonywać na konto bankowe lub gotówką w dniu szkolenia.


Numer rachunku bankowego

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja z udziału w szkoleniu nie wpłynie do Polbi do dnia rozpoczęcia kursu, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.
 2. Jeżeli rezygnacja wpłynie do Polbi po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.
 3. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu do Zamawiającego – nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Zwolnienie szkoleń z podatku VAT

Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia

Organizacja szkolenia: rejestracja uczestników, rozpoczęcie zajęć, przerwy kawowe i czas na lunch, panel dyskusyjne i zakończenie szkolenia. Polbi - Warszawa.

9:45 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

15:00 – Planowane zakończenie.


Ilość godzin wykładowych

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.


Przerwy podczas zajęć

Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Facebook i Twitter

Facebook - Polbi. Fanpage.Twitter - Polbi.O zmianach odnoszących się do terminów obowiązywania rabatów i promocji oraz ewentualnych zmianach miejsca, w którym będziemy przeprowadzać szkolenie najszybciej poinformujemy na Facebooku i Twitterze. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Twittera i fanpage na Facebooku, na których prezentujemy nasze nowości szkoleniowe.


Kontakt z działem szkoleń

Kontak w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa. Informacje i zapisy. Zadzwoń: 22 629 13 88 lub napisz biuro@polbi.pl.Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro – III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Warszawa - Central Tower

Termin: 2019-12-13

Szkolenie: 1 dzień, 5 godzin, 10:00-15:00.

Cena dla osoby: 390 zł 290 zł *

Cena dla wielu osób: 340 zł 290 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2019-09-06 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.